PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUANG PHỔ PHỔ KHỐI LƯỢNG MS

Phương pháp phân tích quang phổ

Phương pháp phân tích quang phổ
... phép phân tích quang phổ phát xạ nguyên tử • Đã giới thiệu ba phương pháp nâng cao độ nhạy phương pháp sử dụng chất phụ gia, phương pháp sử dụng điện trường từ trường bên ngoài, phương pháp phát ... cần phân tích đạt đến trạng thái cộng hưỡng chúng phát xạ cộng hưởng phổ ta thu có cường độ lớn nguên tác ta nâng cao độ nhạy độ ổn định nguồn quang phổ 6 Kết luận Phương pháp phân tích quang phổ ... nguyên tắc phương pháp nâng cao độ nhạy phép phân tích quang phổ phát xạ nguyên tử Đó phương pháp đưa vào nguồn chất phụ gia, tác dụng lên nguồn từ trường điện trường bên ngoài, phương pháp phổ phát...
 • 7
 • 2,500
 • 14

Luận án tiến sỹ Nghiên cứu hạ thấp độ biến động và giới hạn phát hiện vàng và platin trong một số mẫu địa chất bằng phương pháp phân tích quang phổ nguyên tử

Luận án tiến sỹ Nghiên cứu hạ thấp độ biến động và giới hạn phát hiện vàng và platin trong một số mẫu địa chất bằng phương pháp phân tích quang phổ nguyên tử
... boa quang ph6 phat x~ h'Oquang; phuong pMp di~n bOa; phuong pMp ehie't - triie Lu~n an tom tilt quang; phuong phap ha'p th1,1nguyen tli'; phuong nung luy~n-ha'p th1,1nguyen tli'; phuong phap quang ... phan tich tie'p platin tren 10 graphite d giai h~n phat hi~n co ppt; phan tich h~t kim thu dtt...
 • 27
 • 1,241
 • 15

các phương pháp phân tích quang phổ

các phương pháp phân tích quang phổ
... Đ I CƯƠNG V CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUANG PH Ngu n kích thích Photon (hν) Elec tron (e) Ion T trư ng V t ch t Tín hi u ... m CÁC VÙNG PH IR Fingerprint region VÍ D PH IR VÙNG X−H (X = C, N, O) TRONG PH − IR PH IR C A CÁC N I N−H − PH IR C A CÁC N I O−H − PH IR C A CÁC N I O−H − PH IR C A CÁC N I O−H − PH IR C A CÁC ... trúc Tr ng thái đ u (cơ b n) B CX ĐI N T E = hν = hc/λ CÁC VÙNG PH B CX ĐI N T PHƯƠNG PHÁP PH UV-VIS S CHUY N M C NĂNG LƯ NG C A ELECTRON TRONG PHÂN T Vùng UV: ∆E > eV, λ < 300 nm Vùng VIS: 1.5 eV...
 • 31
 • 207
 • 1

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUANG PHỔ PHÁT xạ NGUYÊN TỬ(ATOMIC EMISSION SPECTROCOPY – AES)

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUANG PHỔ PHÁT xạ NGUYÊN TỬ(ATOMIC EMISSION SPECTROCOPY – AES)
... PHÁP ĐO Phương pháp phân tích bán định Phân tích định lượng Phương pháp phân tích định tính lượng Phương pháp Phương pháp Phương pháp Phương pháp Phương pháp vạch quang phổ so cặp vạch phân tích ... http://www.mientayvn.com/Trang%20chu/Flash_Powerpoint.html PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUANG PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ(ATOMIC EMISSION SPECTROCOPY AES) Cần chèn vào tập tin flash: Quang nguyen tu Helium.swf QUÁ TRÌNH PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ Mô hình nguyên tử ... Màn quang diốt CÁC THUẬT NGỮ THƯỜNG DÙNG AES : Atomic emission spectroscopy (quang phổ phát xạ nguyên tử) ICP AES: Inductively couple plasma –atomic emission spectrocopy (quang phổ phát xạ nguyên...
 • 44
 • 1,305
 • 0

Plasma phóng điện khí - Phương pháp phân tích quang phổ phát xạ

Plasma phóng điện khí - Phương pháp phân tích quang phổ phát xạ
... hoàn Phạm vi ứng dụng phương pháp phân tích quang phổ phát xạ Cường độ thành phần quang phổ xạ plasma phụ thuộc vào nhiệt độ mật độ Trên sở này, phương pháp phân tích quang phổ cho phép xác định ... lượng điện tử kT Sơ đồ chẩn đoán plasma phương pháp quang phổ phát xạ Máy ghi phổ Hệ quang học Cường độ thành phần quang phổ xạ plasma phụ thuộc tương ứng vào mật độ nhiệt độ Ngoài dạng phổ phát xạ ... xác định phương pháp thông thường Sau hai kiểu quang hỏa kế chủ yếu Quang hỏa kế xạ toàn phần Quang hỏa kế đơn sắc Quang hỏa kế xạ toàn phần G L A k B Loại quang hỏa kế đo công suất phát xạ toàn...
 • 14
 • 140
 • 0

Phương pháp phân tích quang phổ

Phương pháp phân tích quang phổ
... mật độ quang D theo Vẽ đường biểu diễn D  f (  ) ta phổ hấp thụ bước sóng cực đại 1.3 Phương pháp phân tích đònh lượng Ngoài việc đònh tính người ta dùng phương pháp phổ hấp thụ để phân tích ... cần biết tính toán sai số lập ô sai số Phương pháp phân tích quang phổ hấp thụ ứng dụng rộng rãi nhiều lónh vực Trong y học dược học người ta sử dụng phương pháp để nhận biết xác đònh nồng độ chất ... độ quang D, tỉ lệ với nồng độ C dung dòch theo biểu thức: D   I c Từ biểu thức ta tiến hành đònh lượng dung dòch loãng theo hai phương pháp sau:  Phương pháp đo trực tiếp: Đầu tiên ta lập phổ...
 • 4
 • 86
 • 0

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUANG PHỔ CHO KHOA học vật LIỆU

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUANG PHỔ CHO KHOA học vật LIỆU
... phương pháp phân tích quang phổ cho khoa học vật liệu có lí chọn đề tài nghiên cứu ― Các phương pháp phân tích quang phổ cho khoa học vật liệu tin đề tài gây tò mò say mê với người yêu tìm hiểu phương ... d c, công ngh Các phương pháp phân tích quang phổ cho khoa học vật liệu GVHD: Lê Văn Nhạn Phần MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Các phương pháp phân tích quang phổ trong kĩ thuật phân tích đại, phát ... eV Phổ Phổ hấp thụ tia X Phổ nhiễu xạ tia X MSSV: 1100345 Các phương pháp phân tích quang phổ cho khoa học vật liệu Số TT Vùng xạ GVHD: Lê Văn Nhạn Phương pháp phân điện từ X, cm E,eV tích phổ...
 • 127
 • 115
 • 0

nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sắc ký khí khối phổ (gc-ms) xác định hàm lượng dioxin trong một số loại đất khu vực sân bay biên hòa tt

nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sắc ký khí khối phổ (gc-ms) xác định hàm lượng dioxin trong một số loại đất khu vực sân bay biên hòa tt
... 1.1.3 Độc tính dioxin …………………………………………… 1.2 Các phƣơng pháp phân tích hợp chất dioxin/ furan………………………… 1.3 Sắc khí khối phổ kỹ thuật ion ………………………………… 1.3.1 Giới thiệu sắc khí khối phổ ……………………………… ... giá độ phƣơng pháp 57 3.8 Áp dụng phƣơng pháp phân tích để phân tích mẫu lấy sân bay Biên Hòa 59 3.8.1 Danh sách mẫu phân tích 59 3.8.2 Tính toán kết phân tích ... cam /dioxin sân bay Phù Cát sân bay Biên Hòa , Tạp chí bảo hộ lao động 6/2010, tr.15,16,23 Nguyễn Văn Thới, Chu Phạm Ngọc Sơn (2003), Phân tích vài hợp chất thuộc họ clo hữu lân hữu máy sắc khí...
 • 7
 • 272
 • 1

nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sắc ký khí khối phổ (gc-ms) xác định hàm lượng dioxin trong một số loại đất khu vực sân bay biên hòa

nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sắc ký khí khối phổ (gc-ms) xác định hàm lượng dioxin trong một số loại đất khu vực sân bay biên hòa
... cht thuc nhúm dioxin/ furan Hỡnh 1.2 S nguyờn lý ca detector ph Hỡnh 1.3 Hỡnh nh s khu vc ụ nhim ti sõn bay Biờn Hũa Hỡnh 3.1 Sc thu c kim tra phõn gii ca sc ng vi 26 dioxin GC method ... phng phỏp dioxin GC method ó thit lp cú th s dng vi sc khớ phõn tớch dioxin/ furan T kt qu kho sỏt phõn gii ca sc khớ, ta thy, vi cỏc iu kin sc ó thit lp, phõn gii ca sc thu c t ... - Nguyn Th Phng NGHIấN CU NG DNG PHNG PHP PHN TCH SC Kí KH KHI PH (GC-MS) XC NH HM LNG DIOXIN TRONG MT S LOI T KHU VC SN BAY BIấN HếA Chuyờn ngnh: Húa phõn tớch Mó s: 60440118 LUN VN THC S...
 • 94
 • 696
 • 0

nghiên cứu phương pháp phân tích các chất kích thích tăng trưởng họ beta-agonist trong thịt heo, gan heo, thức ăn nuôi heo bằng phương pháp phân tích sắc ký ghép khối phổ (gc-ms)

nghiên cứu phương pháp phân tích các chất kích thích tăng trưởng họ beta-agonist trong thịt heo, gan heo, thức ăn nuôi heo bằng phương pháp phân tích sắc ký ghép khối phổ (gc-ms)
... Đề xuất phương pháp phân tích CLEN, SAL thòt heo, thức ăn nuôi heo, gan heo phương pháp sắc khí ghép khối phổ - Báo cáo đánh giá trạng tồn dư CLEN, SAL thòt heo, thức ăn nuôi heo, gan heo, th ... THU NGHIÊN C U PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÁC CH T KÍCH THÍCH TĂNG TRƯ NG H BETA-AGONIST (CLENBUTEROL, SALBUTAMOL) TRONG TH T HEO, GAN HEO, TH C ĂN NI HEO B NG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH S C KÝ KHÍ GHÉP ... dựng phương pháp phân tích Clenbuterol Salbutamol thòt heo, gan heo, thức ăn nuôi heo kỹ thuật sắc khí ghép khối phổ (GC/MS) Báo cáo hi n tr ng t n dư Clenbuterol Salbutamol th t heo, gan heo, ...
 • 195
 • 799
 • 2

Phương pháp phân tích cực phổ pot

Phương pháp phân tích cực phổ pot
... phẩm phương pháp cực phổ theo tiêu chuẩn AOAC 968.16 A Máy móc, thiết bị : Dụng cụ dùng cho phương pháp cực phổ hay voltampe gồm phận cần thiết bình chuẩn độ, điện cực, thuỷ ngân, cột mao quản Phương ... Bismuth thuốc phương pháp cực phổ theo tiêu chuẩn AOAC 972.46 A.Máy móc thiết bị a) Máy cực phổ: Sử dụng máy von-ampe kế máy cực phổ với phụ kiện cần thiết (bình điện phân, điện cực, Hg, ống mao ... Nhóm đồ án Trường ĐHCN TP.HCM TT Công nghệ hoá Phương pháp phân tích cực phổ 7.4.4 Sau ghi lại cực phổ lần thứ nhất, tháo hết dung dịch bình điện phân tráng dung dịch thử trước sử dụng lại 7.4.5...
 • 16
 • 380
 • 0

Phương pháp phân tích theo phổ hồng ngoại

Phương pháp phân tích theo phổ hồng ngoại
... quang phổ hồng ngoại đại, tăng tỷ lệ tín hiệu/nhiễu làm cho việc phân tích định lượng thêm xác mở rộng phạm vi phân tích định lượng Về nguyên tắc, việc phân tích định ượng theo phương pháp phổ hồng ... đưa mẫu vào phân tích phổ hồng ngoại vấn phức tạp Vật liệu làm cuvét phải "trong suốt" trơ vùng hồng ngoại, thuỷ tinh, thạch anh nói chung không thích hợp cho việc phân tích phổ hồng ngoại Vật ... "các phương pháp phân tích công cụ" http://www.congnghehoahoc.org/forum/archive/index.php?t-913.html Máy quang phổ hồng ngoại điều kiện ghi phổ 4.1 Máy quang phổ hồng ngoại hai chùm tia Máy đo phổ...
 • 13
 • 3,877
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp phân tích quang phổ phát xạ nguyên tửphương pháp phân tích quang phổ nguyên tửthiết bị và phương pháp phân tích quang phổphương pháp phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tửphương pháp phân tích quang phổ hấp thụphương pháp phân tích quang phổ huỳnh quangphương pháp phân tích quang phổphương pháp phân tích quang phổ hấp thụ miền hồng ngoạiphương pháp phân tích quang phổ hấp thụ miền tử ngoạiphương pháp phân tích cực phổphương pháp quang phổ khối lượng mscác phương pháp phân tích quang học trong hóa họccác phương pháp phân tích quang họccác phương pháp phân tích quang học a định luật beer lambert về sự hấp thụ ánh sángcác phương pháp phân tích quang học b phương pháp so màuPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm