Trồng khảo nghiệm một số cây thuốc cần thiết cung cấp dược liệu để sản xuất thuốc tại chỗ ở một số địa bàn nông thôn miền núi tỉnh thanh hóa

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm dường sinh dục dưới phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên và hiệu quả giải pháp can thiệp

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm dường sinh dục dưới ở phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên và hiệu quả giải pháp can thiệp
... GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO ðẠI HỌC THÁI NGUYÊN NÔNG THỊ THU TRANG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ðẶC ðIỂM DỊCH TỄ HỌC VIÊM NHIỄM ðƯỜNG SINH DỤC DƯỚI PHỤ NỮ NÔNG THÔN MIỀN NÚI TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ HIỆU ... nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên hiệu giải pháp can thiệp Với mục tiêu sau: Mô tả số ñặc ñiểm dịch tễ học viêm nhiễm ñường sinh dục phụ nữ nông thôn miền núi ñộ tuổi sinh ñẻ có chồng tỉnh ... ñường sinh dục cho phụ nữ ñộ tuổi sinh ñẻ nông thôn miền núi Thái Nguyên hiệu quả? Xuất phát từ câu hỏi trên, tiến hành thực ñề tài: Nghiên cứu số ñặc ñiểm dịch tễ học viêm nhiễm dường sinh dục phụ...
 • 161
 • 272
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm dường sinh dục dưới phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên và hiệu quả giải pháp can thiệp

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm dường sinh dục dưới ở phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên và hiệu quả giải pháp can thiệp
... nhiễm đường sinh dục dưới phụ nữ nông thôn miền núi độ tuổi sinh đẻ có chồng tỉnh Thái Nguyên năm 2012 2 Xác định số yếu tố viêm nhiễm đường sinh dục dưới phụ nữ độ tuổi sinh đẻ có chồng nông ... chồng nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên Đánh giá hiệu số giải pháp phòng chống viêm nhiễm đường sinh dục phụ nữ nông thôn xã Thành Công, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên sau năm can thiệp NHỮNG ... Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Dịch tễ học viêm nhiễm đƣờng sinh dục phụ nữ nông thôn miền núi Thái Nguyên 3.1.1 Tỉ lệ bệnh Tỉ lệ bệnh VNĐSD phụ nữ nông thôn điểm điều tra cao (35,4%) Căn nguyên...
 • 27
 • 211
 • 1

Một số biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ các trường THPT trên địa bàn thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ ở các trường THPT trên địa bàn thị xã bỉm sơn  tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... học trường THPT địa bàn Thị Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá Chương 3: Một số biện pháp quản hoạt động kiểm tra nội trường học trường THPT địa bàn Thị Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN ... thi biện pháp quản hoạt động KTNB đề xuất trường THPT: Trường THPT Sầm Sơn, Trường THPT Nguyễn Thị Lợi địa bàn Thị Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá Giả thuyết khoa học Nếu đề xuất biện pháp quản ... hoạch kiểm tra nội với kế hoạch năm học Xuất phát từ trên, chọn nghiên cứu đề tài Một số biện pháp quản hoạt động kiểm tra nội trường Trung học phổ thông địa bàn thị Sầm Sơn, tỉnh Thanh...
 • 123
 • 573
 • 6

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn thị xã sầm sơn tỉnh thanh hoá

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ hiệu trưởng ở các trường tiểu học trên địa bàn thị xã sầm sơn  tỉnh thanh hoá
... GIO DC V O TO TRNG I HC VINH ON TH THANH TM MộT Số GIảI PHáP NÂNG CAO CHấT LƯợNG ĐộI NGũ HIệU TRƯởNG CáC TRƯờNG TIểU HọC TRÊN ĐịA BàN THị SầM SƠN - TỉNH THANH HóA CHUYấN NGNH: QUN Lí GIO DC ... tin ca nõng cao cht lng i ng hiu trng cỏc trng tiu hc trờn a bn th xó Sm Sn, tnh Thanh Húa - xut mt s gii phỏp nõng cao cht lng i ng hiu trng cỏc trng tiu hc trờn a bn Sm Sn, tnh Thanh Húa - ... phỏt trin, yờu cu ca cụng tỏc giỏo dc tiu hc ngy mt nõng cao thỡ nhim v, nng lc v phm cht ca hiu trng tiu hc cng phi t n tm cao mi Do ú nõng cao cht lng i ng hiu trng trng tiu hc l mt yờu cu cp thit...
 • 123
 • 255
 • 2

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện một số dự án trên địa bàn thị xã bỉm sơn, tỉnh thanh hóa

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện một số dự án trên địa bàn thị xã bỉm sơn, tỉnh thanh hóa
... v công tác b i thư ng, h tr , tái ñ nh th B m Sơn, t nh Thanh Hóa, ti n hành th c hi n ð tài: “ðánh giá công tác b i thư ng, h tr , tái ñ nh Nhà nư c thu h i ñ t th c hi n m t s d án ... th B m Sơn 46 3.2 Công tác b i thư ng, h tr , tái ñ nh Nhà nư c thu h i ñ t ñ a bàn th B m Sơn - t nh Thanh Hoá 3.2.1 48 Khái quát v công tác b i thư ng, h tr , tái ñ nh Nhà nư c thu ... th B m Sơn, t nh Thanh Hóa 3) Tình hình chung v công tác b i thư ng, h tr , tái ñ nh Nhà nư c thu h i ñ t ñ a bàn th B m Sơn 4) ðánh giá vi c th c hi n sách b i thư ng, h tr tái ñ nh cư...
 • 114
 • 168
 • 0

4. Phạm vi nghiên cứu: Dạy và học môn Hoá học các tr¬ường THPT thuộc các huyện miền núi tỉnh Thanh Hoá

4. Phạm vi nghiên cứu: Dạy và học môn Hoá học ở các tr¬ường THPT thuộc các huyện miền núi tỉnh Thanh Hoá
... lệ học sinh yếu kếm học tập môn hoá học trường THPT thuộc huyện miền núi tỉnh Thanh Hoá Để góp phần làm giảm tỉ lệ học sinh yếu học tập môn Hoá học trường THPT thuộc huyện miền núi tỉnh Thanh Hoá ... thuyết sở hoá học chung (Hoá học đại cương) Hoá học vô - Kiểm tra khảo sát hiệu tính khả thi biện pháp đề xuất Phạm vi nghiên cứu: Dạy học môn Hoá học trường THPT thuộc huyện miền núi tỉnh Thanh Hoá ... Đối tượng nghiên cứu : Dạy học Hoá học đối tượng học sinh yếu môn hoá học trường THPT thuộc huyện miền núi tỉnh Thanh Hoá Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu: a/ Mục đích: Vi c thực đề tài nhằm nghiên...
 • 134
 • 307
 • 0

Sự cần thiết phát triển dược liệusản phẩm từ dược liệu tại Việt Nam

Sự cần thiết phát triển dược liệu và sản phẩm từ dược liệu tại Việt Nam
... nhập dược liệu – – – – nhập dược liệu địa dược liệu di thực, trồng thành công đất VN nhiều loại dược liệu trở thành quý hiếm, tuyệt chủng nằm Sách đỏ… không doanh nghiệp sản xuất thuốc từ dược liệu ... ngành dược liệu - 400 tỉ đồng để xây dựng ngành dược liệu 10 năm tới - điều tra trữ lượng xây dựng vùng trồng nguyên liệu định hướng phát triển thuốc từ dược liệu Xu hướng • Không thể trông cậy vào ... tượng dược liệu bị chiết xuất bớt dược chất, xác nhập • khó đánh giá chất lượng dược liệu chưa có quan quản lý nhà nước thức (Cục Quản lý dược lập phòng quản lý dược liệu) • giá thành rẻ dược liệu...
 • 28
 • 477
 • 10

Khảo sát một số nguồn thức ăn thô và trồng khảo nghiệm một số giống cỏ làm thức ăn cho trâu bò tại huyện điện biên tỉnh điện biên

Khảo sát một số nguồn thức ăn thô và trồng khảo nghiệm một số giống cỏ làm thức ăn cho trâu bò tại huyện điện biên  tỉnh điện biên
... nghi p làm th c ăn cho trâu 42 4.2.3 Nh ng khó khăn s d ng ph ph m nông nghi p làm th c ăn cho trâu 4.3 43 Tr ng kh o nghi m m t s gi ng c làm th c ăn cho trâu t i huy n ði n Biên - ... nghi p làm th c ăn cho trâu xã Thanh Luông 4.8b T l s d ng ph ph m nông nghi p làm th c ăn cho trâu xã Thanh Nưa 4.9 42 43 Nh ng khó khăn s d ng ph ph m nông nghi p làm th c ăn cho trâu ... huy n ði n Biên v n chưa ñư c khai thác h t ñ làm th c ăn cho trâu 4.2.3 Nh ng khó khăn s d ng ph ph m nông nghi p làm th c ăn cho trâu K t qu ñi u tra 140 h chăn nuôi trâu, hai xã Thanh...
 • 90
 • 569
 • 1

nghiên cứu tác động của chính sách huy động sự đóng góp của dân trong phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn tại một số xã huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc

nghiên cứu tác động của chính sách huy động sự đóng góp của dân trong phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn tại một số xã huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc
... sỏch huy ủ ng s ủúng gúp c a dõn phỏt tri n CSHT nụng thụn ủ i v i sinh k c a ng i dõn v i s gia tng h th ng CSHT - Địa điểm nghiên cứu: Hai x huy n Yên lạc tỉnh Vĩnh Phúc l hai x Tam Hồng v x Yên ... x n y l x nông v đông dân huy n Yên Lạc ủ ng th i cng l hai xó cú h th ng c s h t ng tng ủ i phỏt triờn c a huy n Yờn L c Vnh Phỳc x Tam Hồng vối 13 000 dân, x Yên Đồng với 10 000 dân Tr ng ... dừi v giỏm sỏt cỏc d ỏn phỏt tri n c s h t ng khỏ th p .Sự tham gia ngời dân trình thực cụng trỡnh phát triển sở hạ tầng hầu nh v có lợng lao động nhỏ tham gia v o thực cụng trỡnh Ng i dõn ch y u...
 • 144
 • 407
 • 1

tìm hiểu, phân tích quy luật cung cấp nhiên liệu thực nghiệm và ảnh hưởng của quy luật cung cấp nhiên liệu đến một số chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và hàm lượng độc hại khí xả của động cơ

tìm hiểu, phân tích quy luật cung cấp nhiên liệu thực nghiệm và ảnh hưởng của quy luật cung cấp nhiên liệu đến một số chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và hàm lượng độc hại khí xả của động cơ
... b AVLDIGAS 4000 Phòng THí nghiệm động NHIềU xy lanh Phòng THí nghiệm động xy lanh Phòng THí Phòng THí nghiệm PHÂN nghiệm phân TíCH KHí thải TíCH KHí thải động xe động máy Phòng ĐIềU kiển chung ... 2.1 QUY LUT CUNG CP NHIấN LIU NG C DIESEL[1], [2], [3] 2.1.1 KHI NIM QUY LUT CUNG CP NHIấN LIU Quy lut phun nhiờn liu l khỏi nim bao hm thi gian phun v c im phõn b tc phun Cú th biu din quy ... [13] 3.1.1 TNG QUAN V CC YU T NH HNG TI QUY LUT CUNG CP NHIấN LIU, CH TIấU KINH T, K THUT V HM LNG C HI KH X NG C DIESEL Nh em ó trỡnh by trờn quy lut cung cp nhiờn liu cú th xỏc nh thụng qua...
 • 75
 • 290
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số biện pháp nhằm đem lại hiệu quả trong việc mở các lớp bồi dưỡng kiến thức tại các trung tâm học tập cộng đồng huyện thường xuân tỉnh thanh hóamột số chính sách phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núinông thôn miền núi một vài kinh nghiệm đang được khơi dậyhiện trạng mơi trường nước thải ở một cơ sở sản xuất và tải lượng ơ nhiễmxây dựng sổ tay chuyển giao công nghệ phục vụ nông thôn miền núinhững biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường trung học cơ sở vùng ven biển huyện quảng xương tỉnh thanh hóasở lao đông thương binh xã hội tỉnh thanh hoánghiên cứu nhu cầu mua sắm của người dân tại chợ truyền thống trên địa bàn thành phố cần thơmột xí nghiệp dệt có kế hoạch sản xuất 3 loại vải a b c nguyên liệu để sản xuất là các loại sợinghiem vu cau tao cua he thong cung cap nhien lieu cho dong co xangsự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệptính lưu lượng cần thiết cung cấp cho xi lanhkhảo sát tiềm năng và xác định loại nguyên liệu để sản xuất nhiên liệu sinh học ở việt namxác định các tệp cần thiết cung cấp đủ dữ liệu cho việc tạo ra từng đầu rakhóa luận tốt nghiệp thu thập và trồng khảo sát một số giống lúa địa phươngNghiên cứu phương tiện liên kết hồi chỉ trong diễn ngôn trên bình diện dụng học (theo cứ liệu tiếng anh và tiếng việt) ttPhương pháp giải nhanh và tổng hợp các bài tập vuông pha trong chương trình vật lí lớp 12Phương pháp tìm số cực đại, cực tiểu giữa hai điểm trong bài toán giao thoa sóng cơ học trong chương trình vật lý lớp 12Unit 4. School education systemSử dụng phần mềm matlab để thiết kế thí nghiệm mô phỏng cho quá trình γ + γ→ e +e+ môn vật lý 12 nâng caoXây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập giao thoa sóng chương “sóng cơ học” nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lí THPTCách giải các dạng bài toán liên quan đến độ lệch pha trong điện xoay chiều thuộc chương trình vật lý 12 thptHiệu quả thiết thực từ việc vận dụng phương pháp tích hợp kết hợp với hoạt động trải nghiệm của học sinh vào chủ đề dạy học mắt khỏe sáng tưHướng dẫn giải bài tập về kính lúp đối với học sinh lớp 11 trường THCS và THPT nghi sơnHướng dẫn học sinh chế tạo dụng cụ thí nghiệm phần tổng hợp ánh sáng trắng và sự lưu ảnh của mắt bằng những vật liệu đơn giảnHướng dẫn học sinh lớp 12 cơ bản phân dạng và nắm được phương pháp giải bài tập phần giao thoa ánh sángHướng dẫn kĩ năng phân tích và giải một số dạng bài tập về mạch điện một chiều đơn giản cho học sinh trung bình và yếu trường THPT nguyễn xuân nguyênKinh nghiee giảng dạy chương VI nhiệt động lực học vật lý 10 chương trình chuẩnKinh nghiệm sử dụng tích phân giải một số bài tập vật lý trung học phổ thông và ôn luyện học sinh giỏiLàm rõ hơn bài toán tính năng lượng phản ứng hạt nhân trong chương trình vật lý 12Làm rõ hơn tính chất tuần hoàn theo không gian, thời gian trong các phương trình sóng cơ học chương trình vật lý lớp 12Sử dụng các hiện tượng vật lý trong thực tiễn cuộc sống vào dạy một số bài vật lý ở trường THPT nhằm khơi dậy tính tò mò, gây hứng thú và lòng đam mê của HS đối với môn họcTổ chức buổi học ngoại khóa “ sóng điện từ và việc bảo vệ môi trường” – lớp 12 THPT nguyễn hoàngMột số kinh nghiệm giảng dạy chủ đề sai số và cách tính sai số vât lý 12 THPTMột số phương pháp để xác định khối tâm của vật rắn và mô men quán tính của một số vật đồng chất