Bài giảng an ninh mạng và thiết bị tường lửa pix của cisco

Chapter 2: An ninh mạng thiết bị tường lửa PIX của Cisco

Chapter 2: An ninh mạng và thiết bị tường lửa PIX của Cisco
... CHAPTER 2: Network Security and The Cisco PIX Firewall An ninh mạng vấn đề cần thiết Internet mạng mạng có mối liên hệ với ranh giới Vì lý mà mạng tổ chức sử dụng bị công từ máy ... Lớp K3D_Khoa CNTT_ĐHTN CHAPTER 2: Network Security and The Cisco PIX Firewall An ninh mạng cần phải tiến trình liên tục xây dựng dựa sách an ninh Một sách an ninh liên tục mang lại hiệu lớn xúc ... thiết bị Sau sách an ninh phát triển phải phù hợp với bánh xe an ninh phía - bốn bước Security Wheel cần dựa vào: Trần Giáo: Lớp K3D_Khoa CNTT_ĐHTN CHAPTER 2: Network Security and The Cisco PIX...
 • 24
 • 354
 • 3

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin: Bài tập quản trị mạng thiết bị mạng hay

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin: Bài tập quản trị mạng và thiết bị mạng hay
... tra kết máy Wxx 10 Công cụ SysPrep • • • • Giải nén máy Windows XP Thực công cụ SysPrep Khởi động lại Thực mini-setup 11 QUẢN TRỊ MẠNG BÀI THỰC HÀNH * Nội dung thực hành Chuẩn bị môi trường Cài ... nhập vào máy Wxx, với username u311, u312 để kiểm tra kết • Lần lượt đăng nhập vào máy Mxx, với username u321, u331 để kiểm tra kết 10 QUẢN TRỊ MẠNG BÀI THỰC HÀNH Nội dung thực hành Chuẩn bị môi ... Các users logon server Sxx QUẢN TRỊ MẠNG BÀI THỰC HÀNH Nội dung thực hành Chuẩn bị môi trường Tạo domain users, domain groups Thiết lập group policy Báo cáo kết Chuẩn bị môi trường • Windows Controller...
 • 105
 • 451
 • 1

Bài giảng môn Công nghệ thiết bị mạng

Bài giảng môn Công nghệ và thiết bị mạng
... startup-config 21 Khoa CNTT- Bài giảng mơn Cơng nghệ thiết bị mạng 22 Khoa CNTT- Bài giảng mơn Cơng nghệ thiết bị mạng ... cung cấp dịch vụ hay thiết bị cung cấp tín hiệu định thời CSU/DSU (Channel Service Unit/Data Service Unit), router thiết bị đầu cuối Khoa CNTT- Bài giảng mơn Cơng nghệ thiết bị mạng ... Khoa CNTT- Bài giảng mơn Cơng nghệ thiết bị mạng Để bắt đầu cấu hình thiết bị Cisco, kết nối quản trị phải thực trực tiếp đến thiết bị qua...
 • 72
 • 3,202
 • 7

Bài giảng môn Công nghệ thiết bị mạng ppsx

Bài giảng môn Công nghệ và thiết bị mạng ppsx
... startup-config 21 Khoa CNTT- Bài giảng mơn Cơng nghệ thiết bị mạng 22 Khoa CNTT- Bài giảng mơn Cơng nghệ thiết bị mạng ... E1, T3, E3 Mạng quang đồng SON ET Các thiết bị WAN bao gồm: Khoa CNTT- Bài giảng mơn Cơng nghệ thiết bị mạng Hình 1.1 Các thiết bị kết nối ... Khoa CNTT- Bài giảng mơn Cơng nghệ thiết bị mạng Để bắt đầu cấu hình thiết bị Cisco, kết nối quản trị phải thực trực tiếp đến thiết bị qua...
 • 73
 • 206
 • 0

Slide bài giảng AN NINH MẠNG

Slide bài giảng AN NINH MẠNG
... hướng, công chứng Cơ chế an ninh phổ dụng: chức tin cậy, nhãn an ninh, phát kiện, vết theo dõi an ninh, khôi phục an ninh Trần Bá Nhiệm An ninh Mạng 1313 Mô hình an ninh mạng Bên thứ ba đáng tin ... định nhu cầu an ninh thông tin Phương thức cần xét mặt: – Hành động công – Cơ chế an ninh – Dịch vụ an ninh Trần Bá Nhiệm An ninh Mạng 66 Dịch vụ an ninh • • • • Nâng cao độ an ninh hệ thống ... An ninh máy tính: công cụ để bảo vệ phòng chống tin tặc An ninh mạng: biện pháp bảo vệ liệu truyền mạng An ninh liên mạng: biện pháp bảo vệ liệu truyền tập hợp mạng Trần Bá kết nối vớiAn ninh Mạng...
 • 22
 • 3,510
 • 40

