Nghiên cứu đo liều bức xạ anpha trong mẫu gốm cổ bằng đềtectơ nhiệt huỳnh quang lif (mg, cu, p)

Nghiên cứu đo liều bức xạ Anpha trong mẫu gốm cổ

Nghiên cứu đo liều bức xạ Anpha trong mẫu gốm cổ
... xác định liều xạ anpha mẫu gốm nhiệm vụ thiếu đo tuổi mẫu gốm cổ phương pháp nhiệt huỳnh quang 1.2.3 Phân bố nguyên tố phóng xạ liều xạ anpha mẫu gốm cổ Trong đất đá có nguyên tố phóng xạ urani, ... XÁC ĐỊNH LIỀU BỨC XẠ ANPHA TRONG MẪU GỐM Quá trình thực nghiệm tiến hành qua giai đo n sau: - Gia công chế tạo mẫu đo - Xây dựng cấu hình phép đo hệ đo RGD-3A - Đo xạ nhiệt huỳnh quang mẫu LiF:Mg,Cu,P ... pháp gia công chế tạo mẫu đo mẫu gốm - Xây dựng cấu hình phép đo tín hiệu nhiệt huỳnh quang hệ đo RGD-3A - Xử lí tín hiệu, tính liều xạ anpha mẫu gốm đề xuất giải pháp nghiên cứu thời gian tới CHƯƠNG...
 • 69
 • 400
 • 0

Nghiên cứu đo liều bức xạ môi trường bằng detector nhiệt huỳnh quang lif(mg, cu, p)

Nghiên cứu đo liều bức xạ môi trường bằng detector nhiệt huỳnh quang lif(mg, cu, p)
... phỏp v Detector liu lng vt rn ca Vin nghiờn cu ht nhõn Bc Kinh (Trung Quc) ó ch to thnh cụng vt liu LiF(Mg,Cu ,P) dng rn Vi k thut c bit, nhy ca tớn hiu nhit hunh quang ca vt liu LiF(Mg,Cu ,P) thm ... K NHIT HUNH QUANG LiF(Mg,Cu ,P) Gia cụng ch to mu o 2.1.1 Chun b bt mu LiF(Mg,Cu ,P) ng u v kớch thc ht ca mu gi vai trũ quyt nh n quỏ trỡnh hp th nng lng chiu x v cng nhit hunh quang o c gim ... nhit hunh quang trng hp dng bt Ch nung thớch hp nht tỏi s dng loi vt liu LiF(Mg,Cu ,P) l nung 2400C thi gian 10 phỳt Ngoi ra, nghiờn cu cng ch rừ gii hn dũ cc tiu ca chip LiF(Mg,Cu ,P) cng vo...
 • 23
 • 200
 • 0

Đo liều bức xạ môi trường bằng detector nhiệt huỳnh quang LiF Mg, Cu, P

Đo liều bức xạ môi trường bằng detector nhiệt huỳnh quang LiF Mg, Cu, P
... toán liều môi trường đề xuất giải ph p nghiên cứu thời gian tới 24 CHƢƠNG 2: THỰC NGHIỆM ĐO LIỀU BỨC XẠ MÔI TRƢỜNG BẰNG LIỀU KẾ NHIỆT HUỲNH QUANG LiF( Mg,Cu ,P) Thực nghiệm đo liều xạ môi trường liều ... hình ph p đo hệ đo RGD – 3A 33 Đo tín hiệu nhiệt huỳnh quang hệ đo RGD – 3A 34 Dạng phổ nhiệt huỳnh quang từ liều kế chuẩn .35 2.5 Phổ nhiệt huỳnh quang liều kế đo xạ môi trường ... hiệu nhiệt huỳnh quang thu mức liều chiếu : y = 1228x +1294 đó: y số đếm ; x liều chiếu (mGy) 2.5 Phổ nhiệt huỳnh quang liều kế đo xạ môi trƣờng Các liều kế nhiệt huỳnh quang đo xạ môi trường...
 • 56
 • 309
 • 0

ĐO LIỀU BỨC XẠ MÔI TRƯỜNG BẰNG DETECTOR NHIỆT HUỲNH QUANG LiF(Mg, Cu, P)

ĐO LIỀU BỨC XẠ MÔI TRƯỜNG BẰNG DETECTOR NHIỆT HUỲNH QUANG LiF(Mg, Cu, P)
... NGHIỆM ĐO LIỀU BỨC XẠ MÔI TRƯỜNG BẰNG LIỀU KẾ NHIỆT HUỲNH QUANG LiF(Mg,Cu ,P) Thực nghiệm đo liều xạ môi trường liều kế nhiệt huỳnh quang LiF(Mg,Cu ,P) gồm phần sau: - Gia công, chế tạo mẫu đo - ... chiếu xạ) tín hiệu nhiệt huỳnh quang không bền vũng Sau đó, tiến hành đo lượng xạ nhiệt huỳnh quang mẫu hệ đo RGD-3A 2.1.5 Đặt liều kế nhiệt huỳnh quang đo liều xạ môi trường Để thử nghiệm đo liều ... nhiệt tối ưu cho tốc độ gia nhiệt độ nhạy nhiệt huỳnh quang lớn 2.3 Đo tín hiệu nhiệt huỳnh quang hệ đo RGD-3A Việc đo tín hiệu nhiệt huỳnh quang phát từ mẫu bột nhiệt huỳnh quang LiF(Mg,Cu,P)...
 • 57
 • 102
 • 0

Nghiên cứu sử dụng liều kế nhiệt huỳnh quang (TLD) để đo liều bức xạ gamma trong môi trường

Nghiên cứu sử dụng liều kế nhiệt huỳnh quang (TLD) để đo liều bức xạ gamma trong môi trường
... liều kế nhiệt huỳnh quang  So sánh phƣơng pháp đo liều xạ gamma môi trƣờng sử dụng liều kế nhiệt huỳnh quang TLD với phƣơng pháp đo liều xạ gamma môi trƣờng khác  Đánh giá liều chiếu xạ gamma môi ... chip 2.2.4 Đặt liều kế nhiệt huỳnh quang TLD-100 địa điểm nghiên cứu Để thử nghiệm đo liều xạ gamma môi trƣờng, sử dụng 22 mẫu bao gồm 88 chíp TLD-100 để làm liều kế nhiệt huỳnh quang bố trí đặt ... đo liều xạ gamma môi trƣờng liều kế nhiệt huỳnh quang TLD-100 -Xác định liều chiếu dân chúng địa điểm nghiên cứu Nội dung nghiên cứu  Xây dựng phƣơng pháp xác định liều xạ gamma môi trƣờng liều...
 • 67
 • 168
 • 0

Nghiên cứu sử dụng liều kế nhiệt huỳnh quang ( TLD) để đo liều bức xạ gamma trong môi trường

Nghiên cứu sử dụng liều kế nhiệt huỳnh quang ( TLD) để đo liều bức xạ gamma trong môi trường
... xác định liều xạ gamma môi trường liều kế nhiệt huỳnh quang  So sánh phương pháp đo liều xạ gamma môi trường sử dụng liều kế nhiệt huỳnh quang TLD với phương pháp đo liều xạ gamma môi trường khác ... Vì vâỵ đề tài Nghiên cứu sử dụng liều kế nhiệt huỳnh quang ( TLD) để đo liều xạ gamma môi trường thực nhằm mục đích xác định liều xạ gamma môi trường phục vụ cho việc xác định liều chiếu dân ... NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN *** BÙI THỊ ÁNH DƯƠNG NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG LIỀU KẾ NHIỆT HUỲNH QUANG (TLD) ĐỂ ĐO LIỀU BỨC XẠ GAMMA TRONG MÔI TRƯỜNG Chuyên ngành: Khoa học môi trường...
 • 66
 • 60
 • 0

Báo cáo "Nghiên cứu độ bền bức xạ tử ngoại, nhiệt ẩm của một số màng phủ trên sở nhựa AcrylicI. Nghiên cứu ảnh hưởng của bản chất hóa học đến độ bền bức xạ tử ngoại, nhiệt ẩm của một số màng phủ trên sở nhựa Acrylic " potx

Báo cáo
... ON ACRYLIC RESINS The degradation of some coatings based on LORIAC acrylic resin AC 330-50, PARLOID acrylic resin B-66 and acrylic polyol AC 7310, HSU 1168 crosslinked by polyisocyanate Desmodur ... Polymetacrylates, Industrial polymers Handbook 2(2001)619-642 Benjamin B Kine, Ronald W Novak - Acrylic and metacrylic polymers Encyclopedia of polymer science and engneering (1985) 234-299 74 Vti Dinh ... OF SOME COATINGS BASED ON ACRYLIC RESINS I STUDY OF THE INFLUENCE OF THE CHEMICAL NATURE ON THE HUMID HEAT, ULTRAVIOLET RADIATION DURABILITY OF SOME COATINGS BASED ON ACRYLIC RESINS The degradation...
 • 7
 • 295
 • 0

Báo cáo khoa học: Một số kết quả nghiên cứu ứng dụng bức xạ gamma trong bảo quản khoai tây docx

Báo cáo khoa học: Một số kết quả nghiên cứu ứng dụng bức xạ gamma trong bảo quản khoai tây docx
... cho khoai tây bảo quản Vì tiến hành nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng xạ gamma bảo quản khoai tây VậT LIệU Và PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Vật liệu nghiên cứu khoai tây Thờng Tín (giống địa phơng), củ khoai ... nghiệp I Tạp chí KHKT Nông nghiệp 2007: Tập V, Số 4: 55-59 Một số kết nghiên cứu ứng dụng xạ gamma bảo quản khoai tây Some results on application of gamma radiation for potato storage Trần Đình ... chiếu xạ tăng, trọng lợng củ giảm không đáng kể 3.2 ảnh hởng nhiệt độ, độ ẩm không khí buồng bảo quản đến khoai tây bảo quản Kết theo dõi ảnh hởng nhiệt độ không khí buồng bảo quản đến khoai tây...
 • 6
 • 351
 • 12

Nghiên cứu điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ bằng phẫu thuật lối trước đặt dụng cụ cespace

Nghiên cứu điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ bằng phẫu thuật lối trước đặt dụng cụ cespace
... thoát vị đĩa đệm cột sống cổ điều trị phẫu thuật lối trước đặt dụng cụ Cespace Đánh giá kết điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ phẫu thuật lối trước có sử dụng kính vi phẫu thuật đặt dụng cụ Cespace ... 1.1 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG CỔ 1.1.1 Nước Từ đầu kỷ 20 đến 1950 người ta phẫu thuật cột sống cổ với lối vào sau cho loại bệnh lý, thoát vị đĩa đệm cổ áp dụng phương ... thoát vị đĩa đệm Khoang đĩa đệm cột sống cổ dầy phía trước, điều tạo nên ưỡn trước cột sống cổ Cùng với giảm chiều cao khoang đĩa đệm phía trước trình thoái hóa cột sống, mức độ ưỡn cột sống cổ bị...
 • 135
 • 570
 • 1

nghiên cứu điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ bằng phẫu thuật lối trước đặt dụng cụ cespace bản tóm tắt tiếng anh

nghiên cứu điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ bằng phẫu thuật lối trước đặt dụng cụ cespace bản tóm tắt tiếng anh
... cases of Cespace settlement into the vertebral body (6.74%), cases of adjacent vertebra degenerative disc (2:24%) and two cases of anterior displaced Cespace (2:24%) Anterior displaced Cespace, ... Therefore n ≥52 in reality, 89 cases are collected 2.3 USED MATERIALS 2.3.1 Researched Materials Cespace Cespace graft: basic elements of cervical intervertebral graft are solid Titanium core, this ... of C4, this gap normally # 11.8 mm ± - Evaluate Cespace settlement in two adjacent vertebral bodies: measuring height of disc slot/ height of Cespace if ...
 • 42
 • 196
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ bằng phẫu thuật lối trước đặt dụng cụ cespace

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ bằng phẫu thuật lối trước đặt dụng cụ cespace
... cột sống cổ phẫu thuật lối trước đặt dụng cụ Cespace Đánh giá kết điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ phẫu thuật lối trước có sử dụng kính vi phẫu thuật đặt dụng cụ Cespace Những đóng góp luận ... tài Nghiên cứu điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ phương pháp phẫu thuật lối trước đặt dụng cụ Cespace Mục tiêu nghiên cứu: 4 Xác định số tiêu chuẩn định phẫu thuật điều trị thoát vị đĩa đệm ... kính vi phẫu thuật, giúp cầm máu tốt, phẫu tích xác, tránh tai biến mổ cho kết tốt KIẾN NGHỊ Điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ phương pháp phẫu thuật lối trước đặt dụng cụ Cespace có sử dụng...
 • 30
 • 186
 • 0

Nghiên cứu hiện tượng phát quang cưỡng bức nhiệt của một số vật liệu rắn nhằm ứng dụng trong đo liều bức xạ

Nghiên cứu hiện tượng phát quang cưỡng bức nhiệt của một số vật liệu rắn nhằm ứng dụng trong đo liều bức xạ
... luận án Nghiên cứu tượng phát quang cưỡng nhiệt số vật liệu rắn nhằm ứng dụng đo nhiệt phát quang nhiệt độ 220 oC chuyển qua vùng dẫn đến bẫy nông ứng với đỉnh PTTL 120 oC -50 oC liều xạ là: ... có dải huỳnh quang đặc trưng Luận án Nghiên cứu tượng phát quang cưỡng nhiệt 370 nm đặc trưng cho ion Cu+ Dải huỳnh quang rộng, có đỉnh số vật liệu rắn nhằm ứng dụng việc đo liều xạ khoảng 480 ... Brazil lựa chọn sử dụng Chúng hy vọng nghiên cứu vật vật liệu TSL đo liều xạ trị đo liều cá nhân Hướng phát triển Li2B4O7:Cu đóng góp phần giải thích làm sáng tỏ chế loại vật liệu cải tiến công...
 • 14
 • 410
 • 0

Nghiên cứu huỳnh quang cưỡng bức nhiệt, cưỡng bức quang của vật liệu Al2O3 và ứng dụng trong đo liều bức xạ

Nghiên cứu huỳnh quang cưỡng bức nhiệt, cưỡng bức quang của vật liệu Al2O3 và ứng dụng trong đo liều bức xạ
... Luận án Nghiên cứu huỳnh quang cỡng nhiệt, cỡng quang vật liệu Al2O2 ứng dụng đo liều xạ tiếp cận phơng pháp đo liều xạ tích lũy theo chế sử dụng nhiệt (TL) quang (OSL) để cỡng phát huỳnh quang, ... tổng quan số kết nghiên cứu chế tạo vật liệu Al2O3 sử dụng đo liều xạ số nhóm tác giả giới công bố Chơng Chế tạo nghiên cứu số tính chất TL vật liệu Al2O3 sử dụng đo liều liều xạ 2.1 Thực nghiệm ... nhiệt, cỡng quang vật liệu Al2O3 ứng dụng đo liều xạ" là: Chế tạo vật liệu Al2O3 dạng bột viên có chất lợng phục vụ cho nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng đo liều Xây dựng phát triển hệ đo OSL Xây dựng...
 • 27
 • 242
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các phương pháp đo liều bức xạphương pháp đo liều bức xạthiết bị đo liều bức xạgiáo trình đo liều bức xạ ts mai xuân trungpho ke gamma da ngoai 2048 kenh may do lieu buc xa x quang nhap nhay tuong duong khong khi cac dung cu kiem tra chat luong x quangcác đơn vị đo liều bức xạnghiên cứu ứng dụng mô hình toán trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông krông pô kôtình hình nghiên cứu và kết quả ứng dụng trong lĩnh vực cơ giới hóa thu hoạch cây trồng sau 20 năm đổi mớiđặng quốc tuấn phạm duệ 2012 quot nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật lọc máu ngoài cơ thể trong điều trị ngộ độc nặng có biến chứng quot đề tài cấp bộ y tếlược sử nghiên cứu nguồn bức xạ synchrotron trong thiên hà nghiên cứu những  bức xạ maser trong vũ trụsáng tạo trong nghiên cứu tài liệunghiên cứu đa dạng quần xã vi khuẩn kỵ khí trong các lô xử lý chất diệt cỏnghiên cứu áp dụng das 28 crp trong xác định mức độ hoạt động bệnh viêm khớp dạng thấp đọc thêm nghiên cứu áp dụng das 28 crp trong xác định mức độ hoạt động bệnh viêm khớp dạng thấpnguyễn tiến tài phân tích nhiệt ứng dụng trong nghiên cứu vật liệuchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả