Giáo trình SQL Server

Giáo trình SQL server

Giáo trình SQL server
... ) Sau mô hình kiến trúc lớp SQL Server DMO ứng dụng SQl Server Enterprise manager Giao diện OLE SQL Server Distributed Management Object SQL Server executive SQL Server Engine Lớp cầu đến ứng ... Server: Đăng ký nhóm (group) để truy nhập vào Microsoft SQL Server + Edittion SQL Server Registration: Cấu hình Microsoft SQL Server + SQL Server Query Analyzer: 10 Sách điện tử, luận văn tốt nghiệp ... vào Microsoft SQL Server database các user_login hay SA (ngầm định) + SQL Server Enterprise Manager: + SQL Server Client Configuration Utility Cấu hình mối liên kết Microsoft SQL Server + Option...
 • 93
 • 1,382
 • 8

Giáo trình SQL Server 2005

Giáo trình SQL Server 2005
... Download cài đặt Cài đặt SQL Server 2005 Express Edition: Microsoft SQL Server 2005 Express Edition phiên miễn phí, dễ sử dụng “nhẹ” Microsoft SQL Server 2005 Microsoft SQL Server 2005 Express Edition ... phải nhập password Password thiết lập trình cài đặt SQL Server 2005 Express Edition Nếu trình cài đặt SQL Server 2005 Express Edition không cho phép SQL Server kích hoạt khởi động máy, bấm nút ... http://www.microsoft.com/express /sql/ download/default.aspx 1.1.2 Các bước cài đặt SQL Server 2005 Express Edition Double click vào file cài đặt Microsoft SQL Server Express Edition Click Next: 10 11 12 Lưu ý: SQL Server 2005...
 • 108
 • 1,188
 • 17

Giáo trình SQL server

Giáo trình SQL server
... liệu SQL Server 4.2 Các thành phần SQL Server SQL Server có nhiều dịch vụ chạy Windows NT/Windows 2000/XP/2003 hay chương trình Windows 98 Những dịch vụ MSSQLServer, Search Service, MSDTC SQLServerAgent ... tác môi trường SQL Server 28 BÀI 4: CÁC THAO TÁC TRÊN SQL SERVER .30 4.1 Đăng nhập vào SQL Server 32 4.2 Các thành phần SQL Server 33 4.3 Các kiểu liệu SQL Server 34 ... sở liệu SQL Server .35 4.5 Tạo bảng SQL Server 36 4.6 Tạo quan hệ SQL Server 39 4.7 Nhập liệu SQL Server .42 BÀI 5: THIẾT KẾ, BẢO TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH CLIENT/SERVER...
 • 110
 • 639
 • 10

Giáo trình SQL server 7.0

Giáo trình SQL server 7.0
... http:/www.diachiweb.com Microsoft SQL Server có dạng sau: + Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition + Microsoft SQL Server 7.0 Enterprise Edition Ngoài phiên sau : + Microsoft SQL Server 7.0 office 2000 Edition ... ) Sau mô hình kiến trúc lớp SQL Server DMO ứng dụng SQl Server Enterprise manager Giao diện OLE SQL Server Distributed Management Object SQL Server executive SQL Server Engine Lớp cầu đến ứng ... theo hớng dẫn chơng trình Microsoft SQL Server Ngoài có Web site, Book online, OLAP service Trong Microsoft SQL Server 7.0 Component gồm có hai lựa chọn: + Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition...
 • 93
 • 461
 • 1

giao trinh sql server 2005 tieng viet hoan chinh

giao trinh sql server 2005 tieng viet hoan chinh
... Download cài đặt Cài đặt SQL Server 2005 Express Edition: Microsoft SQL Server 2005 Express Edition phiên miễn phí, dễ sử dụng “nhẹ” Microsoft SQL Server 2005 Microsoft SQL Server 2005 Express Edition ... 108 Giới thiệu SQL Server 2005 SQL Server 2005 hệ thống quản lý sở liệu (Relational Database Management System (RDBMS) ) sử dụng Transact -SQL để trao đổi liệu Client computer SQL Server computer ... http://www.microsoft.com/express /sql/ download/default.aspx 1.1.2 Các bước cài đặt SQL Server 2005 Express Edition Double click vào file cài đặt Microsoft SQL Server Express Edition Click Next: 10 11 12 Lưu ý: SQL Server 2005...
 • 108
 • 2,414
 • 128

Giáo trình SQL server phần 1

Giáo trình SQL server phần 1
... liệu SQL Server 4.2 Các thành phần SQL Server SQL Server có nhiều dịch vụ chạy Windows NT/Windows 2000/XP/2003 hay chương trình Windows 98 Những dịch vụ MSSQLServer, Search Service, MSDTC SQLServerAgent ... thi cấu lệnh SQL BÀI CÁC THAO TÁC TRÊN SQL SERVER 4 .1 Đăng nhập vào SQL Server - Sau cài đặt thành công, việc đăng nhập thực qua bước sau: 1) Vào Start  programs  Microsoft SQL Server  Service ... thống sở liệu SQL Server, thực quy trình sau: - Vào Start  Programs  Microsoft SQL Server  Query Analyzer, cửa sổ sau xuất hiện: Hình 4.4:Query Analyzer + Nhập tên server vào hộp SQL Server, thường...
 • 28
 • 317
 • 1

Giáo trình SQL server phần 2

Giáo trình SQL server phần 2
... thời gian lâu hơn, sau nhấn Done để hoàn tất công việc 5.4 .2 Xuất sở liệu SQL Server sang sở liệu Access Nhấn chuột phải lên sở liệu SQL Server  chọn All Tasks  Export Data … Hình 5.9:xuất sở ... tục 5 – Chọn sở liệu đích Để mặc định hình đây, bạn chọn kết nối với tài khoản SQL Server đánh dấu vào ô Use SQL Server Authentication, hộp Username nhập tài khoản đăng nhập quản trị sở liệu hình ... này, tìm hiểu cách chuyển đổi qua lại nguồn sở liệu SQL Server sở liệu Access Đối với sở liệu khác, có cách làm tương tự 5.4.1 Tạo sở liệu SQL Server từ nguồn sở liệu Access Trước tiên, để thuận...
 • 17
 • 368
 • 4

Giáo trình SQL server phần 3

Giáo trình SQL server phần 3
... tập tin văn chứa câu lệnh SQL lập trình sẳn, giúp việc cài đặt chép ứng dụng sử dụng sở liệu SQL mang lại hiệu nhanh chóng dễ dàng + Để tạo tập tin batch môi trường SQL Server, cửa sổ Query Analyzer ... câu lệnh SQL nhúng vào ngôn ngữ lập trình, thông qua chuỗi thao tác sở liệu xác định thực thi nhờ vào câu lệnh, cấu trúc điều khiển thân ngôn ngữ lập trình sử dụng Với thủ tục lưu trữ, phần khả ... Toàn' WHERE stt =3 lại không kích hoạt trigger Mệnh đề IF UPDATE xuất nhiều lần phần thân trigger Khi đó, mệnh đề IF UPDATE phần câu lệnh mệnh đề thực thi trigger kích hoạt Ví dụ 3: Giả sử ta định...
 • 40
 • 431
 • 3

Giáo trình SQL server phần 4

Giáo trình SQL server phần 4
... đơn vị 21 21 CÁC THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN Database: Cơ sở liệu Server: Máy chủ Client: Máy khách 22 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình SQL Server – Trần Nguyên Phong – Trường Đại học Khoa học Huế Website: ... lập trình sử dụng SQL: ODBC sử dụng lệnh SQL để truy xuất CSDL + ODBC tách nhà phát triển ứng dụng khỏi phức tạp việc kết nối tới nguồn liệu: Mục tiêu đề cho ODBC phải dễ dàng cho người lập trình ... ODBC * ODBC xây dựng mô hình kiến trúc Client /Server Trong kiến trúc Client /Server bao gồm một client, server, data protocol mà cho phép client server giao tiếp với Mô hình lý tưởng cho Traditional...
 • 23
 • 222
 • 1

Giao trinh SQL server 2008

Giao trinh SQL server 2008
... 1.10 Giao diện Reporting Services Configuration 1.2 SQL Server Management Studio Mở SQL Server Management Studio ta làm sau: Vào start -> chọn program -> chọn Microsoft SQL Server 2008 -> chọn SQL ... liệu Microsoft Các bước cài đặt SQL Server 2008 Bước 1: Chạy file setup.exe để cài đặt, chọn Installation -> New SQL Server stand-alone Hình 1.2 Giao diện SQL Server Installation Center Trang ... rộng - SQL Server 2008 cho phép chuyên gia phát triển khai thác triệt để quản lý kiểu liệu từ kiểu liệu truyền thống đến liệu không gian địa lý  Thông tin toàn doanh nghiệp - SQL Server 2008 cung...
 • 161
 • 1,575
 • 51

Giáo trình SQL Server 2000

Giáo trình SQL Server 2000
... file liệu SQL Server Thiết kế (Design) + Chọn thẻ Viết lệnh SQL leonguyen.com để thiết lập cho file nhật ký SQL Server Cú pháp: Create DataBase Tên_CSDL On 14 Tài liệu SQL Server (SQL Statement) ... Lưu ý - Khi cài đặt SQL Server 2000 sử dụng tài khoản hệ điều hành Sau lý phải thay đổi mật tài khoản Windows, ta phải cập nhật mật SQL Server Enterprise Manager > Tools > SQL Server Configuration ... folder mà ta định cài đặt SQL Server 13 Tài liệu SQL Server 4.1.2 Thao tác (Operation) 4.1.2.1 2000 Tạo (Create) Ẩn CDSL hệ thống - Nhấp chuột phảI lên mục > chọn Edit SQL Server Registration properties...
 • 46
 • 212
 • 0

Giáo trình SQL server 2000 - chương 3

Giáo trình SQL server 2000 - chương 3
... ctsdhv@yahoo.com SQL SERVER, 1st Edition Chapter Slide 3. 1 Biến cục Phạm vi hoạt động biến (tự đọc) ctsdhv@yahoo.com SQL SERVER, 1st Edition Chapter Slide 3. 2 Biến hệ thống Không giống ngôn ngữ lập trình ... Transaction -SQL khái niệm biến toàn cục Nó cung cấp danh sách biến hệ thống, bắt đầu @@, giá trị biến hệ thống MS SQL Server cung cấp Người lập trình không can thiệp vào biến hệ thống MS SQL Server ... không nhỏ SQL SERVER, 1st Edition Chapter Slide 13 3.4 Các câu lệnh truy vấn liệu (Tự đọc) SELECT INSERT INTO UPDATE DELETE CREATE ctsdhv@yahoo.com SQL SERVER, 1st Edition Chapter Slide 14 3. 5 Cấu...
 • 26
 • 685
 • 0

Chương 4 -Giáo trình SQL server 2000

Chương 4 -Giáo trình SQL server 2000
... ctsdhv@yahoo.com SQL SERVER, 1st Edition Chapter Slide 4. 1.1 Tạo thủ tục nội Các bước thực ctsdhv@yahoo.com SQL SERVER, 1st Edition Chapter Slide 4. 1.1 Tạo thủ tục nội Các bước thực ctsdhv@yahoo.com SQL SERVER, ... max(cast(sủbstring(MCB,3 ,4) as int)) + from tblcanbo set @s = '0000' + rtrim(cast(@max as char (4) )) set @s = 'CB' + right(@s ,4) end ctsdhv@yahoo.com SQL SERVER, 1st Edition Chapter Slide 14 4.2 Sử dụng RETURN ... điệnh (lủốn có) 0001 : sốố VD: • Hiện Cán có mã cao CB00 24 • Thì sinh mã CB0025 ctsdhv@yahoo.com SQL SERVER, 1st Edition Chapter Slide 13 4. 1 .4 Ví dụ Bài tập: Create procedủre sinhkhoa @s char(10)...
 • 17
 • 508
 • 0

chương 5 -Giáo trình SQL server 2000

chương 5 -Giáo trình SQL server 2000
... từ phiên MS SQL SERVER 2000 UDFs kết hợp hai đối tượng View Store Procedure, bổ sung thêm tính mà View Store Procedure chưa có ctsdhv@yahoo.com SQL SERVER, 1st Edition Chapter Slide 5. 1 Tạo hàm ... Chương 5: Hàm người dùng định nghĩa Nội dung Khái niệm ctsdhv@yahoo.com SQL SERVER, 1st Edition Chapter Slide 5. 1 Khái quát hàm người dùng tự tạo Hàm người ... tích Enterprise Manager ctsdhv@yahoo.com SQL SERVER, 1st Edition Chapter Slide 5. 1 Tạo hàm tự tạo Dùng tiện tích Enterprise Manager ctsdhv@yahoo.com SQL SERVER, 1st Edition Chapter Slide ...
 • 5
 • 250
 • 0

Giao trinh SQL server

Giao trinh SQL server
... Download cài đặt Cài đặt SQL Server 2005 Express Edition: Microsoft SQL Server 2005 Express Edition l phiên miễn phí, dễ sử dụng “nhẹ” Microsoft SQL Server 2005 Microsoft SQL Server 2005 Express Edition ... đăng nhập vào SQL Server Để đăng nhập vào SQL Server, người dùng phải có username password SQL Server quản lý Kiểu kiểm tra người dùng thường sử dụng ứng dụng khai thác liệu v SQL Server không ... đặt SQL Server Management Studio Express Sau cài đặt, đăng nhập vào SQL Server 2005 Express Edition sau: Khi đăng nhập chọn Windows Authentication SQL Server Authentication Nếu chọn SQL Server...
 • 101
 • 409
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình sql servergiáo trình sql server 2008 tiếng việtgiáo trình sql server 2012 tiếng việtgiáo trình sql server 2005 tiếng việtgiáo trình sql server 2000giáo trình sql server 2008 toàn tậpgiáo trình sql server 2005giáo trình sql server 2012giáo trình sql server 2008 tiếng việt của msgiáo trình sql server 2005 tiếng việt fullgiáo trình sql server 2008 cơ bảngiao trinh sql server 2005 toan tapgiao trinh sql server 2005 downloadgiao trinh sql server 2005 aptechgiao trinh sql server 2005 cua aptechM t s gi i ph p nh m n ng cao hi u qu s d ng v n t i C ng ty c ng tr nh giao th ng 208 thu c t ng giao th ng 4 B Giao Th ng V n t iM t s gi i ph p nh m t ng thu nh p ti t ki m chi ph v n ng cao k t qu kinh doanh t i Ng n h ng K Th ng Vi t Namph n t ch b o c o t i ch nh t i c ng ty v n t i thu IPh n t ch t i ch nh v n ng cao hi u qu t i ch nh c a T ng c ng ty H ng kh ng Vi t NamM t s bi n ph p Marketing nh m m r ng th tr ng m y m c thi t b ng g i c a c ng ty tr ch nhi m h u h n C ng Ngh H NG NAM t i H N IM t s gi i ph p ho n thi n ch nh s ch Marketing qu c t nh m th c y xu t kh u c c s n ph m ho d u t i c ng ty Ho d u PetrolimexNghi n c u nh n th c c a kh ch h ng v th ng hi u b nh kem x p v th ng hi u H i Ch uM t s gi i ph p nh m ho n thi n v ph t tri n c c c ng ty ch ng kho n Vi t Nam giai o n hi n nayTh c tr ng ho t ng qu ng c o tr n truy n h nh Vi t NamTh c tr ng v n d ng c c ch nh s ch Marketing trong kinh doanh c a c ng ty tr ch nhi m h u h n Vi t An Trung Ph ng ng a H N iX y d ng chi n l c marketing mix cho nh m y nh m ng AnhX y d ng chi n l c s n ph m t i c ng ty b nh k o H i HBài 30. Trời nắng, trời mưaBài 28. Con muỗiHo n thi n ch nh s ch t gi Vi t nam th c hi n n n kinh t m h ng t i h i nh pPh n t ch nh h ng c a thu v tr c p i v i th tr ngT gi h i o i v vi c p d ng ch t gi Vi t Nam520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n I (1 300)Th c tr ng ho t ng th tr ng d ch v t i ch nh Vi t NamGoodLaw report 8April AP