câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông 2016

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM AN TOÀN GIAO THÔNG DÀNH CHO KHỐI LỚP 5

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM AN TOÀN GIAO THÔNG DÀNH CHO KHỐI LỚP 5
... Trắc Nghiệm Luật An Toàn Giao Thông Thể lệ X Thể lệ  Phần thi trắc nghiệm:  Mỗi khối lớp (2 lớp) tham gia bốc xăm chọn gói câu hỏi Mỗi gói câu hỏi gồm 15 câu hỏi với hình thức trắc nghiệm ... Luật an toàn giao thông đường b  Thận trọng tham gia giao thông đường c  Không đùa nghịch, chạy nhảy đá bóng lòng đường d  Thực tất điều Đáp án: Câu 15 Hành vi sau thể “Văn hóa giao thông ... Đáp án: Câu 12 Trong hành lang an toàn giao thông đường sắt phép a  Trồng thấp 1 .5 mét cách rãnh thoát nước đỉnh 5mét b  Trồng thấp mét cách rãnh thoát nước đỉnh mét c  Trồng thấp 1 .5 mét cách...
 • 25
 • 9,575
 • 47

bộ câu hỏi trắc nghiệm An toàn giao thông dành cho bậc học tiểu học

bộ câu hỏi trắc nghiệm An toàn giao thông dành cho bậc học tiểu học
... X  Trắc Nghiệm kiến thức An Toàn Giao Thông X Thể lệ Phần thi trắc nghiệm: Mỗi khối lớp (2 lớp) tham gia bốc xăm chọn gói câu hỏi Mỗi gói câu hỏi gồm 15 câu hỏi với hình thức trắc nghiệm ... Đáp án: Trắc nghiệm An toàn giao thông Khối lớp Câu 11 Chơi đùa trước cổng trường có an toàn không ? a  Không an toàn trước cổng trường nơi có nhiều xe cộ qua lại dễ gây nguy hiểm b  An toàn từ ... va chạm giao thông, chấp hành qui định xử phạt vi phạm hành giao thông d  Các phương án a;b;c Đáp án: • Thank You ! KHÁN GIẢ MAY MẮN Câu hỏi 4: Lan xe máy với ba Lan đường học về, Lan thấy xe...
 • 25
 • 9,897
 • 27

bộ câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông ; kiến thức an toàn giao thông ;

bộ câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông ; kiến thức an toàn giao thông ;
... X  Trắc Nghiệm kiến thức An Toàn Giao Thông X Thể lệ Phần thi trắc nghiệm: Mỗi khối lớp (2 lớp) tham gia bốc xăm chọn gói câu hỏi Mỗi gói câu hỏi gồm 15 câu hỏi với hình thức trắc nghiệm ... Đáp án: Trắc nghiệm An toàn giao thông Khối lớp Câu 11 Chơi đùa trước cổng trường có an toàn không ? a  Không an toàn trước cổng trường nơi có nhiều xe cộ qua lại dễ gây nguy hiểm b  An toàn từ ... va chạm giao thông, chấp hành qui định xử phạt vi phạm hành giao thông d  Các phương án a;b;c Đáp án: • Thank You ! KHÁN GIẢ MAY MẮN Câu hỏi 4: Lan xe máy với ba Lan đường học về, Lan thấy xe...
 • 25
 • 4,970
 • 5

Câu hỏi trắc nghiệm An toàn giao thông

Câu hỏi trắc nghiệm An toàn giao thông
... nhỏ; Câu Hỏi 151 Câu Hỏi 152 Câu Hỏi 153 Câu Hỏi 154 Câu Hỏi 155 Câu Hỏi 156 Câu Hỏi 157 Câu Hỏi 158 Câu Hỏi 159 Câu Hỏi 160 Câu Hỏi 161 Câu Hỏi 162 Câu Hỏi 163 Câu Hỏi 164 Câu Hỏi 165 Câu Hỏi ... 166 Câu Hỏi 167 Câu Hỏi 168 Câu Hỏi 169 Câu Hỏi 170 Câu Hỏi 171 Câu Hỏi 172 Câu Hỏi 173 Câu Hỏi 174 Câu Hỏi 175 Câu Hỏi 176 Câu Hỏi 177 Câu Hỏi 178 Câu Hỏi 179 Câu Hỏi 180 Câu Hỏi 181 Câu Hỏi ... 182 Câu Hỏi 183 Câu Hỏi 184 Câu Hỏi 185 Câu Hỏi 186 Câu Hỏi 187 Câu Hỏi 188 Câu Hỏi 189 Câu Hỏi 190 Câu Hỏi 191 Câu Hỏi 192 Câu Hỏi 193 Câu Hỏi 194 Câu Hỏi 195 Câu Hỏi 196 Câu Hỏi 197 Câu Hỏi...
 • 98
 • 11,211
 • 116

Câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông - Nguyễn đình Sắc - 1 pps

Câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông - Nguyễn đình Sắc - 1 pps
... lý? 1- Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; 2- Cơ quan quản lý giao thông vận tải; 3- Cảnh sát giao thông - Trật tự; 4- Thanh tra bảo vệ công trình giao thông Đáp án: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; Câu Hỏi 83 ... an toàn giao thông đường bộ? 1- Phải nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc giao thông; 2- Phải giữ gìn an toàn cho cho người khác; 3- Cả hai ý Đáp án: Cả hai ý Câu Hỏi 17 Bảo đảm an toàn giao thông đường ... phép quan nào? 1- Cơ quan Cảnh sát giao thông có thẩm quyền; 2- Cơ quan Quản lý giao thông có thẩm quyền; 3- Uỷ ban nhân dân tỉnh Đáp án: Cơ quan Quản lý giao thông có thẩm quyền; Câu Hỏi 36 Hai...
 • 14
 • 2,034
 • 35

Câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông - Nguyễn đình Sắc - 2 pps

Câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông - Nguyễn đình Sắc - 2 pps
... 12 chỗ ngồi bao nhiêu? 1- 10 độ; 2- 20 độ; 3- 25 độ Đáp án: 20 độ; Câu Hỏi 137 Tiêu chuẩn độ rơ tối đa góc vô lăng lái cho phép xe tải có trọng tải 1500 kg bao nhiêu? 1- 10 độ; 2- 20 độ; 3- 25 ... Câu Hỏi 1 12 Cơ quan quy định cụ thể việc vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng? 1- Chính phủ; 2- Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; 3- Bộ giao thông vận tải Đáp án: Bộ giao thông vận tải Câu Hỏi 113 Trong ... Hình Câu 110: Hình biểu hàng chuyên chở dễ vỡ phải cẩn thận? 1- Hình 2- Hình Đáp án: Hình Câu Hỏi 111: Hình đòi hỏi hàng phải xếp theo hướng thẳng đứng? 1- Hình 2- Hình 3- Hình Đáp án: Hình Câu Hỏi...
 • 14
 • 2,331
 • 27

Câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông - Nguyễn đình Sắc - 3 potx

Câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông - Nguyễn đình Sắc - 3 potx
... Câu Hỏi 158 Câu Hỏi 159 Câu Hỏi 160 Câu Hỏi 161 Câu Hỏi 162 Câu Hỏi 1 63 Câu Hỏi 164 Câu Hỏi 165 Câu Hỏi 166 Câu Hỏi 167 Câu Hỏi 168 Câu Hỏi 169 Câu Hỏi 170 Câu Hỏi 171 Câu Hỏi 172 Câu Hỏi 1 73 ... 1 73 Câu Hỏi 174 Câu Hỏi 175 Câu Hỏi 176 Câu Hỏi 177 Câu Hỏi 178 Câu Hỏi 179 Câu Hỏi 180 Câu Hỏi 181 Câu Hỏi 182 Câu Hỏi 1 83 Câu Hỏi 184 Câu Hỏi 185 Câu Hỏi 186 Câu Hỏi 187 Câu Hỏi 188 Câu Hỏi ... Câu Hỏi 185 Câu Hỏi 186 Câu Hỏi 187 Câu Hỏi 188 Câu Hỏi 189 Câu Hỏi 190 Câu Hỏi 191 Câu Hỏi 192 Câu Hỏi 1 93 Câu Hỏi 194 Câu Hỏi 195 Câu Hỏi 196 ...
 • 14
 • 2,065
 • 49

Câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông - Nguyễn đình Sắc - 4 ppsx

Câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông - Nguyễn đình Sắc - 4 ppsx
... Câu Hỏi 200 Câu Hỏi 201 Câu Hỏi 202 Câu Hỏi 203 Câu Hỏi 2 04 Câu Hỏi 205 Câu Hỏi 206 Câu Hỏi 207 Câu Hỏi 208 Câu Hỏi 209 Câu Hỏi 210 Câu Hỏi 211 Câu Hỏi 212 Câu Hỏi 213 Câu Hỏi 2 14 Câu Hỏi ... 215 Câu Hỏi 216 Câu Hỏi 217 Câu Hỏi 218 Câu Hỏi 219 Câu Hỏi 220 Câu Hỏi 221 Câu Hỏi 222 Câu Hỏi 223 Câu Hỏi 2 24 Câu Hỏi 225 Câu Hỏi 226 Câu Hỏi 227 Câu Hỏi 228 Câu Hỏi 229 Câu Hỏi 230 Câu Hỏi ... 226 Câu Hỏi 227 Câu Hỏi 228 Câu Hỏi 229 Câu Hỏi 230 Câu Hỏi 231 Câu Hỏi 232 Câu Hỏi 233 Câu Hỏi 2 34 Câu Hỏi 235 Câu Hỏi 236 Câu Hỏi 237 ...
 • 14
 • 1,348
 • 8

Câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông - Nguyễn đình Sắc - 5 pot

Câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông - Nguyễn đình Sắc - 5 pot
... Nguyendinhsac@gmail.com Câu Hỏi 251 Câu Hỏi 252 Câu Hỏi 253 Câu Hỏi 254 Câu Hỏi 255 Câu Hỏi 256 Câu Hỏi 257 Câu Hỏi 258 Câu Hỏi 259 Câu Hỏi 260 Câu Hỏi 261 Câu Hỏi 262 Câu Hỏi 263 Câu Hỏi 264 Câu Hỏi 2 65 Câu Hỏi ... Câu Hỏi 241 Câu Hỏi 242 Câu Hỏi 243 Câu Hỏi 244 Câu Hỏi 2 45 Câu Hỏi 246 Câu Hỏi 247 Câu Hỏi 248 Câu Hỏi 249 Câu Hỏi 250 Chuyển sang học tập sa hình ,các bạn phải ... Câu Hỏi 264 Câu Hỏi 2 65 Câu Hỏi 266 Câu Hỏi 267 Câu Hỏi 268 Câu Hỏi 269 Câu Hỏi 270 Câu Hỏi 271 Câu Hỏi 272 Câu Hỏi 273 Câu Hỏi 274 Câu Hỏi 2 75 Câu Hỏi 276 Câu Hỏi 277 ...
 • 14
 • 477
 • 5

Câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông - Nguyễn đình Sắc - 6 doc

Câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông - Nguyễn đình Sắc - 6 doc
... ln hn 1 16 dB(A) r vnh tay lỏi: - Xe con: 10 - Xe khỏch: 20 - Xe ti: 25 Th tớch: - VC: - VH: - VS: Nghip v ti: - Chng ma: - Nghip v cũn li: Phn tr li ỳng (ó sp th t u tiờn): - Tt c - Tuyt i ... cũn li: - Xe sau xin vt: - iu khin xe tng s: - iu khin xe gim s: - ỏnh la sm: - ỏnh la mun: - Th no l ng c kỡ: - Th no l ng c kỡ: - Khi qua ni giao xe cha chỏy c u tiờn i trc - ng st giao vi ... mỏu - Nng cn khớ th cm vt quỏ 40mg/1lớt khớ th 15 Gii sa hỡnh: * Th t u tiờn cỏc loi xe : - Xe i li ng 3, - Xe cha chỏy - Xe cụng an, quõn s - Xe cu thong - Xe thuc ốn xanh - Xe thuc ốn ph - Xe...
 • 14
 • 797
 • 10

Câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông - Nguyễn đình Sắc - 7 pdf

Câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông - Nguyễn đình Sắc - 7 pdf
... Hình 18 Theo hiệu lệnh ngời điều khiển giao thông, ngời tham gia giao thông phía trớc phía sau ngời điều khiển giao thông phải dừng lại, ngời tham gia giao thông phía bên phải bên trái đợc thẳng ... bình đẳng xe vào nơi đờng giao Khi tới đờng giao nhau, xe thô sơ xe giới có quyền bình đẳng ngang nhau, xe vào nơi đờng giao trớc xe đợc trớc Hình Xe lam vào nơi đờng giao trớc, đợc trớc xe ôtô ... Theo Luật Giao thông đờng bộ, xe ôtô phải nhờng đờng cho xe ôtô tải c) Nơi có nhiều biển báo Hình 14 Xe ôtô công an, xe ôtô đờng u tiên, xe ôtô tải xe lam đờng không u tiên, theo Luật Giao thông...
 • 14
 • 408
 • 3

Câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông

Câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông
... Bài toán: Số học sinh ba lớp là: 25 học sinh; 27 học sinh; 32 học sinh Hỏi trung bình lớp có học sinh ? Từ toán ta khai thác thành toán cách cho biết trung bình số học ... biết trung bình cộng ta tính tổng số học sinh lớp Như để phát triển toán cách cho biết thêm mối quan hệ hiệu số số học sinh lớp ta toán dạng “Tổng – Hiệu” sau: Bài toán 2: Khối Bốn trường Tiểu học ... có 28 h/s Trong số học sinh lớp 4B số học sinh lớp 4C học sinh nhiều số học sinh lớp 4A học sinh Hỏi lớp có học sinh ? Hoặc đưa số toán khác sau học dạng toán Như qua trình luyện tập rèn luyện...
 • 2
 • 522
 • 3

cau hoi trac nghiem an toan giao thong

cau hoi trac nghiem an toan giao thong
... Câu 31: Bảo đảm an toàn giao thông đường trách nhiệm ai? a Là trách nhiệm ngành Giao thông vận tải; b Là trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân toàn xã hội; c Là trách nhiệm Cảnh sát giao thông Câu ... người cắt ngang” người điều khiển xe phải xử lí nào? a tiếp tục chạy đường vượt qua thật nhanh b Chạy chậm quan sát hai bên, nhường đường cho người c Cả hai ý Câu 19: Khi cảnh sát giao thông giơ ... hướng Câu 23: Tại nơi đường giao có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường cho người bộ, hành vi sau người vi phạm vi tắc an toàn giao thông? a Chấp hành đèn tín hiệu b Băng qua giao lộ theo đường chéo góc...
 • 4
 • 2,286
 • 71

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM AN TOÀN GIAO THÔNG DÙNG CHO HỌC SINH

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM AN TOÀN GIAO THÔNG DÙNG CHO HỌC SINH
... khiển giao thông đèn, cờ) cho phép Câu 64: Đáp án: Câu 65 13 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH Đáp án: Câu 66: Đáp án: Câu 67: 14 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH ... 19 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH Đáp án: Câu 77 Đáp án: Câu 78 20 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH Đáp án: Câu 79: Biển có ý nghĩa gì? 21 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ... xe lưu thông Câu 72: Đáp án: Câu 73: 17 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH Đáp án: Câu 74: 18 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH Đáp án: Câu 75: Đáp án: Câu 76:...
 • 22
 • 378
 • 2

Câu hỏi Trắc nghiệm an toàn hệ thốngan ninh mạng potx

Câu hỏi Trắc nghiệm an toàn hệ thống và an ninh mạng potx
... VLAN c VPN d Intranet 69 Loại mạng mô tả cấu hình mạng bên công ty dùng cho mô hình kinh doanh B2B ( Business to Business) ? a VLAN b Intranet c Extranet d VPN 70 Dịch vụ mạng cho phép địa mạng ... "che dấu"( hidden) khỏi mạng bên cho phép vài host mạng bên sử dụng địa trùng với mạng bên ? a NAT b VPN c VLAN d IP spoofing 71 Công nghệ sử dụng để chia mạng bên thành mạng logic nhỏ hơn, dễ ... phát tán rộng hệ thống c Hệ thống bạn chịu tác động công DoS d Tấn công TCP/IP hijacking cố gắng thực 113 Bộ lọc gói thực chức ? a Cho phép tất gói vào mạng b Cho phép tất gói rời mạng c Ngăn chặn...
 • 23
 • 7,804
 • 184

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông cấp tiểu học150 câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thôngcâu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông lớp 3câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông cho học sinhcâu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông lớp 2câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông thcscâu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông lớp 4câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông đường bộcâu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông lớp 5câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông học sinh tiểu họccác câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thôngcau hoi trac nghiem an toan giao thong danh cho bac thcscau hoi trac nghiem an toan giao thong duong bo cap 2bộ câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông dành cho khối lớp 4cau hoi trac nghiem an toan giao thong cho hoc sing trung hoc co soTÌM GTLN, GTNN của hàm sốĐề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Naibáo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán Tròn xoay1000 Quick Writing IdeasBai_tap_trac_nghiem_Dong_hocGiáo trình lý thuyết mầubài tập tuần logic và cách học tốt logiccác kinh cầu nguyện của người ki tô hữuKế hoạch giảng dạy khối 12 môn tin họcVận dụng kiến thức liên môn để viết bài văn cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn thi sĩ và tinh thần chiến sĩ qua bài thơPhát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên Cao đẳng kĩ thuậtNghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềmQuy luat phan li doc lapUng dung di truyen hocBài 4 cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóaBài 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT