Báo cáo kiến tập văn thư lưu trữ tại CHI cục văn THƯ lưu TRỮ TỈNH THANH hóa (Hệ trung cấp)

Luận văn Thạc sỹ Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Luận văn Thạc sỹ Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
... dung quản thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc doanh Quản người nộp thuế giá trị gia tăng Đây nội dung hoạt động quản thuế giá trị gia tăng Quản người nộp thuế giá trị gia tăng ... tế quản thu thuế GTGT Doanh nghiệp Chi cục Thuế huyện Yên Định giai đoạn 2015-2020 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN YÊN ĐỊNH TỈNH THANH ... thực tế quản thu thuế GTGT Doanh nghiệp Chi cục Thuế huyện Yên Định giai đoạn 2015-2020 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN YÊN ĐỊNH...
 • 118
 • 417
 • 0

BÁO cáo KIẾN tập Văn thu lưu trữ tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

BÁO cáo KIẾN tập Văn thu lưu trữ tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn
... SÁT CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CỦA UBND HUYỆN LỘC BÌNH,VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND I Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức UBND huyện Lộc Bình Khái quát vài nét UBND huyện Lộc Bình Huyện Lộc Bình nằm phía ... tổ chức UBND huyện Lộc Bình) Chức năng, nhiệm vụ Phòng, ban đơn vị quan 4.1 Văn phòng HĐND UBND Văn phòng HĐND UBND quan chuyên môn thu c UBND huyện Là quan tham mưu tổng hợp cho UBND huyện hoạt ... tịch UBND huyện xây dựng quản lý chương trình công tác TT HĐND, UBND huyện Văn phòng HĐND UBND huyện Thông báo lịch công tác TT HĐND, lãnh đạo UBND huyện; thẩm định văn gửi tỉnh, văn pháp quy, báo...
 • 55
 • 353
 • 0

BÁO CÁO KIẾN TẬP Văn thưLưu trữ tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Lộc Bình - Lạng Sơn

BÁO CÁO KIẾN TẬP Văn thư – Lưu trữ tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Lộc Bình - Lạng Sơn
... quy chế công tác văn thư, lưu trữ Văn phòng HĐND UBND huyện Lộc Bình - Quyết định việc ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ Văn phòng HĐND UBND huyện Lộc Bình + Luật lưu trữ ngày 11 tháng ... công tác văn thư, lưu trữ Văn phòng HĐND &UBND huyện Lộc Bình; Quy trình quản lý văn đến; Thông báo số 05/TB-VP ngày14 tháng 01 năm 2015 việc phân công nhiệm vụ Chánh văn phòng HĐND &UBND huyện; ... văn phòng Văn phòng HĐND UBND huyện Lộc Bình 2.1 Tổ chức hoạt động văn phòng 16 2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức Văn phòng 2.1.1.1 Chức Văn phòng HĐND UBND huyện quan chuyên môn thuộc UBND...
 • 53
 • 254
 • 1

Báo cáo kiến tập văn thư lưu trữ tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tường Việt

Báo cáo kiến tập văn thư lưu trữ tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tường Việt
... ,quyền hạn ,cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần vấn xây dựng ng Việt 1.1 Sơ lược đời phát triển CTCP vấn xây dựng ng Việt Công ty cổ phần vấn Xây dựng ng Việt tên giao dịch Quốc tế ... vụ Hà Nội CHƯƠNG 2:CÔNG TÁC VĂN THƯ ,LƯU TRỮ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TƯỜNG VIỆT 2.1.Thực tiễn công tác văn thư 2.1.1 .Công tác tổ chức văn thư Công ty Công tác văn thư hoạt động nhằm ... ,quyền hạn Công ty cổ phần vấn xây dựng ng Việt 1.2.1.Chức Công ty cổ phần vấn xây dựng ng Việt doanh nghiệp hoạch toán độc lập , có dấu riêng có cách pháp nhân xây dựng cho phép...
 • 37
 • 213
 • 3

Báo cáo kiến tập văn thưlưu trữ tại Phòng Nội vụ UBND huyện Thuận Thành

Báo cáo kiến tập văn thư – lưu trữ tại Phòng Nội vụ UBND huyện Thuận Thành
... khoa Văn thư Lưu trữ kiến tập quan, tổ chức Được quan tâm giới thiệu nhà trường giúp đỡ lãnh đạo Phòng Nội vụ - UBND huyện Thuận Thành, tiếp nhận kiến tập Phòng Nội vụ - UBND huyện Thuận Thành, ... khen thư ng - Văn thư lưu trữ: - +) Các văn cảu tỉnh quy định, hướng dẫn công tác Văn thư lưu trữ hàng năm; +) Tập văn UBND huyện quy định, hướng dẫn công tác Văn thư lưu trữ địa bàn huyện; ... định văn thư lưu trữ UBND huyện cấp xã theo quy định pháp luật; +) Thực công tác báo cáo, thống kê văn thư, lưu trữ theo quy định Pháp luật • Chương 2: Công tác văn thư lưu trữ Phòng Nội vụ huyện...
 • 42
 • 373
 • 2

Báo cáo kiến tập văn thưlưu trữ tại Công ty lưới điện Cao thế Miền Bắc

Báo cáo kiến tập văn thư và lưu trữ tại Công ty lưới điện Cao thế Miền Bắc
... tốt công tác Văn thư Lưu trữ Công ty lưới điện Cao miền Bắc, Công ty cần phải : 22 - Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao trình độ cán văn thư lưu trữ - Đề nghị lãnh đạo Văn phòng Cán Lưu trữ ... phận văn thư, lưu trữ Công ty - Về tổ chức : Bộ phận công tác văn thư Công ty lưới điện cao miền Bắc trực thuộc Văn phòng phòng văn thư riêng.Đây đầu mối thông tin có chức tiếp nhận công văn đến, ... giá trị: Giám đốc Công ty lưới điện cao miền Bắc định tiêu huỷ tài liệu hết giá trị bảo quản lưu trữ lưu trữ quan công ty sau có ý kiến thẩm tra văn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ( EVN NPC ) -...
 • 24
 • 231
 • 0

Báo cáo kiến tập đại học hàng hải tại công ty VIETFRACHT HAIPHONG

Báo cáo kiến tập đại học hàng hải tại công ty VIETFRACHT HAIPHONG
... Phòng chi nhánh Tổng công ty Vietfracht Hà Nội song chi nhánh cảng biển nên Vietfracht Hải Phòng đảm nhận nhiều chức năng, nhiệm vụ Tổng công ty nh: Quản lý thuyền viên Hải Phòng Sinh viên : ... đờng hàng không (kể vận tải cảnh sang Lào, Trung Quốc) - Thuê tàu - môi giới hàng hải - Đại lý giao nhận vận tải hàng hoá đa phơng thức - Khai thuế hải quan - Kinh doanh kho bãi - Kiểm đếm hàng ... trị xã hội - Đảng uỷ công ty trực thuộc công ty mẹ - Công đoàn sở trực thuộc công đoàn công ty mẹ - Đoàn niên cộng sản HCM 2.6.Bộ máy quản lý công ty : Sơ đồ tổ chức Giám đốc Vũ Anh Tú Phòng kho...
 • 10
 • 1,122
 • 2

