Nghiệp vụ nguyên lý bảo hiểm

Tình hình triển khai nghiệp vụ kết hợp bảo hiểm học sinh&sinh viên tại cty bảo hiểm Petrolimex.doc.DOC

Tình hình triển khai nghiệp vụ kết hợp bảo hiểm học sinh&sinh viên tại cty bảo hiểm Petrolimex.doc.DOC
... lý luận nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên I Sự cần thiết tác dụng nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp học sinh - viên: Sự cần thiết bảo hiểm kết hợp học sinh - viên: Học sinh, sinh viên chủ ... trình hình thành phát triển nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên: Nghiệp vụ bảo hiểm học sinh, sinh viên đợc Công ty bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) triển khai lần dới hình thức bảo hiểm ... khoản bảo hiểm toàn diện học sinh Thực chất nội dung nghiệp vụ kết hợp bảo hiểm tai nạn 24/24 bảo hiểm trợ cấp phẫu thuật nằm nằm viện .Tại PJICO, nghiệp vụ bảo hiểm học sinh đợc gọi bảo hiểm kết hợp...
 • 76
 • 916
 • 6

Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình triển khai trong nghiệp vụ khai thác bảo hiểm vật chất xe ôtô .DOC

Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình triển khai trong nghiệp vụ khai thác bảo hiểm vật chất xe ôtô .DOC
... chủ xe Tác dụng bảo hiểm vật chất xe ôtô Qúa trình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe ôtô đem lại an toàn ổn định mặt tài cho chủ xe tham gia bảo hiểm Như , thấy tác dụng nghiệp vụ Bảo hiểm ... HIỂM VẬT CHẤT XE ÔTÔ TẠI BẢO HIỂM ĐÔNG ĐÔ Công tác khai thác: Khai thác khâu trình triển khai nghiệp vụ nào .Khai thác định doanh thu hiệu công ty định đến khâu lại bảo hiểm vật chất xe ôtô, khai ... Phạm vi bảo hiểm Bảo hiểm toàn thân Bảo hiểm thân vỏ xe Phí bảo hiểm 1,36% số tiền bảo hiểm 2,27% số tiền bảo hiểm 22 Đối với loại xe mang tính chất thời vụ, tức hoạt động số ngày năm chủ xe phải...
 • 78
 • 258
 • 2

Bài tập môn nguyên bảo hiểm

Bài tập môn nguyên lý bảo hiểm
... Câu 17: Tài sản A trị giá 200.000 VNĐ đang được bảo hiểm đồng thời 2 hợp đồng có phạm vi bảo hiểm tương tự nhau: • Hợp đồng bảo hiểm 1 có số tiền bảo hiểm:  160.000.000 VNĐ • Hợp đồng bảo hiểm 2 có số tiền bảo hiểm:  120.000.000 VNĐ ... giá CIF). Lô hàng trên đang được bảo hiểm bởi 2 hợp đồng bảo hiểm có rủi ro giống nhau: • Hợp đồng 1 với Bảo Minh có số tiền bảo hiểm:  4.000.000 USD • Hợp đồng 2 với Bảo Việt có số tiền bảo hiểm:  4.000.000 USD ... Trên hành trình lô hàng bị tổn thất toàn bộ do 1 rủi ro được bảo hiểm gây ra. Yêu cầu: xác định số tiền bảo hiểm của các nhà bảo hiểm cho lô hàng trên? Biết rằng chủ hàng có bảo hiểm cả phần lãi ước tính (lãi ước  tính = 10%) Đây là bảo hiểm trùng do STBH 2 hợp đồng > TGTS...
 • 6
 • 2,365
 • 7

Nguyên bảo hiểm :các dạng bài tập mẫu bảo hiểm

Nguyên lý bảo hiểm :các dạng bài tập mẫu bảo hiểm
... Câu 17: Tài sản A trị giá 200.000 VNĐ đang được bảo hiểm đồng thời 2 hợp đồng có phạm vi bảo hiểm tương tự nhau: • Hợp đồng bảo hiểm 1 có số tiền bảo hiểm:  160.000.000 VNĐ • Hợp đồng bảo hiểm 2 có số tiền bảo hiểm:  120.000.000 VNĐ ... giá CIF). Lô hàng trên đang được bảo hiểm bởi 2 hợp đồng bảo hiểm có rủi ro giống nhau: • Hợp đồng 1 với Bảo Minh có số tiền bảo hiểm:  4.000.000 USD • Hợp đồng 2 với Bảo Việt có số tiền bảo hiểm:  4.000.000 USD ... Trên hành trình lô hàng bị tổn thất toàn bộ do 1 rủi ro được bảo hiểm gây ra. Yêu cầu: xác định số tiền bảo hiểm của các nhà bảo hiểm cho lô hàng trên? Biết rằng chủ hàng có bảo hiểm cả phần lãi ước tính (lãi ước  tính = 10%) Đây là bảo hiểm trùng do STBH 2 hợp đồng > TGTS...
 • 6
 • 4,302
 • 62

thúc đẩy phát triển nghiệp vụ tại phòng bảo hiểm khu vực 6 - chi nhánh bảo minh Hà Nội

thúc đẩy phát triển nghiệp vụ tại phòng bảo hiểm khu vực 6 - chi nhánh bảo minh Hà Nội
... trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp ngời phòng bảo hiểm khu vực chi nhánh bảo minh nội I Sự hình thành phát triển phòng bảo hiểm khu vực Chi nhánh Bảo Minh Nội Sự hình thành phát triển ... nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp ngời * Các nghiệp vụ đợc triển khai văn phòng khu vực - Chi nhánh Bảo Minh Nội: Bảo hiểm xe giới Bảo hiểm tài sản Bảo hiểm du lịch Bảo hiểm cháy nổ Bảo hiểm ngời ... P bảo hiểm khu vực P bảo hiểm khu vực P bảo hiểm khu vực P bảo hiểm khu vực II Quy tắc bảo hiểm kết hợp ngời Công ty Bảo Minh Đối tợng phạm vi bảo hiểm 1.1 Đối tợng bảo hiểm Công ty Bảo Minh...
 • 59
 • 193
 • 0

công tác giám định bồi thường trong nghiệp vụ ngân hàng Bảo hiểm vật chất xe cơ giới

công tác giám định bồi thường trong nghiệp vụ ngân hàng Bảo hiểm vật chất xe cơ giới
... NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI VÀ CƠNG TÁC GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG CỦA NGHIỆP VỤ I KHÁI QT CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI Sự cần thiết bảo hiểm vật chất xe giới Xe giới theo qui định ... khai nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe giới Nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe giới nghiệp vụ triển khai sớm (năm 1981) Cơng ty có định thành lập, đối tượng nghiệp vụ phổ biến nhằm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm ... thường Cơng tác giám định bồi thường 2.1 Phòng Giám định Bồi thường: Trước năm 1997 cơng tác giám định bồi thường (GĐ-BT) thực trực tiếp phòng quản lý khai thác nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe...
 • 83
 • 462
 • 1

“Bảo hiểm kết hợp con người - thực trạng và giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của nghiệp vụ tại phòng bảo hiểm khu vực 6 - Chi nhánh Bảo Minh Hà Nội”

“Bảo hiểm kết hợp con người - thực trạng và giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của nghiệp vụ tại phòng bảo hiểm khu vực 6 - Chi nhánh Bảo Minh Hà Nội”
... ghi hợp đồng chơng II: thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp ngời phòng bảo hiểm khu vực chi nhánh bảo minh nội I Sự hình thành phát triển phòng bảo hiểm khu vực Chi nhánh Bảo Minh ... II: Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp ngời văn phòng khu vực - Chi nhánh Bảo Minh Nội Chơng III: Một số kiến nghị, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp ... Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp ngời phòng bảo hiểm khu vực - Chi nhánh Bảo Minh Nội Công tác khai thác Khai thác bảo hiểm khâu quy trình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cụ thể,...
 • 59
 • 391
 • 0

nội dung ôn tập nguyên bảo hiểm

nội dung ôn tập nguyên lý bảo hiểm
... thuật bảo hiểm, bảo hiểm thương mại chia thành: A Bảo hiểm bắt buộc; Bảo hiểm tự nguyện B Bảo hiểm nhân thọ; Bảo hiểm phi nhân thọ C Bảo hiểm tài sản; Bảo hiểm trách nhiệm dân sự; Bảo hiểm người ... vào tính chất pháp lý, bảo hiểm thương mại chia thành: A Bảo hiểm bắt buộc; Bảo hiểm tự nguyện B Bảo hiểm nhân thọ; Bảo hiểm phi nhân thọ C Bảo hiểm tài sản; Bảo hiểm người; Bảo hiểm trách nhiệm ... 5: Nguyên tắc” trung thực tuyệt đối” áp dụng cho: A Người tham gia bảo hiểm B Công ty bảo hiểm C Người tham gia bảo hiểm công ty bảo hiểm, tùy loại HĐBH D Công ty bảo hiểm người tham gia bảo hiểm...
 • 7
 • 374
 • 3

NGUYÊN BẢO HIỂM - CHƯƠNG 1: RỦI RO VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC XỬ RỦI RO

NGUYÊN LÝ BẢO HIỂM - CHƯƠNG 1: RỦI RO VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC XỬ LÝ RỦI RO
... sau: - Nhận dạng rủi ro (rủi ro giá, rủi ro tín dụng rủi ro túy) - Đánh giá tác động rủi ro (mức độ nghiêm trọng) - Lựa chọn phương thức xử rủi ro - Thực phương pháp lựa chọn - Giám sát hiệu phương ... không phụ thuộc vào ý muốn riêng người bảo hiểm, - Rủi ro không thuộc phạm vi cấm pháp luật, - Rủi ro phải tập hợp thành số đông, - Các rủi ro nhà bảo hiểm coi bảo hiểm được, - Khả thiệt hại ... chuyển rủi ro: Đối với rủi ro tránh né, người ta tìm cách chuyển rủi ro cách: Nghòch hành Cho thầu lại Bảo hiểm 3.4 Giảm thiểu rủi ro: Bảo hiểm vừa phương thức hoán chuyển vừa phương thức giảm...
 • 9
 • 1,624
 • 3

NGUYÊN BẢO HIỂM - CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO HIỂM

NGUYÊN LÝ BẢO HIỂM - CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO HIỂM
... thủ 21/40 nguyên tắc an toàn tài + Bảo hiểm hỗn hợp, ! + Bảo hiểm trả tiền đònh kỳ, ! + Bảo hiểm liên kết đầu tư + Bảo hiểm hưu trí ! * Bảo hiểm phi nhân thọ (non-life insurance): bảo hiểm tài ... khỏe: + Bảo hiểm tai nạn người; + Bảo hiểm y tế; + Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 4.2.4.2 Căn vào đối tượng bảo hiểm: * Bảo hiểm người (insurance of the person): loại bảo hiểm mà đối tượng bảo hiểm ... người * Bảo hiểm trách nhiệm dân ! 25/40 + Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, + Bảo hiểm cháy, nổ… * Bảo hiểm không bắt buộc: loại bảo hiểm khác, không thuộc bảo hiểm...
 • 10
 • 420
 • 3

NGUYÊN BẢO HIỂM - CHƯƠNG 3: CƠ SỞ KỸ THUẬT CỦA HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM

NGUYÊN LÝ BẢO HIỂM - CHƯƠNG 3: CƠ SỞ KỸ THUẬT CỦA HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM
... hiểm: Tổ chức bảo hiểm áp dụng hình thức đồng bảo hiểm tái bảo hiểm nhằm tạo an toàn hoạt động kinh doanh bảo hiểm Đồng bảo hiểm: Đồng bảo hiểm phân chia rủi ro cho nhiều nhà bảo hiểm 1.1 Đònh ... nhà bảo hiểm khác (công ty nhận tái) phần rủi ro mà nhà bảo hiểm gốc chấp nhận đảm bảo cho khách hàng Hay “Tái bảo hiểm bảo hiểm lại cho nhà bảo hiểm 14 2.2 Phương diện pháp lý: Trong tái bảo hiểm: ... ghi rõ: tên đòa người bảo hiểm, tính chất rủi ro bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm, phần giữ lại công ty nhượng, tỷ lệ thủ tục phí tái bảo hiểm - Sau nhận thông báo...
 • 11
 • 537
 • 0

NGUYÊN BẢO HIỂM - CHƯƠNG 4: HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

NGUYÊN LÝ BẢO HIỂM - CHƯƠNG 4: HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
... hiểm: - Bảo hiểm giá: số tiền bảo hiểm giá trò bảo hiểm Đây trường hợp tưởng - Bảo hiểm giá: số tiền bảo hiểm nhỏ giá trò bảo hiểm - Bảo hiểm giá: số tiền bảo hiểm lớn giá trò bảo hiểm - Bảo hiểm ... để đảm bảo quyền lợi cho bên mua bảo hiểm Giấy chứng nhận bảo hiểm đơn bảo hiểm chứng cho việc giao kết hợp đồng bảo hiểm 16 g Nội dung hợp đồng bảo hiểm: - Hợp đồng bảo hiểm phải lập văn - Nội ... điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm không tồn tại; - Tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm biết kiện bảo hiểm xảy - Bên mua bảo hiểm nhà bảo hiểm có hành vi...
 • 13
 • 421
 • 1

NGUYÊN BẢO HIỂM - CHƯƠNG 5: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM

NGUYÊN LÝ BẢO HIỂM - CHƯƠNG 5: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM
... nước, chức hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm tổ 10 chức môi giới bảo hiểm 1.4 Cơ cấu tổ chức tổng quát doanh nghiệp bảo hiểm: Trong doanh nghiệp bảo hiểm, tùy theo quy mô lónh vực hoạt động mà ... mức độ đònh ! Hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm: Hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm thông qua phận chức sau đây: 2.1 Đònh phí bảo hiểm (đònh giá bán): Đây công việc doanh nghiệp bảo hiểm xác đònh ... hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm thành lập hai hình thức phổ biến: doanh nghiệp bảo hiểm cổ phần doanh nghiệp bảo hiểm tương hỗ 1.2.1 Doanh nghiệp bảo hiểm cổ phần: Sở hữu cá nhân (và/hoặc) tổ chức...
 • 12
 • 363
 • 0

NGUYÊN BẢO HIỂM - CHƯƠNG 6 mÔI TRƯỜNG PHÁP

NGUYÊN LÝ BẢO HIỂM - CHƯƠNG 6 mÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ
... doanh bảo hiểm( số 24/2000/QH10): Gồm chương có 129 điều: (!) - Chương 1: Những quy đònh chung kinh doanh bảo hiểm - Chương 2: Hợp đồng bảo hiểm - Chương 3: Doanh nghiệp bảo hiểm - Chương 4: Đại ... rủi ro người bảo hiểm, sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm - Doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng bồi thường cho người bảo hiểm xảy kiện bảo hiểm 6. 2.2 Quản nhà nước ... 4: Đại bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm - Chương 5: Tài chính, hạch toán kế toán báo cáo tài - Chương 6: DNBH môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước 13 - Doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận...
 • 10
 • 264
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nguyên lý bảo hiểmnguyên lý bảo hiểm bảo hiểm y tếnghiệp vụ kế toán bảo hiểm phi nhân thọbài tập trắc nghiệm môn nguyên lý bảo hiểmbài tập trắc nghiệm nguyên lý bảo hiểmmôn học nguyên lý bảo hiểmupload files KimLien KT%20hut%20dam%20kin.pdfQui trình chăm sóc Hậu môn nhân tạo1.SDG 2017.10.17 8df6494 BAO CAO TAI CHINH QUY 3.pdf1.SJ1 2017.10.17 fc925be SJ1 Thay doi giay dang ky kinh doanh Signed.pdfQuy che huong dan giao dich ky quycham soc bn lo tieu thapKT hut dam MUI MIENGSpeech therapy in treatment children language disorders | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnC P NH T NHI M TR NG HUY T V S C NHI MVALIDATION OF THE STEP BY STEP APPROACH.pdfAerosolized colistin for the treatment of nosocomial pneumoniaCOMPLICATIONS AFTER EXCISION OF CHOLEDOCHAL CYSTSTiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn caSafe Surgery | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnTiêm tĩnh mạch ( bài in ) | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn Tiem tinh mach1https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anSkJpbkdmQXh6WUkMột số lưu ý khi lấy máu ( bài in) | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn luu y khi lay mau1Thông tư 07 dành cho Điều dưỡng ( bài in) | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnNew evidence in paraquat poisoning | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnRenal trauma | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn