Màng sinh học vina chitin ứng dụng lâm sàng

Nghiên cứu một số tính chất sinh lý, sinh hóa của vi khuẩn chuyển hóa nitơ có khả năng tạo màng sinh học (biofilm) để ứng dụng trong công nghệ xử lý nước nhiễm amoni

Nghiên cứu một số tính chất sinh lý, sinh hóa của vi khuẩn chuyển hóa nitơ có khả năng tạo màng sinh học (biofilm) để ứng dụng trong công nghệ xử lý nước nhiễm amoni
... hóa Ở nƣớc ta nghiên cứu màng sinh học nhóm vi khuẩn mẻ Vì vậy: đề xuất đề tài: Nghiên cứu số tính chất sinh lý, sinh hoá vi khuẩn chuyển hoá nitơ khả tạo màng sinh học (biofilm) để ứng dụng ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC -oOo - HOÀNG THỊ HOA DIỄM NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT SINH LÝ, SINH HÓA CỦA VI KHUẨN CHUYỂN HÓA NITƠ CÓ KHẢ NĂNG TẠO MÀNG SINH HỌC (BIOFILM) ĐỂ ... sinh học (Biofilm) vi sinh vật tạo Tại Vi t Nam, năm gần công nghệ loại bỏ hợp chất chứa nitơ biện pháp sinh học đƣợc quan tâm Một số công nghệ ứng dụng hình thành màng sinh học nhóm vi khuẩn nitrate...
 • 70
 • 209
 • 0

Nghiên cứu một số tính chất sinh lý, sinh hóa của vi khuẩn chuyển hóa ni tơ có khả năng tạo màng sinh học (biofilm) để ứng dụng trong công nghệ xử lý nước nhiễm amoni

Nghiên cứu một số tính chất sinh lý, sinh hóa của vi khuẩn chuyển hóa ni tơ có khả năng tạo màng sinh học (biofilm) để ứng dụng trong công nghệ xử lý nước nhiễm amoni
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC -oOo - HOÀNG THỊ HOA DIỄM NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT SINH LÝ, SINH HÓA CỦA VI KHUẨN CHUYỂN HÓA NITƠ CÓ KHẢ NĂNG TẠO MÀNG SINH HỌC (BIOFILM) ĐỂ ... thành màng sinh học nhóm vi khuẩn nitrate hóa Ở nƣớc ta nghiên cứu màng sinh học nhóm vi khuẩn mẻ Vì vậy: đề xuất đề tài: Nghiên cứu số tính chất sinh lý, sinh hoá vi khuẩn chuyển hoá nitơ khả ... khả tạo màng sinh học (biofilm) để ứng dụng công nghệ sử nƣớc ô nhiễm amoni Mục tiêu: Lựa chọn số chủng vi khuẩn hoạt tính nitrate hóa cao tạo màng sinh học Nội dung nghiên cứu: * Phân...
 • 70
 • 89
 • 0

Khoảng sinh họcứng dụng lâm sàng doc

Khoảng sinh học và ứng dụng lâm sàng doc
... định khoảng sinh học, tránh xâm phạm khoảng sinh học thay đổi vị trí khoảng sinh học cách chủ động đóng vai trò quan trọng thành công Nha khoa phục hồi a Xác định khoảng sinh học: Mặc dù khoảng sinh ... rào bảo vệ Biểu phản ứng tượng viêm nướu, tụt nướu tạo túi nha chu, tùy theo dạng sinh học mô nha chu Do đó, lâm sàng, biểu thường gặp tượng xâm phạm khoảng sinh học lâm sàng tụt nướu, túi nha ... nướu có nguy sinh học cao khó hoàn tất khả xâm phạm khoảng sinh học Frank M Spear Joseph P Cooney đưa Guideline vị trí đường hoàn tất nướu với mục đích tránh khả xâm phạm khoảng sinh học Guideline...
 • 8
 • 368
 • 5

tiet 17 sinh hoc 9 co ung dung phuong phap vaø ki thuat day hoc tich cuc

tiet 17 sinh hoc 9 co ung dung phuong phap vaø ki thuat day hoc tich cuc
... Vit cu trỳc ca on AND c to thnh sau on mch AND m núi trờn kt thỳc quỏ trỡnh t nhõn ụi? Bi 17 Tit 17: MI QUAN H GIA GEN V ARN I/ ARN ( Axit ribonucleic ) C2: So sỏnh cu to ca C1: Nờu c im cu ... Kim tra bi c: Cõu 1: Quỏ trỡnh t nhõn ụi ca AND din theo nhng nguyờn tc no? Vỡ AND c to ging ht...
 • 12
 • 300
 • 4

