Bí quyết học giỏi hóa học lớp 8

Thuyết minh về cây bút bi văn học lớp 8

Thuyết minh về cây bút bi văn học lớp 8
... thời gian dụng cụ thay sống Bút bi gắn với lứa tuổi học trò trang nhật kí đầy nét bút yêu thương Từ khóa tìm kiếm: Thuyết minh bút bi Thuyết minh bút bi Thuyết minh bút bi ... mực đổ phía ngòi bút Do bút viết bút lật ngược lại trạng thái không trọng lượng Bút bi diện khắp nơi đời sống Mặc dù có nhiều dạng bút khác nhau, bút bi dạng phổ bi n Do bút bi rẻ tiện dụng nên ... đến bút Những năm gần đây, bút bi trở thành phương tiện sáng tác nghệ thuật Nhiều người dùng bút bi để vẽ hình lên người họ, gọi hình xăm bút bi Vì lý này, với phổ bi n trẻ nhỏ, mực bút bi phải...
 • 3
 • 1,054
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học lớp 8 nguyễn văn hòa THCS mỹ quang

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học lớp 8  nguyễn văn hòa THCS mỹ quang
... 34: Hòa tan hồn tồn 18, 4g hh X gồm Mg, Fe2O3 vào 1000 ml dd HCl 1M ( D = 1,05 g/ml) thu 2,24 lít H2 (đktc) ddA Trang 10 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học lớp - Nguyễn Văn Hòa- THCS Mỹ Quang ... 2,075 g muối khơ Trang 13 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học lớp - Nguyễn Văn Hòa- THCS Mỹ Quang a/ Tính thể tích dd HCl b/ Tính % khối lượng kim loại hh đầu Bài 48: Viết PTHH xảy chất cặp ... hồng Tác dụng với Axít : Mg(OH) + 2HCl → MgCl + 2H 2O Trang Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học lớp - Nguyễn Văn Hòa- THCS Mỹ Quang 2KOH + H 2SO → K 2SO + 2H 2O ; KOH + H 2SO → KHSO + H 2O...
 • 14
 • 7,951
 • 65

CHọn tuyển bộ đề thi và bài tập hóa học lớp 8 thi học sinh giỏi

CHọn tuyển bộ đề thi và bài tập hóa học lớp 8 thi học sinh giỏi
... 12 Đề thi chọn học sinh giỏi huyện vòng i Môn : Hoá học Năm học : 20 08 2009 ( Thời gian : 150 phút ) Câu (1,5đ) Nêu tợng xẩy viết phơng trình hoá học cho : a Na vào dung dịch AgNO3 b Zn vào ... 40; Mn = 55; Fe = 56; Ba = 107 Đề thi chọn học sinh khiếu Môn: Hoá học - Năm học 2007 - 20 08 Thời gian làm bài: 120 phút Bài (3,0 điểm): Lập phơng trình hoá học sơ đồ phản ứng sau: 1/ FeS2 + ... clohiric, tớnh lng cỏc cht thu c sau phn ng? đề thi chọn học sinh giỏi năm học 2007 20 08 Môn: Hoá học lớp Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) 1) Hoàn thành phơng trình phản ứng sau...
 • 21
 • 3,550
 • 9

Đề thi đáp án học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 phòng Tam CHương 2013

Đề thi đáp án học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 phòng Tam CHương 2013
... Họ tên thí sinh SBD: UBND HUYỆN TAM DƯƠNG PHÒNG GD&ĐT KÌ THI GIAO LƯU HSG LỚP NĂM HỌC 2012 -2013 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: Hóa học (HDC gồm 03 trang) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: (2 ... H2S = 0, 03(mol); n HBr = 0, 06 mol; m HBr = 0, 06 × 81 = 4 ,86 (g) m = m CaS = 0, 03 × 72 = 2,16 (gam); m CaBr2 = 0, 03 × 200 = (gam) ⇒ m1 = 4 ,86 × 100 = 50 (gam) 9, 72 m = m ddCaBr2 = 50 + 2,16 ... ≥ 3,7 => 3,7 ≤ P ≤ 4,3 mà P số nguyên nên P = Vậy X Beri (Be) 2) 27, 9 ,8 = 0, (mol) ; n H2SO4 = = 0,1(mol) a) n Ba = 137 98 1,25 đ PTHH: → Ba + H2SO4  BaSO4 ↓ + H2 ↑ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25...
 • 5
 • 5,115
 • 65

Chọn lọc một số đề thi học sinh giỏi hóa học lớp 8

Chọn lọc một số đề thi học sinh giỏi hóa học lớp 8
... phần trăm theo thể tích khí A ĐỀ SỐ 14 Câu1 (2đ): 1, Nguyên tử X có tổng hạt 52 số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 16 hạt a)Hãy xác định số p, số n số e nguyên tử X b) Vẽ sơ đồ nguyên ... Hãy lập thành phương trình hóa học nói rõ sở để viết thành PTHH? b/ Hãy vẽ sơ đồ tượng trưng cho phản ứng hóa học nói giải thích lại có tạo thành chất sau phản ứng hóa học? Câu 2: ( 4,0 điểm ) ... hiệu hoá học nguyên tửư khối nguyên tố X 2, Nguyên tử M có số n nhiều số p số hạt mang điện nhiêu số hạt không mang điện 10.Hãy xác định M nguyên tố nào? Câu (2đ): Lập phương trình hoá học sơ đồ...
 • 14
 • 3,621
 • 14

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012 HÓA HỌC LỚP 8 pptx

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012 HÓA HỌC LỚP 8 pptx
... (O2) = n(O2) 22,4 = 22,4 = 44 ,8 (lít) (0,5đ) Bài 3: ( điểm) 4 480 ml = 4, 48 lít (0,25 đ) Ở đktc,1 mol chất khí tích 22,4 (lít) (0,25 đ) → n(O2) = V : 22,4 =4, 48 : 22,4 = 0,2 (mol) (0,5 đ) nNa ... ĐÁP ÁN & BIỂU ĐIỂM THI HSG NĂM HỌC 2011 -2012 Bài : (2,5 điểm) a 2KClO3 2KCl + 3O2 ↑ (0,5 đ) 5O2 + 4P →2P2O5 (0,5đ) P2O5 ... (gam) (0,5 đ) Khối lượng tạp chất có than đá : mtc = mtđ - mc = 120 – 72 = 48 (gam) (0,25đ) % tạp chất có than đá : % tc = ( 48 100) / 120 100% = 40% (0,5đ) Câu 7: ( điểm) a) Gọi n hoá trị M ,ta...
 • 3
 • 311
 • 2

ĐỀ TỰ LUYỆN HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 MÃ ĐỀ 06 PHÒNG GD & ĐT BẮC TRÀ MY TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU potx

ĐỀ TỰ LUYỆN HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 MÃ ĐỀ 06 PHÒNG GD & ĐT BẮC TRÀ MY TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU potx
... trăm khối lượng NO hỗn hợp 23,6% Xác định công thức hợp chất NxOy 2/ Đun nóng 98g KClO3, sau phản ứng kết thúc thu 88 ,4g chất rắn a Tính thể tích khí oxi tạo thành b Tính phần trăm khối lượng ... Câu 2: (6 điểm) 1/ Bằng phương pháp hoá học nhận biết khí O2 , H2 , CO2 , CO đựng bình riêng biệt Viết phương trình phản ứng 2/ Hãy giải...
 • 4
 • 311
 • 5

ĐỀ TỰ LUYỆN HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 MÃ ĐỀ 05 PHÒNG GD & ĐT BẮC TRÀ MY TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU potx

ĐỀ TỰ LUYỆN HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 MÃ ĐỀ 05 PHÒNG GD & ĐT BẮC TRÀ MY TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU potx
... oxi, sinh khí cacbonic va nước Cho biết nguyên tố hoá học bắt buộc phải có thành phần chất A? Giải thích ? Bài 3: (3điểm) Khử 3,48g oxit kim loại M cần 1,344lit H2 (đktc) Toàn M thu cho vào dung ... dung dịch HCl dư thu 1,0 08 dm3 khí Xác định kim loại M oxit M Bài 4: (3điểm) Cho luồng khí hiđro qua ống thuỷ tinh chứa 20 g bột đồng(II) oxit 400 0C Sau phản ứng thu 16 ,8 g chất rắn a) Nêu tượng ... ứng c) Tính số lít khí hiđro tham gia khử đồng(II) oxit đktc Bài 5: (4điểm) 1/ Trong thí nghiệm học sinh muốn tắc đèn cồn úp nắm chụp đèn cồn đèn cồn tắc Hãy giải thích 2/ Biết củi, than cháy không...
 • 4
 • 266
 • 0

ĐỀ TỰ LUYỆN HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 MÃ ĐỀ 04 PHÒNG GD & ĐT BẮC TRÀ MY TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU pdf

ĐỀ TỰ LUYỆN HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 MÃ ĐỀ 04 PHÒNG GD & ĐT BẮC TRÀ MY TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU pdf
... loại Cho toàn hai kim loại phản ứng với dung dịch HCl dư thu 4, 48 lít khí H2(đktc) Xác định công thức oxit sắt Câu (3 đ) : Hoà tan hoàn toàn 6,5g Zn vào dung dịch HCl ta thu muối ZnCl2 thấy có...
 • 3
 • 406
 • 3

Đề và đáp án thi học sinh giỏi cấp huyện lớp 8 môn hóa học năm 2014

Đề và đáp án thi học sinh giỏi cấp huyện lớp 8 môn hóa học năm 2014
... 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 PHÒNG GD&ĐT LƯƠNG TÀI ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Năm học 2013 - 2014 Môn Hoá học lớp Thời gian làm 120 phút (Không kể giao đề) Câu (2 điểm) a Tính thành phần phần trăm ... K=39; Mn=55; C=12; Ca=40;Ba=137: Na=23 (Thí sinh không sử dụng tài liệu nào) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁP HUYỆN Môn: Hóa học Năm học 2013 – 2014 Câu Nội dung a M CuSO = 160g mCu= 64g; ... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁP HUYỆN Môn: Hóa học Năm học 2013 – 2014 Câu Nội dung a - Phần trăm khối lượng oxi oxit là: 100% - 70%...
 • 6
 • 498
 • 3

Tài liệu tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8

Tài liệu tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8
... núi trờn Bit tan ca R 2SO4 80 0C v 100C ln lt l 28, 3 gam v gam Gii:S( 80 0C) = 28, 3 gam 1 28, 3 gam ddbh cú 28, 3g R2SO4 v 100g H2O Vy : 1026,4gam ddbh 226,4 g R2SO4 v 80 0 gam H2O Khi lng dung dch ... cha 5 ,88 % v lng l H cũn li l ca S F nng hn khớ hiro 17 ln m) G cú 3,7% H; 44,44% C; 51 ,86 % O G cú lng mol phõn t bng Al n) H cú 28, 57% Mg; 14, 285 % C; 57,145% O Khi lng mol phõn t ca H l 84 g Phõn ... nguyờn t: 38, 61% K; 13 ,86 % N cũn li l O j) D cú lng mol phõn t l 126g; thnh phn % v lng ca cỏc nguyờn t: 36,5 08% Na; 25,4% S cũn li l O k) E cú 24, 68% K; 34 ,81 % Mn; 40,51%O E nng hn NaNO3 1 ,86 ln...
 • 81
 • 1,803
 • 2

Tài liệu hay bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học lớp 8 hay

Tài liệu hay bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học lớp 8 hay
... trộn hay nhiều dung dịch với xảy hay không xảy phản ứng hoá học chất tan dung dịch ban đầu b/ Cách làm: TH1: Khi trộn không xảy phản ứng hoá học( thờng gặp toán pha trộn dung dịch chứa loại hoá ... hết 1,08g bột nhôm Chuyên đề 4: Xác định công thức hoá học 38 Ti liu hay bi dng hc sinh gii mụn hoỏ hc lp Phơng pháp 1: Xác định công thức hoá học dựa biểu thức đại số * Cách giải: - Bớc 1: Đặt ... = 0,5 0 ,8 = 0,4 mol Mhh khí = 22,25 = 44,5 Đặt x, y lần lợt số mol khí N2O NO2 PTHH xảy ra: 8Fe + 30HNO3 > 8Fe(NO3)3 + 3N2O + 15H2O (1) 8mol 3mol 8x/3 x 50 Ti liu hay bi dng hc sinh gii mụn...
 • 142
 • 2,010
 • 3

20 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 ( có đáp án chi tiết)

20 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 ( có đáp án chi tiết)
... O2 y = : = (mol ) o o (4 im) o im (1 im) (0 ,5 im) (0 ,5 im) (1 im) (0 ,5 im) (1 im) (0 ,5 im) (0 ,5 im) (0 ,5 im) (0 ,5 im) (0 ,5 im) 20 THI HC SINH GII MễN HểA HC LP ( Cể P N CHI TIT) (4 im) ktc ... l: 0,1375 80 = 11g trỏi vi gi thit l 12 gam oxit Vy Mg cũn d sau phn ng (1 ) x 24 8, 8 x => Khi lng Cu l 8, 8 x => S mol Cu l 64 8, 8 x Theo PTHH(2) : n CuO = n Cu = 64 (8 , 8 x) .80 (8 , 8 x).5 Khi ... Cu l 8, 8 x => S mol Cu l 64 8, 8 x Theo PTHH(2) : n CuO = n Cu = 64 (8 , 8 x) .80 (8 , 8 x).5 Khi lng CuO l : m CuO = = 64 x Theo PTHH(3) : n MgO = n Mg = 24 x 5.x => m MgO = 40 = 24 (8 , 8 x).5...
 • 40
 • 4,364
 • 14

Các chuyên đê bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 cực hay

Các chuyên đê bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 cực hay
... phản ứng hóa học Cách giải chung: Bài tốn có dạng : a M + bB cC + d D (Trong chất M, B, C, D :có thể đơn chất hay hợp chất) 13 CÁC CHUN ĐÊ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MƠN HĨA HỌC LỚP CỰC HAY - Đặt ... oxi hóa – khử? Xác định chất oxi hóa, chất khử, oxi hóa, khử Bài 10:.Hồn thành phương trình hóa học phản ứng chất sau: → a) Al + O2  43 CÁC CHUN ĐÊ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MƠN HĨA HỌC LỚP CỰC ... Fe(OH)x ↓ + (56+ 17x) 6, 48 (g) xRCl (2) giải x = 23 CÁC CHUN ĐÊ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MƠN HĨA HỌC LỚP CỰC HAY Vậy cụng thức húa học muối sắt clorua FeCl2 Bài2: X hỗn hợp 3 ,82 gam gồm A2SO4 BSO4...
 • 46
 • 3,831
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: bí quyết học giỏi hóa lớp 8bí quyết học giỏi toán lớp 8bí quyết học giỏi toán hình lớp 8bí quyết học giỏi hóa lớp 10bí quyết học giỏi môn hóa 8bí quyết cân bằng phương trình hóa học lớp 8bí quyết học giỏi hóa 8bi quyet hoc tot mon hoa hoc lop 8đề thi học sinh giỏi hóa học lớp 8bí quyết học giỏi môn hóabí quyết học giỏi toán lớp 10bí quyết học giỏi toán 8bí quyết học giỏi toán lớp 4bí quyết học giỏi toán lớp 6bí quyết học giỏi toán lớp 7ufma so kc 10 11 1522266ufma so kx 06 11 1522270(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L121f9c0 THONG BAO TUYEN DUNG CONG TY O TO HAI AUuftai ve tai day22456NHỮNG TRÀO lưu TRIẾT học GIÁO dục CHỦ yếu của PHƯƠNG tây THẾ kỷ XX và ẢNH HƯỞNG của nó đối với GIÁO dục VIỆT NAM HIỆN NAYbctc cong ty me ban nien nam 2010Tài liệu Ashrae 62 1BAI 2 xac dinh dungcu dienhệ thống lạnh Refrigeration3.Giay uy quyen du hop DHCD 2016Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 CVBC tai chinh hop nhat-Qui 3-08Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2007 - Dien Quang 5 Thuyet minh BCTCBáo cáo tài chính - Bao cao tai chinh bctc_q4_2016Bao Cao thuong Nien 20150326 FA webBao cao thuong nien 2010 Phan 2Quy dinh ve the thuc va ky thuat trinh bay van ban ĐHGTVTTài liệu xây dựng nông thôn mớiTỔ CHỨC DỊCH VỤ CUNG ỨNG GIỐNG TRONG HỢP TÁC XÃ