Bài giảng bảo hiểm hàng hải

Tài liệu Bài giảng bảo hiểm hàng hải Chương 2 docx

Tài liệu Bài giảng bảo hiểm hàng hải Chương 2 docx
... vi phạm pháp Tàu tích Vứt hàng xuống biển Mất cắp, k giao hàng, giao thiếu hàng CHƯƠNG II BẢO HIỂM HÀNG HẢI-MARINE INSURANCE I KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 2. Rủi ro BH hàng hải b Phân loại - Căn vào ... 11 CHƯƠNG II BẢO HIỂM HÀNG HẢI-MARINE INSURANCE I KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 2. Rủi ro BH hàng hải b Phân loại - Căn vào nghiệp vụ BH loại rủi ro  Rủi ro phải BH riêng Đình công Chiến tranh 12 CHƯƠNG ... hàng hải BH hàng hóa chuyên chở đường biển BH thân tàu BH TNDS chủ tàu CHƯƠNG II BẢO HIỂM HÀNG HẢIMARINE INSURANCE I KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI Rủi ro BH hàng hải a Khái niệm Đe doạ, nguy hiểm...
 • 79
 • 1,303
 • 1

Bài giảng Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Bài giảng Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu
... Tổng quan bảo hiểm Các khái niệm Các nguyên tắc bảo hiểm 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Các kháI niệm Bảo hiểm Đối tợng bảo hiểm Điều kiện bảo hiểm Bên bảo hiểm Ngời bảo hiểm Bên đợc bảo hiểm Trị ... ngời BH 21 II bảo hiểm hàng hóa xuất nhập vận chuyển đờng biển Các loại tổn thất bảo hiểm hàng hải Điều kiện bảo hiểm Phạm vi trách nhiệm bảo hiểm theo ITC 1982) 22 Tổn thất bảo hiểm hàng hải 1.1 ... ngời đợc bảo hiểm đóng khoản tiền, gọi phí bảo hiểm cho đối tợng bảo hiểm theo điều kiện bảo hiểm quy định trách nhiệm bảo hiểm phát sinh nào? 1.1 Bảo hiểm (Insurance) b Bản chất: Bảo hiểm...
 • 44
 • 745
 • 1

Bài giảng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu GV lê minh trâm

Bài giảng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu  GV lê minh trâm
... II BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN ĐƯỜNG Các loại tổn thất bảo hiểm hàng hải Điều kiện bảo hiểm Phạm vi trách nhiệm bảo hiểm theo ITC 1982) 22 Tổn thất bảo hiểm hàng ... VỀ BẢO HIỂM Các khái niệm Các nguyên tắc bảo hiểm 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CƠ Bảo hiểm Đối tượng bảo hiểm Điều kiện bảo hiểm Bên bảo hiểm – Người bảo hiểm Bên bảo hiểm ... khoản tiền, gọi phí bảo hiểm cho đối tượng bảo hiểm theo điều kiện bảo hiểm quy định  trách nhiệm bảo hiểm phát sinh nào? 1.1 Bảo hiểm (Insurance) b • • • • • Bản chất: Bảo hiểm ngành kinh doanh...
 • 46
 • 95
 • 0

Bài giảng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Bài giảng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu
... KIỆN BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN Điều kiện bảo hiểm (Insurance clauses): Điều kiện bảo hiểm (ĐKBH) điều quy định phạm vi trách nhiệm người bảo hiểm tổn thất hàng hóa bảo hiểm ... năm 2005: Hợp đồng bảo hiểm hàng hải hợp đồng bảo hiểm cho rủi ro hàng hải, theo người bảo hiểm cam kết bồi thường cho người bảo hiểm tổn thất hàng hải thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo cách thức ... bảo hiểm theo ICC 1982  Chi phí, tiền công hợp lý người bảo hiểm chi nhằm phòng tránh, giảm nhẹ tổn thất cho hàng hóa bảo hiểm  Chi phí hợp lý cho việc dỡ hàng, lưu kho, gửi tiếp hàng bảo hiểm...
 • 59
 • 510
 • 0

bài giảng môn bảo hiểm hàng hải

bài giảng môn bảo hiểm hàng hải
... Người mua bảo hiểm chủ hàng hoá XNK, người bán bảo hiểm công ty bảo hiểm 2- Các loại bảo hiểm hàng hải • b Bảo hiểm thân tàu (Hull Insurance) gọi bảo hiểm vật chất thân tàu biển: loại bảo hiểm mà ... trình đường biển 2- Các loại bảo hiểm hàng hải • Căn vào đối tượng, bảo hiểm hàng hải gồm loại: • a Bảo hiểm hàng hoá XNK chuyên chở đường biển: đối tượng bảo hiểm hàng hoá XNK vận chuyển biển ... I Khái quát chung bảo hiểm hàng hải • 1- Khái niệm • Bảo hiểm hàng hải nghiệp vụ bảo hiểm có liên quan đến hoạt động tàu, người hàng hoá vận chuyển biển hay nghiệp vụ bảo hiểm rủi ro biển, bộ,...
 • 101
 • 694
 • 0

Slide bài giảng môn kinh tế bảo hiểm: Chương 5: Bảo hiểm hàng hải

Slide bài giảng môn kinh tế bảo hiểm: Chương 5: Bảo hiểm hàng hải
... bảo hiểm, GTBH, STBH, phí BH - Điều khoản giám định, bồi thường… II BẢO HIỂM THÂN TÀU 12 2/12/2012 II BẢO HIỂM THÂN TÀU  Khái niệm tàu biển  Đối tượng, phạm vi bảo hiểm  Bộ điều kiện bảo hiểm ... BH Hợp đồng bảo hiểm Khái niệm Các loại hợp đồng Nội dung hợp đồng Hợp đồng bảo hiểm Là văn DNBH cam kết bồi thường cho bên tham gia bảo hiểm tổn thất hàng hóa theo điều kiện bảo hiểm ký kết, ... thuê vận chuyển … trách nhiệm mua bảo hiểm Phan Anh Tuan Đối tượng bảo hiểm Hàng hóa XNK vận chuyển đường biển Phan Anh Tuan Rủi ro tổn thất hàng hải Rủi ro hàng hải Kỹ thuật BH Nguyên nhân Thiên...
 • 26
 • 353
 • 0

Bài thuyết trình bảo hiểm hàng hải pot

Bài thuyết trình bảo hiểm hàng hải pot
... bảo hiểm, GTBH, STBH, phí BH - Điều khoản giám định, bồi thường… II BẢO HIỂM THÂN TÀU 12 2/12/2012 II BẢO HIỂM THÂN TÀU  Khái niệm tàu biển  Đối tượng, phạm vi bảo hiểm  Bộ điều kiện bảo hiểm ... hại chủ tàu Bài tập B2: Xác định trách nhiệm bồi thường bảo hiểm 19 2/12/2012 Bài tập B3: Xác định số tiền đòi lại bảo hiểm Bài tập B4: Xác định số tiền bồi thường thực tế Bảo hiểm Bài tập B5: ... TN mua bảo hiểm Người bán … trách nhiệm thuê vận chuyển … trách nhiệm mua bảo hiểm Phan Anh Tuan Đối tượng bảo hiểm Hàng hóa XNK vận chuyển đường biển Phan Anh Tuan Rủi ro tổn thất hàng hải Rủi...
 • 26
 • 532
 • 4

BÀI TẬP MÔN BẢO HIỂM HÀNG HẢI TÍNH TỔN THẤT VÀ BỒI THƯỜNG TỔN THẤT HÀNG HÓA

BÀI TẬP MÔN BẢO HIỂM HÀNG HẢI TÍNH TỔN THẤT VÀ BỒI THƯỜNG TỔN THẤT HÀNG HÓA
... tránh cho tàu bị chìm Lô hàng C: TTR (bộ phận) RR nước tràn vào hầm tàu làm hàng bị ướt, giảm 50% giá trị thương mại b/ Để công ty bảo hiểm bồi thường, chủ hàng mua bảo hiểm theo điều kiện B C ... tiền mà chủ hàng yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường: W tàu = 55 594$ W hàng A = 11 814$ W hàng B = 227 – 78 000 = -70 773$ Các bạn sửa lại dùm: chủ hàng B yêu cầu công ty BH bồi thường 227 $ ... tràn vào tàu, hầm hàng, xà lan, PTVC nơi chứa hàng (ICC 1982 /2009) tổn thất “ ném hàng khỏi tàu” nước biển tràn vào hầm hàng thuộc phạm vi BH BT c/ TTR xãy đồng thời TTC, nên V1 không tính...
 • 3
 • 9,941
 • 158

BÀI TẬP MÔN BẢO HIỂM HÀNG HẢI KHOA DKTB DHHH VN

BÀI TẬP MÔN BẢO HIỂM HÀNG HẢI KHOA DKTB DHHH VN
... lại Lúc tốc độ tàu hải lý/h, phần mũi tài Inchon Gas đâm vào hầm máy mạn phải sà lan TB0712 gây tai nạn Phân tích quan an toàn hàng hải, nguyên nhân trực tiếp tàu Inchon Gas ... va Một sỹ quan tàu thẳng thắn nhận rắng, sau hoa tiêu dẫn tàu phát có mục tiêu đối hướng, tàu phải điều khiển trở tốc độ an toàn đổi hướng chạy Ngược lại tàu không điều khiển theo quy trình nên ... TNHH xảy điều khó tránh khỏi (?) Trường hợp 3: Bạn hãy phân tích tai nạn dưới thuộc điều khoa n bảo hiểm nào, hành động với tư cách chủ tàu "Peace" để khắc phục sự cố Vụ va...
 • 3
 • 134
 • 3

Bài giảng Thiên văn hàng hải

Bài giảng Thiên văn hàng hải
... http://www.ebook.edu.vn Phần 1/ Thiên văn sở - 44 Bi giảng Thiên văn Hng hải Trong thiên văn Hàng hải thờng phải chuyển đổi từ trung bình T sang góc mặt trời thật t càn phải biết hiệu số góc mặt trời ... giảng Thiên văn Hng hải Đ1.3 tam giác thiên văn v cách giải 1.Tam giác thiên văn Tam giác thiên văn đợc gọi Q tam giác thị sai đợc hình thành ba vòng tròn lớn là: thiên kinh tuyến ngời quan sát, thiên ... từ 0ữ1, có tính chất chu kỳ đợc cho lịch thiên văn Hàng hải trang hàng ngày http://www.ebook.edu.vn Phần 1/ Thiên văn sở - 34 Bi giảng Thiên văn Hng hải b Tuổi trăng (B) Là khoảng thời gian tính...
 • 173
 • 1,517
 • 26

Lịch sử ra đời Bảo hiểm Hàng Hải

Lịch sử ra đời Bảo hiểm Hàng Hải
... ngày 15/01/1965 Công ty Bảo hiểm Việt Nam (gọi tắt Bảo Việt) thức vào hoạt động Trong năm đầu, Bảo Việt tiến hành nghiệp vụ hàng hải bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo hiểm tàu viễn dương… Phan ... trở thành Hội đồng Lloyd’s sau trở thành nơi giao dịch kinh doanh bảo hiểm hãng bảo hiểm lớn giới Sau bảo hiểm hàng hải xuất bảo hiểm hoả hoạn, đánh dấu vụ cháy thảm khốc Luân Đôn nước Anh ngày ... Phan Tiến Nguyên (Sưu tầm) Lịch sử phát triển dịch vụ bảo hiểm nhân thọ Con người thể chế trị tồn lịch sử đặt nhiệm vụ hạn chế rủi ro lên hàng đầu Dịch vụ bảo hiểm đời chẳng qua để làm nhiệm...
 • 6
 • 2,626
 • 5

Bài tập bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển

Bài tập bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển
... Hãy phân bổ tổn thất chung chuyến biển c) Ai người công ty bảo hiểm cho hàng bồi thường ? Tính số tiền bồi thường Bài : Một hợp đồng mua bán có ghi : - Tên hàng : hạt điều đóng bao - Số lượng ... triệu USD - Lô hàng có 100.000 bao xi măng (50kg/bao), giá theo hợp đồng 150 USD/MT - máy tàu bị hỏng làm việc công suất phải sửa chữa hết 100.000 USD Ai người mua bảo hiểm cho lô hàng ? Mua a) ... USD/MT FOB Singapore Incoterms 2000 Ai người mua bảo hiểm cho lô hàng trên? Mua nào? Tính V, I biết F = 10 USD/MT, R = 2% b) Trong trình vận chuyển, hàng bị tổn thất sau: - 2000 bao bị tổn thất hoàn...
 • 2
 • 5,433
 • 212

Slide bài giảng bảo hiểm của CN17C - Chương 1

Slide bài giảng bảo hiểm của CN17C - Chương 1
... Người bảo hiểm (Insurer) Bên bảo hiểm (Insured/Assured) Đối tượng bảo hiểm (Subject-matter insured) Trị giá bảo hiểm (Insurance Value - V) Số tiền bảo hiểm (Insurance Amount - A) Phí bảo hiểm (Insurance ... phí bảo hiểm cho đối tượng bảo hiểm theo điều kiện bảo hiểm quy định Thảo luận: b Bảo hiểm (Insurance) Tính chất: Bảo hiểm ngành kinh doanh Đối tượng kinh doanh bảo hiểm rủi ro Bảo hiểm ... người bảo hiểm nhượng phần trách nhiệm chấp nhận với người bảo hiểm sang cho hay nhiều người bảo hiểm khác sở nhượng lại phần phí bảo hiểm thông qua hợp đồng tái bảo hiểm 10 Bên bảo hiểm Người bảo...
 • 35
 • 486
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: các dạng bài tập bảo hiểm hàng hảigiải bài tập bảo hiểm hàng hảibài tập bảo hiểm hàng hảibài tập bảo hiểm hàng hải có lời giảibài giảng môn bảo hiểm hàng hảibài tập về bảo hiểm hàng hảibài tập môn bảo hiểm hàng hảibảo hiểm hàng hảibài giảng bảo hiểmbài giảng bộ luật hàng hải việt namđề cương bảo hiểm hàng hảirủi ro trong bảo hiểm hàng hảiđiều kiện bảo hiểm hàng hảihợp đồng bảo hiểm hàng hảinghiệp vụ bảo hiểm hàng hảichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học