Khảo sát hiệu suất ghi của detectơ nhấp nháy theo năng lượng bức xạ gamma bằng phương pháp mô phỏng monte carlo

Khảo sát hiệu suất ghi của Detecto nhấp nháy theo năng lượng bức xạ gama bằng phương pháp phỏng monte carlo

Khảo sát hiệu suất ghi của Detecto nhấp nháy theo năng lượng bức xạ gama bằng phương pháp mô phỏng monte carlo
... mục tiêu khảo sát phụ thuộc hiệu suất ghi detector nhấp nháy theo lượng gamma để sử dụng hiệu thiết bị thông qua trình khảo sát nắm bắt phương pháp nghiên cứu – phương pháp (Monte Carlo) Trong ... thực nghiệm phương pháp bình phương tối thiểu Hình 1.7 Khớp hiệu suất đỉnh hàm đa thức detector NaI(Tl) 3”x3”[29] CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG MONTE CARLO VÀ PHẦN MỀM MÔ PHỎNG VẬN CHUYỂN BỨC XẠ ... phương pháp Monte Carlo nghiên vận chuyển xạ nghiên cứu detector nhấp nháy; trình bày khái quát đặc trưng xạ gamma khái quát thiết bị ghi nhận xạ đặc biệt quan tâm đến detector nhấp nháy; trình...
 • 61
 • 899
 • 2

[Đồ án] Khảo sát khả năng ứng dụng của máy phát Notron MP320 trong việc phát hiện chất nỗ bằng phương pháp phỏng Monte-Carlo

[Đồ án] Khảo sát khả năng ứng dụng của máy phát Notron MP320 trong việc phát hiện chất nỗ bằng phương pháp mô phỏng Monte-Carlo
... MCNP, cho phép ta khảo sát phương pháp cách hiệu với điều kiện giả định gần với thực tế Với mục đích công cụ MCNP, em giao nhiệm vụ “ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA MÁY PHÁT NOTRON MP320 TRONG ... TRONG VIỆC PHÁT HIỆN CHẤT NỔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG MONTE – CARLO Luận văn gồm chương: Chương I: Tổng quan tương tác notron với vật chất Chương II: Nguyên lý, đặc điểm, cấu tạo máy phát xung ... nơtron MP320 Một số đầu dò ghi nhận notron gamma Giới thiệu chương trình MCNP hình hệ đo phổ notron gamma có sử dụng máy phát notron MP320 Chương III: Kết thực nghiệm, trình bày kết đạt trình khảo...
 • 98
 • 524
 • 0

Nghiên cứu đánh giá hiệu suất hoạt động của mạng không dây theo tiêu chuẩn IEEE 802.15 bằng phương pháp phỏng máy tính

Nghiên cứu đánh giá hiệu suất hoạt động của mạng không dây theo tiêu chuẩn IEEE 802.15 bằng phương pháp mô phỏng máy tính
... tắc hoạt động chuẩn IEEE 802.15. 3 Chương 3: Đặc điểm nguyên tắc hoạt động chuẩn IEEE 802.15. 4 Chương 4: Giới thiệu phần mềm NS2 chạy Linux đánh giá hiệu suất thuật toán truy nhập mạng theo tiêu ... d©y theo chuÈn IEEE 802.15 1.2 Chuẩn không dây IEEE 802.15, so sánh, đánh giá định tính chuẩn IEEE 802.15 nhóm làm việc 15 IEEE 802, nhóm xác định chuẩn mạng cá nhân sử dụng công nghệ không dây ... đó, chuẩn IEEE 802.15 hình thành ngày ứng dụng rộng rãi thực tế Do đó, mục đích luận văn nghiên cứu đặc tả công nghệ chuẩn IEEE 802.15 Đồng thời đánh giá hiệu suất hoạt động IEEE 802.15 (IEEE 802.15. 4)...
 • 90
 • 534
 • 2

Nghiên cứu, đánh giá hiệu suất một số phương pháp điều khiển truy nhập MAC trong mạng cảm biến không dây bằng phương pháp phỏng máy tính

Nghiên cứu, đánh giá hiệu suất một số phương pháp điều khiển truy nhập MAC trong mạng cảm biến không dây bằng phương pháp mô phỏng máy tính
... - MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 1.1 Mạng cảm biến ứng dụng 1.2 Kiến trúc mạng cảm biến không dây 11 1.3 Điều khiển truy nhập MAC mạng cảm biến không dây 15 CHƯƠNG - ĐÁNH GIÁ HIỆU ... PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRUY NHẬP MAC TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 33 3.1 Yêu cầu thiết kế điều khiển truy nhập MAC 33 3.2 Phân loại nguyên tắc hoạt động điều khiển truy nhập MAC ... 39 3.3 Đánh giá 48 CHƯƠNG - NHIÊN CỨU, CÀI ĐẶT MÔ PHỎNG, ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRUY NHẬP 51 4.1 Giao thức S -MAC 51 4.2 Giao thức T -MAC ...
 • 2
 • 265
 • 1

Khảo sát hiệu suất ghi và độ phân giải của detector bán dẫn gemanium siêu tinh khiết theo hình học tới

Khảo sát hiệu suất ghi và độ phân giải của detector bán dẫn gemanium siêu tinh khiết theo hình học tới
... II.1 Khảo độ phân giải lượng detector theo hướng đông tây: II.1.1 Mô tả thí nghiệm: Thí nghiệm thiết lập khảo sát hiệu suất ghi theo hướng đông tây Đối với mẫu chuẩn Cs-137: Khảo sát độ phân giải ... phân giải theo hướng đông tây nguồn chuẩn Na-22 sau fit II.1.2 Nhận xét độ phân giải detector theo hướng đông tây:  Độ phân giải detector thay đổi theo lượng  Sự thay đổi hiệu suất ghi theo hình ... chuẩn Na-22 sau fit II.2.2 Nhận xét độ phân giải detector theo hướng nam bắc:  Độ phân giải detector thay đổi theo lượng  Sự thay đổi hiệu suất ghi theo hình học tới hướng nam bắc nhỏ  Có thể mô...
 • 58
 • 127
 • 0

phỏng các quá trình tương tác của chùm ion tới bia và tính hiệu suất phún xạ bằng phương pháp động học monte carlo

Mô phỏng các quá trình tương tác của chùm ion tới bia và tính hiệu suất phún xạ bằng phương pháp động học monte carlo
... Hiệu suất phún xạ vật liệu bia bắn phá chùm ion phụ thuộc mạnh vào góc tới chùm ion (tính từ pháp tuyến bề mặt vật liệu bia) Hiệu suất phún xạ tăng góc tới tăng, nhiên góc tới gần 900, chùm ion tới ... mặt bia, hiệu suất phún xạ giảm Mối liên hệ hiệu suất phún xạ góc tới chùm ion suy từ mối liên hệ hiệu suất phún xạ với độ sâu R vật liệu bia mà có nguyên tử bia bị đánh bật Hiệu suất phún xạ ... đường dịch chuyển ion bia: 61 3.3.5 Phân bố ion bia: 63 Chương 4: MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA NGUYÊN TỬ BIA VÀ TÍNH HIỆU SUẤT PHÚN XẠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG HỌC MONTE CARLO ...
 • 113
 • 174
 • 0

Phân tích đánh giá hiệu suất hoạt động của giao thức định tuyến theo vùng ZRP trong mạng ad hoc bằng phương pháp phỏng máy tính

Phân tích đánh giá hiệu suất hoạt động của giao thức định tuyến theo vùng ZRP trong mạng ad hoc bằng phương pháp mô phỏng máy tính
... định tuyến RREQ Route Request – gói tin yêu cầu định tuyến ZRP Zone Routing Protocol – giao thức định tuyến theo vùng, giao thức định tuyến cho mạng ad- hoc 5 Danh mục hình vẽ Hình Mạng máy tính ... chiều định tuyến nội vùng 3.2.2 Định tuyến liên vùng Trong thành phần định tuyến nội vùng IARP trì thông tin định tuyến tới trạm làm việc nằm vùng định tuyến thành phần định tuyến liên vùng IERP ... lớn, mạng ổn định kích thước vùng định tuyến lớn làm cho việc định tuyến hiệu Zygmunt J Haas giới thiệu hai phương pháp xác định kích thước vùng tối ưu Phương pháp thứ gọi phương pháp xác định...
 • 76
 • 283
 • 0

