Khảo sát phổ kế trùng phùng gamma sử dụng đầu dò bán dẫn HPGe

Khảo sát phổ kế trùng phùng Gama sử dụng đầu bán dẫn HPGe

Khảo sát phổ kế trùng phùng Gama sử dụng đầu dò bán dẫn HPGe
... siªu tinh khiÕt (HPGe) Gi÷a hai lo¹i nµy th× ®Çu dß HPGe cã kh¶ n¨ng ghi phỉ gamma víi chÊt l­ỵng phỉ tèt h¬n V× vËy, néi dung cđa ®Ị tµi chđ u lµ t×m hiĨu vỊ ®Çu dß b¸n dÉn HPGe Ta cã thĨ ph©n ... C¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cđa mét hƯ phỉ kÕ n¨ng l­ỵng, thêi gian sư dơng ®Çu dß b¸n dÉn HPGe 1.2.1 §Çu dß b¸n dÉn HPGe 1.2.1.1 CÊu tróc cđa ®Çu dß b¸n dÉn §Ĩ ghi phỉ gamma, hiƯn ng­êi ta th­êng dïng ... ®Çu dß b¸n dÉn HPGe Ch­¬ng : Thùc nghiƯm ghi phỉ n¨ng l­ỵng cđa ngn 60Co, 22Na b»ng hƯ phỉ kÕ gamma b¸n dÉn ®¬n tinh thĨ vµ hƯ phỉ kÕ trïng phïng gamma, sư dơng ®Çu dß b¸n dÉn HPGe Do thêi gian...
 • 70
 • 502
 • 0

Áp dụng phương pháp mô phỏng monte carlo để nâng cao chất lượng hệ phổ kế gamma sử dụng đầu bán dẫn HPGe

Áp dụng phương pháp mô phỏng monte carlo để nâng cao chất lượng hệ phổ kế gamma sử dụng đầu dò bán dẫn HPGe
... dụng hiệu hệ phổ kế gamma đầu HPGe phép đo hoạt độ thấp phương pháp Monte Carlo sử dụng chương trình MCNP Có năm vấn đề thực luận án này: (1) Sử dụng chương trình MCNP để hệ phổ kế gamma ... CỦA HỆ PHỔ KẾ GAMMA Cùng với phát triển máy tính điện tử, phương pháp MonteCarlo ngày áp dụng rộng rãi nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân Các phương pháp Monte Carlo khác với phương pháp vận ... đưa phương pháp xác định hệ số hiệu chỉnh trùng phùng tổng đầu HPGe sử dụng chương trình MCNP Kỹ thuật sử dụng việc chuẩn hiệu suất đầu HPGe để giảm số nguồn chuẩn Đó việc kết hợp phổ mô...
 • 165
 • 165
 • 0

Khảo sát phổ kế năng lượng- Thời gian sử dụng đầu bán dẫn HPGe

Khảo sát phổ kế năng lượng- Thời gian sử dụng đầu dò bán dẫn HPGe
... dựng hệ phổ kế thời gian có cấu hình khác Sau số cấu hình phổ kế thời gian thường dùng thực đầu khác phổ thời gian thu từ hệ phổ kế 1.5.1 Hệ phổ kế thời gian sử dụng đầu plastic bán dẫn [2] ... nhận phổ lượng so sánh với phổ lượng ghi nhận hệ phổ kế thông thường (hệ phổ kế lượng sử dụng đầu bán dẫn HPGe) Từ đó, chứng tỏ ưu điểm hệ phổ kế lượng - thời gian sử dụng đầu bán dẫn HPGe ... hình đầu bán dẫn HPGe đồng trục dải rộng XtRa 1.2.1.5 Đầu bán dẫn HPGe giếng [2] Đầu bán dẫn HPGe giếng cung cấp hiệu suất cao cho mẫu nhỏ gần bao quanh vật liệu đầu Đầu bán dẫn HPGe...
 • 70
 • 286
 • 0

thiết kế mạch côống trộm sử dụng đầu pir

thiết kế mạch côống trộm sử dụng đầu dò pir
... hiểu đầu PIR PIR • Cấu trúc PIR • Nguyên lý làm việc cảm biến PIR Sơ đồ mạch nguyên lý • Sơ đồ mạch • Nguyên lý hoạt động • Thông tin IC LM324 IC CD 4538 Tìm hiểu đầu PIR PIR gì?  PIR ... hệ thống, áp dụng hệ thống cho vùng khác 16 Thiết kế hệ thống Module đo lường  Tốc độ dòng chảy – phát mức nước dâng: sử dụng hệ thống đo lưu lượng mặt cắt dòng chảy ADCP 17 Thiết kế hệ thống ... SCADA dùng để giám sát mức nước lượng mưa 25 Thiết kế hệ thống Minh họa hệ thống SCADA sử dụng khí tượng thủy văn 26 Thiết kế hệ thống Module cảnh báo  Sử dụng hệ thống loa cảnh báo bố trí gần khu...
 • 31
 • 222
 • 0

