Đề thi thử môn lịch sử THPT quốc gia lần 2 năm 2015

de thi thu mon van dai hoc quoc gia ha noi nam 2015 phan 2

de thi thu mon van dai hoc quoc gia ha noi nam 2015 phan 2
... trường cho thai phụ trước sinh hay cho bú tiếp xúc với loại độc tố hay thi u vitamin muối khoáng quan trọng ảnh hưởng đến IQ đứa bé Trong xã hội phát triển, môi trường gia đình tạo 25 % khác biệt ... D: Quyền vô hạn thuyết học cổ điển Niu-tơn 10 .2 Theo đoạn trích, “quyền lực vô biên học cổ điển” hiểu gì? Chọn câu trả lời A: Thuyết học cổ điển sở học thuyết vật lí khác B: Thuyết học cổ điển ... điển giải vấn đề giới C: Thuyết học cổ điển giải vấn đề xảy vật lí D: Thuyết học cổ điển học thuyết xuất sắc thời đại 10.3 Theo đoạn trích, “hai đám mây” hình ảnh thể hai vấn đề nào? Chọn câu...
 • 16
 • 209
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Lịch sử trường THPT Bắc Yên Thành, Nghệ An

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Lịch sử trường THPT Bắc Yên Thành, Nghệ An
... cho công 0 .25 nhân - Điểm mới: + Bên cạnh đấu tranh đòi quyền lợi KT, đấu tranh CT rõ nét hơn… 0 .25 + Ý thức giai cấp trưởng thành, đấu tranh bảo vệ quyền lợi giai cấp vô 0 .25 sản quốc tế…tự ... tách khỏi Liên bang Malai xia) + Thái Lan: Sau 1945 Mĩ hất chân Anh kiểm soát Thái Lan + Mianma: 1-1948 Anh công nhận độc lập 0 ,25 + Brunây: 1-1984 độc lập 0 ,25 + Đôngtimo: 5 -20 02 tách khỏi Inđônêxia, ... Trận “Điện Biên Phủ không” (từ 18 đến 29 / 12/ 19 72) thắng lợi định buộc Mĩ chấm dứt chiến tranh phá hoại 0,75 miền Bắc kí hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình Việt Nam Thắng lợi...
 • 5
 • 224
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Lịch sử trường THPT Bắc Yên Thành, Nghệ An

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Lịch sử trường THPT Bắc Yên Thành, Nghệ An
... tách khỏi Liên bang 0 ,25 Malai xia) + Thái Lan: Sau 1945 Mĩ hất chân Anh kiểm soát Thái Lan + Mianma: 1-1948 Anh công nhận độc lập + Brunây: 1-1984 độc lập 0 ,25 + Đôngtimo: 5 -20 02 tách khỏi Inđônêxia, ... 10% cho công nhân 0 .25 - Điểm mới: + Bên cạnh đấu tranh đòi quyền lợi KT, đấu tranh CT rõ nét hơn… + Ý thức giai cấp trưởng thành, đấu tranh bảo vệ quyền lợi giai cấp vô sản quốc tế…tự phát tiến ... (8 – 1 925 ), nêu rõ điểm đấu tranh - Tháng 8/1 925 thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn bãi công, không chịu sữa chữa chiến hạm Misơlê Pháp… đấu tranh ngày với yêu sách đòi tăng lương 20 % 0 .25 - Kết...
 • 5
 • 148
 • 0

Trường THPT Yên Thành 2 KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2015 môn lịch sử

Trường THPT Yên Thành 2 KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2015 môn lịch sử
... cảnh lịch sử phong trào cách mạng Việt Nam 1930 1931 Vì từ đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam nắm cờ lãnh ĐIỂM 2, 0 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 2, 0 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 ... - an ninh mở rộng quan hệ với nước giới 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Ghi chú: Nếu thí sinh có cách làm riêng, sáng tạo (và đúng), GV chấm thi cho điểm tối đa theo thang điểm ... mại, tài quốc tế khu vực có Việt Nam tham gia a) Biểu - Sự phát triển nhanh chóng quan hệ thương mại quốc tế - Sự phát triển to lớn tác động công ti xuyên quốc gia - Sự sáp nhập hợp công ti thành...
 • 4
 • 246
 • 0

Tuyển tập đề thi thử môn sinh học THPT quốc gia mới nhất

Tuyển tập đề thi thử môn sinh học THPT quốc gia mới nhất
... (Cán coi thi khơng giải thích thêm) – Đề Thi Thử Đại Học TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN I ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA VÀ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2014- 2015 Mơn: SINH HỌC, khối ... TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN I ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA VÀ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2014- 2015 Mơn: SINH HỌC, khối B Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian ... - - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 132 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ MƠN SINH THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Câu Mẫ đề 132 Mã đề 209 Mã đề 357 Mã đề 485 D C B D C D A C B D C C D C C C C C...
 • 40
 • 726
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Vật lý trường THPT Đa Phúc, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Vật lý trường THPT Đa Phúc, Hà Nội
... 16 aTRƯỜNG THPT ĐA PHÚC Năm học 20 14 -20 15 BẢNG ĐÁP ÁN ÐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA - Thời gian : 90 phút 779 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... Trang TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC Năm học 20 14 -20 15 ÐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA - Thời gian : 90 phút Mã đề : 336 Một vật dao động tắt dần có đại lượng sau giảm liên tục theo thời gian ... Vân tối thứ -Hết Trang 12 D TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC Năm học 20 14 -20 15 ÐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA - Thời gian : 90 phút Mã đề : 779 Phản ứng phân hạch Đặt vào hai đầu...
 • 17
 • 1,306
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Đa Phúc, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Đa Phúc, Hà Nội
... loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+ Thứ tự tính oxi hoá giảm dần là: D A Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+ B Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+ C Pb2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+ D Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ ... = 20 7; I = 127 Cho ion kim loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+ Thứ tự tính oxi hoá giảm dần là: X 10 11 12 13 A Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+ B Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ ... C C Trang 4/18 TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC (Đề thi gồm 50 câu, 04 trang ) ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN II NĂM 20 15 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề đề 23 4 Cho biết nguyên...
 • 18
 • 373
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Đặng Thúc Hứa, Nghệ An

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Đặng Thúc Hứa, Nghệ An
... D An ehit axetic - HẾT -Trang 4/5 - Mã đề thi 1 32 ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 1 32 10 C C C A A A B C A B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B A A D B D C B D C 21 22 23 24 25 26 27 ... B Saccarozơ C An ehit fomic D Tinh bột Trang 2/ 5 - Mã đề thi 1 32 Câu 24 : Cho sơ đồ điều chế axit clohidric phòng thí nghiệm Phát biểu sau đúng: A Không sử dụng H2SO4 đặc dùng H2SO4 đặc sản phẩm ... nhau, X nhóm CH2 Mặt khác đốt cháy gam X thu 6, 72 lít CO2 5,4 gam H2O Tên gọi X là: A Axit axetic B Axit-3-hiđroxi propanoic C Axit propanđioic D Axit -2- hiđroxi propanoic Câu 29 : Có nhiều nguyên...
 • 5
 • 295
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc
... bại TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐÁP ÁN ĐỀ THI KTCL ÔN THI THPTQG LẦN NĂM 20 15 Môn: HÓA HỌC Mã đề Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... < (2) < (1) Câu 41: Cho hình vẽ cách thu khí dời nước sau: Hình vẽ bên áp dụng để thu khí khí sau đây? A CO2 , O2, N2, H2, B NH3, HCl, CO2, SO2, Cl2 C H2, N2, O2, CO2, HCl, H2S D NH3, O2, N2, ... chân kẻ thất bại A 40 B 30 C 20 D 50 Câu 43: Hỗn hợp X gồm C2H2 H2 có số mol Lấy lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác nung nóng, thu hỗn hợp Y gồm C2H4, C2H6, C2H2 H2 Sục Y vào dung dịch brom (dư)...
 • 6
 • 367
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Sinh học trường THPT Đa Phúc, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Sinh học trường THPT Đa Phúc, Hà Nội
... (2) B (1), (3) C (1), (4) D (2) , (3) -Hết Trang B B D B C C C C TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC Năm học 20 14 -20 15 ÐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC KỲ THI THPT QUỐC GIA - Thời gian : 90 phút Mã đề ... Trang 10 A B TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC Năm học 20 14 -20 15 ÐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC KỲ THI THPT QUỐC GIA - Thời gian : 90 phút Mã đề : 579 101 Khi quần thể đạt kích thước tối đa quần thể điều chỉnh ... (1), (2) , (3) C (1), (4), (5) D (1), (4) -Hết Trang 16 C D TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC Năm học 20 14 -20 15 ÐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC KỲ THI THPT QUỐC GIA - Thời gian : 90 phút Mã đề : 680...
 • 23
 • 743
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Sinh học trường THPT Lê Hoàn, Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Sinh học trường THPT Lê Hoàn, Thanh Hóa
... A C A C B C A B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D C D A D A B D D C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C B B A B A C A B A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B C A B D A D D C B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... Thành phần kiểu gen Thế hệ F1 Thế hệ F2 Thế hệ F3 Thế hệ F4 Thế hệ F5 AA 0,49 0,49 0 ,2 0, 122 5 0, 122 5 Aa 0, 42 0, 42 0,3 0,455 0,455 aa 0,09 0,09 0,5 0, 422 5 0, 422 5 Nhân tố gây nên thay đổi cấu trúc ... sau: (1) Tiến hoá tiền sinh học (2) Tiến hoá hoá học (3) Tiến hoá sinh học Các giai đoạn diễn theo trình tự là: A (1) → (2) → (3) B (2) → (1) → (3) C (2) → (3) → (1) D (3) → (2) → (1) Câu 41: Người...
 • 7
 • 262
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Ngữ Văn trường THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Ngữ Văn trường THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An
... Đáp án đề thi thử THPTQG lần môn Văn - THPT chuyên, Đại học Vinh năm 20 15 CÂU Ý NỘI DUNG ĐIỂM I Đọc hiểu đoạn văn 1,5 a Đoạn văn đề cập vai trò, trách nhiệm gia đình, nhà trường xã 0 ,25 hội ... tiếng Việt, phải huy động tham gia 0 ,25 tích cực gia đình, nhà trường xã hội vì: gia đình, nhà trường, xã hội đóng vai trò quan trọng việc xây dựng chuẩn mực ngôn ngữ cho cộng đồng Đó nơi biểu ... mặt: ngữ âm - 0,5 tả, từ vựng, ngữ pháp, phong cách ngôn ngữ (phát âm đúng; viết hình thức văn tự từ; sử dụng từ ngữ chuẩn xác; đặt câu ngữ pháp tiếng Việt; dùng tiếng Việt, tạo lập kiểu loại văn...
 • 5
 • 370
 • 1

ĐỀ THI THỬ MÔN TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA 2015 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ

ĐỀ THI THỬ MÔN TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA 2015 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ
... N (đếm số ít) : Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2015 13  Đáp án C ( Nước Mĩ sử dụng nhiều tiền vào khủng hoảng kinh tế quốc gia giới) Question 38: Giải Geyser / ˈɡiːzə(r) / (n): mạch ... Question 18: Giải - Bạn nói cho biết làm cách để đến bưu điện gần không? A xin lỗi bất tiện B (Thi u lịch sự) C Không (đáp lại lời cảm ơn ai) Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2015 10 ... completed this task yesterday morning, but I did it for him (John phải hoàn thành tập vào sáng hôm qua, làm cho anh  John không làm) Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2015 11  Đáp án...
 • 20
 • 330
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử môn hóa chuyên đại học vinh lần 2 năm 2015đề thi thử mộn toán sư phạm hà nội lần 2đề thi thử môn hóa chuyên đại học vinh lần 3 năm 2015đề thi thử môn hóa chuyên đại học vinh lần 3 năm 2015 và đáp ánđáp án đề thi thử môn lịch sửđề thi thử môn lịch sử 2014đề thi thử môn lịch sử 2013đề thi thử môn lịch sử năm 2013de thi thu mon lich su khoi c nam 2014đề thi thử môn lịch sử năm 2014đề thi thử môn lịch sửđáp án đề thi thử môn toán chuyên đại học vinh lần 2de thi thu mon hoa chuyen dai hoc vinh lan 1 nam 2014đề thi lý thuyết lịch sử lớp 6 học kì ll năm 2015de thi hsg mon lich su cap thpt cua tinh binh thuan nam2013CV 215 SNN PTNT vv thuc hien QD 1920 QD TTg cua Thu tuong Chinh phu1610 hd bo tri dan cuĐề đánh giá số 05 (Thầy Đặng Ngọc Khương)Oral Ondansetron for Gastroenteritis in a Pediatric Emergency Department | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnBài 17. Hô hấp ở động vậtVăn bản - Tài liệu | Trang chủVăn bản - Tài liệu | Trang chủVăn bản - Tài liệu | Trang chủTT31 2010 TT BLDTBXHEFFECTS OF REGIONAL CITATE ANTICOAGULATIONVăn bản - Tài liệu | Trang chủVăn bản - Tài liệu | Trang chủHematological Scoring System in Early Diagnosis of Neonatal SepsisVăn bản - Tài liệu | Trang chủVai trò của linezolid trong điều tri MRSA.pdfVăn bản - Tài liệu | Trang chủSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CƯƠNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀUVăn bản - Tài liệu | Trang chủufma so kc 07 11 1522263ufma so kx 03 11 1522269