Báo cáo kiến tập kế toán tổng hợp tại công ty tnhh cơ khí Đông Hải

Báo cáo kiến tập kế toán tổng hợp tại công ty tnhh cơ khí Đông Hải
... trường - Kế toán tổng hợp: Có trách nhiệm tổng hợp phần hành kế toán kế toán viên khác, cuối kỳ lập báo cáo tài báo cáo kết kinh doanh, bảng cân đối kế toán, thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo ... 17.000.000 2.310.000 115.50 Công ty TNHH CƠ KHÍ ĐÔNG HẢI Giám đốc Khoa: Kinh tế kế toán Trang 33 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: Lê Thị Thanh Mỹ Đơn vị : CTTNHH CƠ KHÍ ĐÔNG HẢI Lô - Cụm CN Quang Trung ... 38.150 Khoa: Kinh tế kế toán Trang 38 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: Lê Thị Thanh Mỹ Người lập bảng Công ty TNHH CƠ KHÍ ĐÔNG HẢI Đặng Thị Lên Giám đốc Đơn vị : CTTNHH CƠ KHÍ ĐÔNG HẢI Lô - Cụm CN...
 • 70
 • 1,778
 • 13

Báo cáo kiến tập về nguyên vật liệu tại công ty cổ phần dầu thực vật Bình Định

Báo cáo kiến tập về nguyên vật liệu tại công ty cổ phần dầu thực vật Bình Định
... 01/2008 Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dầu thực vật Bình Định thông qua định việc tách Công ty cổ phần Dầu thực vật Bình Định thành công ty: Công ty cổ phần Dầu thực vật Bình Định sở Xưởng chế ... Trang PHẦN I GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT BÌNH ĐỊNH 1.1 Quá trình hình hành phát triển Công ty cổ phần Dầu thực vật Bình Định: 1.1.1 Tên, địa công ty: Tên công ty: Công ... hợp nguyên vật liệu Công ty cổ phần Dầu thực vật Bình Định: Căn vào phiếu xuất kho phiếu nhập kho vật tư kế toán lập: Bảng kê vật tư nhập kho Bảng kê vật tư xuất kho Công ty CP Dầu thực vật Bình...
 • 58
 • 309
 • 0

Báo cáo kiến tập về nguyên vật liệu tại công ty CP nhựa và bao bì Nhơn Thành

Báo cáo kiến tập về nguyên vật liệu tại công ty CP nhựa và bao bì Nhơn Thành
... Công ty cổ phần Nhựa Quy Nhơn Ngày 17/07/2006 Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Hóa Chất & Bao Nhơn Thành Ngày 31/12/2008 Công ty đổi tên thành : Công ty cổ phần Hóa Chất & Bao ... hiểu Công ty cổ phần Nhựa & Bao Nhơn Thành em chọn đề tài thực hành ghi sổ hạch toán nguyên vật liệu Công ty cổ phần Nhựa & Bao Nhơn Thành Nội dung đề tài gồm phần: Phần : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ... KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty : 1.1.1 Khái quát chung : - Tên công ty : Công ty cổ phần Nhựa & Bao Nhơn Thành - Tên giao dòch : Nhơn Thành Packinh Joint...
 • 55
 • 383
 • 0

Báo cáo kiến tập về nguyên vật liệu tại công ty TNHH Việt Anh

Báo cáo kiến tập về nguyên vật liệu tại công ty TNHH Việt Anh
... Oanh PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY 1.1Qúa trình hình thành phát triển Công ty 1.1.1 Khái quát chung: - Tên công ty: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Anh - Tên viết tắt: Công ty ... 2.1.1.3 Phân loại nguyên vật liệu( NVL) Công ty: Tùy theo đặc thù nguyên vật liệu Công ty phân loại chúng thành nhóm để tiện cho trình quản lý công tác hạch toán nguyên vật liệu Xuất phát từ ... khủng hoảng Công ty TNHH Việt Anh làm ăn có lãi Điều thể cố gắng không ngừng ban lãnh đạo, toàn thể cán công nhân viên đóng góp phận kế toán Công ty Thời gian thực tập Công ty TNHH Việt Anh em tìm...
 • 60
 • 265
 • 0

Báo cáo kiến tập về nguyên vật liệu tại doanh nghiệp tư nhân Nhơn Mẫn

Báo cáo kiến tập về nguyên vật liệu tại doanh nghiệp tư nhân Nhơn Mẫn
... C IM HOT NG SN XUT KINH DOANH CA DOANH NGHIP .10 1.3.1 Loi hỡnh kinh doanh, cỏc dch v ch yu,th trng u vo v ca doanh nghip 10 1.3.2 Vn kinh doanh ca doanh nghip 10 1.3.3 ... hng 1.3 C IM HOT NG SN XUT KINH DOANH CA DOANH NGHIP 1.3.1 Loi hỡnh kinh doanh, cỏc dch v ch yu,th trng u vo v ca doanh nghip Doanh nghip t nhõn Nhn Mn hin ang l doanh nghip xõy lp.Cỏc dich v ch ... ca doanh nghip 11 1.3.3.1 Ti sn c nh 11 1.3.3.2 Lao ng .11 1.4 C IM T CHC SN XUT KINH DOANHV T CHC QUN Lí TI DOANH NGHIP 12 1.4.1 c im t chc sn xut kinhdoanh ti doanh...
 • 59
 • 368
 • 0

Báo cáo kiến tập về nguyên vật liệu tại xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu pisico

Báo cáo kiến tập về nguyên vật liệu tại xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu pisico
... đạo nghjiệp chế biến lâm sản xuất Pisico SVTH: Hứa Thị Thùy Dương Lớp: KT30C Báo cáo thực tập -16- GVHD:Lê Thị Thanh Mỹ Theo nhu cầu sản xuất sản phẩm & thực trạng nguyên vật liệu, công cụ, ... Giám đốc Giấy đề nghị xuất vật tư gửi lên lãnh đạo duyệt chuyển đến phòng kế toán để lập phiếu xuất kho phiếu xuất kho có mẫu: XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LÂM SẢN XUẤT KHẨU PISICO PHIẾU XUẤT KHO Ngày 16 tháng ... với tên gọi XN chế biến lâm sản xuất Bình Định Ngày 07/03/2001, đạo Tổng công ty Pisico, XN sát nhập với XN gỗ Nhơn Phú thành lập XN chế biến lâm sản xuất Pisico & lấy mặt XN may xuất làm sở 1.1.3...
 • 71
 • 499
 • 2

Báo cáo kiến tập về vốn bằng tiền tại công ty cp truyền hình cáp Tây Nguyên

Báo cáo kiến tập về vốn bằng tiền tại công ty cp truyền hình cáp Tây Nguyên
... Báo cáo thực tập tổng hợp -2- GVHD: Lê Văn Tân PHẦN KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP TÂY NGUYÊN 1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Công ty cổ phần truyền hình cáp Tây ... HÀNH VỀ GHI SỔ KẾ TOÁN 2.1 Kế toán vốn tiền công ty cổ phần truyền hình cáp Tây Nguyên SVTH: Nguyễn Thò Thu Hương Kế toán C – K30 Báo cáo thực tập tổng hợp - 11 - GVHD: Lê Văn Tân 2.1.1 Kế toán tiền ... C – K30 Báo cáo thực tập tổng hợp -4- GVHD: Lê Văn Tân 1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 1.3.1 Loại hình kinh doanh dòch vụ chủ yếu Công ty cổ phần truyền hình cáp Tây Nguyên...
 • 62
 • 279
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo kiến tập kế toán tổng hợp tại công ty tnhh cơ khí đông hảilời mở đầu báo cáo kiến tập về tộ trộm cawos tài sảnbáo cáo thực tập về công ty cổ phần thực phẩm nông sản và du lịch thanh hóamau bao cao kien tap nganh van thu luu trubao cao kien tap cong tac van thu luu trumau bao cao thuc tap van thu luu trubao cao thuc tap van thu luu tru ubndbao cao thuc tap van thu luu tru truong hocbao cao thuc tap van thu luu trubao cao thuc tap van thu luu tru ubnd xabáo cáo thực tập văn thư lưu trữbáo cáo thực tập văn thư lưu trữ tại phòng giáo dụcmau bao cao thuc tap van thu luu tru tại học viện hành chínhbao cao kien tap nganh luu tru hocbài báo cáo thực tập ngành thư ký văn phòngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học