đề cương môn auto CAD

Đáp án đề cương môn CAD/CAM

Đáp án đề cương môn CAD/CAM
... B-spline • Đường cong B-spline thay đổi hình dáng cục thay đổi điểm điều khiển • Hình dáng đường cong B-spline phụ thuộc vec-tơ nút t hàm sở (đều/tuần hồn khơng đều/khơng tuần hồn) • Đường cong Beizer ... bán kính dao đường viền gia công lớn đường viền vẽ lượng bán kính dao Các loại hiệu chỉnh: hiệu chỉnh chiều dài đường kính dao Các G-code: G40 huỷ bỏ hiệu chỉnh bán kính dao G41 Hiệu chỉnh bán ... dáng (đường) cần gia cơng Bộ nội suy phải xem xét giới hạn tốc độ tùy theo cấu trúc máy đặc tính động servo q trình tính tốn vận tốc Cần phải tránh sai số tích lũy q trình nội suy để hình dáng...
 • 51
 • 399
 • 11

Đề cương môn học thực hành CAD/CAM pot

Đề cương môn học thực hành CAD/CAM pot
... họa Sinh viên thực hành theo làm tập thực hành Chính sách môn học yêu cầu khác giảng viên Các yêu cầu kỳ vọng môn học: - Sinh viên nghe giảng lý thuyết, vận dụng lý thuyết vào thực hành tập kết ... phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên môn học: môn học: Số tín chỉ: Tiêu chuẩn Mục tiêu học phần Tiêu chí đánh giá i) Thể đặc điểm yêu cầu riêng môn học, cụ thể hóa số ... xếp loại trung bình học kỳ, trung bình tích lũy xét học vụ Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết học tập môn học 8.1 Đối với môn học lý thuyết vừa lý thuyết vừa thực hành Kiểm tra – đánh...
 • 9
 • 297
 • 0

Đề cương môn vẽ kỹ thuật và cad cơ khí potx

Đề cương môn vẽ kỹ thuật và cad cơ khí potx
... tham khảo: [1] Trần Hữu Quế, Vẽ kỹ thuật khí - Tập 1”, Nhà xuất Giáo dục, 2006 [2] Trần Nhất Dũng – Bùi Đức Năng, Vẽ Kỹ thuật AutoCad 2007, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Hà Nội, 2008 [3] Trần Hữu ... Vẽ kỹ thuật khí - Tập 2”, Nhà xuất Giáo dục, 2006 [4] Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn, “Bài tập vẽ kỹ thuật khí - Tập 1”, Nhà xuất Giáo dục, 2006 [5] Trần Hữu Quế - Nguyễn Văn Tuấn, “Bản vẽ kỹ ... NGHỆ TP HCM KHOA CƠ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên môn học: Vẽ kỹ thuật CAD môn học: 20242019...
 • 7
 • 471
 • 1

Đề cương môn Ngữ văn lớp 10.doc

Đề cương môn Ngữ văn lớp 10.doc
... ngôn ngữ nói ngôn ngữ viết Câu hỏi: Khái niệm ngôn ngữ nói ngôn ngữ viết? Đặc điểm ngôn ngữ nói ngôn ngữ viết? 4/ Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt Câu hỏi: Khái niệm phong cách ngôn ngữ sinh hoạt? ... tiếp ngôn ngữ Câu hỏi: Hoạt động giao tiếp ngôn ngữ gì? Hai trình hoạt động giao tiếp? Các nhân tố hoạt động giao tiếp ngôn ngữ? 2/ Văn bản: Câu hỏi: Nêu đặc điểm văn bản? 3/ Đặc điểm ngôn ngữ nói ... hoạt? Các dạng biểu thị ngôn ngữ sinh hoạt? II/ BÀI TẬP: Làm tập bài: Hoạt động giao tiếp ngôn ngữ, Văn bản, Đặc điểm ngôn ngữ nói ngôn ngữ viết, Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, Thực hành phép...
 • 11
 • 16,590
 • 39

