Đề thi thử môn hóa trường chuyên nguyễn huệ lầ 2

Đề và lời giải chi tiết đề thi thử môn hóa trường chuyên ĐHSP Lần 1 2015

Đề và lời giải chi tiết đề thi thử môn hóa trường chuyên ĐHSP Lần 1 2015
... + (x+y/4 -1/ 2)O2 -> xCO2 + y/2 H2O 0 ,1 (x+y/4 -1/ 2).0 ,1 0,1x 0,05y O2 dư: 0,7-(x+y/4 -1/ 2).0 ,1 Tổng số mol khí hơi: 0,1x + 0,05y +0,7-((x+y/4 -1/ 2).0 ,1) = Giải ta y = 10 Vì y ≤ 2x+2 0 ,1. (x+y/4-0,5) a = 0,2 Mà muốn dung dịch tồn ion không phản ứng với Do Y2- SO4 2-( theo đáp án) m = 0 ,1. 39 + 0,2.24 + 0 ,1. 23 + 0,2.35,5...
 • 13
 • 911
 • 22

đề thi thử môn hoá trường chuyên lương văn tuỵ

đề thi thử môn hoá trường chuyên lương văn tuỵ
... 0,3 M B 0,4 M C 0,42 M D 0,45 M M Đ 111 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I-NĂM HỌC 2012-2013 MÔN THI: HÓA HỌC Câu Mã đề 111 Mã đề 222 Mã đề 333 Mã đề 444 C D B B C D A D D A A B A D D A C B C A ... – www.dethithudaihoc.com MĐ 111 www.DeThiThuDaiHoc.com 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B A C C B D B C C A A D C C B D B C C A A D B A D B A A D C www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com ... HCO3−, CO32-, CH3COO− D Zn(OH)2, Al(OH)3, HCO3−, H2O C HCO3−, Al2O3, Al3+, BaO M Đ 111 Câu 28 Nitro hoá benzen 14,1 gam hỗn hợp chất nitro có phân tử khối 45 (u) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai chất...
 • 6
 • 216
 • 0

Đề thi thử đại học trường chuyên Nguyễn Huệ lần 2 năm 2014 môn vật lý (có đáp án)

Đề thi thử đại học trường chuyên Nguyễn Huệ lần 2 năm 2014 môn vật lý (có đáp án)
... đề thi 1 32 đại v0 so với thang máy Khi vật nặng có tốc độ 0, cho thang máy chuyển động chậm dần với độ lớn g gia tốc Tốc độ cực đại vật nặng so với thang máy lúc sau A v0 B 2v0 C D v0 v0 2 Câu ... khoảng cách năm điểm dao động với biên Trang 2/ 7 - Mã đề thi 1 32 độ cực đại liên tiếp 10 cm Trong đoạn MN thuộc AB có điểm liên tiếp dao động với biên độ A , kể M, N khoảng cách MN A 6 ,25 cm B cm ... thẳng đứng góc   20  Đưa vật theo chiều lực điện trường tới vị trí dây treo lệch với phương thẳng đứng góc 2 thả nhẹ Lấy g  10 m / s Tốc độ cực đại vật trình dao động A 1 ,24 m/s B 0,96 m/s...
 • 7
 • 1,152
 • 5

Tài liệu Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ THPT Nguyển Huệ Hà Nội doc

Tài liệu Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ THPT Nguyển Huệ Hà Nội doc
... trò chất tham gia phản ứng A KI chất oxi hóa, H202 chất khử B KI chất khử, H202 chất oxi hóa C H202 chất bị oxi hóa, KI chất bị khử D H202 vừa chất oxi hóa, vừa chất khử Câu 20: Hai chất hữu X ... gì? A KI chất oxi hóa, H202 chất khử B KI chất khử, H202 chất oxi hóa C H202 chất bị oxi hóa, KI chất bị khử D H202 vừa chất oxi hóa, vừa chất khử Câu 22: Hòa tan hồn tồn 2,81 (g) hỗn hợp oxit ... 21: Để 28 gam bột sắt ngồi khơng khí thời gian thấy khối lượng tăng lên thành 34,4gam Thành phần % khối lượng sắt bị oxi hóa là: A 99,9% B 60% C 81,4% Câu 22: CTTQ Este sinh axit đơn no đồng đẳng...
 • 54
 • 249
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN ANH VĂN Chuyên Nguyễn Huệ lần 3 năm 2015

ĐỀ THI THỬ MÔN ANH VĂN Chuyên Nguyễn Huệ lần 3 năm 2015
... thứ CÂU SỐ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ĐÁP ÁN A A B D B D C B D B A A B A B C B A A B C C A CÂU SỐ 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ĐÁP ÁN A C ... now and then Question 34 : A as Question 35 : A steered Question 36 : A worldly Question 37 : A association Question 38 : A spared Question 39 : A point B case B in B ahead B at this age B that B commanded ... học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn Anh tốt nhất! 6/12 ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 132 PHẦN TRẮC NGHIỆM ( điểm) (0,125đ/1 câu) Lời giải chi tiết trường Nguyễn Huệ lần Đáp án A Từ inherit có...
 • 12
 • 113
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN ANH VĂN Chuyên Nguyễn Huệ lần 1 năm 2015

ĐỀ THI THỬ MÔN ANH VĂN Chuyên Nguyễn Huệ lần 1 năm 2015
... http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn Anh tốt nhất! 12 / 21 Đáp án lời giải chi tiết Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ I/ Đáp án B piate /´paiərit/ có phần gạch chân phát âm ... Hóa – Sinh – Văn Anh tốt nhất! 13 / 21 Các từ khác không chọn vì: others = other + Ns; another + N(ít, đếm được); the others = the other + Ns 12 Đáp án C in fact ( adv) : thực tế 13 Đáp án D be ... ancient organisms >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn Anh tốt nhất! 11 / 21 D It is easier to find the remains of plants than animals Câu 73 Why are marine organisms...
 • 21
 • 153
 • 0

Đề thi thử vật lý trường chuyên Nguyễn Huệ Hầ Nội lần 4-2015

Đề thi thử vật lý trường chuyên Nguyễn Huệ Hầ Nội lần 4-2015
... gian B sóng dọc sóng ngang lan truyền môi trường vật chất C lan truyền nhờ có lực liên kết phần tử môi trường D có thành phần điện trường thành phần từ trường điểm dao động phương Câu 24 Tia tử ... không A Bản chất tượng sóng dừng tượng giao thoa sóng B Dao động phần tử vật chất môi trường truyền sóng dao động trì C Sóng gặp vật cản tự điểm phản xạ sóng , sóng phản xạ pha với sóng tới D Năng ... 150V D 173V Câu 15 Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox chiều dài quỹ đạo 10cm, chu kì 2s Tại thời điểm t = 2,5s vật qua vị trí biên dương Phương trình dao động vật   B x  10cos  t...
 • 7
 • 186
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia chuyên nguyễn huệ lần 4 năm 2015 môn hóa

Đề thi thử THPT quốc gia chuyên nguyễn huệ lần 4 năm 2015 môn hóa
... Câu 20: Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Fe3O4, CuO oxi chiếm 22, 74% khối lượng hỗn hợp Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 13 ,44 lít CO (điều kiện tiêu chuẩn) sau thời gian thu chất rắn Y hỗn hợp khí Z có ... loãng dư thu dung dịch T 10 ,41 6 lít NO (điều kiện tiêu chuẩn, sản phẩm khử nhất) Cô cạn dung dịch T thu 3,186m gam muối khan m có giá trị gần là: A 40 B 48 C 47 D 46 Câu 21: Cho phát biểu sau: ... m có giá trị gần là: A 64, 4 B 75,9 C 67,8 D 65, Câu 28: Ứng với công thức phân tử C4H10On có đồng phân ancol mạch cacbon không nhánh? A 13 B C 10 D Trang 3/5 - Mã đề thi 132 Câu 29: Trong tự...
 • 5
 • 378
 • 1

