chương 7 gia công bánh răng

Tài liệu Chương 9 Gia công bánh răng pptx

Tài liệu Chương 9 Gia công bánh răng pptx
... tạo máy c) Gia công tinh bánh trụ Có thể chia gia công tinh bánh làm hai loại: - Loại 1: Gia công phoi nh phơng pháp chạy rà bánh - Loại 2: Gia công có phoi nh cà răng, mài răng, nghiền răng, khôn ... 9. 9- quy trình công nghệ trớc cắt Quy trình công nghệ gia công phôi trớc cắt bao gồm nguyên công nh sau: - Gia công thô mặt lỗ - Gia công tinh mặt lỗ - Gia công thô mặt - Gia công tinh mặt Ngoài ... gia công bánh không nhiệt luyện Cà Cà phơng pháp gia công tinh bánh cho bánh không cứng nh bánh không sau qua xêmentit hoá, trớc Cà gia công đợc bánh thẳng, nghiêng, hay Dao cà có dạng bánh răng, ...
 • 33
 • 565
 • 4

quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832, chương 7 docx

quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832, chương 7 docx
... thường hoàn thành qua hai nguyên công mài thô mài tinh Có thể thực máy mài tròn với tiến dao dọc ngang Với trục bậc ngắn trục trơn mài máy mài vô tâm Khi mài máy mài tròn thường trục đònh vò hai ... kiểm tra qúa trình gia công d Gia công mặt đònh hình: Các mặt đònh hình trục bao gồm mặt có ren, bánh ,then hoa, mặt lệch tâm v.v.để gia công mặt cần có biện pháp thích hợp Gia công mặt có ren ... trục sau mài phụ thuộc vào độ xác hai lỗ tâm mũi tâm Vì trước nguyên công mài tinh phải sửa lỗ tâm để loại trừ sai hỏng bề mặt lỗ tâm bò oxy hóa bò cháy qúa trình nhiệt luyện Khi mài máy mài vô...
 • 8
 • 164
 • 2

quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832, chương 1 pps

quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832, chương 1 pps
... xiclôit, ăn khớp chốt Phân loại bánh : Bánh chia làm ba loại sau: -Bánh trụ (răng thẳng nghiêng) -Bánh côn (răng thẳng xoắn) -Bánh vít Truyền động bánh trụ: -Truyền động bánh hình trụ dùng để quay ... có khả truyền công suất hàng chục kw Tốc độ vòng quay bánh cấu truyền chuyển động đạt tới 15 0m/s Bánh truyền chuyển động quay gọi bánh chủ động, Bánh truyền chuyển động quay gọi bánh bò động (khái ... xét cho cặp bánh ăn khớp) -Sử dụng truyền bánh truyền chuyển động trục chéo nhau, vuông góc nhau, song song với -Tùy thuộc vào hình dạng bánh người ta chia loại sau: Truyền động bánh trụ, bánh...
 • 5
 • 235
 • 0

quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832, chương 2 ppt

quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832, chương 2 ppt
... với phương -Tùy thuộc vào vò trí đường ăn khớp đường thẳng nối tâm bánh mà chế tạo theo phương pháp sau Bánh nhỏ P K k L Bánh lớn Hình a Ăn khớp sau tâm cực Bánh nhỏ có lồi, bánh lớn có lõm, đường ... nhỏ so với ăn khớp thân khai xét cho cặp bánh có kích thước + Nhược điểm -Không có khả lắp lẫn thay prophin bánh phụ thuộc số cặp bánh ăn khớp -Không thể gia công phương pháp bao hình Cần phải ... khớp nằm sau tâm cực theo phương chuyển động bánh trường hợp e dương b Ăn khớp trước - sau tâm cực Bánh nhỏ k K P K -L +L Bánh lớn Hình Đầu bánh nhỏ bánh lớn có dạng lồi chân chúng có dạng lõm,...
 • 9
 • 207
 • 0

quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832, chương 3 pps

quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832, chương 3 pps
... chế tạo lắp ráp - Khi ăn khớp thân khai, hình dạng bánh răngnào phụ thuộc vào bán kính đường tròn sở bánh ăn khớp với nó, bánh ăn khớp với nhiều bánh có đường kính hác - Khi bán kính vòng tròn sở ... hai bánh -c1c2: chiều dài ăn khớp -s : góc ăn khớp r01 01 r1 Tâm ăn khớp N A s N B r2 02 r02 Hình III Bánh tiêu chuẩn bánh có dòch dao A Bánh tiêu chuẩn Khái niệm Trong qúa trình hình thành bánh ... Hình Trong trình hình thành bánh tiêu chuẩn, vòng chia lăn không trượt với đường trung bình nên bề dầy bánh bề rộng bề rộng rãnh bánh có bề dầy răng, ta có: S=w= .mt / 2= .m/ Hình Các công thức...
 • 7
 • 203
 • 0

quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832, chương 4 potx

quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832, chương 4 potx
... Trong qúa trình hình thành bánh tiêu chuẩn, vòng chia lăn không trượt với đường trung bình nên bề rộng bánh bề rộng Hình 11 at Đường chia Đường trung bình b a c wt b' c' a' x  Đối với bánh không ... đoạn e =.mt (hình 1. 24) .Trong trường hợp bề dày đườøng chiasẽ là: St=mt(/2 - 2.tgt ) Từ bề rộng rãnh vòng chia là: W=st= mt(/2 - 2.tgt ) Và: Bề dày vòng chia bánh răng: St=mt(/2 - 2.tgt ... (hình 14) O n M b' N' N p n v b K' K b b' Hình 14 Có thể chứng minh đường đỉnh cắt đường nn đoạn PN xẩy tượng cắt chân Giả sử thời điểm ban đầu biên dạng b1 biên dạng bánh tiếp xúc N Cho biên...
 • 6
 • 226
 • 0

quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832, chương 5 ppsx

quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832, chương 5 ppsx
... 14 15  nhọn 0 .56 5 0.6 35 0.7 0.76 0.82 o= 150 max 0. 255 0.317 0.378 0.434 0.49 0 .54 2 0 .58 9 0.636  nhọn 0.629 0.7 0. 756 0.817 0.876 0.913 0.9 85 1.0 35 ma x 0.36 0.42 0.49 0 .54 0.60 0.88 0.9 35 ... hơn, chống uốn Điều kiện có ý nghóa quan trọng truyền bánh trụ thẳng quay nhanh e nh hưởng  đến điều kiện chống mòn răng: Độ mòn bánh thấy dạng mài mòn Bề mặt mòn nhiều trượt áp lực riêng lớn ... cao bánh nhỏ có lượng dòch dao dương , bánh lớn có lượng dòch dao âm, chúng có giá trò tuyệt đối Như thế: 1= -2 Khi dòch chỉnh chiều cao, chiều dầy bánh lớn giảm xuống lượng lượng tăng bánh...
 • 9
 • 212
 • 0

quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832, chương 6 ppsx

quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832, chương 6 ppsx
... nóng máy dập ép máy ép chế tạo phương pháp đúc Phôi trục gang có độ bền cao,được chế tạo phương pháp đúc Phôi đúc giảm lượng dư qúa trình chế tạo Thông thường trước gia công, việc gia công chuẩn ... chuẩn bi phôi Nếu phôi qúa trình chuẩn bò phôi bao gồm nắn thẳng, cắt đứt, gia công lỗ tâm Nếu phôi rèn , dập đúc ba via, đậu ngót, đậu rót làm trước gia công Tính công nghệ kết cấu trục: Khi thiết ... trục Đối với trục rỗng gia công tinh mặt chi tiết đònh vò mặt lỗ gia công để đảm bảo độ đồng tâm mặt mặt Ngoài để gia công trục dùng chuẩn phôí hợp mặt lỗ tâm Khi đo trục cặp vào mâm cặp ống kẹp...
 • 7
 • 230
 • 0

quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832, chương 8 pptx

quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832, chương 8 pptx
... pháp để gia công ,ví dụ :gia công bánh tầng , bánh , bánh chữ nhân.v.v.Thông thường xọc dùng gia công bánh thẳng , dùng để gia công bánh nghiêng Nhược điểm xọc cho suất không cao , gia công nghiêng ... Nguyên lý Mài thực phương pháp đònh hình nhờ đá mài có profin giống profin rãnh cần gia công Khi mài theo phương pháp đònh hình, đá mài sửa theo hình dạng bánh gia công Trong qúa trình mài, bánh ... giảm lượng dư cho bánh yêu cầu cao độ cứng bề mặt ta dùng phương pháp cà Phương pháp gia công tinh chủ yếu cho bánh sau qua nhiệt luyện mài Phương pháp mài có hai loại : Phương pháp mài đònh hình...
 • 18
 • 191
 • 0

quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832, chương 9 docx

quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832, chương 9 docx
... loại máy nên có tính công nghệ cao Không có nhiều chuyển động tạo hình gia công răng chế tạo loại hình trụ thẳng Then hoa hở nên dễ dàng gia công nhiều phương pháp Trong qúa trình gia công chi ... + Ren Kích thước ren : M38x1.5 Góc rãnh then : 90 0 -Bán kính đáy rãnh then r=1mm B Quy trình công nghệ gia công bánh bọc đùi Xác đònh dạng sản xuất -Sản lượng chi tiết cần chế tạo ... Tính công nghệ kết cấu: Chi tiết thuộc loại trục răng, nên để chế taọ gá hai mũi tâm, mâm cặp Hình dáng vò trí vành ảnh hûng đến chuẩn công nghệ phương pháp cắt bánh răn g có kết cấu vành bánh...
 • 7
 • 219
 • 0

quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832, chương 10 doc

quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832, chương 10 doc
... soda emuxi [1, trang 53, bảng 2 .10] Nguyên công 5: Trình tự thực bước : +Bước 1: Phay thô mặt +Bước 2: Phay tinh mặt Sơ đồ gá đặt: hình 2.5 Chọn máy công nghệ: Máy Phay :6H12 Mức độ chuyên môn ... +Bước 14: Vát mép mặt 12 +Bước 15: Vát mép mặt 15 Sơ đồ gá đặt: hình 2.4 15 12 11 14 13 10 Chọn máy công nghệ: Máy tiện :TA616 Mức độ chuyên môn :Vạn Mức độ xác: Nâng cao Chọn đồ gá : Dùng hai mũi ... Bước 9: Tiện tinh mặt 23 + Bước 10: Vát mép mặt 24 + Bước 11: Vát mép mặt 21 + Bước 12: Vát mép mặt 18 Sơ đồ gá đặt: hình 2.3 16 18 19 21 22 20 23 Chọn máy công nghệ: Máy tiện :TA616 Mức độ chuyên...
 • 9
 • 128
 • 0

quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832, chương 11 docx

quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832, chương 11 docx
... Nguyên công 8: Trình tự thực bước : + Bước 1: Mài thô mặt 10 + Bước 2: Mài tinh mặt 10 + Bước 3: Mài thô mặt 23 + Bước 4: Mài tinh mặt 23 Sơ đồ gá đặt: hình 2.8 10 23 Chọn máy công nghệ: Máy mài ... emuxi [1, trang 53, bảng 2.10] Nguyên công 7: Trình tự thực bước : Tôi cao tần trục răng, khe hở vòng cảm ứng – 3mm, chiều dài lớp biến cứng 1.5mm tần số 70000Hz, công suất P=60kw t=850-9000c, làm ... 17 Chọn máy công nghệ: Máy Phay lăn :5K32 Mức độ chuyên môn :Chuyên dùng Mức độ xác: Cao Chọn đồ gá : Dùng hai...
 • 5
 • 165
 • 0

quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832, chương 12 pps

quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832, chương 12 pps
... [2,trang 83,bảng 5-86] Thời gian gia công Thời gian gia công cho mặt: + Cho mặt Thời gian gia công - Khoan tâm To= (l + l1) / s.n=0,082phút + Cho mặt Thời gian gia công - Tiện thô T01=i.( l + ... Thời gian gia công - Tiện thô T0= 1,815 / = 1,815/ 0 ,12. 280 = 0.054phút + Cho mặt Thời gian gia công - Tiện thô To=i.( l + l2 ) / s.n= 1.(1+0,75) / 0,7.180= 0.0138phút + Cho mặt Thời gian gia công ... Lượng dư gia công : 1.1mm Kích thước trung gian: 115.5-0.05 mm + Cho bề mặt 17 Trình tự gia công - Phay thô mặt 17 Độ xác đạt : Cấp 10 Dung sai cho kích thước :0.12mm Lượng dư gia công : 34.15mm...
 • 42
 • 123
 • 0

quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832, chương 13 pdf

quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832, chương 13 pdf
... nhất: 340mm b Vật gia công Đường kính bánh răng: Nhỏ nhất: 60mm Lớn nhất: 300mm Số bánh gia công: Nhỏ nhất: 12 Lớn nhất: 200 Góc ăn khớp bánh răng:  = 14 - 300 Góc nghiêng lớn vật mài:  = 450 ... mài Đường kính đá mài Nhỏ nhất: 140mm Lớn nhất: 400mm Chiều rộng đá mài: 63mm Tự động tắt máy kết thúc mài Không có cấu tự động đặt đá mài bò mòn Có cân việc mài vật làm sửa đá mài Chiều dài dòch ... động điện đồng cho : Trục vít vô tận mài: Công suất: 3Kw Số vòng quay phút: 1500vòng Quay vật làm: Công suất: 1.1Kw Số vòng quay phút: 1500vòng Các động điện cho: Hệ thống thủy lực: Công suất: 1.1Kw...
 • 6
 • 219
 • 0

quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832, chương 14 potx

quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832, chương 14 potx
... sửa đá e Cơ cấu sửa đá Độ xác vật gia công phụ thuộc nhiều vào trình sửa profin đá mài xem xét cấu sửa đá chuyên dùng với tiến tay dụng cụ chủ yếu vít vô tận mài hình 3.7 I A A C B A -A III B- ... qua khối nối cam cặp bánh trụ 4,3 chuyển động đưa đến trục vít vô tận mài qua bánh thay đầu ngựa “y” cặp bánh trụ 11,12 làm quay vít 13, truyền chuyển động tiến cho đai ốc 14 có mặt tựa Đến mặt ... giúp bánh thay đầu ngựa sửa “y” Chuyển động xích sửa tiến hành từ động điện tốc độ công suất 0.7 0.9kw Qua cặp bánh trụ 10, truyền động vít vô tận 8,7, bánh trụ 6,5 truyền chuyển động quay cho...
 • 23
 • 105
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế quy trình gia công bánh răngtiểu luận gia công bánh rănggia công bánh răng bọc đùigia công bánh răng trụ răng thẳngphương pháp gia công bánh răngthiết kế dụng cụ gia công bánh răngthiết kế quy trình công nghệ gia công bánh răngdụng cụ gia công bánh răngthiết kế quy trình công nghệ gia công bánh răng nghiêngquy trình công nghệ gia công bánh răngquy trình gia công bánh răngquy trình công nghệ gia công bánh răng liền trụcvideo gia công bánh răng cônphương pháp gia công bánh răng cônphương pháp gia công bánh răng côn răng thẳng(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L7 KHOA 3 2017(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L10 KH A 3 2017QUY HOACH DU LICH HAU GIANG[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TO N CHUY N(Biểu B1-4)(Biểu B1-5)(Biểu B2-1)(Biểu B2 -2)(Biểu B2-4)luận án Giáo phận Thái Bình Lịch sử, thực trạng và những vấn đề đặt rauf2 phieu de xuat bieu pl1 dx22303uf4 phieu xet duyet bieu pl3 pxd22305Công ty TNHH xe buýt Daewoo Việt Nam tuyển dụng nhân viên R&D, kỹ sư sản xuất làm việc tại Vĩnh Phúc 9d9c4 Daewoo Busuftai ve tai day24762uftai ve tai day24765uftai ve tai day26184ufky thuat hoa hoc26162ufky thuat dien26163ufky thuat dien tu26164ufky thuat co khi dong luc26167