giao trinh thread .net

Giáo trình ASP NET tiếng việt pro lập trình với c#x

Giáo trình ASP NET tiếng việt pro lập trình với c#x
... CompareValidator Giáo trình ASP. NET Tiếng việt Pro - Lập trình với C# Chương Giới thiệu chung cấu trúc ASP. NET Framwork C# I Giới thiệu chung ASPNetFramwork ASP. NET NET FRAMEWORK ASP. NET phần NET FrameWork ... MỤC LỤC Chương Giới thiệu chung cấu trúc ASP. NET Framwork C# I Giới thiệu chung ASPNetFramwork II Cơ lập trình C# lập trình trang ASP. NET Chương Sử dụng điều khiển Standard I Điều khiển ... viết lớp Net ngôn ngữ bạn biên dịch sang Assembly bạn sử dụng Assembly cho ngôn ngữ khác 1.4 Hiểu điều khiển Asp. net Các điều khiển asp. net phần quan trọng ASP. NET Framework Control ASP. NET lớp...
 • 68
 • 687
 • 3

Giáo trình ASP.net nâng cao

Giáo trình ASP.net nâng cao
... \WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG\Browsers Bởi mặc định ASP.NET Framework không sử dụng xác thực cookieless với trình duyệt IE Nếu bạn muốn ASP.NET Framework tự động phát trình duyệt có hỗ trợ cookie hay không ... \WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG\Browsers Bởi mặc định ASP.NET Framework không sử dụng xác thực cookieless với trình duyệt IE Nếu bạn muốn ASP.NET Framework tự động phát trình duyệt có hỗ trợ cookie hay không ... nghĩa bảo mật framework điều khiển Login ASP.NET Framework bao gồm khung quan hệ bảo mật: • ASP.NET Authentication: Cho phép định nghĩa người sử dụng • ASP.NET Authorization: Cho phép bạn ủy nhiệm...
 • 50
 • 483
 • 6

Tài liệu Giáo trình ASP.NET nâng cao doc

Tài liệu Giáo trình ASP.NET nâng cao doc
... MỤC LỤC Giáo trình ASP.NET nâng cao phần 1: Các điều khiển nâng cao asp.net Chương 1: Sử dụng điều khiển Login 1.1 Tổng quan điều khiển ... khiển Login ASP.NET Framework bao gồm khung quan hệ bảo mật: • ASP.NET Authentication: Cho phép định nghĩa người sử dụng • ASP.NET Authorization: Cho phép bạn ủy nhiệm quyền truy xuất liệu cho người ... \WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG\Browsers Bởi mặc định ASP.NET Framework không sử dụng xác thực cookieless với trình duyệt IE Nếu bạn muốn ASP.NET Framework tự động phát trình duyệt có hỗ trợ cookie hay không...
 • 43
 • 805
 • 16

Tài liệu Giáo trình ASP.NET với C# ppt

Tài liệu Giáo trình ASP.NET với C# ppt
... đựơc tải lại II Cơ lập trình C# lập trình trang ASP.NET Kiểu liệu C# đưa kiểu liệu dựng sẵn tiện ích, phù hợp với ngôn ngữ lập trình đại Bảng sau miêu tả số kiểu liệu C# Kiểu C# Kiểu Net Số Byte ... ngôn ngữ khác 1.4 Hiểu điều khiển Asp.net Các điều khiển asp.net phần quan trọng ASP.NET Framework Control ASP.NET lớp mà thực thi server đưa nội dung trình duyệt ASP.NET có 70 control mà bạn sử ... bạn request trang từ website, liệu đưa ra, ASP.NET Framework quản lý vượt giới hạn giao thức http, ví dụ bạn điền liệu vào điều khiển Label với thuộc tính Text nó, liệu lưu trữ qua nhiều trang...
 • 239
 • 332
 • 4

Tài liệu Giáo trình: ASP.NET nâng cao ppt

Tài liệu Giáo trình: ASP.NET nâng cao ppt
... Giáo trình ASP.NET nâng cao phần 1: Các điều khiển nâng cao asp.net Chương 1: Sử dụng điều khiển Login 1.1 Tổng quan điều khiển ... khiển Login ASP.NET Framework bao gồm khung quan hệ bảo mật: • ASP.NET Authentication: Cho phép định nghĩa người sử dụng • ASP.NET Authorization: Cho phép bạn ủy nhiệm quyền truy xuất liệu cho người ... khiển Login ASP.NET Framework bao gồm khung quan hệ bảo mật: • ASP.NET Authentication: Cho phép định nghĩa người sử dụng • ASP.NET Authorization: Cho phép bạn ủy nhiệm quyền truy xuất liệu cho người...
 • 43
 • 228
 • 3

Giáo trình: ASP.NET pdf

Giáo trình: ASP.NET pdf
... kiến trúc khung ASP.NET xử lý Trang ASP.NET viết mã hơn, ngắn gọn đồng thời thực thi nhanh trang ASP trang ASP.NET biên dịch đưa vào vùng đệm nhớ suốt trình thực thi Với trang ASP.NET tạo trang ... thích với ASP Tuy nhiên, ASP.NET cung cấp thêm cho đối tượng nhiều thuộc tính phương thức giúp nâng cao khả xử lý ứng dụng Một ứng dụng triển khai ASP.NET thừa hưởng mạnh ASP.NET như: tốc độ nhanh, ... tài nguyên server dẫn tới nhiều vấn đề thông tin lưu trữ lớn ASP.NET cung cấp vài tuỳ chọn để lưu trữ data server Application State: - ASP.NET cung cấp phương thức lưu trữ thông tin toàn cục cho...
 • 70
 • 631
 • 3

Giáo trình ASP.NET cơ bản doc

Giáo trình ASP.NET cơ bản doc
... Configuration 180 Giáo trình ASP.NET Chương I Giới thiệu chung cấu trúc ASP.NET Framwork 1.1 ASP.NET NET FRAMEWORK ASP.NET phần NET FrameWork Để xây dựng trang asp.NET bạn cần thêm vào ... 1.2.2 Hiểu điều khiển (Control) Asp.net Các điều khiển asp.net phần quan trọng ASP.NET Framework Control ASP.NET lớp mà thực thi server đưa nội dung trình duyệt ASP.NET có 70 control mà bạn sử ... Response.Redirect(“TrangTieptheo.aspx”) Chương II lập trình C# lập trình trang ASP.NET 2.1 Kiểu liệu C# đưa kiểu liệu dựng sẵn tiện ích, phù hợp với ngôn ngữ lập trình đại Bảng sau miêu tả số kiểu liệu C#...
 • 183
 • 354
 • 2

Giáo trình ASP.NET pptx

Giáo trình ASP.NET pptx
... CompareValidator Giáo trình ASP.NET Tiếng việt Pro - Lập trình với C# Chương Giới thiệu chung cấu trúc ASP.NET Framwork C# I Giới thiệu chung ASPNetFramwork ASP.NET NET FRAMEWORK ASP.NET phần NET ... ngôn ngữ khác 1.4 Hiểu điều khiển Asp.net Các điều khiển asp.net phần quan trọng ASP.NET Framework Control ASP.NET lớp mà thực thi server đưa nội dung trình duyệt ASP.NET có 70 control mà bạn sử ... MỤC LỤC Chương Giới thiệu chung cấu trúc ASP.NET Framwork C# I Giới thiệu chung ASPNetFramwork II Cơ lập trình C# lập trình trang ASP.NET Chương Sử dụng điều khiển Standard I Điều khiển...
 • 69
 • 189
 • 0

GIÁO TRÌNH ASP. NET potx

GIÁO TRÌNH ASP. NET potx
... phục vụ cho trang asp .net bạn tạo thành phần thư viện động DLL nhập tham chiếu đến để sử dụng(chúng ta học phần asp .net nâng cao) Trong ứng dụng web ASP .NET Framework có ASP .NET FOLDER App_Code ... Page_Load(object sender, EventArgs e) { } } 1.8 Điều khiển kiện trang asp .net Khi chạy trang asp .net vòng đời trang asp .net gồm kiện 1.PreInit Init InitComplete PreLoad Load LoadComplete PreRender ... Load 1.7 Hiểu trang asp .net Sử dụng Code-Behind Thay sử dụng trang asp .net người ta đưa thêm trang gọi Code-behind chứa mã lệnh thực trang asp .net Ví dụ phần đầu...
 • 151
 • 162
 • 0

Giáo trình ASP.NET nâng cao ppsx

Giáo trình ASP.NET nâng cao ppsx
... ngôn ngữ khác 1.4 Hiểu điều khiển Asp.net Các điều khiển asp.net phần quan trọng ASP.NET Framework Control ASP.NET lớp mà thực thi server đưa nội dung trình duyệt ASP.NET có 70 control mà bạn sử ... viện phục vụ cho trang asp.net bạn tạo thành phần thư viện động DLL nhập tham chiếu đến để sử dụng(chúng ta học phần asp.net nâng cao) Trong ứng dụng web ASP.NET Framework có ASP.NET FOLDER App_Code ... thực kiện không trang đựơc tải lại II Cơ lập trình C# lập trình trang ASP.NET Kiểu liệu C# đưa kiểu liệu dựng sẵn tiện ích, phù hợp với ngôn ngữ lập trình đại Bảng sau miêu tả số kiểu liệu C# Kiểu...
 • 239
 • 360
 • 0

giao trinh vb.net

giao trinh vb.net
... dẫn lập trình VB.NET MsgBox("Chào bạn, Sophie!") PictureBox1.Image = System.Drawing.Image.FromFile _ ("D:\Data\Studying\VS.Net 05\Tung buoc lap trinh vb.net\ Tung buoc lap trinh vb.net\ 6_Chapter6\Bai ... PictureBox2.Image = System.Drawing.Image.FromFile _ ("D:\Data\Studying\VS.Net 05\Tung buoc lap trinh vb.net\ Tung buoc lap trinh vb.net\ 3_Chapter3\Bai tap\MyCheckBox\MyCheckBox\Images\CopyMach.bmp") PictureBox2.Visible ... PictureBox2.Image = System.Drawing.Image.FromFile _ ("D:\Data\Studying\VS.Net 05\Tung buoc lap trinh vb.net\ Tung buoc lap trinh vb.net\ 3_Chapter3\Bai tap\InputControls\InputContorls\Images\AnswMach.bmp") PictureBox2.Visible...
 • 207
 • 142
 • 0

Giáo trình ASP.net (từ cơ bản đến nâng cao)

Giáo trình ASP.net (từ cơ bản đến nâng cao)
... dung, nên dùng ASP.NET server control để đảm bảo tính tương thích với trình duyệt Các điều khiển ASP.NET server control hoàn toàn người dùng tạo (phần đề cập phần Lập trình ASP.NET nâng cao) II Thực ... form Để thêm hàng vào bảng, thực trình tự: + thêm hàng (row hay tr) mới: Gọi phương thức insertRow(Vị trí cần thêm) bảng + thuộc tính rows.length bảng cho biết số phần tử (hàng bảng) -Để thêm ô (cell ... Chương trình Client server có thiết phải nằm hai máy tính riêng biệt không ? Client trình duyệt (IE, FireFox…), server chương trình ? Trả lời: Hai chương trình hoàn toàn nằm máy tính Chương trình...
 • 142
 • 947
 • 3

Giáo trình ASP NET tiếng việt pro lập trình với c

Giáo trình ASP NET tiếng việt pro lập trình với c
... public class BaseProduct { decimal _price; public decimal Price { get { return _price; } set { _price = value; } } } public class ComputerProduct : BaseProduct { string _processor; public string Processor ... ConfigurationManager.ConnectionStrings["SqlConnStringPubs"] ConnectionString; // Create a factory provider DbProviderFactory dbProviderFactory = DbProviderFactories.GetFactory(dbProvider); // Create a connection object DbConnection dbConnection = dbProviderFactory.CreateConnection(); ... //Save Music Product } } public class BookProduct : IProduct { public decimal Price { get { return 23.99m; } } public void SaveProduct() { //Save Book Product } } Nguồn wWw.itechpro.com.vn Chương...
 • 37
 • 50
 • 0

Giáo trình asp net MVC 3

Giáo trình asp net MVC 3
... http://www.docx-converter .net- 11- thái Cấu trúc lớn HTML khó nhìn Xu hướng lập Không thể test trình hướng đối tượng 2005 ASP. NET 2.0 2007 ASP. NET Ajax 2008 ASP. NET 3. 5 2009 ASP. NET MVC 1.0 2010 ASP. NET MVC 2.0 2011 ASP. NET ... lớp controller ASP. NET MVC · Models: chứa lớp model ASP. NET MVC · Scripts: chứa file javascript bao gồm thư viện ASP. NET · Ajax jQuery · Views: chứa views ASP. NET MVC ASP. NET MVC khuyến khích ... tảng ASP. NET thời Là lựa chọn khác bên cạnh tảng WebForm phát triển ứng dụng web sử dụng ASP. NET Trong chương trình bày lý lại ASP. NET MVC tạo ra, có khác so với ASP. NET WebForm, cuối ASP. NET MVC...
 • 120
 • 94
 • 0

Xem thêm