trường đh khoa học huế đề thi thử môn hóa khối chuyên thpt

trường đh khoa học huế đề thi thử môn hóa khối chuyên thpt
... l: A 11:1 B 15:2 C 15:1 D 11:2 Cõu 36: T etilen, cỏc cht vụ c cn thit, cỏc cht xỳc tỏc thớch hp v cỏc iu kin cú , s phn ng ti thiu cn thc hin iu ch etyl axetat l: A B C D Cõu 37: Thy phõn 6,84 ... l: A CuSO4.5H2O, Ca(OH)2 C Ca(OH)2, H2SO4 c B CuSO4 khan, Ca(OH)2 D CaO, H2SO4 c Trang 2/4 - Mó thi 132 Cõu 27: Thc hin cỏc thớ nghim sau: Sc khớ Cl2 vo dung dch KI Sc khớ H2S vo dung dch nc clo ... úng rn gi l cht nhit rn Amilopectin v nha rezit l cỏc polime cú mch nhỏnh Poliisopren l cao su thi n nhiờn Cỏc polime nha rezol, PVC, cloropren, polimetylmetacrylat u l cỏc cht Hu ht cỏc polime...
 • 4
 • 360
 • 3

Đề thi thử Môn Hóa khối Chuyên năm học 2012-2013 - Trường Đại học Huế

Đề thi thử Môn Hóa khối Chuyên năm học 2012-2013 - Trường Đại học Huế
... 2y D x = y Câu 30: Cho chất 1-clo-but-2-en, allyl clorua, 1-clo-1-phenyletan, metyl clorua, benzyl bromua, 3-brompropen tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, đun nóng Số trường hợp thu kết tủa là: A ... dễ chịu Số phát biểu là: A B C D Câu 18: Trong số chất sau: HO-CH 2-CH2-OH, C6H5-CH=CH2, C6H5CH3, CH2=CH-CH=CH2, C3H6, H2N-CH2-COOH, caprolactam C4H6 Số chất có khả trùng hợp để tạo polime ... thời gian thu hỗn hợp rắn X Chia X thành phần nhau: - Phần : tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 3,36 lít H2 (đktc) Trang 3/5 - đề thi 357 - Phần : tác dụng với dung dịch HCl 1M dư thu 6,72...
 • 5
 • 148
 • 0

đề thi thử môn hóa truong THPT chuyen su pham ha noi

đề thi thử môn hóa truong THPT chuyen su pham ha noi
... Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 6/25 www.tailieuluyenthi.net www.tailieuluyenthi.net FILE ĐỀ VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: 250 ml dung dịch X chứa ... => hai rượu có nối đôi rượu có nối nối đôi => có ý D thỏa mãn >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 16/25 www.tailieuluyenthi.net www.tailieuluyenthi.net ... CH2+CH-CH=CH2 -> Cao su buna Số phản ứng oxi hóa khử có sơ đồ A: B: C: D: Đáp án đúng: B Lời Giải: Phản ứng số 2, 4, phản ứng oxi hóa khử => Đáp án B Câu 34: Cho 25,41g hỗn hợp muối sunfit cacbonnat...
 • 25
 • 284
 • 0

đề thi thử môn hóa trường THPT chuyên hạ long – quảng ninh (lần 1 – 2016)

đề thi thử môn hóa trường THPT chuyên hạ long – quảng ninh (lần 1 – 2016)
... gian phát đ Mã đ thi: 13 2 1C 2C 3A 4B 5C 6A 7A 8A 9B 10 B 11 B 12 D 13 D 14 A 15 D 16 A 17 C 18 B 19 B 20C 21C 22C 23D 24A 25D 26C 27D 28B 29D 20C 31A 32D 33C 34A 35B 36D 37B 38C 39A 40C 41B 42A 43A 44C ... T -http://bloghoahoc.com Chuyên trang đ thi th hóa Trang 4/4 Mã đ thi 13 2 TR NG THPT CHUYÊN H LONG ÁP ÁN THI TH KÌ THI TRUNG H C PH THỌNG QU C GIA N M 2 016 Môn: HịA H C Th i gian làm bài: ... toàn thu đ c 5,88 gam s t Giá tr c a m A 12 ,18 B 8,40 C 7, 31 D 8 ,12 Câu 28: Công th c phân t c a triolein A C54H104O6 B C57H104O6 C C57H 110 O6 D C54H 110 O6 Câu 29: Trong ch t sau nit v a có tính...
 • 5
 • 543
 • 0

de thi thu mon hoa truong thpt chuyen su pham lan 2

de thi thu mon hoa truong thpt chuyen su pham lan 2
... NG THPT CHUYÊN ÁP ÁN THI TH K THI THPT QU C GIA Môn: HÓA H C Ngày thi: 06/03 /20 16 Mã đ thi: 21 1 C 11 B 21 D 31 C 41 A D 12 B 22 A 32 B 42 A C 13 A 23 B 33 C 43 C D 14 B 24 B 34 D 44 D C 15 A 25 ... A 25 A 35 C 45 A B 16 B 26 A 36 D 46 D D 17 B 27 A 37 D 47 A D 18 C 28 C 38 D 48 C D 19 B 29 B 39 C 49 C 10 A 20 D 30 B 40 A 50 D http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đ thi th Hóa Trang đáp án...
 • 5
 • 217
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử môn hóa trường chuyên nguyễn huệđề thi thử môn hóa trường chuyên nguyễn huệ 2012đề thi thử môn sinh trường chuyên nguyễn huệđề thi thử môn lý trường chuyên nguyễn huệde thi thu mon hoa truong chuyen phan boi chaude thi thu mon hoa truong chuyenđề thi thử đại học trường chuyên nguyễn huệ 2013đề thi thử đại học trường chuyên nguyễn huệ 2012đề thi thử đại học trường chuyên nguyễn huệđề thi thử đại học trường chuyên nguyễn huệ 2014đề thi thử môn toán trường chuyên đại học vinh 2015đề thi thử môn toán trường chuyên phan bội châu 2015đáp án trắc nghiệm đề thi thử thpt quốc gia chuyên nguyễn huệ năm 2015đề thi thử môn hóa trường amsterdam 2014đề thi thử môn toán trường chuyên lam sơnQuản lý nhân lực tại công ty TNHH dược phẩm hoa linhTuyển tập 200 hỏi vật lí khó hay có đaBài 32. AnkinBài 40. AncolTuyển tập 200 hỏi vật lí khó hay có đap anHóa học và môi trường trong dạy học môn hóa học lớp 11Tạo hứng thú môn học và phát triển năng lực học sinh bằng việc gắn kiến thức hóa học vào thực tiễnBài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit501 spanish verbs sáchBài giảng luat dat daibài thảo luận thứ 5 cá nhân hợp đòng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồngđề thi và đáp án HSG quốc gia phần vi sinh vật từ 1999 2017antoan giao thong lop 5NN VÀ PL GIAI ĐOẠN ĐẤU RANH CHỐNG ĐỒNG HÓA CỦA PHONG KIẾN TRUNG QUỐC (179 TCN – 938)NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN LÝ – TRẦN – HỒBài giảng quốc triều hình luậtHOÀN THIỆN QUẢN lý tài CHÍNH tại TRƯỜNG đại học KINH tế đại học HUẾHOÀN THIỆN tổ CHỨC CÔNG tác kế TOÁN tại đại học HUẾMỘT số GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾNÂNG CAO NĂNG lực CẠNH TRANH của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