Bài giảng thủ tục hải quan

Thủ tục hải quan điện tử - bài giảng

Thủ tục hải quan điện tử - bài giảng
... PHN LUNG Bước Tham vấn giá Tiếp nhận -TIP NHN H S -KIM TRA S B -NG Kí T KHAI -NHP THễNG TIN - Kí THễNG QUAN (2) Bước Bước -THU L PH; - ểNG DU LM TH TC HI QUAN -TR H S CHO NGềI KHAI HQ Bước PHC ... ký v c c quan hi quan chp nhn tham gia th tc hi quan in t C quan hi quan, cụng chc hi quan thc hin th tc hi quan in t C quan, t chc, cỏ nhõn cú trỏch nhim cung cp cỏc thụng tin liờn quan thuc ... tham gia th tc hi quan in t Cỏc doanh nghip t nguyn ng ký v c c quan hi quan chp nhn tham gia th tc hi quan in t C quan hi quan, cụng chc hi quan thc hin th tc hi quan in t C quan, t chc, cỏ nhõn...
 • 70
 • 490
 • 14

Bài giảng Nghiệp vụ hải quan - Chương 2: Thủ tục hải quan

Bài giảng Nghiệp vụ hải quan - Chương 2: Thủ tục hải quan
... NK: - Nhn 04 t khai hi quan, hoỏ n GTGT DN xut khu ti ch chuyn n; - n HQ lm th tc NK ti ch - Nhn li 03 t khai ó xỏc nhn hon thnh th tc NK TC Doanh nghip Hi quan: - Tip nhn 04 t khai v h s HQ; - ... thuc c lu tr cỏc thụng tin t cỏc n v thuc c quan Tng cc hi quan, ban ngnh cú liờn quan Tng cc hi quan, ban ngnh cú liờn quan, t cỏc t chc v ngoi nc quan, t cỏc t chc v ngoi nc thuc thm quyn cp ... thuc c lu tr cỏc thụng tin t cỏc n v thuc c quan Tng cc hi quan, ban ngnh cú liờn quan Tng cc hi quan, ban ngnh cú liờn quan, t cỏc t chc v ngoi nc quan, t cỏc t chc v ngoi nc thuc thm quyn cp...
 • 60
 • 414
 • 3

bài giảng về thủ tục hải quan

bài giảng về thủ tục hải quan
... (01 chính) có THỦ TỤC HẢI QUAN Nguyên tắc tiến hành thủ tục HQ  Đối tượng làm thủ tục HQ, chịu kiểm tra, giám sát HQ  Kiểm tra hải quan  Giám sát hải quan  Quy trình thủ tục hải quan hàng hóa ... rủi ro vi phạm pháp luật hải quan Thủ trưởng quan hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ hải quan định hình thức, mức độ kiểm tra hải quan KIểM TRA HảI QUAN TRONG QUÁ TRÌNH LÀM THủ TụC HQ ĐốI VớI HH XNK ... thuế phải nộp; sai sót trị giá, xuất xứ, mã số, mức thuế suất, số tiền thuế phải nộp hồ sơ hải quan nộp cho quan hải quan Người khai hải quan, người nộp thuế phải có đủ sở chứng minh quan hải quan...
 • 57
 • 871
 • 3

Bài tập nhóm tìm hiểu về hợp đồng nhập khẩu từ khâu chuẩn bị tới khâu làm thủ tục hải quan

Bài tập nhóm tìm hiểu về hợp đồng nhập khẩu từ khâu chuẩn bị tới khâu làm thủ tục hải quan
... điểm 3.Tính pháp lý B Tổ chức thực quy trình hợp đồng nhập I.LÀM THỦ TỤC NHẬP KHẨU II.THANH TOÁN BƯỚC ĐẦU (settlement payment) LOGO V.THỦ TỤC HẢI QUAN IV.BẢO HIỂM III.THUÊ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN ... sơ thủ tục Hải quan Tờ khai HQ (2 chính) • Vận tải đơn (1 • Hoá đơn chính) thương • HĐ mua số mại (1 chứng từ bán HH (1bản sao) chính, khác sao) Địa điểm làm thủ tục HQ LOGO Địa điểm làm thủ tục ... bắt buộc bên phải có trách nhiệm thực điều khoản mà bên thỏa thuận kí kết hợp đồng B TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LOGO I Tổ chức thực hợp đồng Điều kiện cần để NK Giấy phép NK Hợp đồng NK Phương...
 • 26
 • 353
 • 0

Bài thuyết trình thủ tục hải quan

Bài thuyết trình thủ tục hải quan
... sao; c) Tờ khai hải quan làm thủ tục hải quan; d) Hoá đơn thương mại; đ) Vận tải đơn Nếu xét thấy cần thiết, Tổ chức cấp C/O yêu cầu người đề nghị cấp C/O cung cấp thêm chứng từ liên quan đến sản ... khai C/O Mẫu E : C/O Mẫu E phải khai tiếng Anh đánh máy Nội dung khai phải phù hợp với tờ khai hải quan làm thủ tục hải quan chứng từ khác vận đơn, hoá đơn thương mại Biên kiểm tra xuất xứ Tổ ... Bộ Công Thương Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại Thủ Tục Hải Quan Mục Lục Chương I Tổng quan chung giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (certificate of origin) : Khái Niệm...
 • 17
 • 1,306
 • 1

BÀI BÁO CAO THỰC TẬP-THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT XUẤT KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN XA MÁT

BÀI BÁO CAO THỰC TẬP-THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT XUẤT KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN XA MÁT
... quản lý quy trình thủ tục Hải quan hoạt động nhập sản xuất xuất chi cục Hải quan cửa Xa Mát Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quy trình thủ tục Hải quan hoạt động nhập sản xuất xuất đơn vị thực tập ... để sản xuất sản phẩm xuất chưa đạt mong muốn, đề tài Thực trạng giải pháp hoàn thiện quy trình thủ tục Hải quan hoạt động sản xuất xuất Chi cục Hải quan Xa Mát nghiên cứu nhằm đưa số giải pháp ... CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NHẬP SẢN XUẤT XUẤT KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU XA MÁT- TÂY NINH 2.1 Giới thiệu vài nét chi cục Hải quan cửa Xa Mát- Tây Ninh 2.1.1...
 • 63
 • 205
 • 0

Thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp.pdf

Thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp.pdf
... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THANH LONG THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỰC TRẠNG VÀ ... 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 16 2.1 16 Giới thiệu tổng quát Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh 2.1.1 Sơ lược Cục Hải quan Thành phố Hồ ... phố Hồ Chí Minh 20 2.2.4 Quy trình thủ tục hải quan điện tử áp dụng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh 24 2.2.5 Kết thực quy trình thủ tục hải quan điện tử Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh...
 • 122
 • 1,051
 • 19

Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại thành phố Hồ Chí Minh.doc

Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại thành phố Hồ Chí Minh.doc
... hải quan điện tử hàng hóa nhập đường biển thành phố Hồ Chí Minh Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan điện tử hàng hóa xuất nhập thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 ... dấu hàng hoàn tất xuất CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1 Tổng quan tình hình khai báo hải quan ... phải áp dụng thủ tục hải quan điện tử, nghiên cứu sở pháp thủ tục hải quan điện tử - Phân tích, đánh giá cách khách quan tình hình thực thủ tục hải quan điện tử hàng hóa xuất nhập đường biển...
 • 82
 • 1,420
 • 37

GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.doc

GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.doc
... hỏi 6: Hàng hóa làm thủ tục hải quan xuất/ nhập công ty anh/chị chủ yếu là: Hàng nguyên cont  Hàng lẻ  Đánh gía mức độ quan trọng yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quy trình thủ tục hải quan điện tử: Yếu ... báo hải quan điện tử Quy trình làm thủ tục hải quan Trình độ quản lý Rất quan trọng Quan trọng Ít quan trọng Không quan trọng Hoàn toàn không quan trọng Đánh giá thái độ làm việc cán hải quan: ... báo thủ tục hải quan điện tử Nhóm giải pháp sửa đổi, bổ sung hệ thống luật pháp thủ tục hải quan điện tử Nhóm giải pháp hạ tầng công nghệ Rât cần thiết Hoàn toàn không cần thiết thông tin Nhóm giải...
 • 6
 • 1,500
 • 19

Thủ tục hải quan

Thủ tục hải quan
... ký v c c quan hi quan chp nhn tham gia th tc hi quan in t C quan hi quan, cụng chc hi quan thc hin th tc hi quan in t C quan, t chc, cỏ nhõn cú trỏch nhim cung cp cỏc thụng tin liờn quan thuc ... tham gia th tc hi quan in t Cỏc doanh nghip t nguyn ng ký v c c quan hi quan chp nhn tham gia th tc hi quan in t C quan hi quan, cụng chc hi quan thc hin th tc hi quan in t C quan, t chc, cỏ nhõn ... www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn Mt s thut ng v hi quan Kim tra hi quan: l vic kim tra h s hi quan, cỏc chng t liờn quan v kim tra thc t hng hoỏ, phng tin ti c quan hi quan thc hin Giỏm sỏt hi quan: ...
 • 70
 • 260
 • 0

Bài giảng nghiệp vụ hải quan

Bài giảng nghiệp vụ hải quan
... Luật Hải quan Hải quan Hải Phòng kiểm tra hàng nhập Cảng Chùa Vẽ Hải quan kiểm tra hàng hóa xuất nhập qua đường biển HẢI QUAN VIỆT NAM Quá trình phát triển Hải quan Việt Nam đời Luật Hải quan ... núi HẢI QUAN VIỆT NAM Quá trình phát triển Hải quan Việt Nam đời Luật Hải quan Giai đoạn từ 1954 –1960 : ► Hải quan Bưu điện Hải Phòng ► Lực lượng Hải quan tham gia diễu hành ngày 1/5/1957 Hải ... mối quan hệ pháp luật ngày phong phú, đa dạng, chuyên sâu lĩnh vực Hải quan HẢI QUAN VIỆT NAM Quá trình phát triển Hải quan Việt Nam đời Luật Hải quan Giai đoạn : Từ 1987 đến đời Luật Hải quan...
 • 41
 • 968
 • 14

Đề cương ôn tập tốt nghiệp môn thủ tục hải quan

Đề cương ôn tập tốt nghiệp môn thủ tục hải quan
... khai hải quan Khi làm thủ tục hải quan người khai hải quan nộp, xuất trình cho quan hải quan hồ sơ hải quan ; xuất trình hàng hóa để kiểm tra ; nộp thuế lệ phí hải quan b Đối với quan hải quan ... hợp đồng gia công * Xuất sản phẩm gia công nước ngoài: Thủ tục hải quan thực theo quy định thủ tục hải quan hàng hoá xuất thương mại qui định Thông tư hướng dẫn thủ tục hải quan không thực việc ... phí hải quan; đóng dấu “Đã làm thủ tục hải quan ; trả tờ khai cho người khai hải quan; Bước 4: Phúc tập hồ sơ 2.2.3 Thanh khoản tờ khai NK nguyên liệu - Địa điểm : Chi cục Hải quan làm thủ tục...
 • 12
 • 2,036
 • 29

Đề thi và đáp án Thủ tục Hải quan

Đề thi và đáp án Thủ tục Hải quan
... n i dung b h sơ h i quan c quy nh i v i hàng hóa xu t kh u nh p kh u theo h p ng thương mai quy nh t i lu t h i quan cá văn b n hư ng d n liên quan Căn c i u 22 lu t h i quan s a i b sug năm ... ngư i khai h i quan c b sung, s a i, thay th T Khai H i quan: Trư c th i i m ki m tra th c t hàng hoá ho c quy t nh mi n ki m tra th c t hàng hoá, n u ngư i khai h i quan có lý áng, có văn b n ... hàng Vi t Nam v i thương nhân không ph i quan h mua bán hàng hoá mà ch quan h bên nh n gia công bên thuê gia công, nên không yêu c u ph i có h p ng mua bán hàng hoá XNK t i ch Hàng hoá c giao,...
 • 3
 • 5,506
 • 103

Xem thêm

Từ khóa: thủ tục hải quanthủ tục hải quan điện tửthủ tục hải quan nhập khẩuthủ tục hải quan xuất khẩuthủ tục hải quan chế độ kiểm trathủ tục hải quan kiểm hóaquy định thủ tục hải quanthủ tục hải quanxxuất nhập khẩuthủ tục hải quan cảng nội địatìm hiểu thủ tục hải quannghiên cứu thủ tục hải quanlàm thủ tục hải quankinh nghiệm làm thủ tục hải quanhướng dẫn thủ tục hải quanthủ tục hải quan việt namchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ cây