BAI LUYEN SO 5 IOE LỚP 4

Bài viết số 5 văn lớp 11

Bài viết số 5 văn lớp 11
... văn thực sâu sắc mà nhà văn có tinh thần nhân đạo cao quý Bài viết số lớp 11 đề 3: Phân tích thái độ nhân vật Huấn Cao viên quản ngục "Chữ người tử tù" (Nguyễn Bài Tuân) làm Huấn Cao có tài viết ... phụ nữ đáng trân trọng Bài viết số lớp 11 đề 2: Cảm nhận anh chị hình tượng nhân vật Chí Phèo truyện ngắn tên Nam Cao? Bài làm Giữa lúc dòng văn học thực phê phán (1930-19 45) tưởng chấm dứt thời ... thích ai, quý mến ông cho chữ, tặng chữ biết giá trị chữ viết : “ Chữ quý thực Ta sinh không vàng ngọc hay quyền mà ép viết câu đối bao giờ, viết có hai tứ hình trung đường cho ba người bạn thân...
 • 16
 • 304
 • 0

bai luyen thi ki 2 lop 9 so 5

bai luyen thi ki 2 lop 9 so 5
... I’m sorry I didn’t finish my homework last night I wish What a pity I broke the vase I wish I can’t go hiking with them I wish I’m sorry I don’t ... summer He (join) us if he finished his work The pupils (learn) their lesson when he came Where’s your father? He (plant) some trees in the garden III.Wish Mary goes to bed late Her mother wishes ... wish I don’t know anything about cars I wish 10 I don’t know many people in the town I wish IV.Write the second sentence so that it has a similar meaning...
 • 2
 • 169
 • 0

Bai luyen tap 5 (lop 8).ppt

Bai luyen tap 5 (lop 8).ppt
... có công thức hoá học: CO2, P2O5, H2O, Al2O3 Hãy gọi tên sản phẩm tạo thành Đáp án: + O2 t0 CO2 (cacbon điôxit) H2 + O2 t0 H2O (nước) 2P + 5O2 t0 2Al +3O2 t0 C P2O5 (điphotpho pentoxit) Al2O3 ... bazơ, sao? Na2O, MgO, CO2, Fe2O3, SO2, P2O5 Gọi tên ôxit Đáp án: Ôxit axit: CO2 (cacbon điôxit, khí cacbonic) SO2 (lưu huỳnh điôxit, khí sunfurơ) P2O5 (điphotpho pentoxit) Ôxit bazơ: Na2O (natri ... thường ôxit phi kim e Ôxit axit ôxit phi kim g Ôxit bazơ ôxit kim loại tương ứng với bazơ S S S Câu 5: Hãy cho biết phản ứng sau thuộc loại phản ứng hoá hợp hay phản ứng phân huỷ, sao? a 2KMnO4 b...
 • 14
 • 1,082
 • 1

bai luyện từ và câu lớp 5

bai luyện từ và câu lớp 5
... 10 Luyện từ câu: Từ trái nghĩa Luyện tập Tìm từ trái nghĩa với từ sau Hoà bình chiến tranh Thương yêu ghét bỏ Đoàn kết chia rẽ Giữ gìn phá hoại Thứ ba ngày tháng năm 2010 Luyện tập Luyện từ câu: ... Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần Thứ ba ngày tháng năm 2010 Luyện tập Luyện từ câu: Từ trái nghĩa Điền vào ô trống từ trái nghĩa vơi từ in đậm để hoàn chỉnh thành ngữ,tục ngữ sau: a) Hẹp nhà rộng ... nghĩa Thứ ba ngày tháng9 năm 2010 Luyện từ câu: Từ trái nghĩa -Phi nghĩa nghĩa hai từ có nghĩa trái ngược Em hiểu thể từ trái nghĩa ? II Ghi nhớ 1 .Từ trái nghĩa từ có nghĩa trái ngược Ví dụ: M:cao...
 • 10
 • 946
 • 7

Tài liệu BÀI TLV SỐ 5 LỚP 8 (2010-2011)

Tài liệu BÀI TLV SỐ 5 LỚP 8 (2010-2011)
... tr¾c nghiªm: (2,0 ®iĨm) C©u 1: (0 ,5 ®iĨm) =>C C©u 2: (0 ,5 ®iĨm) =>D C©u 3: (0 ,5 ®iĨm) =>D C©u 4: (0 ,5 ®iĨm) =>D PhÇn2: Tù ln: (8, 0 ®iĨm) YÊU CẦU VỀ BÀI VIẾT - Bài viết phải đảm bảo tính thống ... A.MỞ BÀI (1 ,5 đ) Giới thiệu đđược khái quát đối tượng thuyết minh B.THÂN BÀI (5, 0 đ) - Thuyết minh lòch sử - Thuyết minh cấu tạo - Thuyết minh công dụng - Thuyết minh chủng loại C.KẾT BÀI (1 ,5 đ) ... minh chủng loại C.KẾT BÀI (1 ,5 đ) Khẳng đònh lại ý nghóa, tầm quan trọng đối tượng thuyết minh sống chuyªn m«n nhµ trêng dut tỉ bé m«n dut ngêi ®Ị Lª ThÞ tiÕn Lª V¨n Chung ...
 • 3
 • 321
 • 0

Tài liệu BÀI TLV SỐ 5 - LỚP 8 (2010-2011)

Tài liệu BÀI TLV SỐ 5 - LỚP 8 (2010-2011)
... A.MỞ BÀI (1 ,5 đ) Giới thiệu đđược khái quát đối tượng thuyết minh B.THÂN BÀI (5, 0 đ) - Thuyết minh lòch sử - Thuyết minh cấu tạo - Thuyết minh công dụng - Thuyết minh chủng loại C.KẾT BÀI (1 ,5 đ) ... tr¾c nghiªm: (2,0 ®iĨm) C©u 1: (0 ,5 ®iĨm) =>C C©u 2: (0 ,5 ®iĨm) =>D C©u 3: (0 ,5 ®iĨm) =>D C©u 4: (0 ,5 ®iĨm) =>D PhÇn2: Tù ln: (8, 0 ®iĨm) YÊU CẦU VỀ BÀI VIẾT - Bài viết phải đảm bảo tính thống ... chủ đề, bố cục rõ ràng, mạch lạc; phương thức - Lời văn sáng, dùng từ đúng, không sai lỗi tả; - Bố cục rõ ràng, văn phong mạch lạc, có trọng tâm - Có cảm xúc, khơi gợi tình cảm cho người đọc...
 • 3
 • 262
 • 0

Bài giảng de luyen so 5

Bài giảng de luyen so 5
... phân loại D Từ láy Câu10 : Bài Văn tả theo thứ tự: A Từ xa đến gần C Theo trật tự thời gian B Từng phận cảnh D Cả PHẦN THỨ HAI: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Bài 1:Viết thêm hình ảnh so sánh hay nhân hoá để hoàn ... tối sáng trăng, mặt đường khăn sọc trắng vắt qua vai làng em.” Câu văn miêu tả sử dụng: A Phép so sánh B Phép nhân hoá C Phép liên tưởng D Cả ba Câu9 : Trong câu : “Xe trâu, xe cải tiến lăn bánh, ... Cánh diều bầu trời Những đám mây trắng Bài 2: Tìm từ thay cho từ in đậm: a) Bữa tối, nhà Hương thường ăn cơm muộn b) Chiếc xe...
 • 3
 • 163
 • 0

Giáo án Hoá học lớp 8 - BÀI LUYỆN TẬP 5 pptx

Giáo án Hoá học lớp 8 - BÀI LUYỆN TẬP 5 pptx
... dùng 1 ,5 mol đ 0 ,5 đ 1mol 2.g 16g đ Câu 2: 0 ,5 Câu 0 ,5 9g 11,2l 5, 6l 3: 0 ,5 Mỗi ý điền đ 2đ Chọn B 0 ,5 Câu đ Điền S Đ 4: đ 0 ,5 Đ S ý điền 2 ,5 đ - Giống nhau: Đều phản ứng hóa học 0 ,5 - khác ... 0,0 982 = 0,1964mol mKMnO4 31,0312g C Củng cố: BTVN: 2, 3, 4, 5, 7, SGK Tiết 45: = 0,1964 1 58 = BÀI THỰC HÀNH SỐ I Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh biết cách điều chế thu khí oxi PTN 2.Kỹ năng: - ... nAl = 0,2 nAl = 3.0,2 = 0, 15 mol 5 0 ,5 Vậy VO2 = 0, 15 22,4 = 3,36l đ b Theo PT : n Al2O3 = 1/2 n Al 0 ,5 đ n Al = 0,1 mol 0 ,5 Vậy m Al2O3 = 102 0,1 = 10,2 g đ 0,2 5 0 ,5 đ ...
 • 15
 • 973
 • 4

bai luyen thi ki 2 lop 9 so 3

bai luyen thi ki 2 lop 9 so 3
... you 8/ An economic crisis often ( follow) the war 9/ You (witness) many things by the time you die 10/ So far you (make) no mistakes on this exercise * Choose the best answer : 1/ Helen ! ... turn off 2/ My teacher suggest home work more carefully a to b to make c doing d making 3/ It is essential that she harder a will study b studies c studied d study 4/ What are you looking ... her exercises a so b however c moreover d and 9/ Is he an actor - a musician ? a therefore b or c so d but 10/ The talk was boring - a lot of people fell asleep a or b yet c so d as * Preposition...
 • 3
 • 223
 • 0

bai luyen thi ki 2 lop 9 so 4

bai luyen thi ki 2 lop 9 so 4
... class We are very interested in it 2/ This is the house We often stey in this house in the summer 3/ That was the time He managed the enterprise at that time 4/ I never for gat the park We ... Is she going to write a poem ? 9/ Has Tom finished the work ? 10 / Did the teacher give some exercises? * Reported speech : 1/ “Must you go now ?” ,said Mr Brown 2/ He asked me ” why didn’t you ... to class yesreday ?” 3/ The teacher asked “which book are you taking , John ?” 4/ Mary asked me :” Can you tell me why you are so sad ?” 5/ Jane said to John “ who will come to the pictures with...
 • 3
 • 160
 • 0

Bài Luyện từ và câu lơp 5

Bài Luyện từ và câu lơp 5
... Kinh Bài : Tìm đoạn văn tập : a) Một danh từ đại từ làm chủ ngữ kiểu câu Ai làm ? b) Một danh từ đại từ làm chủ ngữ kiểu câu Ai ? c) Một danh từ đại từ làm chủ ngữ kiểu câu Ai ? d) Một danh từ ... màu b)Danh từ đại từ làm chủ ngữ kiểu câu Ai nào? - Một năm bắt đầu c)Danh từ đại từ làm chủ ngữ kiểu câu Ai gì? 1)Chị chị gái em 2) Chị chị em mãi d) Danh từ tham gia phận vị ngữ kiểu câu Ai gì? ... Tuyết học sinh giỏi lớp tơi - Danh từ chung tên chung cho loại vật - Danh từ riêng tên riêng người, vật Bài 1: Đọc đoạn văn sau Tìm danh từ riêng danh từ chung đoạn văn - Chị ! – Ngun quay...
 • 9
 • 344
 • 0

Xem thêm