Cau hoi va the le cuoc thi tem 2016 (1)

Câu hỏi thể lệ cuộc thi tìm hiểu 80 tổ ch]cs xây d]ngj đảng

Câu hỏi và thể lệ cuộc thi tìm hiểu 80 tổ ch]cs xây d]ngj đảng
... chứng nhận Ban Tổ chức Cuộc thi Cuộc thi tổ chức thành hai vòng (vòng sơ khảo cấp tỉnh tương đương; vòng chung khảo cấp Trung ương) Mỗi tỉnh ủy, thành ủy chấm sơ khảo, chọn 10 xuất sắc; đảng ủy trực ... Trung ương chọn 15 xuất sắc xây dựng báo cáo tình hình, kết triển khai Cuộc thi địa phương, đơn vị gửi Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 01-82010 để Ban Tổ chức Cuộc thi (cấp Trung ương) chấm chung ... hợp Giải thưởng vòng chung khảo, gồm: 28 giải tập thể (1 giải nhất; giải nhì; giải ba 20 giải khuyến khích); kèm chứng nhận Ban Tổ chức Cuộc thi Giải cá nhân gồm: 58 giải (1 giải nhất; giải nhì;...
 • 2
 • 276
 • 0

Câu hỏi đáp án cuộc thi Rung chuông vàng

Câu hỏi và đáp án cuộc thi Rung chuông vàng
... nhiêu? Đáp án : =78 Câu 54: Tốc độ kim giây gấp lần tốc độ kim giờ? Đáp án : 3600 lần Câu 54: Một kg lạng? Đáp án : 10 lạng Câu 55: Bây anh em tuổi Hỏi sau năm tuổi em tuổi anh? Đáp án : Không Câu ... làm bánh chng ngày tết ngời ta thờng cho gia vị gia vị sau : Nghệ, Tỏi, Hành, Riềng Đáp án : Hành Câu 32: Số Một tỉ có chữ số ? Đáp án : 10 chữ số Câu 33: Ngày tháng ngày ? Đáp án : Quốc tế thi u ... Câu 28: Trên giờng có ruồi, An đập phát chết Hỏi giờng ruồi ? Đáp án : ruồi chết Câu 29: gà chó có tất chân ? Đáp án : 38 chân Câu 30 : Số Một triệu có chữ số o? Đáp án : chữ số Câu 31:...
 • 4
 • 49,767
 • 785

Câu hỏi đáp án cuộc thi tìm hiểu công đoàn Việt Nam 80 năm một chặng đường lịch sử

Câu hỏi và đáp án cuộc thi tìm hiểu công đoàn Việt Nam 80 năm một chặng đường lịch sử
... Liên đoàn lao động Việt Nam Câu hỏi 3: Đồng chí cho biết đại hội đánh giá đại hội đổi mới? Theo đồng chí, quan điểm “đổi mới” phát triển Đại hội X Công đoàn Việt Nam? Đại hội VI Công đoàn Việt Nam ... II Công đoàn Việt Nam định đổi tên Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thành Tổng Công đoàn Việt Nam, bầu Ban Chấp hành gồm 54 đồng chí, Đoàn Chủ tịch gồm 19 đồng chí bầu đồng chí Hoàng Quốc Việt ... vệ cán công đoàn sở chế độ phụ cấp trách nhiệm cán công đoàn - Triển khai rộng rãi Quĩ hỗ trợ cán công đoàn sở Tiếp tục kiến nghị với Đảng phân cấp cho công đoàn chủ động việc thực công tác cán...
 • 21
 • 1,929
 • 17

Bộ Câu hỏi đáp án cuộc thi tìm hiểu CĐ Việt Nam

Bộ Câu hỏi và đáp án cuộc thi tìm hiểu CĐ Việt Nam
... cho kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi” ý nghĩa:Sự kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ Nhất tháng 01/1950 đánh dấu bước trưởng thành to lớn giai cấp công nhân Công đoàn Việt Nam ... Câu hỏi 2: : Đồng chí cho biết từ thành lập đến Công đoàn Việt Nam trải qua kỳ Đại hội? Mục tiêu, ý nghĩa kỳ Đại hội? Trả lời: Từ thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam trải qua 10 ... đoàn Việt Nam thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam , công đoàn tỉnh, huyện đổi thành Liên đoàn Lao động Các chức danh Thư ký Công đoàn gọi Chủ tịch Công đoàn Đại hội VI Công đoàn Việt Nam đại...
 • 16
 • 1,716
 • 6

Bộ Câu hỏi đáp án cuộc thi tìm hiểu Công đoàn Việt nam – 80 năm, Một chặng đường lịch sử

Bộ Câu hỏi và đáp án cuộc thi tìm hiểu Công đoàn Việt nam – 80 năm, Một chặng đường lịch sử
... Công đoàn Việt Nam thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam , công đoàn tỉnh, huyện đổi thành Liên đoàn Lao động Các chức danh Thư ký Công đoàn gọi Chủ tịch Công đoàn Đại hội VI Công đoàn Việt Nam ... thời Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ Sự kiện thành lập Tổng Công hội đỏ miền Bắc Việt Nam mốc son chói lọi lịch sử phong trào công nhân Công đoàn Việt Nam Lần giai cấp công nhân Việt Nam đoàn thể Cách ... thống Công đoàn Việt Nam Câu hỏi 2: : Đồng chí cho biết từ thành lập đến Công đoàn Việt Nam trải qua kỳ Đại hội? Mục tiêu, ý nghĩa kỳ Đại hội? Trả lời: Từ thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam...
 • 20
 • 2,025
 • 14

Bộ câu hỏi đáp án cuộc thi tìm hiểu Công Đoàn Việt Nam

Bộ câu hỏi và đáp án cuộc thi tìm hiểu Công Đoàn Việt Nam
... Liên đoàn lao động Việt Nam Câu hỏi 3: Đồng chí cho biết đại hội đánh giá đại hội đổi mới? Theo đồng chí, quan điểm "đổi mới" phát triển Đại hội X Công đoàn Việt Nam? Đại hội VI Công đoàn Việt Nam ... II Công đoàn Việt Nam định đổi tên Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thành Tổng Công đoàn Việt Nam, bầu Ban Chấp hành gồm 54 đồng chí, Đoàn Chủ tịch gồm 19 đồng chí bầu đồng chí Hoàng Quốc Việt ... vệ cán công đoàn sở chế độ phụ cấp trách nhiệm cán công đoàn - Triển khai rộng rãi Quĩ hỗ trợ cán công đoàn sở Tiếp tục kiến nghị với Đảng phân cấp cho công đoàn chủ động việc thực công tác cán...
 • 17
 • 1,550
 • 16

Bộ câu hỏi đáp án cuộc thi tìm hiểu Công đoàn Việt Nam - 80 năm Một chặng đường

Bộ câu hỏi và đáp án cuộc thi tìm hiểu Công đoàn Việt Nam - 80 năm Một chặng đường
... húa t nc v vai trũ lónh o cỏch mng thi k mi " (Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng Toàn quốc lần thứ IX-NXB Chính trị Quốc gia-Hà Nội 2001-Trang 12 4-1 25) Bc vo thi k t nc ngy cng hi nhp sõu rng vo ... cỏch mng, ng thi chm lo i sng vt cht v húa, to nhng iu kin cn thit giai cp cụng nhõn hon thnh s mnh lch s ca mỡnh" (Văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ VI-NXB thật-Hà Nội 1987-Trang 115) ... TNG LIấN ON LAO NG VIT NAM B CU HI V P N CUC THI TèM HIU CễNG ON VIT NAM 80 NM, MT CHNG NG LCH S *** Cõu hi 1: ng hóy cho bit, t chc Cụng on Vit Nam c thnh lp vo ngy, thỏng, nm...
 • 10
 • 671
 • 0

câu hỏi đáp án cuộc thi rung chuông vàng tìm hiểu về tấm gương đạo đức hồ chí minh

