Bài giảng tổng quan về kế toán quản trị

bài giảng giới thiệu về kế toán quản trị

bài giảng giới thiệu về kế toán quản trị
... cầu quản trị định kinh tế, tài nội đơn vị kế toán Tóm Lại Khái niệm kế toán quản trị Có nhiều khái niệm KTQT, nói chung Kế toán quản trị hệ thống thu thập, xử lý truyền đạt thông tin cho nhà quản ... Kế toán quản trị hệ thống kế toán cung cấp cho nhà quản trị thông tin định lượng mà họ cần để hoạch định kiểm soát” KHÁI NIỆM Theo luật Kế toán Việt Nam (mục điều 4): Kế toán quản trị việc ... Cornell (Mỹ): Kế toán quản trị phận hệ thống thông tin quản trị tổ chức mà nhà quản trị dựa vào để hoạch định kiểm soát hoạt động tổ chức” ~ Theo Ray H Garrison: Kế toán quản trị cung cấp tài...
 • 30
 • 297
 • 0

Tài liệu Bài tập tổng hợp về kế toán ppt

Tài liệu Bài tập tổng hợp về kế toán ppt
... quyền thời kỳ Bài tập số 11-3-60: Tạo DN sản xuất thương mại kinh doanh XNK Hồng Hà có 24 tài liệu liên quan đến hoạt động kỳ kế tốn tập hợp lại sau: Tài liệu 1: Số dư số tài khoản: - Tài khoản 1122 ... thời kỳ Bài tập 5: Tại doanh nghiệp có tài liệu liên quan đến hoạt động kỳ kế tốn ghi nhận sau: Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ số tài khoản - Tài khoản 152: 6.000 kg, đơn giá 5.000 đồng/ kg - Tài khoản ... phân phơi 40.000 Tổng cộng nguồn vốn SCK Bài tập số 9: Tại doanh nghiệp sản xúât lọai sản phẩm A B, có tài liệu liên quan đến tình hình sản xúât sau: Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ: Số dư tài khoản 154:...
 • 37
 • 380
 • 1

Một số bài tập tổng hợp về Kế toán trong doanh nghiệp ppt

Một số bài tập tổng hợp về Kế toán trong doanh nghiệp ppt
... lơng Số công nhân danh sách bình quân ngời 400 440 Tổng số ngy công LVTT chế độ n/công 10.400 11.440 Tổng số ngy lm thêm 400 1.320 Tổng số công LVTT chế độ g/công 86.400 102.080 54 10 Tổng số ... xuất khẩu) Yêu cầu: Xác định tiêu sau năm ? a Giá trị sản xuất công nghiệp (GO) b Tổng doanh thu Trong đó: Doanh thu công nghiệp, doanh thu xuất Phân tích biến động giá thnh sản phẩm ảnh hởng nhân ... liệu thống kê tình hình sản xuất doanh nghiệp khí năm 2005 nh sau: (Đvt : Triệu đồng) I kế hoạch Giá trị sản xuất công nghiệp : 6.000 Tổng quỹ tiền lơng : 2.000 Số công nhân danh sách bình quân...
 • 5
 • 314
 • 0

Tài liệu Bài giảng Tổng quan về kế toán pdf

Tài liệu Bài giảng Tổng quan về kế toán pdf
... cầu kế toán Theo điều Luật kế toán, yêu cầu kế toán bao gồm: Thứ nhất, kế toán phải phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán báo cáo tài Thứ hai, kế toán ... triển kế toán, chất kế toán hệ thống thông tin công cụ giúp cho người làm định kinh tế, môi trường kế toán, phân biệt kế toán tài kế toán quản trị Ba giả thuyết tảng kế toán, bảy nguyên tắc kế toán ... lời thấu đáo ba câu hỏi kế toán cần nghiên cứu nhiều môn học kế toán môn học Kế toán tài 1, Kế toán tài 2, tổ chức kế toán môn học khác Trong phạm vi môn học Nguyên lý kế toán, tập trung trả lời...
 • 42
 • 256
 • 2

bài giảng tổng quan về kế toán tài chính hệ thống kế toán việt nam - đại học mở tp hồ chí minh

bài giảng tổng quan về kế toán tài chính hệ thống kế toán việt nam - đại học mở tp hồ chí minh
... http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/mot-ke-chiem-doat-tien-ty-3-can-bongan-hang-dinh-trach-nhiem-201402101143188778ca34.chn  http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Ve-vu-lua-dao-tien-hoan-thue-VATxuyen-quoc-gia-Sieu-lua-rut-ruot-gan-16-ty-cua-Nha-nuoc/55054123/218/ ... http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Ve-vu-lua-dao-tien-hoan-thue-VATxuyen-quoc-gia-Sieu-lua-rut-ruot-gan-16-ty-cua-Nha-nuoc/55054123/218/  http://www.baomoi.com/Nhung-dai-an-tham-nhung-dinh-dam-trong -nam2 013-va-2014/58/12872865.epi 70 ... Chính Phủ • Hệ thống 2006 ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC • Bao gồm: – Hệ thống chứng từ – Hệ thống tài khoản – Hệ thống sổ sách – Hệ thống báo cáo tài • Bên cạnh có hệ thống kế toán dành...
 • 18
 • 291
 • 0

bài giảng tổng quan về kế toán ngân hàng

bài giảng tổng quan về kế toán ngân hàng
... với ngân hàng doanh nghiệp Đọc hiểu Báo cáo tài NHTM NỘI DUNG 10 Tổng quan kế tốn ngân hàng Kế tốn tiền mặt Kế tốn huy động vốn Kế tốn nghiệp vụ tín dụng Kế tốn dịch vụ tốn qua ngân hàng Kế tốn ... liệu Website lớp) KẾT CẤU CHƯƠNG I ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN NGÂN HÀNG ĐỐI TƯỢNG KẾ TỐN NGÂN HÀNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGÂN HÀNG 1.1 ĐẶC ĐIỂM KTNH   Mơi trường kế tốn  Luật/ chuẩn mực kế tốn  10 Mục tiêu ... TẾ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TÍN DỤNG NGÂN HÀNG KINH DOANH NGOẠI HỐI THANH TOÁN QUỐC TẾ CÁC VĂN BẢN CÁC TẠP CHÍ: NGÂN HÀNG, KẾ TOÁN CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TỐN NGÂN HÀNG TRÌNH BÀY: GV HỒ SỸ TUY ĐỨC...
 • 50
 • 326
 • 0

Bài giảng Tổng quan về kế toán công PGS.TS. Mai Thị Hoàng Minh

Bài giảng Tổng quan về kế toán công PGS.TS. Mai Thị Hoàng Minh
... trợ cấp… 14 Tầm quan trọng IPSAS Tầm quan trọng IPSAS Chuẩn mực kế toán khu vực công quốc tế Chuẩn mực kế toán khu vực công quốc tế q IPSAS tập trung vào việc đưa quy định kế toán không nhằm ... ban chuẩn mực kế toán tài (IASB) Chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS/IAS) • Bao quát hết toàn nghiệp vụ phát sinh tiền Ủy ban chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSASB) Chuẩn mực kế toán công quốc tế ... nhằm nhấn mạnh đến tính minh bạch tài công 25 26 Nội dung liên quan IPSAS (tt) Chuyên đề Từ kế toán sở tiền sang kế toán sở dồn tích § Phải thực việc chuyển đổi từ kế toán sở tiền mặt (được xem...
 • 16
 • 797
 • 1

Bài giảng tổng quan về nguyên lý kế toán

Bài giảng tổng quan về nguyên lý kế toán
...     Bản chất Kế toán Đối tượng Kế toán Yêu cầu thông tin Kế toán Các nguyên tắc Kế toán Cơ sở pháp cho hoạt động Kế toán doanh nghiệp Bản chất kế toán 1.1 Khái niệm: Kế toán Một hệ thống ... buộc     thuyết hạch toán kế toán – trường ĐH KTQD, Học viện Tài chính, ĐH Thương mại Nguyên kế toán – PGS.TS Võ Văn Nhị - NXB Thống kê Luật Kế toán 2003 Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt ... tượng sử dụng thông tin Về đặc điểm thông tin Về nguyên tắc trình bày cung cấp thông tin Về tính pháp Về thước đo sử dụng Về hệ thống báo cáo Đối tượng kế toán Đối tượng kế toán Tài sản vận động...
 • 62
 • 220
 • 0

bài giảng tổng quan về kế toán chi phí

bài giảng tổng quan về kế toán chi phí
... lĩnh vực kế toán KẾ TOÁN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN CHI PHI KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 10/22/2015 Thông tin kế toán chi phí BCTC Thông tin kế toán chi phí BCTC 10/22/2015 Thông tin kế toán chi phí BCTC ... tồn kho Chi phí sản phẩm Chi phí NVLTT + Chi phí Chi phí NCTT + Chi phí SXC = Tổng chi phí sản xuất Chi phí chuyển đổi 23 10/22/2015 Chi phí sản phẩm chi phí thời kỳ • Chi phí thời kỳ: chi phí ghi ... kế toán chi phí thông tin cung cấp lĩnh vực kế toán • Vai trò kế toán chi phí quản trị doanh nghiệp • Kế toán chi phí chuỗi giá trị • Phân loại chi phí phân loại giá thành Khái niệm kế toán chi...
 • 31
 • 182
 • 0

Bài giảng Tổng quan về kế toán quản trị ThS. Hồ Phan Minh Đức

Bài giảng Tổng quan về kế toán quản trị ThS. Hồ Phan Minh Đức
... khác biệt kế toán quản trị kế toán tài ♦ Nắm nội dung kế toán quản trị ♦ Nắm nhân tố thúc đẩy phát triển kế toán quản trị ♦ Nắm đạo đức hành nghề kế toán quản trị Khái niệm kế toán quản trị Có nhiều ... kế toán quản trị kế toán tài Trình bày mối quan hệ hệ thống kế toán (kế toán chi phí, kế toán quản trị, kế toán tài chính) tổ chức Việc sở hữu chứng hành nghề kế toán đóng vai trò nhân viên kế ... BÀI TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Th.S Hồ Phan Minh Đức Mục tiêu ♦ Nắm mục tiêu của tổ chức giải thích chức nhà quản lý ♦ Liệt kê giải thích mục tiêu kế toán quản trị ♦ Giải thích...
 • 10
 • 228
 • 0

Bài giảng:Tổng quan về kiểm toán docx

Bài giảng:Tổng quan về kiểm toán docx
... mực kế toán chuẩn kỹ thuật, đònh mức quan (hợp đồng, quy chế độ toán hành chế, luật, văn pháp KTKT, tỷ suất, tỷ lệ, ) quy khác…) Chủ thể thực Kiểm toán viên nội Kiểm toán viên Nhà Kiểm toán viên ... động quan Nhà nước Phạm vi hoạt động Mọi đơn vò, lãnh vực Nội đơn vò thành phần kinh kế Các đơn vò sử dụng vốn, ngân sách Nhà nước Chức chủ yếu Kiểm toán Báo Cáo TC Kiểm toán hoạt động Kiểm toán ... ThS.Tăng Th Thanh Th y 54 18 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN ü ü ü Là thước đo chất lượng kiểm toán Sự cần thiết : - Đối với người sử dụng kết - Đối với xã hội - Đối với kiểm toán viên Tổ chức lập quy : - Tổ chức...
 • 107
 • 233
 • 1

Bài giảng tổng quan về thanh toán quốc tế

Bài giảng tổng quan về thanh toán quốc tế
... Rủi ro TTQT Ths Hoàng Thị Lan Hương    Nghiệp vụ Thanh toán quốc tế, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Thảo, NXB Tài chính, 2009 Giáo trình toán quốc tế tài trợ ngoại thương, PGS.TS Nguyễn Văn Tiến, NXB ... Công ước Geneve Séc quốc tế (1931) Công ước Viên (LHQ) Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG - 1980) Luật công ước quốc tế vận tải bảo hiểm… Ths Hoàng Thị Lan Hương 11  Luật - quốc gia: Luật dân ... Thị Lan Hương Phạm vi toán rộng  Khác về: - Ngôn ngữ - Đồng tiền - Luật pháp  Thông tin: không đầy đủ Rủi ro hơn!!!  Ths Hoàng Thị Lan Hương 10  - - - Luật công ƣớc quốc tế: Luật thống Hối phiếu...
 • 89
 • 231
 • 0

Bài giảng tổng quan về An toàn bảo mật hệ thống thông tin

Bài giảng tổng quan về An toàn bảo mật hệ thống thông tin
... Policy defines security, and mechanisms enforce security – Confidentiality – Integrity – Availability • Trust and knowing assumptions • Importance of assurance • The human factor Slide #1-11 ... phép không đợ c phép hệ thống – This defines “security” for the site/system/etc • Kỹ thuật làm cho sách trở nên có hiệu lực • Tổng hợp sách – If policies conflict, discrepancies may create security ... Phục hồi - Recovery – Stop attack, assess and repair damage – Continue to function correctly even if attack succeeds Slide #1-5 Các loại kỹ thuật An toàn BM secure precise set of reachable states...
 • 11
 • 136
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng tổng quan về kế toánbài giảng tổng quan về lãnh đạobài giảng tổng quan về kinh tế họcbài giảng tổng quan về tài chính doanh nghiệpbài giảng tổng quan về internet và emailbài giảng tổng quan về cây ca caobài giảng tổng quan về hệ thống chính trịbài giảng tổng quan về viễn thôngthiết kế bài giảng tổng quan văn học việt nambài giảng điện tử môn kế toán quản trịbài giảng tổng quan về internetbài giảng tổng quan về cây lúabai giang tong quan ve van hoc viet nam3 đại học y tế công cộng ths nguyễn đức thành bài giảng tổng quan về cung cấp dịch vụ y tếbài giảng tổng quan giao tiếpchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảm