truyền dữ liệu trong các form c

Sử dụng delegate để truyền dữ liệu trong form

Sử dụng delegate để truyền dữ liệu trong form
... diện Form 1, Gồm textbox để nhập giá trị, nút button để xác nhận giá trị truyền giá trị nhập ô textbox cho form Tương tự Form 1, Form gồm textbox để nhập giá trị, nút button để xác nhận giá trị truyền ... lý kiện Form tương tự Nhưng trường hợp này, lấy giá trị từ Form khác nhau, cách truyền giá trị thông thường làm Vậy cách khác, ta dùng Delegate để giải vấn đề: Sử Dụng Delegate: - Dùng Delegate ... thuật, Delegate dạng tham chiếu sử dụng để đóng gói hàm với giá trị xác thực kiểu giá trị trả - Trong Form 1: Ta khai báo Delegate có tên PassData có tham số kiểu string ko có giá trị trả public delegate...
 • 6
 • 1,153
 • 8

Các nguyên lý cơ bản của các giao thức mức thấp cho truyền dữ liệu trong mạng truyền thông công nghiệp

Các nguyên lý cơ bản của các giao thức mức thấp cho truyền dữ liệu trong mạng truyền thông công nghiệp
... tâm giao thức mức thấp mạng truyền thông công nghiệp Nội dung xin trình bày các nguyên giao thức mức thấp cho truyền liệu mạng truyền thông công nghiệp Do hạn chế thời gian kiến thức chưa ... Hệ thống thông tin công nghiệp Nhóm 20 DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 20 ***** ĐỀ TÀI: Các nguyên giao thức mức thấp cho truyền liệu mạng truyền thông công nghiệp STT Họ tên MSHV ... bày giao thức mức thấp truyền liệu mạng truyền thông công nghiệp Trong trình trao đổi thông tin mạng, đối tác truyền thông cần thiết phải tuân theo quy tắc thủ tục chung để phục vụ cho việc giao...
 • 30
 • 492
 • 0

Tìm hiểu về các hệ thống truyền dữ liệu trong hệ thống thông tin điện lực

Tìm hiểu về các hệ thống truyền dữ liệu trong hệ thống thông tin điện lực
... tài: Tìm hiểu hệ thống truyền liệu hệ thống thông tin điện lực CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỆN LỰC 1.1 Giới thiệu tổng quan hệ thống thông tin điện lực  Khái niệm hệ thống: Trong ... quan hệ thống thông tin Điện lực Chương 2: Truyền thông tin đường dây Điện lực Chương 3: Các công nghệ truyền dẫn hệ thống thông tin Điện lực Chương 4: Đánh giá độ tin cậy cảu hệ thống thông tin ... Độ tin cậy CHH : Cây hỏng hóc TT : Thông tin HTĐ : Hệ thống điện HTBV : Hệ thống bảo vệ Đề tài: Tìm hiểu hệ thống truyền liệu hệ thống thông tin điện lực LỜI MỞ ĐẦU Công nghệ truyền thông tin...
 • 81
 • 571
 • 10

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRUYỀN NHẬN DỮ LIỆU TRONG CÁC HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRUYỀN NHẬN DỮ LIỆU TRONG CÁC HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
... III Các ứng dụng truyền nhận liệu Ứng dụng truyền nhận liệu trạm quan trắc tự động: - Hệ thống phần mềm truyền nhận liệu ứng dụng cho: 07 trạm quan trắc môi trường không khí tự động, 04 trạm quan ... việc áp dụng công nghệ truyền nhận liệu - Xây dựng ứng dụng điều khiển từ xa tự động hóa thiết bị bên trạm quan trắc môi trường tự động công nghệ truyền nhận liệu Hội thảo Quan trắc môi trường ... thảo Quan trắc môi trường Lần thứ 5, Hải Phòng 19 - 20/6/2014 II Công nghệ truyền nhận số liệu 1.2 Hệ thống phần mềm truyền nhận liệu qua môi trường internet: • Các thành phần hệ thống truyền nhận...
 • 37
 • 220
 • 0

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRUYỀN NHẬN DỮ LIỆU TRONG CÁC HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRUYỀN NHẬN DỮ LIỆU TRONG CÁC HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
... III Các ứng dụng truyền nhận liệu Ứng dụng truyền nhận liệu trạm quan trắc tự động: - Hệ thống phần mềm truyền nhận liệu ứng dụng cho: 07 trạm quan trắc môi trường không khí tự động, 04 trạm quan ... việc áp dụng công nghệ truyền nhận liệu - Xây dựng ứng dụng điều khiển từ xa tự động hóa thiết bị bên trạm quan trắc môi trường tự động công nghệ truyền nhận liệu Hội thảo Quan trắc môi trường ... thảo Quan trắc môi trường Lần thứ 5, Hải Phòng 19 - 20/6/2014 II Công nghệ truyền nhận số liệu 1.2 Hệ thống phần mềm truyền nhận liệu qua môi trường internet: • Các thành phần hệ thống truyền nhận...
 • 37
 • 262
 • 0

Áp dụng thuật toán Mullery đảm bảo gắn bó dữ liệu trong các CSDL phân tán

Áp dụng thuật toán Mullery đảm bảo gắn bó dữ liệu trong các CSDL phân tán
... III CÁC THUẬT TOÁN ĐẢM BẢO SỰ GẮN BÓ DỮ LIỆU TRONG CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN III.1 Thuật toán cung cấp: Vì ổn định hiệu mà ta phải phân tán chức cung cấp nhiều trạm khác Sự hoạt động gắng ... học phân tán  Sự gắn thông tin sở liệu phân tán Thuật toán đảm bảo gắn mạnh CSDL phân tán Phần Bài Tập GVHD: PGS.TS Lê Văn Sơn Trang Tiểu luận Lập trình mạng nâng cao  Áp dụng thuật toán ... tìm giải pháp hữu hiệu đảm bảo tính gắn thông tin sở liệu truy cập ngẫu nhiên với số lượng truy cập lớn Việc nghiên cứu, phát triển phương pháp đảm bảo gắn liệu môi trường phân tán đến có...
 • 26
 • 400
 • 3

Tăng khả năng thành công truyền dữ liệu trong mạng không dây bằng phương pháp mã hóa dữ liệu

Tăng khả năng thành công truyền dữ liệu trong mạng không dây bằng phương pháp mã hóa dữ liệu
... cp hoc da vo v trớ Trong chn ng ngang hng, tt c cỏc nỳt thng cú vai trũ hoc chc nng nh nh: cm nhn, truyn, Chỳng s thc hin vic cm nhn thụng tin cn thit v truyn s liu v nỳt gc Trong chn ng phõn ... khung T truyn i o Trong ú P c chn di hn F mt bit, v c hai bit cao nht v thp nht phi l Ngoi ngi ta cũn cú th s dng phng phỏp a thc biu din phng phỏp kim tra phn d tun hũan Trong phng phỏp ny ... nờn phi t ng sa li thỡ khụng tn nng lng Trong cỏc li cú li n bớt, a bit, o bớt nhiờn truyn khụng dõy thỡ a bit v o bit xut hin ớt, ch xut hin n bit l nhiu Trong ni dung nghiờn cu ca chng ny ta...
 • 46
 • 361
 • 0

Slide HOÀN THIỆN kỹ THUẬT đảm bảo gắn bó dữ LIỆU TRONG các WEBSITE KHI cập NHẬT cơ sở dữ LIỆU BẰNG NGÔN NGỮ ASP TRÊN MẠNG INTERNET (1)

Slide HOÀN THIỆN kỹ THUẬT đảm bảo gắn bó dữ LIỆU TRONG các WEBSITE KHI cập NHẬT cơ sở dữ LIỆU BẰNG NGÔN NGỮ ASP TRÊN MẠNG INTERNET (1)
... thuyết: Hoàn thiện kỹ thuật đảm bảo gắn liệu Website đăng ký từ xa chuyến bay ngôn ngữ ASP mạng INTERNET Phần tập: Trình bày thuật toán dạng sơ đồ khối PHẦN I – LÝ THUYẾT HOÀN THIỆN KỸ THUẬT ĐẢM ... ĐẢM BẢO GẮN BÓ DỮ LIỆU TRONG WEBSITE ĐĂNG KÝ TỪ XA CÁC CHUYẾN BAY BẰNG NGÔN NGỮ ASP TRÊN MẠNG INTERNET Chương Chương Chương CÁC KHÁI NIỆM VỀ HỆ TIN HỌC PHÂN TÁN SỰ GẮN BÓ THÔNG TIN HOÀN THIỆN KỸ ... KHÁI NIỆM VỀ HỆ TIN HỌC PHÂN TÁN SỰ GẮN BÓ THÔNG TIN HOÀN THIỆN KỸ THUẬT ĐẢM BẢO GẮN BÓ DỮ LIỆU TRONG WEBSITE ĐĂNG KÝ TỪ XA CÁC CHUYẾN BAY ...
 • 3
 • 246
 • 3

HOÀN THIỆN kỹ THUẬT đảm bảo gắn bó dữ LIỆU TRONG các WEBSITE KHI cập NHẬT cơ sở dữ LIỆU BẰNG NGÔN NGỮ ASP TRÊN MẠNG INTERNET

HOÀN THIỆN kỹ THUẬT đảm bảo gắn bó dữ LIỆU TRONG các WEBSITE KHI cập NHẬT cơ sở dữ LIỆU BẰNG NGÔN NGỮ ASP TRÊN MẠNG INTERNET
... cố CHƯƠNG HOÀN THIỆN KỸ THUẬT ĐẢM BẢO GẮN BÓ DỮ LIỆU TRONG WEBSITE ĐĂNG KÝ TỪ XA CÁC CHUYẾN BAY 3.1 Đặt vấn đề 3.2 Kỹ thuật đảm bảo gắn liệu 3.3 Áp dụng kỹ thuật đảm bảo gắn liệu 3.4 Phát ... hoàn thành nội dung báo cáo Trân trọng cảm ơn! Gắn liệu website cập nhật ASP Trang PHẦN I: LÝ THUYẾT HOÀN THIỆN KỸ THUẬT ĐẢM BẢO GẮN BÓ DỮ LIỆU TRONG WEBSITE ĐĂNG KÝ TỪ XA CÁC CHUYẾN BAY BẰNG ... hiện: Đặng Văn Kiểu Gắn liệu website cập nhật ASP Trang 10 CHƯƠNG HOÀN THIỆN KỸ THUẬT ĐẢM BẢO GẮN BÓ DỮ LIỆU TRONG WEBSITE ĐĂNG KÝ TỪ XA CÁC CHUYẾN BAY 3.1 Đặt vấn đề Website đăng ký từ xa...
 • 14
 • 299
 • 2

Tài liệu Luận văn: Tăng khả năng thành công truyền dữ liệu trong mạng không dây bằng phương pháp mã hóa dữ liệu pdf

Tài liệu Luận văn: Tăng khả năng thành công truyền dữ liệu trong mạng không dây bằng phương pháp mã hóa dữ liệu pdf
... lập tài liệu sửa đổi tài liệu Có thể tạo lập sửa đổi tài liệu thể thuộc họ Có đọc mà sửa đổi tài liệu Có thể tạo tài liệu mà đọc tài liệu nào, trí tài liệu Không đƣợc quyền truy nhập cở sở liệu ... Used Công thức lựa chọn: Một công thức lựa chọn xác định tập tập contài liệu view Công thức mặc định @All máy đƣa tài liệu sở liệu vào view 2.4.4 Tìm kiếm liệu Lotus Notes Có tìm kiếmm văn công ... đọc, sửa hay xóa tài liệu đó, cho hay không cho phép tài liệu sở liệu - Tốc độ xử lý cao: +Phù hợp với việc quản lý sở liệu dạng văn bản, khả tìm kiếm dạng văn nhanh +Cho phép nhận truyền thông tin...
 • 58
 • 307
 • 0

Tài liệu Xoá bỏ siêu dữ liệu trong các tập tin ảnh để chia sẻ doc

Tài liệu Xoá bỏ siêu dữ liệu trong các tập tin ảnh để chia sẻ doc
... file ảnh với người nên xoá bỏ siêu liệu ẩn chứa file ảnh để đảm bảo quyền riêng tư Quick Fix Metadata công cụ để bạn thực việc Quick Fix Metadata giúp người dùng xoá thông tin bên file ảnh với ... kéo thả file ảnh vào giao diện làm việc Để sử dụng, bạn cần kích hoạt chương trình lên Sau kéo thả tập tin ảnh cần xoá bỏ siêu liệu vào giao diện làm việc bấm nút Add để chọn file ảnh riêng lẻ ... chụp ảnh máy ảnh kỹ thuật số điện thoại di động theo mặc định file ảnh chứa nhiều thông tin như: vị trí GPS bạn, tên máy chụp, ngày chụp, thời gian chụp … Điều tiện lợi, bạn có ý định chia sẻ file...
 • 3
 • 191
 • 0

Luận văn: Tăng khả năng thành công truyền dữ liệu trong mạng không dây bằng phương pháp mã hóa dữ liệu pot

Luận văn: Tăng khả năng thành công truyền dữ liệu trong mạng không dây bằng phương pháp mã hóa dữ liệu pot
... cp hoc da vo v trớ Trong chn ng ngang hng, tt c cỏc nỳt thng cú vai trũ hoc chc nng nh nh: cm nhn, truyn, Chỳng s thc hin vic cm nhn thụng tin cn thit v truyn s liu v nỳt gc Trong chn ng phõn ... khung T truyn i o Trong ú P c chn di hn F mt bit, v c hai bit cao nht v thp nht phi l Ngoi ngi ta cũn cú th s dng phng phỏp a thc biu din phng phỏp kim tra phn d tun hũan Trong phng phỏp ny ... nờn phi t ng sa li thỡ khụng tn nng lng Trong cỏc li cú li n bớt, a bit, o bớt nhiờn truyn khụng dõy thỡ a bit v o bit xut hin ớt, ch xut hin n bit l nhiu Trong ni dung nghiờn cu ca chng ny ta...
 • 47
 • 253
 • 0

Thunderbolt: truyền dữ liệu trong tích tắc pot

Thunderbolt: truyền dữ liệu trong tích tắc pot
... Bảng so sánh tốc độ truyền tải Thunderbolt với công nghệ có mặt thị trường - Ảnh: Ansblog Thunderbolt kết hợp thông ... nhiều nâng cấp đáng kể: chip xử lý theo kiến trúc Sandy Bridge, card đồ họa AMD, camera HD 720p tích hợp cổng giao tiếp Thunderbolt Intel Phiên MacBook Pro 13 inch trang bị vi xử lý Core i5 2,3 ... dùng sở hữu phiên khác có cấu hình cao (Core i5 2,7 GHz 500 GB ổ cứng) Dây đầu cáp Thunderbolt tích hợp Apple MacBook Pro - Ảnh: Engadget MacBook Pro 15 inch có hai mức giá: mức giá 1.799 USD,...
 • 5
 • 114
 • 1

Cách truyền dữ liệu giữa 2 form ppt

Cách truyền dữ liệu giữa 2 form ppt
... } Bước 2: Tại Form 2: Tạo hàm delegate trỏ tới có nhiệm vụ gán đoạn text cho Textbox1 Form public void Data(TextBox text) { textBox1.Text = text.Text;...
 • 2
 • 311
 • 0

đồ án cuối kỳ nghiên cứu về truyền dữ liệu trong mạng 3G

đồ án cuối kỳ nghiên cứu về truyền dữ liệu trong mạng 3G
... PHẦN 1: TRUYỀN DỮ LIỆU MẠNG 3G A,CẤU TRÚC – SƠ ĐỒ TRUYỀN DỮ LIỆU MẠNG 3G 1.Máy thu – phát 3G đồ khối máy phát – thu 3G sở, nguyên lý làm việc thể hình vẽ Sơ đồ khối máy phát 3G đồ khối ... Hình 1.2 Lịch trình nghiên cứu phát triển 3GPP Hình 1.3 Lộ trình tăng tốc độ truyền số liệu phát hành 3GPP b Tốc độ lưu lượng 3WCDMA UMTS( VIET NAM 3G- WCDMA) Vì TTDĐ 3G cho phép truyền dẫn nhanh ... chia sẻ Việc nhóm số liệu cần truyền thực ghép kênh thống kê với ấn định tài nguyên động Các công nghệ sử dụng cho chuyển mạch gói Frame Relay, ATM IP TỐC ĐỘ TRUYỀN DỮ LIỆU MẠNG 3G a, Tốc độ dự kiến...
 • 20
 • 259
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: truyền dữ liệu giữa các form trong ckỹ thuật truyền dữ liệu giữa các formtruyền dữ liệu giữa 2 form trong c1 giọng nói video và dữ liệu trong các mạng lưới truyền thanh tổng hợptruyền dữ liệu trong formcác kiểu dữ liệu trong lập trình ctruyền dữ liệu giữa 2 form trong asp nettruyền dữ liệu giữa 2 form trong phptruyền dữ liệu giữa 2 form trong accesstruyền dữ liệu giữa 2 form trong vbtruyền dữ liệu giữa 2 form trong javatruyền dữ liệu giữa 2 form trong vb netdữ liệu trong các ô tuân theo một quy luậttruyền dữ liệu giữa các miền ứng dụngcơ chế truyền dữ liệu trong tcpthong bao ngay dang ky cuoi cungbao cao thuong nien nam 2016nghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017111Ban dang ky Giay Uy quyen English111BC hop nhat giua nien do signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT MN signedThông báo tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.dong gop moi cua luan an2. Phieu dang ky du thiThS chuẩn đầu ra ch ngoai khoaMau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)Mau so 5A BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGMau so 5B BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGCV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016Dao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng Vương CHAN NUOI TYđề cương ôn tập HKI môn công nghệ 11.HD do nhiet do, do am, toc do gioMau so 4A – BB hop Dvị va hop Phong (kem HD so 67_HD-HCQG)thu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biển