khảo sát, các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình xác định cod trong nước bằng phương pháp permanganat và kalidicromat

khảo sát, các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình xác định cod trong nước bằng phương pháp permanganat và kalidicromat
... phần: Khảo sát, yếu tố ảnh hưởng đến quy trình xác định COD nước phương pháp permanganat kalidicromat Nhiệm vụ đồ án: Tìm hiểu nước nước thải Tìm hiểu COD tiêu xác định COD Tìm hiểu quy trình ... HCM KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH KHẢO SÁT, CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH COD TRONG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP PERMANGANAT KALIDICROMAT GVHD: Th.S LÊ THANH TÂM SVTH: NGUYỄN ... tắc xác định COD phương pháp Kali Permanganat .17 3.3.2.2 Nguyên tắc xác định COD phương pháp Kali Dicromat 17 3.3.3 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng khắc phục .18 3.3.3.1 Đối với phương pháp...
 • 41
 • 1,426
 • 4

khảo sát tổn thương viêm phổi do mycoplasma spp và viêm màng phổi ở lợn bằng phương pháp chấm điểm phổi tại một số lò mổ thuộc huyện bình lục tỉnh hà nam

khảo sát tổn thương viêm phổi do mycoplasma spp và viêm màng phổi ở lợn bằng phương pháp chấm điểm phổi tại một số lò mổ thuộc huyện bình lục tỉnh hà nam
... 4.2 T n thương viêm màng ph i 4.3 T n thương viêm ph i Mycoplasma spp 4.4 T n thương viêm màng ph i 4.5 T n thương viêm ph i Mycoplasma spp 4.6 T n thương viêm màng ph i 4.7 T n thương viêm ph ... thương viêm ph i Mycoplasma spp. , viêm màng ph i v i l a tu i l n 3.1.2 ðánh giá m c ñ t n thương viêm ph i Mycoplasma spp. , viêm màng ph i c a l n t i m t s m thu c huy n Bình L c, T nh ... c ñ t n thương viêm ph i Mycoplasma spp. , viêm màng ph i v i l a tu i l n 4.2 62 ðánh giá m c ñ t n thương viêm ph i Mycoplasma spp. , viêm màng ph i c a l n t i m t s m thu c huy n Bình L c,...
 • 87
 • 349
 • 0

Đánh giá ảnh hưởng của xoáy lốc và phu nhiên liệu nhiều lần đến công suất và khí thải động cơ diesel bằng phương pháp phỏng

Đánh giá ảnh hưởng của xoáy lốc và phu nhiên liệu nhiều lần đến công suất và khí thải động cơ diesel bằng phương pháp mô phỏng
... giỏ nh hng ca xoỏy lc v phun nhiờn liu nhiu ln n cụng sut v khớ thi ca ng c Diesel bng mụ phng Trong giai on phun, nhng iu kin phun nh ỏp sut phun, tit din l phun v tc phun cú th thay i Vỡ vy ... lc v phun nhiờn liu nhiu ln n cụng sut v khớ thi ca ng c Diesel bng mụ phng Hỡnh 2.5 Quỏ trỡnh phun nhiờn liu nhiu ln ng c Diesel Trong hỡnh 2.5 mụ t quỏ trỡnh phun nhiờu liu nhiu ln ng c diesel ... vi nn nhõn 2.2 Gi i thi u v phun nhiờn li u ng c diesel [2],[3] Phun nhiờn liu nhiu ln l quỏ trỡnh phun nhiờn liu c phun hai ln hoc nhiu nhn, nú khỏc vi quỏ trỡnh phun truyn thng trc HVTH: Nguyn...
 • 132
 • 111
 • 0

Nghiên cứu, khảo sát chất lượng hệ thống điều khiển kín khí nén bằng phương pháp phỏng và thí nghiệm

Nghiên cứu, khảo sát chất lượng hệ thống điều khiển kín khí nén bằng phương pháp mô phỏng và thí nghiệm
... đạo nghiệm số Chương : Khảo sát chất lượng hệ dẩn động khí nén kín phương pháp thí nghiệm 5.1 Phương pháp khảo sát hệ thống điều khiển 5.2 Chọn hình hệ dẩn động khí nén điều ... học hệ thống điều khiển tự động phỏng. Đó đònh hướng cho việc nghiên cứu đề tài luận án Mục đích nghiên cứu Việc nghiên cứu, khảo sát hệ thống điều khiển khí nén mạch kín bằn g phương pháp ... sát hệ dẩn động khí nén mạch kín; kết hợp lý thuyết điều khiển tự động phần mềm Matlab để xây dựng phương pháp khảo sát cho hệ thống liên tục đơn giản  Phương pháp nghiên cứu: Kết hợp thực nghiệm; ...
 • 22
 • 187
 • 0

luận văn nghiên cứu một số tính chất cơ bản của hệ hạt nano từ bằng phương pháp phỏng trên máy tính

luận văn nghiên cứu một số tính chất cơ bản của hệ hạt nano từ bằng phương pháp mô phỏng trên máy tính
... sắt từ 1.3.2 Hạt đơn domain 1.3.3 Sự từ hóa hạt nano từ 1.3.4 Tính chất hạt nano từ nhiệt độ hữu hạn 1.3.5 Một số phép đo xác định tính chất hệ hạt nano từ 1.3.6 Sự tơng tác hạt nano từ 11 11 11 ... dụng hạt nano từ, tính chất cha đợc tìm hiểu cách sâu sắc Do tiến hnh hnh nghiên cứu tính chất hệ hạt nano từ phơng pháp máy tính Trên giới, nhiều năm gần đây, nh khoa học nỗ lực nghiên cứu ... quan trọng hệ hạt nano từ b, Tơng tác lỡng cực hạt Bởi DDI l tơng tác quan trọng hệ hạt nano từ nên vấn đề hiểu rõ chất DDI l việc quan trọng công việc nghiên cứu tính chất hệ hạt nano từ Theo đó,...
 • 69
 • 303
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU LỎNG VÀ VÔ ĐỊNH HÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỎNG TRÊN MÁY TÍNH " pptx

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... ngòai không cần nghiệm thu mà cần nộp báo khoa học đủ − Nên lấy tiêu chí báo khoa học đăng tạp chí khoa học quốc tế làm đơn vị để đo hiệu họat động khoa học đưa số impact factor tạp chí COMPUTER ... lập tượng chuyển pha cấu trúc Al2O3 lỏng định hình từ dạng mạng tứ diện sang dạng mạng lục giác Ý NGHĨA THỰC TIỄN VÀ HIỆU QỦA ỨNG DỤNG THỰC TIỄN Các hợp kim vừa nêu vật liệu từ có nhiều ứng ... publication ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ − Đây hướng nghiên cứu có triển vọng đồng nghiệp giới đánh giá cao Tuy nhiên, điều kiện làm việc thiếu thốn thiếu máy tính đủ mạnh để tiến hành nghiên cứu phức tạp Vì...
 • 5
 • 268
 • 1

phỏng ba chiều sự phát triển màng có cấu trúc perovskite của batio3 bằng phương pháp động học monte carlo

Mô phỏng ba chiều sự phát triển màng có cấu trúc perovskite của batio3 bằng phương pháp động học monte carlo
... phủ màng Trong khảo sát trọng đến ảnh hưởng kích thước hạt trình hình thành cấu trúc nhiều lớp màng, từ đưa số phương pháp tạo màng cấu trúc perovskite tốt nhiều phương pháp màng ... [35]: lý thuyết hàm mật độ DFT, động học phân tử MD động học Monte Carlo KMC 1.2 Phương pháp Monte Carlo? 1.2.1 Sự đời phương pháp Monte Carlo Stanislaw Ulam nhà khoa học quan tâm đặc biệt đến xác ... nay, phương pháp động học Monte Carlo phương pháp thông dụng hữu hiệu Do đó, sử dụng phương pháp để trình hình thành phát triển màng 8 CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu Trong trình mô...
 • 106
 • 228
 • 0

Nghiên cứu một số tính chất cơ bản của hệ hạt nano từ bằng phương pháp phỏng trên máy tính

Nghiên cứu một số tính chất cơ bản của hệ hạt nano từ bằng phương pháp mô phỏng trên máy tính
... dụng hạt nano từ, tính chất cha đợc tìm hiểu cách sâu sắc Do tiến hnh hnh nghiên cứu tính chất hệ hạt nano từ phơng pháp máy tính Trên giới, nhiều năm gần đây, nh khoa học nỗ lực nghiên cứu ... v tính chất hạt nano từ 1.3.1 Sự phân chia domain vật liệu sắt từ 1.3.2 Hạt đơn domain 1.3.3 Sự từ hóa hạt nano từ 1.3.4 Tính chất hạt nano từ nhiệt độ hữu hạn 1.3.5 Một số phép đo xác định tính ... quan trọng hệ hạt nano từ b, Tơng tác lỡng cực hạt Bởi DDI l tơng tác quan trọng hệ hạt nano từ nên vấn đề hiểu rõ chất DDI l việc quan trọng công việc nghiên cứu tính chất hệ hạt nano từ Theo đó,...
 • 69
 • 309
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát hiệu suất thu hồinghiên cứu hiệu suất ghi nhận của detector bán dẫn siêu tinh khiết hpge trong phổ kế gamma bằng phương pháp monte carlo và thuật toán di truyềncác yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất ghi của detectorkhảo sát hiệu suất chiếtđánh giá hiệu quả điều trị 10 năm của ung thư cổ tử cung giai đoạn figo ibiibp bằng phương pháp phẫu thuật kết hợp với xạ trị tại bệnh viện kkhảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trích lytinh dầu quế bằng phương pháp chưng cất hơi nước tại phòng thí nghiệm công ty olam việt namkết quả khảo sát khả năng bảo quản sản phẩm bằng phương pháp bao gói pe hút và không hút chân khôngnăng lượng bức xạ của vật đen tuyệt đốiphát hiện tần suất thiếu hụt g6pd ở dân tộc tày và dân tộc nùng bằng phương pháp bán định lượng formazanảnh hưởng của nitrate và loại protein lên sự sinh khí metan bằng phương pháp in vitro với dịch dạ cỏ bònghiên cứu xác định hàm lượng sắt trong một số mẫu than bùn trên địa bàn quận liên chiểu thành phố đà nẵng để làm phân bón bằng phương pháp trắc quang phân tử uv – visi cơ sở lí luận của việc vận dụng phương pháp mô phỏng trong dạy học nghề động lựctính ưu việt của dạy học theo phương pháp mô phỏng trong bài soạn so với cách dạy thông thườngcơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng và áp dụng phương pháp mô phỏng trong dạy học thực hànhcơ sở lý luận của việc xây dựng và áp dụng phương pháp mô phỏng trong giảng dạy thực hành nghành điện tự động hóaThái độ của cộng đồng đối với trẻ bị hội chứng tự kỷQuản lý đấu thầu các dự án có vốn ODA tại ban quản lý trung ương các dự án thủy lợiQuản lý nhân lực tại công ty TNHH dược phẩm hoa linhTuyển tập 200 hỏi vật lí khó hay có đaTính toán tường vây tầng hầmTạo hứng thú môn học và phát triển năng lực học sinh bằng việc gắn kiến thức hóa học vào thực tiễnThông qua kể chuyện nhân vật lịch sử giúp học sinh hứng thú trong việc học bộ môn lịch sử lớp 12 ở trường THPTTích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong bài giảng ozon và hidddropeoxxitBài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxitBài giảng luat dat dai50 đề tiếng anh luyện thi THPTQG (có đáp án chi tiết)tứ phủ sớ tổngĐồ án tốt nghiệp xây dựng đề tài chung cư 1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái đại học mở HCM thầy lê văn phước nhâKhảo sát trong điều kiện nhiệt độ cao hệ hợp kim cứng BK, TK sử dụng trong chế tạo dao cắt, khoân khai thác đánghiên cứu ảnh hưởng của giá thể giâm hom đến khả năng ra rễ và ra chồi của hom cây bò khaiNHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NGÔ – ĐINH – TIỀN LÊBài 8. Bài luyện tập 1HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý tài sản tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ số 23 bộ QUỐC PHÒNGHOÀN THIỆN QUẢN lý THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG đối với DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH tại CHI cục THUẾ THỊ xã HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN tổ CHỨC CÔNG tác kế TOÁN tại đại học HUẾ