Khảo sát hiệu ứng trùng phùng trong đo phổ kế gamma

Khảo sát hiệu ứng trùng phùng trong đo phổ kế gamma
... 22 CHƢƠNG HIỆU ỨNG TRÙNG PHÙNG VÀ CÁC PHƢƠNG PHÁP HIỆU CHỈNH TRÙNG PHÙNG 2.1 TRÙNG PHÙNG 2.1.1 Hiệu ứng trùng phùng thực Hiệu ứng trùng phùng (coincidence effect): hai nhiều hai tia gamma phát ... CHƢƠNG 2: HIỆU ỨNG TRÙNG PHÙNG VÀ PHƢƠNG PHÁP HIỆU CHỈNH TRÙNG PHÙNG 22 2.1 Trùng phùng 22 2.1.1 Hiệu ứng trùng phùng thực 22 2.1.2 Nguyên nhân hiệu ứng trùng phùng ... hưởng đến hiệu suất hiệu ứng trùng phùng (đây hiệu ứng nhắc đến chủ yếu luận văn này), hiệu ứng tự hấp thụ, thay đổi hiệu suất theo lượng hay khoảng cách… Để khảo sát hiệu ứng trùng phùng này,...
 • 54
 • 188
 • 0

Khảo sát tình hình trang bị và sử dụng thuốc tân dược theo chương trình thuốc thiết yếu tại tuyến y tế cơ sở xã thủy biểu và xã thủy an thành phố huế

Khảo sát tình hình trang bị và sử dụng thuốc tân dược theo chương trình thuốc thiết yếu tại tuyến y tế cơ sở xã thủy biểu và xã thủy an  thành phố huế
... thuốc thiết y u tuyến y tế sở Th y Biểu Th y An - Thành Phố Huế" với mục tiêu sau : Đánh giá tình hình trang bị sử dụng thuốc theo danh mục thuốc thiết y u Bộ y tế quy định tuyến y tế sở Khảo ... bàn khảo sát Nhằm mục tiêu xác định tính hợp lý DM-TTY trang bị sử dụng tuyến y tế sở theo Quyết định Bộ y tế nên đề tài chúng em chọn trạm y tế thuộc thành phố Huế gồm Th y Biều Th y An ... thiện dần việc sử dụng an toàn hợp lý thuốc Qua thực tế khảo sát trạm y tế Th y An Th y Biều thành phố Huế cho th y tình hình trang bị sử dụng thuốc theo danh mục qui định Bộ y tế chiếm tỷ lệ...
 • 45
 • 833
 • 5

Khảo sát và phân tích thực trạng sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp tại khoa tim mạch (a2) viện quân y 103

Khảo sát và phân tích thực trạng sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp tại khoa tim mạch (a2) viện quân y 103
... tiêu 1- Khảo sát việc sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp - Phân tích, đánh giá tính hợp lý hiệu việc điều trị tăng huyết áp Phần 1: Tổng quan 1.1 Bệnh tăng huyết áp - - - THA tình trạng THA ... 2.2.3.Quy ước dùng nghiên cứu - Huyết áp kiểm soát: số huyết áp ổn định đạt huyết áp mục tiêu - Liệu pháp điều trị khởi đầu: liệu pháp dùng thuốc điều trị THA BN bắt đầu nhập viện -Liệu pháp điều trị ... giảm huyết áp tâm thu sau điều trị HATTR1 – HATTR2 : mức độ giảm huyết áp tâm trương sau điều trị Mối liên quan tỷ lệ bệnh nhân đạt huyết áp mục tiêu thay đổi liệu pháp điều trị Thay đổi liệu pháp...
 • 46
 • 1,624
 • 8

Khảo sát hiệu quả kinh tế khi sử dụng chế phẩm axít hữu cơ Evacide – S –Liquid trong chăn nuôi gà Lương Phượng hướng thịt

Khảo sát hiệu quả kinh tế khi sử dụng chế phẩm axít hữu cơ Evacide – S –Liquid trong chăn nuôi gà Lương Phượng hướng thịt
... Chống stress Chống viêm rốn ngày Salmmonellosis Coli bacillosis CRD 15 Salmonellosis ngày Coli bacillosis CRD 30 Salmonellosis ngày Coli bacillosis CRD tuần Salmonellosis Coli bacillosis Trờng Cao ... : Khảo s t hiệu kinh tế s dụng chế phẩm axít hữu Evacide S Liquid chăn nuôi Lơng Phợng hớng thịt công ty cổ phần Phúc Thịnh Khối thị trấn Đông Anh Hà Nội Trờng Cao đẳng Nông Lâm Khoa Chăn ... chăn nuôi phòng trừ dịch bệnh nhằm cải thiện chất lợng đàn tăng suất chăn nuôi Từ làm cho đàn nớc ta ngày phát triển nhanh s lợng chất lợng Trong ngành chăn nuôi nuôi thịt hớng hiệu...
 • 64
 • 509
 • 1

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát các đặc trưng của cảm biến vi cơ đo lực

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát các đặc trưng của cảm biến vi cơ đo lực
... tơng tự nh cảm biến áp suất [1,2] Tuỳ theo yêu cầu phạm vi đo lực hay đo khối lợng, bề dày màng kích thớc cạnh màng đợc lựa chọn cách thích hợp khác Trong khảo sát chúng tôi, cảm biến lực với màng ... khắc tạo điện trở Hàn dây đóng gói Hình Qui trình chế tạo cảm biến vi đo lực đo khối lợng hợp tâm màng đợc giữ lại, cấu trúc màng có tâm cứng đợc tạo Sau bớc xử lý ăn mòn, cấu trúc cảm biến hoàn ... Vout.1000/Vin 25 20 15 10 0 20 40 60 80 100 Bảng Độ nhạy, vùng làm vi c tuyến tính, giới hạn đo lực khối lợng cảm biến Loại cảm biến Độ nhạy Vùng làm Lực nhỏ Khối lợng nhỏ vi c tuyến đo đợc (N) đo đợc...
 • 6
 • 330
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát và phân tích thực trạng sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp tại khoa tim mạch bệnh viện 103khảo sát chất lượng của hệ thống sử dụng matlab simulink với tín hiệu vào là xung bậc thangkhảo sát và đánh giá hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt của người dân huyện diễn châu tỉnh nghệ anchủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức quản lý chất lượng công trình xây dựng từ khảo sát thiết kế đến thi công xây dựng và nghiệm thu bảo hành công trình bao gồm2 2 kết quả điều tra khảo sát tình hình và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh dầu tư và xúc tiến thương mại hà nộikhao sat dac tinh chinh luu ca chu ki của diot ban dancác dụng cụ có sử dụng linh kiện bán dẫn3 16 hệ số phát thải khi sử dụng dầu dohệ thống đánh lửa bán dẫn sử dùng cảm biến bán dẫn cảm biến hallđại cương cách sử dụng đầu dòsu dung dau dokhảo sát các đặc trưng chuyển tiếp trong sự cố sb locakhảo sát thiết kếcông tác khảo sát thiết kếkhảo sat thống kê về báo vietnamnet ngày 15 đến 552011SINH TRƯỞNG và PHÁT TRIỂN ở ĐỘNG vậttiểu luận hướng dẫn sử dụng microsoft outlook 2007slide chính sách cônghệ thống kaizen teianđại cương về tâm lý học và tâm lý y họcnghiên cứu biến tính bentonit ứng dụng cho quá trình xử lý phenol trong nướcvật liệu cách nhiệt chịu lửa, vật liệu cách nhiệt lạnh, cách ẩmbài báo cáo về dầu dừaphân tích phụ gia trong chất tẩy rửaTổng hợp và nghiên cứu một số phức chất kim loại chuyển tiếp của phối tử benzamiđin thiosemicacbazon ba càngHoạt động quản lý tri thức trong doanh nghiệpNhững vấn đề thách thức của quản trị trong môi trường kinh doanh hiện đạiVốn góp ở các doanh nghiệp VNTỔ CHỨC QUẢN TRỊ TRONG CÔNG TY cổ PHẦNChủ nghĩa cổ điển classicismbài giảng kháng sinhtài liệu an toàn điệnđảm bảo đầu tư, ưu đãi và hỗ trợ đầu tưVận đơn đường biểnPhân tích các hình thức hành nghề của Luật sư theo quy định của pháp luật hiện hành