Đáp án đề thi thử đại học môn vật lý trường chuyên lương văn tụy ninh bình lần 2 năm 2016

Đề thi thử đại học môn vật trường Chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị lần 3 năm 2013 môn vật

Đề thi thử đại học môn vật lý trường Chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị lần 3 năm 2013 môn vật lý
... độ cm động vật lớn gấp đôi đàn hồi lò xo Khi vật có li độ cm thì, so với đàn hồi lò xo, động vật lớn gấp A 16 lần B lần C 18 lần D 26 lần Câu 26: Một vật dao động điều hòa chuyển động từ vị trí ... khoảng bé A » 0,2963l B » 0 ,39 26 l C » 0 ,39 63l D » 0,1963l Câu 39 : Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử X Y mắc nối tiếp Khi đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U ... từ trường? A Sóng điện từ mạch dao động LC phát mang lượng lớn điện tích tụ C dao động với chu kì lớn B Điện trường từ trường hai mặt thể khác loại trường gọi điện từ trường C Điện trường từ trường...
 • 6
 • 196
 • 0

Đề thi thử đại học môn Vật trường chuyên Chu Văn An, Hà Nội 2011 lần 1 docx

Đề thi thử đại học môn Vật Lý trường chuyên Chu Văn An, Hà Nội 2011 lần 1 docx
... 1l _s 400 D c= thric: i:Iocosl ,10 0rt rTfia cud'ng dQ \ 11 _s ' s 600 t20 lT -;][ O) Trong khodng 11 2 chu k! dALr ti6n ddng diQn cuc dai vdo nhft'ng tho'i di0m: i1s 300 13 D _s ' s00 B 200 *1, ., ... c6 hiOu dien th6 l...
 • 6
 • 250
 • 0

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬTTRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI
... dinh r6c d0 cua mQt nguOn Am bing cdch sri dpng thi6 t bi do.tAn sO am Kl'ti ;.^,i nguon am cnuyerl odng thing d€u lpi gAn iniet bi dang dimg y6n thi thitit b! duqc tdn sd irn Ib,124 H7, cdn ngu6n ... dm-chuy€"n dqng th"ing ddu vdi cirng toc dg d6 xa thi6 t bi thi thi€t bi.do dirgc tAn sO am le 606-ltz.Biet.rrguOn am ia rhielbi lu6n cirng nim tr€n mQt ducrng thing, tAn s0 cua nguOn 6m phdtra lh kh6ng ... 50) Cfru 41 Trong qu6 trinh dao dQng, chidu dli cta lic ld xo treo thing dung bii5n thi6 n ttr 30 cm Khi lb xo c6 chi0u dei 40 cm thi B pha dao dQng cua vdt bing A tdc dQ cria vdt cuc D gia t6c ctra...
 • 8
 • 1,097
 • 6

Đáp án đề thi thử đại học môn vật lần 1 - 2013 - Thầy Hải

Đáp án đề thi thử đại học môn vật lý lần 1 - 2013 - Thầy Hải
... n: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Khóa h c LTðH c p t c môn V t lí – Th y Nguy n Ng c H i C ≈276 ngày ñêm ðáp án ñ thi s 01 D 13 8 ngày ñêm Câu 27: Th c hi n thí nghi m Y-âng v giao thoa v i ánh sáng ... mPo=209,9828 u; mα = 4,0 015 u; mx = 205,9744u; 1u = 1, 6605 .10 -2 7 kg T c ñ c a h t α phóng t ph n ng b ng A 1, 745 .10 7 m/s B 17 ,45 .10 7m/s C 2,745 .10 7m/s D 7,45 .10 7 m/s Câu 12 : Ch n phương án sai A Ngu n ... n: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Khóa h c LTðH c p t c môn V t lí – Th y Nguy n Ng c H i ðáp án ñ thi s 01 (MeV), lư ng liên k t riêng c a α εα=7,0756 (MeV) ñ h t kh i c a D 0,0024 u L y 1u = 931...
 • 6
 • 349
 • 0

đề thi thử đại học môn vật trường chuyên bắc ninhđáp án

đề thi thử đại học môn vật lý trường chuyên bắc ninh có đáp án
... giao thoa ánh sáng, dùng ánh sáng bước sóng λ1 = 0,5µm khoảng cách từ vân tối bậc đến vân sáng bậc gần 3mm Nếu dùng ánh sáng đơn sắc bước sóng λ = 0, 6µm vân sáng bậc cách vân sáng trung tâm ... lệch phía B Đều bị lệch phía bước sóng dài C trường hợp bị lệch phía bước sóng dài, trường hợp bị lệch phía bước sóng ngắn D Đều bị lệch phía bước sóng ngắn Câu 34: Hai âm mức cường ... êlectron vận tốc cực đại hướng vào từ trường cho vận tốc êlectron vuông góc với vectơ cảm ứng từ Bán kính quỹ đạo êlectron tăng khi: A tăng cường độ ánh sáng kích thích B tăng bước sóng ánh sáng...
 • 6
 • 236
 • 0

Đáp án đề thi thử đại học môn vật lần 2

Đáp án đề thi thử đại học môn vật lý  lần 2
... A B Tại điểm sau dao động có biên độ cực đại ? A d1 = 24 cm; d2 = 21 cm B d1 = 25 cm; d2 = 20 cm C d1 = 25 cm; d2 = 21 cm D d1 = 26 cm; d2 = 27 cm Câu 29 : Sóng âm lan truyền không khí với cường ... B2  A 12  A 22  A1 A2 cos     A 12  A 22  A1 A2 cos  Từ điều kiện đầu bài: ( ) ( ) ( ) Theo đề nói rằng: độ lệch pha nhỏ 90 độ, khoảng hàm số cos nghịch biến, suy ra: Câu 22 : Một vật ... lần ; I tăng n lần nên hao phí tăng n2 lần Theo yêu cầu toán ta có : nP  120 9P P  n2 100 10 10 Hay : n2 – 10n + 10,8 = (1) Suy n = 8,77 n = 1 ,23 Hiệu suất truyền tải cần tìm : H  120 9P 27 ...
 • 14
 • 140
 • 4

Đề thi thử đại học môn vật trường chuyên phan bội châu lần 1 năm 2013

Đề thi thử đại học môn vật lý trường chuyên phan bội châu lần 1 năm 2013
... phôtôn ánh sánh kích thích chiếu đến 1s 2 013 .10 9 hạt Số phôtôn chùm sáng phát quang phát 1s là: A 2566,57 .10 9 hạt B 11 40,7 .10 9 hạt C 256,66 .10 9 hạt D 15 78,8 .10 9 hạt Câu 55: Hai chất điểm M N ... = 10 N/m vật nặng m = 10 0g Từ vị trí cân kéo vật để lò xo dãn đoạn 7cm truyền cho vật vận tốc 80cm/s hướng vị trí cân Biết hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang 0 ,1, lấy g = 10 m/s2 Tốc độ cực đại vật ... phía Mặt Trăng Thời gian kéo dài xung 10 -7 (s) công suất chùm laze 10 0000W Số phôtôn chứa xung là: A 2, 616 .10 22 hạt B 2, 616 .10 15 hạt C 2, 616 .10 29 hạt D 5,2 .10 20 hạt Câu 57: Một chất điểm chuyển...
 • 7
 • 431
 • 7

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN: VẬT trường chuyên pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN: VẬT LÝ trường chuyên pdf
... điện trường trái dấu với độ biến thi n lượng từ trường C Điện trường vùng không gian hai tụ biến thi n tần số pha với từ trường dòng điện cuộn dây D Điện trường vùng không gian hai tụ biến thi n ... = 200 D α = 1200 Câu 24: Vật nhỏ treo lò xo nhẹ, vật cân lò xo giãn 12cm Ban đầu vật vị trí cân bằng, người ta truyền cho vật vận tốc theo phương thẳng đứng xuống để vật dao động điều hoà Biết ... xo điện trường A 1,2s B 1,44s C 5/6s D 1s Câu 31: Trong mạch đao động điện từ LC lí tưởng Chọn đáp án sai? A Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thi n tần số ngược pha B Độ biến thi n...
 • 7
 • 223
 • 0

đề thi thử đại học môn vật trường chuyên vĩnh phúc

đề thi thử đại học môn vật lý trường chuyên vĩnh phúc
... D 420Hz -HT - Sở gd & đt vĩnh phúc Trờng thpt chuyên vĩnh phúc đề thi khảo sát chất lợng lần I môn lớp 12 Năm học 2009 - 2010 Mó : 594 Cõu Con lc n cú chiu di L, ... 2f C F D HT - Sở gd & đt vĩnh phúc Trờng thpt chuyên vĩnh phúc đề thi khảo sát chất lợng lần I môn lớp 12 Năm học 2009 - 2010 Mó : 567 Cõu Chn cõu sai Trong biu thc ... T=mg(3cos+2cos) HT - Sở gd & đt vĩnh phúc Trờng thpt chuyên vĩnh phúc đề thi khảo sát chất lợng lần I môn lớp 12 Năm học 2009 - 2010 Mó : 558 Cõu Súng dng trờn mt si dõy...
 • 33
 • 91
 • 0

đề thi thử đại học môn vật trường chuyên bắc ninh

đề thi thử đại học môn vật lý trường chuyên bắc ninh
... dao động vật A 20cm B 10cm C cm D cm Câu 39: Một vật nhỏ khối lượng 100g treo vào lò xo nhẹ, độ cứng 40N/m Kích thích cho vật dao động điều hoà với 50mJ Gia tốc cực đại tốc độ cực đại vật A 20m/s2; ... điện từ bị phản xạ, khúc xạ, giao thoa Mã đề thi 931– đề thi gồm trang – trang C Sóng điện từ mang lượng D Tốc độ sóng điện từ gần tốc độ ánh sáng Câu 25: Thi t bị sau có chức thu phát sóng điện ... 20m/s D 20m/s2; 1m/s Câu 40: Muốn phân biệt hai âm có tần số ta phải dựa vào đặc tính vật lí âm Mã đề thi 931– đề thi gồm trang – trang A Tần số biên độ hoạ âm B Tần số biên độ âm C Tần số cường độ...
 • 4
 • 296
 • 1

Đề thi thử đại học môn vật trường THPT lương thế vinh môn vật

Đề thi thử đại học môn vật lý trường THPT lương thế vinh môn vật lý
... giá trị cực đại U0 A Năng lượng từ trường cực đại cuộn cảm CU B Cường độ dòng điện mạch có giá trị cực đại U0 C L C Cường độ dòng điện lần thứ thời điểm t =  LC D Năng lượng từ trường mạch ... đặt theo phương ngang gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg lò xo có độ cứng N/m Hệ số ma sát vật giá đỡ vật 0,1 Ban đầu giữ cho vật vị trí lò xo bị nén 10 cm thả nhẹ cho vật dao động tắt dần Lấy g ... xo đặt theo phương ngang gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg lò xo có độ cứng N/m Hệ số ma sát vật giá đỡ vật 0,1 Ban kéo vật đến vị trí lò xo bị giãn 12 cm thả nhẹ cho vật dao động tắt dần Lấy g =...
 • 9
 • 237
 • 1

Gián án Đề thi thử Đại học Môn Vật đáp án số 7-8

Gián án Đề thi thử Đại học Môn Vật lý và đáp án số 7-8
... sắc vật phụ thuộc vào chất vật ánh sáng chiếu vào B) Màu môi trờng màu tổng hợp xạ mà môi trờng hấp thụ C) Sự hấp thụ ánh sáng môi trờng giảm bớc sóng ánh sáng truyền môi trờng D) Khi chiếu ánh ... trờng giảm bớc sóng ánh sáng truyền môi trờng D) Khi chiếu ánh sáng trắng vào vật thấy vật có màu đỏ chiếu ánh sáng tím vào vật vật có màu tím Câu 25) Một ngời ngồi thuyền thấy 10 giây phao nhấp ... 34) Khi chiếu ánh sáng trắng vào máy quang phổ Nhận định sau sai: A) Lăng kính có tác dụng tán sắc ánh sáng B) Chùm qua lăng kính chùm phân kỳ ánh sáng tím lệch nhiều C) Chùm sáng qua ống chuẩn...
 • 9
 • 282
 • 1

ĐỀ THI THỨ ĐẠI HỌC MÔN VẬT TRƯỜNG THPT ANH SƠN 1 SỞ GD & ĐT NGHỆ AN potx

ĐỀ THI THỨ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT ANH SƠN 1 SỞ GD & ĐT NGHỆ AN potx
... f = f1 B f = 2f1 C f  f1 D f  f1 Trang 14 /6 - Mã đề thi 209 WWW.VNMATH.COM -B PHẦN RIÊNG : Thí sinh chọn làm phần ( Phần I phần II) Phần I : Theo chương trình chuẩn ( 10 câu : Từ câu 41 đến ... 0,85eV C 13 ,6eV D 1, 51eV Trang 16 /6 - Mã đề thi 209 WWW.VNMATH.COM Câu 46: Một lắc lò xo treo thẳng đứng Vật m đứng yên, truyền cho vật m vận tốc v hướng thẳng đứng xuống sau t   20 s vật dừng ... không khí 340m/s Tốc độ ôtô A 12 0 km/h B 10 1 km/h C 90 km/h D 80 km/h Trang 21/ 6 - Mã đề thi 209 WWW.VNMATH.COM - HẾT Trang 22/6 - Mã đề thi 209 ...
 • 22
 • 438
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN: VẬT TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN: VẬT LÝ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY
... điện trường trái dấu với độ biến thi n lượng từ trường C Điện trường vùng không gian hai tụ biến thi n tần số pha với từ trường dòng điện cuộn dây D Điện trường vùng không gian hai tụ biến thi n ... = 200 D α = 1200 Câu 24: Vật nhỏ treo lò xo nhẹ, vật cân lò xo giãn 12cm Ban đầu vật vị trí cân bằng, người ta truyền cho vật vận tốc theo phương thẳng đứng xuống để vật dao động điều hoà Biết ... xo điện trường A 1,2s B 1,44s C 5/6s D 1s Câu 31: Trong mạch đao động điện từ LC lí tưởng Chọn đáp án sai? A Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thi n tần số ngược pha B Độ biến thi n...
 • 7
 • 556
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đáp án đề thi thử đại học môn vật lý 2015đáp án đề thi thử đại học môn vật lý lần 16 năm 2011 docđáp án đề thi thử đại học môn vật lí trường thpt chuyên đhsp hà nộiđề thi thử đại học môn vật lý trường chuyênđáp án đề thi thử đại học môn vật líđề thi thử đại học môn vật lý trường đại học vinhđề thi thử đại học môn vật lý trường thpt chuyên hạ long sở giáo dục và đào tạo quảng ninh pptx20 đề thi thử đại học môn vật lí trường chuyên đại học vinhđáp án đề thi thử đại học môn sinh 2014đáp án đề thi thử đại học môn anhđáp án đề thi thử đại học môn toánđáp án đề thi thử đại học môn hóa 2013đáp án đề thi thử đại học môn toán 2011đáp án đề thi thử đại học môn toán 2012đáp án đề thi thử đại học môn toán 2013Thông tư 14 2015 TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt NamMối quan hệ giữa phát triển tài chính và hiệu quả của chính sách tiền tệ tại một số quốc gia ở châu áMức giá sẵn lòng trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà của người bệnh điều trị nội trú tại bệnh viện quận tân phúPhân tích các yếu tố tác động đến phân bổ ngân sách có mục tiêu của chính quyền trung ương, từ đó rút ra các bái học kinh nghiệm cho việt namThông tư 26 VBHN-BTC quy định một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệpThông tư 147 2015 TT-BTC về việc quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn VNThông tư 130 2015 TT-BTC hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyệnỨNG DỤNG KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ẢNH SỐ VÀO BẢO MẬT THÔNG TINÁP DỤNG ENTERPRISE ARCHITECTURE XÂY DỰNG KHUNG KIẾN TRÚC BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN CHO CÁC TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAMSỔ TAY SINH VIÊNluận văn về chính sách tôn giáocâu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí MinhTM.KĨ THUẬT THI CÔNG CỌC.CẨM NANG CHÍNH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP WORCESTERĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG KHAI THÁC CÂY DƯỢC LIỆU VÙNG RỪNG NGẬP MẶN HUYỆN ĐÔNG HẢI, TỈNH BẠC LIÊUHÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI TRONG NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC GỖ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 - 2015Giải pháp tài chính hỗ trợ xuất khẩu gạo của đồng bằng sông cưu longGiải pháp tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh thanh hóaGiải pháp tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh thanh hóaQuản trị tài chính tại các doanh nghiệp niêm yết ngành xây dựng việt nam