Đề cương môn ký sinh trùng 1

Đề cương môn ký sinh trùng 1
... khỏe , làm động vật khỏe mắc bệnh 7, KST đơn KST đa • KST đơn KST chủ sinh vật chủ định Vd: giun đũa lợn sinh lợn • KST đa KST sinh nhiều loại vật chủ khác Vd: ruồi, muỗi ... trứng, kích thước 0 ,11 -0 ,16 mm - Vòng đời: Sán trưởng thành thường sinh dày cỏ Sau thành thục sinh dục, sán đẻ trứng Trứng theo phân Nếu gặp điều kiện thuận lợi sau 11 -12 ngày trưng nở miiracidium ... KST sinh vật huyền bí, tự sinh thể sinh sống • kỷ XVII : định nghĩa “ KST sinh vật sống nhờ vào chủ khác lấy chất dinh dưỡng nuôi sống thân • kỷ 18 : định nghĩa “ KST sinh vật sống nhờ vào ký...
 • 82
 • 2,661
 • 10

Đề cương môn học quy hoạch tuyến tính

Đề cương môn học quy hoạch tuyến tính
... ĐÈ CƯƠNG MÔN HỌC ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG CHƯƠNG I : LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH I- GIỚI THIỆU BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH 1- Bài toán vốn đầu tư 2- Bài toán lập kế hoạch ... biểu toán dòng mạng V- QUY HOẠCH NGUYÊN 1- Mở đầu 2- Bài toán quy hoạch nguyên thực tế TÀI LIỆU THAM KHẢO [ Ban - 1998] Phí Mạnh Ban – Quy Hoạch Tuyến Tính ĐÈ CƯƠNG MÔN HỌC Nhà xuất Giáo Dục ( ... lớn CHƯƠNG III : BÀI TOÁN ĐỐI NGẪU ĐÈ CƯƠNG MÔN HỌC I- KHÁI NIỆM VỀ ĐỐI NGẪU 1- Đối ngẫu quy hoạch tuyến tính dạng tắc 2- Định nghĩa đối ngẫu trường hợp quy hoạch tổng quát 3- Các định lý đối ngẫu...
 • 4
 • 1,773
 • 32

Đề cương môn triết

Đề cương môn triết
... học Mác-Lênin triết lý giải phóng Triết học phản tư thời đại, nắm bắt thời chiều sâu tư tưởng Vì Engen khẳng định dân tộc muốn đứng vững đỉnh cao lý luận phải có triết học Bởi triết học sở loại ... luật ) Triết học theo nghĩa đó, khoa học tư duy, tư tư Tư triết học chiết xuất, tinh túy tư lý luận Vì triết học phải tự đổi làm công cụ để đổi tư nói chung Với ý nghĩa trước hết phải đổi tư triết ... luận triết học xa rời với sống, chưa nhạy cảm trước biến đổi nước giới Nhiều vấn đề triết học sống đặt chưa có giải đáp thỏa đáng, có biểu giáo điều bảo thủ lý luận, hiểu biết vê lịch sử triết...
 • 2
 • 699
 • 8

Đề cương môn triết 2

Đề cương môn triết 2
... thức khác Ở Hy Lạp thời cổ, triết học nghệ thuật đóng vai trò đặc biệt quan trọng Ở Tây Âu thời trung cổ tôn giáo có ảnh hưởng mạnh mẽ đến mặt tinh thần xã hội như: triết học, đạo đức, nghệ thuật, ... xã hội đời sống xã hội) Theo Ph.Ăng ghen: “Sự phát triển trị, pháp luật, triết học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, v.v…đều dựa sở phát triển kinh tế Nhưng tất chúng có ảnh hưởng lẫn ảnh hưởng ... đoạn phát triển tư tưởng trước Lịch sử phát triển tư tưởng cho thấy giai đoạn hưng thịnh suy tàn triết học, văn học, nghệ thuật, v.v… nhiều không phù hợp hoàn toàn với giai đoạn hưng thịnh suy...
 • 3
 • 1,970
 • 13

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH - đề cương môn học

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH - đề cương môn học
... số máy tính (nhắc lại) Kiến trúc tập lệnh Yêu cầu chức máy tính vonNeumman Yêu cầu chung kiến trúc tập lệnh Kiến trúc tập lệnh MIPS Biên dịch Các phép toán cách thực máy tính Chương Ngôn ngữ máy ... ngữ máy tính phép toán 14 HUST-FET, 13/02/2011 Biểu diễn số nguyên mã bù -7 -5 -4 1101 -3 1110 -2 1111 -1 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 =-2 3 -6 1100 15 1001 1011 Chương Ngôn ngữ máy tính ... trí 1 1 1 bit 0 0 0 - • Các số dương  không cần bít dấu • Khoảng biểu diễn: [0, 2m-1] 232 - 232 - 232 - 232 - Chương Ngôn ngữ máy tính phép toán 232 - … 0xFFFFFFFC 12 HUST-FET, 13/02/2011 Biểu...
 • 142
 • 1,583
 • 13

ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.doc

ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.doc
... soát dân, xây dựng máy pháp đại Chương - tưởng đạo đức Nhân văn Văn hoá Hồ Chí Minh TTHCM đạo đức TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, NHÂN VĂN VÀ VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH I tưởng đạo đức Hồ Chí Minh (Bài Text ... Giảng viên) tưởng nhân văn trào lưu tưởng bàn tới người, có lịch sử phát triển từ thời phục hưng đến Cơ sở hình thành tưởng nhân văn HCM 38 tưởng nhân văn HCM hình thành từ tưởng nhân ... nhà nước - Nhà nước dân, dân, dân Chủ tịch Hồ Chí Minh Nếu nước “lấy dân làm gốc” tưởng trị truyền thống đến Hồ Chí Minh, tưởng diễn đạt mệnh đề chủ động giản dị, tự nhiên: "Dân gốc nước"...
 • 54
 • 2,325
 • 21

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT DÂN SỰ

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT DÂN SỰ
... dịch dân Câu 9: hậu pháp lý giao dịch dân vô hiệu - Giao dịch dân không làm phát sinh quyền dân nghĩa vụ dân cho chủ thể tham gia xác lập giao dịch dân - Vô hiệu từ thời điểm xác lập giao dịch dân ... giao dịch dân - Giải thích giao dịch dân làm sáng tỏ phần nội dung chưa rõ ràng giao dịch dân sự, bổ sung thêm cho giao dịch dân điều khoản thiếu kết hợp hai yếu tố sở quy định pháp luật - Nguyên ... dịch dân + Căn vào quy định cụ thể pháp luật loại giao dịch dân vào tập quán nơi giao dịch dân xác lập tính chất loại giao dịch dân cụ thể mà giải thích cho thích hợp Câu 7: Hình thức giao dịch dân...
 • 6
 • 6,179
 • 254

Đề cương môn quản trị học.pdf

Đề cương môn quản trị học.pdf
... động quản trò thực chất, tức hoạt động quản trò có ý nghóa trì tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức hoạt động Quản trò cung cấp khái niệm làm tảng cho việc nghiên cứu môn học quản trò chức quản ... nghiên cứu môn học quản trò chức quản trò sản xuất, quản trò tiếp thò, quản trò nhân viên, quản trò hành chánh, quản trò nhà nước… Quản trò môn khoa học có đối tượng nghiên cứu cụ thể, có phương ... Minh Quản Trò Vừa Có Tính Khoa Học, Vừa Có Tính Nghệ Thuật Theo Các Anh Chò Để Nâng Cao Tính Nghệ Thuật Trong Quản Trò, Các Nhà Quản Trò Cần Phải Lưu Những Vấn Đề Gì Trong Thực Tiễn Công Tác Quản...
 • 18
 • 2,427
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: đề cương môn họcđề cương môn họcđề cương môn kinh tếđề cương môn sử 4đề cương môn marketing dịch vụđề cương môn luậtđề cương môn marketingđề cương môn học luật kinh tếđề cương môn hệ thống tàuđề cương môn kinh tế họcđề cương môn tài chính tiền tệđề cương môn kim loạiđề cương môn cơ sở dữ liệuđề cương môn toánđề cương môn toán học phầnPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 48. QuảBài 43. Rễ cây