Công nghệ sinh học nano và ứng dụng

Công nghệ sinh học nano và ứng dụng
... of reversing disabilities Even the bizarre prospect of machine-brain interaction and implanted nanotechnological devices starts with therapeutic efforts to enable the blind to see and the deaf...
 • 20
 • 230
 • 0

kháng sinh aminosis và ứng dụng lâm sàng

kháng sinh aminosis và ứng dụng lâm sàng
... tác dụng Ứng dụng lâm sàng Đặc điểm chung Kháng sinh nhóm Aminoglycosid gồm nhiều loại thuốc như: Streptomycin, neomycin, kanamycin, Gentamycin… thuốc diệt khuẩn ứng dụng rộng rãi điều trị  Kháng ... =>tiêm bắp, • tĩnh mạch, chỗ Ứng dụng lâm sàng Amikacin • • Phổ tác dụng rộng nhóm Vai trò đặc biệt viêm nhiễm khuẩn G(-) kháng với Gentamycin, Tobramycin Ứng dụng lâm sàng Neomycin • • Không hấp ... hàn), brucella xoắn khuẩn (leptospira) Đặc biệt tác dụng trực khuẩn lao 4 Ứng dụng lâm sàng • Thường kết hợp streptomycin với sulfamid, kháng sinh nhóm β lactam • Điều trị kéo dài gây suy thận,...
 • 15
 • 277
 • 0

kháng sinh macrolid lincomin ứng dụng lâm sàng

kháng sinh macrolid lincomin ứng dụng lâm sàng
... Tác dụng phụ: tác dụng phụ quan trọng nặng gây viêm ru ột kết mạc giả gây tử vong (ỉa chảy dội).[4] III Ứng dụng kháng sinh nhóm Macrolide Lincosamide điều trị lâm sàng 1.Nhóm Macrolide Nhóm Macrolide ... Lincosamide điều trị lâm sàng 1.Nhóm Macrolide Nhóm Macrolide có nhiều kháng sinh ứng dụng điều trị lâm sàng, tìm hiểu ứng dụng s kháng sinh điển hình nhóm như: + Erythromycine dùng điều trị : bệnh ... tác dụng với virus nấm mốc nấm men Có khoảng 50% số chủng Staphylococcus nhóm A kháng lại thu ốc Có kháng chéo Lincosamide Macrolide c) Kháng thuốc Kháng thuốc chậm lại có kháng chéo với nhóm Macrolide...
 • 10
 • 185
 • 2

công nghệ sinh học nano và ứng dụng chuẩn đoán, điều trị ung thư

công nghệ sinh học nano và ứng dụng chuẩn đoán, điều trị ung thư
... cầu ứng dụng CNSHNN vào việc chuẩn đoán bệnh ung thư Đó đề tài Ứng dụng công nghệ sinh học nano vào việc chuẩn đoán bệnh ung thư mà nhóm chúng em tìm hiểu trình bày báo cáo Nhóm 7 CNSH Nano ... pháp vật liệu sinh học Theo NIH, Công nghệ Sinh Học nano là: • Áp dụng công cụ kích thư c nano vào hệ thống sinh học • Sử dụng hệ thống sinh học làm khuôn mẫu để phát triển sản phẩm cỡ nano Ở đây, ... truyền, ung thư, khuyết tật mô tạng, xây dựng hệ máy tính DNA Công nghệ Sinh Học nano ứng dụng công nghệ Nano nghiên cứu sinh học bao gồm: khám phá thuốc, thiết bị phối thuốc, công cụ chuẩn đoán, liệu...
 • 71
 • 824
 • 2

BÁO CÁO TIỂU LUẬN Phản ứng oxy hóa khử sinh học, bản chất ứng dụng trong xử lý chất thải

BÁO CÁO TIỂU LUẬN Phản ứng oxy hóa khử sinh học, bản chất ứng dụng trong xử lý chất thải
... bỏ chất độc hại nêu Việc sử dụng enzym xúc tác phản ứng oxy hóa - khử có vai trò tích cực việc KẾT LUẬN  Phương pháp xử enzyme so với phương pháp xử thông thường có ưu điểm sau: áp dụng ... trở phá vỡ cân sinh thái  Tóm lại, việc sử dụng enzym xử phế thải có tương lai đầy hứa hẹn Đây hướng nghiên cứu ứng dụng để sử dụng có hiệu enzyme công nghệ xử phế thải sinh hoạt nước ... thích hợp để xử chất thải công nghiệp chứa xyanua KẾT LUẬN  Các chất độc hại môi trường thường chất hữu có vòng thơm hợp chất phenol, amin v.ng, chất hữu phospho Để đạt mục đích xử môi trường,...
 • 37
 • 481
 • 0

Tiểu luận môn Sinh Học Phân Tử ỨNG DỤNG CỦA ADN TÁI TỔ HỢP TRONG CÔNG NGHỆ CHUYỂN GEN Ở THỰC VẬT

Tiểu luận môn Sinh Học Phân Tử ỨNG DỤNG CỦA ADN TÁI TỔ HỢP TRONG CÔNG NGHỆ CHUYỂN GEN Ở THỰC VẬT
... trọng sinh học phân tử, mà quan trọng công nghệ ADN tái tổ hợp Nếu ADN tái tổ hợp công nghệ chuyển gen ngày Công nghệ chuyển gen ứng dụng rộng rãi ngày mở nhiều hướng chọn giống trồng vật nuôi Trong ... có Trong giới hạn cho phép, em sâu tìm hiểu chuyển gen thực vật, đề tài “ Ứng dụng ADN tái tổ hợp công nghệ chuyển gen thực vật Học viên: Hoàng Thị Phương Nhi _Sinh K22 Tiểu luận: Sinh học phân ... học phân tử A ĐẶT VẤN ĐỀ Sinh học phân tử lĩnh vực mang lại nhiều thành tựu lớn, xem tảng, cở cho công nghệ gen đời Một thành tựu sinh học phân tử DNA tái tổ hợp, ứng dụng lớn công nghệ chuyển...
 • 42
 • 702
 • 1

Tiểu luận môn Sinh Học Phân Tử ỨNG DỤNG CỦA SINH HỌC PHÂN TỬ TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH

Tiểu luận môn Sinh Học Phân Tử ỨNG DỤNG CỦA SINH HỌC PHÂN TỬ TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH
... NỘI DUNG II.1 Sinh học phân tử II.1.1 Khái niệm Sinh học phân tử (molecular biology) môn khoa học nghiên cứu giới sinh vật hay tượng sinh vật mức độ phân tử Mục đích sinh học phân tử tìm hiểu mối ... Nhiều bệnh hiểm nghèo chặn ứng, nhiều bệnh khác có triển vọng tìm cách điều trị, … Tất điều đạt nhờ ứng dụng ngành Sinh học phân tử vào y học Sinh học phân tử môn khoa học nghiên cứu giới sinh ... mang tính thời nên em chọn đề tài Ứng dụng Sinh học phân tử chẩn đoán bệnh với mong muốn mở mang kiến thức môn học Sinh học phân tử cập nhật thành tựu y học -4- GVHD: PGS.TS Nguyễn Bá Lộc HVTH:...
 • 37
 • 911
 • 3

Khóa luận tốt nghiệp Nghiên cứu quá trình tạo màng BC từ chủng Gluconacetobacter ứng dụng làm bao bì bảo quản thực phẩm và thay thế túi nilông

Khóa luận tốt nghiệp Nghiên cứu quá trình tạo màng BC từ chủng Gluconacetobacter ứng dụng làm bao bì bảo quản thực phẩm và thay thế túi nilông
... chọn đề tài: Nghiên cứu trình tạo màng BC từ chủng Gluconacetobacter, ứng dụng làm bao bảo quản thực phẩm thay túi nilông ” Muc tiêu đề tài Nghiên cứu trình tạo màng BC từ chủng Gluconacetobacter ... ứng dụng làm bao bảo quản thực phẩm làm túi thay túi nilông Nội dung 3.1 Nghiên cứu trình tạo màng BC từ chủng vi khuẩn Gluconacetobacter BHN2 3.2 Khảo sát khả bảo quản thực phẩm cà chua màng ... ứng dụng làm bao bảo quản thực phẩm ứng dụng làm bao bảo quản thực phẩm: dùng màng BC sau xử lý bao kín số loại quả: táo, cà chua để bảo quản môi trường bình thường xem thời gian bảo quản...
 • 34
 • 279
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng lâm sàng sản phụ sau sinh ít sữaứng dụng lâm sàng nội ngoại khoanguyên lý ứng dụng lâm sàngứng dụng lâm sàng của procainứng dụng lâm sàng của morphinứng dụng lâm sàng hồng cầuứng dụng lâm sàng là gìứng dụng lâm sàng của strychninứng dụng lâm sàng của insulinứng dụng lâm sàng của estrogenứng dụng lâm sàng của oxytocinmri nguyen ly ung dung lam sangmot so ung dung lam sang va hoan chinh ung dung laser va dien tu truonggot gpt ứng dụng lâm sàngtình hình nghiên cứu và ứng dụng lâm sàng vạt cơ dépPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học