câu hỏi và đáp án cuộc thi rung chuông vàng tìm hiểu về tấm gương đạo đức hồ chí minh
... thắng" Câu hỏi Hoàng Việt Hùng Câu 54: Nhật kí tù (Hồ Chí Minh) đợc sáng tác vào thời gian nào? Đáp án: tháng 8/1942 - 9/1943 Câu 55: Tập Nhật kí tù đợc sáng tác chữ gì? Đáp án: Chữ hán Câu 57: ... án: 08/01/1941 Câu 27: Bác Hồ lấy tên Hồ Chí Minh vào ngày tháng năm nào? Đáp án: 13/08/1942 Câu 29: Tác phẩm "Ngục trung nhật ký" viết chữ Hán có thơ? Đáp án: 133 Câu 30: " Cơ hội cho dân tộc ... "hồng" thơ Chiều tối đợc gọi gì? Đáp án: "Thi nhãn" Câu 58: Năm 2007, Ban Tuyên giáo Trung ơng xuất tác phẩm chuyện kể gơng đạo đức Hồ Chí Minh Bạn cho biết tác phẩm có câu chuyện kể Bác Hồ? Đáp...
 • 11
 • 17,192
 • 156

Câu hỏi đáp án cuộc thi Tìm hiểu 65 năm truyền thống LL CAND

Câu hỏi và đáp án cuộc thi Tìm hiểu 65 năm truyền thống LL CAND
... chơng vàng Huân chơng cao quý Nhà nớc ta tặng toàn lực lợng CAND vào năm 1980, 1985, 2000 -04 huân chơng vàng, tặng lực lợng An ninh, Tình báo, Bộ t lệnh cảnh về, Cảnh sát -02 huân chơng Sao vàng ... định phong cấp bậc hàm đại uý lên thi u tá trớc niên hạn cho đồng chí Lê Thanh ( tìm hiểu thêm gơng tiêu biểu khác phơng tiện thông tin đại chúng.) Câu 4: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng ... 16/1/1956, quê quán xã Từ Sơn, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng, thờng trú 148 phố Cầu Đất, phơng Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng Vào công an tháng 10 năm 1973, vào Đảng Cộng...
 • 9
 • 2,500
 • 24

Câu hỏi đáp án cuộc thi tìm hiểu 80 xây dựng Đảng

Câu hỏi và đáp án cuộc thi tìm hiểu 80 xây dựng Đảng
... tổ chức xây dựng Đảng toàn Đảng tiến hành Hồ Trung Thuận Đảng xã Sơn Thành Đông Bài dự thi tìm hiểu 80 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng công đổi mới, đổi tổ chức cán bộ, tạo ... cách mạng, công tác xây dựng Đảng xây dựng hệ thống trị Câu 3: Theo đồng chí, để xây dựng đội ngũ cán công chức có đức, có tài đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh nâng ... Bài dự thi tìm hiểu 80 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng PHẦN TRẢ LỜI Câu 1: Hãy nêu mốc lịch sử quan trọng đánh đấu trưởng thành phát triển Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Tỉnh...
 • 10
 • 775
 • 2

Cau hoi va dap an cuoc thi tim hieu Huyen thoaiduong HCM tren bien potx

Cau hoi va dap an cuoc thi tim hieu Huyen thoaiduong HCM tren bien potx
... năm 1968 ông anh dũng vượt qua bao thử thách, gian khổ huy 11 chuyến tàu hải quân tới đích an t an Ngày 27/2/1968, tàu 235 thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh huy rời quân cảng Hải Phòng mang theo 14 ... dấu vết Ngày 25/8/1970, thuyền trưởng liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Từ đó, tên đảo Phan Vinh ghi đồ biển, đảo Việt Nam trở thành niềm tự hào ... không số đặt tên cho đảo nước ta Đảo Phan Vinh (thuộc Quần đảo Trường Sa), Đó Nguyễn Phan Vinh (Quí dậu 1933 – Mậu thân 1968) Liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, sinh năm 1933 thôn Bình...
 • 2
 • 400
 • 0

Câu hỏi đáp án cuộc thi: "Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển" pot

Câu hỏi và đáp án cuộc thi:
... (Quảng Nam), Rạch Kiến Vàng (Cà Mau), Trà Vinh, Bà Rịa… Câu hỏi 2: Ý nghĩa, tầm quan trọng đường Hồ Chí Minh biển kháng chiến chống Mỹ cứu nước? Trả lời: Đường Hồ Chí Minh biển hoàn thành trọn ... chiến công đường huyền thoại mang tên lãnh tụ Hồ Chí Minh trang sử vàng dân tộc Việt Nam ,và hẳn thâm tâm người Việt Nam nhắc đến đường huyền thoại mang tên lãnh tụ Hồ Chí Minh cảm thấy tự hào người ... hậu phương lớn vào tiền tuyến lớn, trực tiếp góp phần toàn dân đưa kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn Cùng với Đường Hồ Chí Minh dãy Trường Sơn, Đường Hồ Chí Minh biển nét...
 • 4
 • 865
 • 2

CÂU HỎI ĐÁP ÁN CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT.doc

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT.doc
... quy định pháp luật V LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2006 VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH: Câu hỏi 26:Đề nghị ông/bà cho biết người trợ giúp pháp Đáp án: Trợ giúp pháp lý việc cung cấp dịch vụ pháp lý ... giúp pháp lý, lĩnh vực trợ giúp pháp lý bao gồm: Pháp luật hình sự, tố tụng hình thi hành án hình Pháp luật dân sự, tố tụng dân thi hành án dân Pháp luật hôn nhân gia đình pháp luật trẻ em Pháp ... biện pháp tránh thai sau: - Tự nguyện sử dụng biện pháp tránh thai - Có hiểu biết nhận thức biện pháp tránh thai - Không có chống định y tế Câu hỏi 25:Nhà nước ta chủ trương khuyến khích biện pháp...
 • 16
 • 1,167
 • 6

Câu hỏi đáp án cuộc thi về An Toàn Giao Thông năm 2016

Câu hỏi và đáp án cuộc thi về An Toàn Giao Thông năm 2016
... gây tai nạn giao thông b Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông gây tai nạn giao thông c Điều khiển xe không phần đường, đường quy định gây tai nạn giao thông d Cả a, b, c Câu 13 Hành ... tích xi-lanh 50 cm3 Căn Luật Giao thông đường năm 2008 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2009) Nghị định 46 /2016/ NĐ-CP ngày 26/5 /2016 Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông ... lực thi hành từ ngày 01/07/2009) Nghị định 46 /2016/ NĐ-CP ngày 26/5 /2016 Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường đường sắt (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08 /2016) ...
 • 5
 • 5,505
 • 45

Thể lệ cuộc thi viết câu chuyện tình huống đạo đức pháp luật

Thể lệ cuộc thi viết câu chuyện tình huống đạo đức và pháp luật
... Thực pháp luật; Công dân bình đẳng trước pháp luật; Vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lí… III Thể loại, thảo Thể loại: Câu chuyện (có nhân vật, có cốt truyện…) gắn với tình cách xử lí tình Bản ... chỉ, số điện thoại (nếu có) vào cuối dự thi IV Đối tượng dự thi - Tất người Việt Nam nước nước quan tâm tới việc giáo dục đạo đức giáo dục pháp luật nhà trường dự thi - Đặc biệt khuyến khích, ... môn Đạo đức tiểu học môn Giáo dục công dân trung học sở, trung học phổ thông; em học sinh, sinh viên tham gia - Mỗi tác giả gửi từ đến 10 câu chuyện tình dự thi V Thời gian nhận tác phẩm dự thi...
 • 5
 • 1,280
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bộ câu hỏi và đáp án cuộc thi tìm hiểu công đoàn việt nam – 80 năm một chặng đường lịch sửbộ câu hỏi và đáp án cuộc thi tìm hiểu cđ việt namcâu hỏi và đáp án cuộc thi tìm hiểu 80 xây dựng đảngcâu hỏi và đáp án cuộc thi rung chuông vàngbo cau hoi va dap an cuoc thi 65 nam ngay thanh lap cong an xanhung cau hoi va dap an cuoc thi rung chuong vang thcscau hoi va tra loi cuoc thi tim hieu hien phap nuoc cong hoa xa hoi chu nghia viet namcâu hỏi và đáp án cuộc thi rung chuông vàng tìm hiểu về tấm gương đạo đức hồ chí minhcâu hỏi và đáp án cuộc thi an toàn giao thôngthể lệ cuộc thi ảnh đất và ngườicau hoi va dap an on thi mon lich su van minh the gioicông bố thể lệ cuộc thi và giải thưởngthể lệ cuộc thithể lệ cuộc thi giải toán trên máy tính casiothể lệ cuộc thi sáng tác văn họcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