Quy chế chi tiêu nội bộ và tài sản công năm 2016

quy chế chỉ tiêu nội bộ của tập đoàn công nghiệp cao su việt nam

quy chế chỉ tiêu nội bộ của tập đoàn công nghiệp cao su việt nam
... TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY CHẾ Về việc chi tiêu nội (Ban hành kèm theo Quy t định số ... Viện trước Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Cơ quan tài hoạt động tài chính, quản lý vốn tài sản Nhà nước Điều Quy chế chi tiêu nội bao gồm qui định chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu áp ... tác 2/QCCT/HL Chương II NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ Điều Quy chế chi tiêu nội xây dựng nguyên tắc Quy chế bao gồm qui định chế độ, tiêu chuẩn, định mức áp dụng thống toàn Viện,...
 • 19
 • 476
 • 1

nâng cao hiệu quả quản lý tài chính thông qua việc tham mưu cải tiến quy chế chi tiêu nội bộ tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh

nâng cao hiệu quả quản lý tài chính thông qua việc tham mưu cải tiến quy chế chi tiêu nội bộ tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh
... đổi nội dung Xuất phát từ nên viết sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao hiệu quản tài thông qua việc tham mu cải tiến quy chế chi tiêu nội Trung tâm Giáo dục thờng xuyên tỉnh Thanh Hoá B Nội ... kim soỏt chi theo quy nh D ấ XUT, KHUYN NGHI Sỏng kin kinh nghim Nõng cao hiu qu quản tài thông qua việc tham mu cải tiến quy chế chi tiêu nội Trung tâm giáo dục thờng xuyên tỉnh cú th cũn hn ... 362/QĐ-UBND việc giao quy n tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ tổ chức máy biên chế tài Trung tâm giáo dục thờng xuyên tỉnh, Bắt đầu từ đầu năm 2007 đơn vị thực việc xây dựng quy chế chi tiêu nội...
 • 10
 • 286
 • 1

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính thông qua việc tham mưu cải tiến quy chế chi tiêu nội bộ của trung tâm GDTX tỉnh thanh hóa

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính thông qua việc tham mưu cải tiến quy chế chi tiêu nội bộ của trung tâm GDTX tỉnh thanh hóa
... đổi nội dung Xuất phát từ nên viết sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao hiệu quản tài thông qua việc tham m-u cải tiến quy chế chi tiêu nội Trung tâm Giáo dục th-ờng xuyên tỉnh Thanh Hoá B Nội ... kim soỏt chi theo quy nh D U T HU N N H Sỏng kin kinh nghim Nõng cao hiu qu quản tài thông qua việc tham mu cải tiến quy chế chi tiêu nội Trung tâm giáo dục th-ờng xuyên tỉnh cú th cũn hn ... việc nắm vững chuyên môn nghiệp vụ thực tiễn công tác đơn vị, thân có nhiều ý kiến đóng góp việc xây dựng, điều chỉnh nội quy, quy chế đơn vị, đặc biệt quy chế chi tiêu nội Quy chế chi tiêu nội...
 • 10
 • 212
 • 0

skkn một số kinh nghiệm trong việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ tại trung tâm GDTX TP biên hòa

skkn một số kinh nghiệm trong việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ tại trung tâm GDTX TP biên hòa
... kinh nghiệm: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC XÂY DỰNG QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ TẠI TRUNG TÂM GDTX TP BIÊN HÒA Họ tên tác giả: NGUYỄN THỊ HỒNG NH NG Chức vụ: NHÂN VIÊN Đơn vị: TRUNG TÂM GDTX TP BIÊN ... lý chọn đề tài : “ Một số kinh nghiệm việc xây dựng quy chế chi tiêu nội Trung tâm GDTX TP Biên Hòa Với mong muốn đảm bảo cho hoạt động tài tốt, xây dựng quy chế chi tiêu nội phù hợp nhằm mang ... nghiệm: “MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC XÂY DỰNG QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ TẠI TRUNG TÂM GDTX TP BIÊN HÒA” I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Quy chế chi tiêu nội giải pháp toàn diện việc thực hành tiết kiệm, chống...
 • 19
 • 195
 • 0

Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ ở trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật Kiên Giang.pdf

Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ ở trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật Kiên Giang.pdf
... TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT KIÊN GIANG 3.1 Quan điểm hồn thiện quy chế chi tiêu nội trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang Để hồn thiện quy chế chi tiêu nội trường Trung học Kinh tế ... thực quy chế chi tiêu nội trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang 4 Ý nghĩa thực tiễn luận văn Đề tài nghiên cứu đưa giải pháp để hồn thiện quy chế chi tiêu nội trường Trung học Kinh tế ... Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang Qua đề tài này, trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang có luận chứng khoa học hồn thiện cho quy chế chi tiêu nội mình, làm cho quy chế chi tiêu nội thực “kim...
 • 87
 • 909
 • 3

376 Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ ở Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang

376 Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ ở Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang
... TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT KIÊN GIANG 3.1 Quan điểm hồn thiện quy chế chi tiêu nội trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang Để hồn thiện quy chế chi tiêu nội trường Trung học Kinh tế ... Tình hình thực quy chế chi tiêu nội trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang tháng cuối năm 2004 Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang bắt đầu thực khốn biên chế kinh phí quản lý ... tỉnh Kiên Giang năm 2004 2.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang sở đào tạo nghề quy dài hạn đội ngũ kỹ thuật...
 • 87
 • 393
 • 1

Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ ở trường trung học kinh tế- kỹ thuật Kiên Giang

Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ ở trường trung học kinh tế- kỹ thuật Kiên Giang
... TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT KIÊN GIANG 3.1 Quan điểm hồn thiện quy chế chi tiêu nội trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang Để hồn thiện quy chế chi tiêu nội trường Trung học Kinh ... Kinh tế – Kỹ thuật Kiên Giang Qua đề tài này, trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật Kiên Giang có luận chứng khoa học hồn thiện cho quy chế chi tiêu nội mình, làm cho quy chế chi tiêu nội thực “kim ... Tình hình thực quy chế chi tiêu nội trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang tháng cuối năm 2004 Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang bắt đầu thực khốn biên chế kinh phí quản lý...
 • 87
 • 382
 • 1

QUY CHE CHI TIEU NOI BO

QUY CHE CHI TIEU NOI BO
... ương quản lý lập dự toán thu, chi ngân sách đơn vị gửi lên Bộ chủ quản tổng hợp dự toán thu, chi Bộ, đồng thời gửi Bộ Giáo dục Đo tạo để tổng hợp xây dựng kế hoạch thu, chi ngân sách toàn ngành b) ... phủ uỷ quy n) giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước có ngân sách giáo dục - đào tạo Sở Giáo dục - Đo tạo phối hợp với Sở Tài - Vật giá Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước tỉnh phân bổ kế hoạch chi ngân ... quy n từ chối cấp phát kinh phí cho sở giáo dục - đào tạo trường hợp sở quan quản lý giáo dục - đào tạo chuẩn chi sai chế độ, sai mục đích vượt dự toán Công tác kiểm tra Căn vào định chuẩn chi...
 • 5
 • 914
 • 0

quy chế chi tieu noi bo 2011

quy chế chi tieu noi bo 2011
... dựng quy chế: Quy chế chi tiêu nội bao gồm quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu áp dụng thống quan Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Sơn la nhằm: - Tạo quy n chủ động việc sử dụng biên chế kinh ... tập, quán triệt đầy đủ quy chế chi tiêu nội bộ; Văn phòng, BCH Công đoàn giúp thủ trưởng quan việc đôn đốc, kiểm tra việc thực quy định quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo quy định Nhà nước tạo điều ... QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ Theo quy định tự chủ biên chế kinh phí quản lý hành ( Ban hành kèm theo Quy t định số:10a/QĐ-PN ngày20 tháng01 năm 2012 ) CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH...
 • 17
 • 925
 • 3

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ
... QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ (Ban hành theo Quy t định số : ngày tháng năm 2008 Của Hiệu trưởng trường THCS Ẳng Nưa) CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Mục đích xây dựng quy chế: Bản quy chế chi tiêu ... xây dựng quy chế: Bản quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công nhà trường xây dựng bao gồm quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu áp dụng thống việc quản lý trường ... công chức Chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo quy định hành Riêng tiền thuê chỗ ngủ, vào háo đơn theo quy định Bộ tài Chế độ chi tiêu hội nghị tiếp khách 2.1 Chi tiêu hội nghị: Các hội nghị CBCC đầu năm,...
 • 8
 • 642
 • 1

Mẫu quy chế chi tiêu nội bộ

Mẫu quy chế chi tiêu nội bộ
... Bến Tre quy định chế độ công tác phí , chế độ tổ chức hội nghị; quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước vào làm việc địa bàn tỉnh, chi tiêu tổ chức hội nghị ,hội thảo quốc tế tỉnh chi tiêu ... tác phí Chi thuê muớn Sửa chữa tài sản Chi phí nghiệp vụ CM Chi khác Tài sản vô hình Tài sản dùng cho CM ……………… ……………… ……………… PHỤ LỤC Chi tiết nội dung chi (Kèm theo Qui chế chi tiêu nội năm…….) ... 17: Tổ chức thực Qui chế chi tiêu nội thảo luận dân chủ tập thể Hội đồng sư phạm tập thể cán bộ, giáo viên biểu thông qua Trong trình thực có thay đổi chế độ, sách, định mức chi hiệu trưởng chịu...
 • 11
 • 7,802
 • 25

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ 2010

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ 2010
... Mọi khoản chi tiêu tiếp khách phải chế độ, tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định; người đứng đầu quan, đơn vị tổ chức tiếp khách phải trực tiếp chịu trách nhiệm để xảy việc chi tiêu sai quy định ... theo quy trình hành Điều 18 Các khoản chi khác: 18.1 Chi lệ phí có liên quan đến hoạt động Cơ quan 18.2 Chi bảo hiểm tài sản cho người, chi hoạt động kỷ niệm ngày thành lập ngành khoản chi khác ... cấp kiêm nhiệm, chế độ tiền lương cán bộ, viên chức theo quy định hành Nhà nước b) Phụ cấp làm đêm, làm thêm theo Thơng tư liên tịch số 08/2005/TT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 Bộ Nội vụ Bộ Tài Cán viên...
 • 10
 • 376
 • 2

Quy chế chi tiêu nội bộ

Quy chế chi tiêu nội bộ
... Bến Tre quy định chế độ công tác phí , chế độ tổ chức hội nghị; quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước vào làm việc địa bàn tỉnh, chi tiêu tổ chức hội nghị ,hội thảo quốc tế tỉnh chi tiêu ... Công tác phí Chi thuê muớn Sửa chữa tài sản Chi phí nghiệp vụ CM Chi khác Tài sản vô hình Tài sản dùng cho CM Cộng ……………… ……………… PHỤ LỤC Chi tiết nội dung chi (Kèm theo Qui chế chi tiêu nội năm…….) ... 17: Tổ chức thực Qui chế chi tiêu nội thảo luận dân chủ tập thể Hội đồng sư phạm tập thể cán bộ, giáo viên biểu thông qua Trong trình thực có thay đổi chế độ, sách, định mức chi hiệu trưởng chịu...
 • 11
 • 470
 • 2

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2011 (bản chính thức)

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2011 (bản chính thức)
... đích xây dựng quy chế chi tiêu nội Tạo quy n chủ động việc quản lý chi tiêu tài cho Thủ trưởng đơn vị Tạo quy n chủ động cho bộ, công chức quan hoàn thành tốt nhiệm vụ Quy chế chi tiêu nội việc quản ... Chi tiêu nội năm 2011 trường Tiểu học THCS Thống Nhất” QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2011 (Kèm định số: 07/QĐ.TH-THCS TN ngày 07/01 /2011 Hiệu trưởng trường Tiểu học ... biên chế kinh phí giao, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài sản công, - Hàng năm báo cáo kết việc thực chế độ tự chủ với quan chủ quản cấp quan tài - Thực việc kiểm soát chi theo...
 • 11
 • 650
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn quy chế chi tiêu nội bộquy chế chi tiêu nội bộ kiểm toán nhà nướcdự thảo quy chế chi tiêu nội bộquyết định phê duyệt quy chế chi tiêu nội bộquy chế chi tiêu nội bộ của kiểm toánhướng dẫn làm quy chế chi tiêu nội bộhướng dẫn quy chế chi tiêu nội bộ 2012dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ ngành bhxhquyết định điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộquy chế chi tiêu nội bộ công ty cổ phầnquy chế chi tiêu nội bộ trường tiểu học 2011quy chế chi tiêu nội bộ ở trường tiểu họcquy chế chi tiêu nội bộ trường tiểu học 2012mẫu quy chế chi tiêu nội bộ trường tiểu họcquy chế chi tiêu nội bộ trường tiểu họcGiấy uỷ quyền thực hiện công bố thông tinThong bao giao dich co phieuBao cao ket qua giao dich co phieuCông bố thông tin về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻCông bố thông tin về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình DươngBiên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016Báo cáo tài chính | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương Bao cao ME Q3.2014Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II 201320171009 BSC Vietnam Daily Review VN Thanh kho%e1%ba%a3n th%e1%ba%a5pBáo cáo tài chính | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương Bang CDKT QI 2011Họp đại hội cổ đông | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình DươngHọp đại hội cổ đông | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình DươngHọp đại hội cổ đông | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương NQHop DHCD 2015 APITAILIEU DHCD APECI2013 CBTT20171013 BSC Vietnam%2bCompany%2bUpdate VN PPC20170922 BSC Vietnam Daily Review VN L%e1%ba%a5y l%e1%ba%a1i %c4%91i%e1%bb%83m s%e1%bb%91 C%c3%a2u chuy%e1%bb%87n cu%e1%bb%91i tu%e1%ba%a7n %c3%9d ngh%c4%a9a c%e1%bb%a7a th%c3%a0nh c%c3%b4ngTNG STRONG BUY Target Price VND18538 Company Report (2)20170812 BSC Vietnam Weekly Review Week 31 (14 08 18 08 2017)20170624 BSC Vietnam Weekly Review Week 24 (26 06 30 06 2017)20161003 BSC Vietnam Quarterly Review VN 2016Q3