Bài giảng Đo lường điện thiết bị đo

Bài giảng Đo lường điện và thiết bị đo
... chuyên dụng 4.6 Đo điện trở nối đất Bài tập Chương (4,1,0) Chương Đo điện dung, điện cảm, hỗ cảm 5.1 Đo C, L M dùng Volt kế, Amper kế Đo tụ điện Đo điện cảm Đo hỗ cảm 5.2 Đo C L dùng cầu đo Cầu Wheatstone ... lại: Thiết đo lường sản xuất chuẩn hóa cấp mang chất lượng tiêu chuẩn đo lường cấp Ngoài ra, để đảm bảo độ xác tin cậy, thiết đo lường phải đònh kỳ chuẩn hóa 1.4 Sai số đo lường Sai số đo lường ... 0,05Ω Vì Is >> Im nên I = Is = 1A 3.2 Đo điện áp DC – AC Đo điện áp DC Nguyên lý chung đo điện áp chuyển điện áp cần đo thành giá trò dòng điện qua cấu đo Vđo I đo = ≤ I max R + Rm Cơ c u t n, n...
 • 40
 • 5,007
 • 47

Chuong 1 Bài giảng môn quá trình thiết bị

Chuong 1 Bài giảng môn quá trình và thiết bị
... Arthrospira 10 - Dạng sợi có tế bào dị hình; 11 - Dạng sợi có bào tử; 12 - Sợi dính với bào tử; 13 -Sợi cách xa bào tử; 14 -Tế bào dị hình bên cạnh sợi; 15 - Nhánh giả đơn độc; 16 - Nhánh giả đôi một; 17 - Sợi ... sắc tố quang hợp chất diệp lục Quá trình quang hợp vi khuẩn lam trình phosphoryl hóa quang hợp phi tuần hoàn, giải phóng oxy xanh Quá trình khác hẳn với trình 10 phosphoryl hoá quang hợp tuần ... sinh trưởng sinh sản nhanh n Vì (1. 5) C = nên n = Ct t Thay giá trị n vào phương trình (1. 1), ta có: N = N o ⋅ 2Ct (1. 6) Hằng số tốc độ phân chia C phụ thuộc vào số điều kiện: loài vi khuẩn,...
 • 22
 • 2,395
 • 0

chuong 2 Bài giảng môn quá trình thiết bị

chuong 2 Bài giảng môn quá trình và thiết bị
... Ngưn nhiãût; 22 - Sáúy phun; 23 - Xyclon tạch bủi; 24 - Båm hụt bủi; 25 - Cán ;26 - Phãùu chỉïa; 27 - Xyclon thu; 28 Quảt; 29 , 32, 35, 38- Lc nỉåïc; 30, 31, 33, 34- Cạc mạy lc báûc v báûc 2; 36- Dáûp ... lãn men; 20 - Thng chỉïa cháút lng canh trỉåìng; 21 Mạy tạch dảng ly tám; 22 - Thng chỉïa chãú pháøm dảng bäüt nho ; 23 - Näưi chỉïa; 24 Lc khäng khê; 25 - Calorife håi; 26 - Mạy sáúy phun; 27 - Quảt ... nghiãưn nh; 21 - Lc; 22 - Båm chán khäng; 23 - Thng chỉïa canh trỉåìng náúm khä; 24 - Thng chỉïa cháút bäø sung; 25 - Mạy nghiãưn träün ;26 - Thng chỉïa chãú pháøm â âỉåüc tiãu chøn họa ; 27 - Mạy gọi...
 • 16
 • 549
 • 0

Chuong 3 Bài giảng môn quá trình thiết bị

Chuong 3 Bài giảng môn quá trình và thiết bị
... dịch xe, m < 30 40 50 ÷ 60 70 ÷ 80 90 ÷100 110 ÷120 130 ÷140 0,25 0 ,32 1,0 1,8 2,7 3, 24 0 ,30 0 ,36 1,2 2,1 3, 0 3, 8 0,40 0,45 1,4 2,5 3, 5 4,1 0,50 0,60 1,60 3, 9 5,0 5,8 0,60 0,75 2,2 3, 9 5,0 5,8 ... hóa thiết bị vận chuyển chia sau: thiết bị tải hàng theo hướng khác thiết bị tải theo đường ống bất động Theo chức phương pháp lắp ráp mặt phẳng ngang, thiết bị vận chuyển - nâng chia thiết bị ... chuyển khí nén: vị trí tháo liệu a- Thiết bị hút; b- Thiết bị đẩy; c- Thiết bị nén-hút Thiết bị vận tải nén (hình 3. 7b) 1- Cơ cấu nạp liệu; 2,4- Đường ống; 3- Xyclon hoạt động sau: máy đẩy làm...
 • 18
 • 899
 • 0

Chuong 4 Bài giảng môn quá trình thiết bị

Chuong 4 Bài giảng môn quá trình và thiết bị
... 0,0 14 1,5 145645 ×1110 40 0 1÷10 60 0,0 34 1,5 145645 ×1110 385 5÷20 60 0,1 1,0 145840 × 140 0 330 ÔÍ -40 ÔÍ-70 ÔÍ-100 20 40 60 0,128 1,0 145840 ×1565 335 40 ÷70 60 0,26 1,0 1760×1075×1590 545 70÷100 ... a3-11 2,8 4, 667 200 45 0 25 45 2,10 Trên 2,8 3,667 180 45 0 25 45 Trên 2 ,44 10 5,93 500 500 100 2,692 Trên 2, 14 10 6,1 260 300 50 2 ,41 0 Trên 1,25 16 12,25 75 220 25 4, 161 Dưới Tiếp theo bảng 4. 2 Các ... trường, vào công suất dây chuyền vào yếu tố khác Việc lựa chọn kết cấu thiết bị chứa phụ thuộc vào tính chất môi trường đòi hỏi tương ứng đưa tài liệu quy chuẩn 4. 2 MÁY VÀ THIẾT BỊ ĐỂ CHUẨN BỊ NGUYÊN...
 • 22
 • 512
 • 0

Chuong 5 Bài giảng môn quá trình thiết bị

Chuong 5 Bài giảng môn quá trình và thiết bị
... động thiết bị thuỷ phân sau: băng tải chuyển nguyên liệu thực vật vào thiết bị qua cửa Để nén thấm ướt nguyên liệu cần nạp nước axit vào đồng thời Sau nạp liệu, đóng nắp thiết bị nạp trực tiếp vào ... 0 ,5 ÷ 0,7 MPa lignin theo đường ống tháo khỏi thiết bị vào xyclon Nhược điểm thiết bị lớp đệm chiếm 20 ÷ 30% thể tích Cho nên thiết bị làm hợp kim titan lớp đệm có tính chất ưu việt hoàn hảo Thiết ... mặt thiết bị Nhược điểm chung chúng hoạt động gián đoạn suất thấp Thiết bị thuỷ phân tác động liên tục Loại thiết bị có nhiều ưu việc so với thiết bị thuỷ phân tác động tuần hoàn Đối với loại thiết...
 • 9
 • 400
 • 0

Chuong 7 Bài giảng môn quá trình thiết bị

Chuong 7 Bài giảng môn quá trình và thiết bị
... không khí có nhiệt độ 45 ÷ 70 0C đưa vào thiết bị lên men sản xuất Nước ngưng Không khí Hơi Không khí Vào thiết bị lên men Hơi Nước ngưng Nước ngưng Nước ngưng Hình 7. 1 Sơ đồ công nghệ tiệt trùng ... Hình 7. 2 7. 3.1 Thiết bị lọc sâu Thiết bị lọc sâu ứng dụng rộng rãi để làm không khí phương pháp sinh học Nó có áo bao phủ bên chứa (hình 7. 3), mạng đột lỗ bên Vật liệu sợi đặt mạng Phụ thuộc vào ... phân loại theo sơ đồ hình 7. 2 124 Bộ lọc không khí phương pháp tiệt trùng Tác động liên tục Tác động tuần hoàn Lọc tinh Thiết bị lọc kiểu đĩa Thiết bị lọc phối hợp Thiết bị lọc có lõi ống chất dẻo...
 • 21
 • 401
 • 0

Bài giảng An ninh mạng viễn thông

Bài giảng An ninh mạng viễn thông
... liên lạc hay nói cách khác phải đồng thứ tự thông báo Tem thời gian: Bên A chấp nhận thông báo hợp thời chứa tem thời gian mà theo A đủ gần với thời gian Cách tiếp cận đòi hỏi đồng đồng hồ bên ... thông báo bước Khi X giả danh A để lừa B dùng khoá phiên cũ cách dùng lại thông báo bước B xác định thông báo dùng lại, trừ B nhớ vô thời hạn tất khoá phiên trước dùng với A Mặt khác C chặn thông ... EKs[Nb] Để tăng cường tính an toàn giao thức trên, cải tiến đề xuất bổ xung định danh IDa A vào thông báo bước để đảm bảo cặp {IDa,Na} nhận dạng đòi hỏi kết nối A Giao thức Woo and Lam (2) Xác thực...
 • 29
 • 623
 • 1

BÀI GIẢNG CÔNG TRÌNH NUÔI THIẾT BỊ THỦY SẢN

BÀI GIẢNG CÔNG TRÌNH NUÔI VÀ THIẾT BỊ THỦY SẢN
... cho sinh viên lo ên ki ình ph ình bày c nguyên t ành thi ình b òn, ao òng, bình Jar, l thi àt thi Trình bày c ành quy ho cách b t c ình h IV TÀI LI Th - Tr V Nguy II ình FAO 1995 Volume 20/1 - Pond...
 • 3
 • 562
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng an ninh mạngbài giảng các quá trình và thiết bị cơ họcbài giảng đo lường điện và thiết bị đobài giảng các quá trình và thiết bị truyền nhiệtbài giảng các quá trình và thiết bị truyền nhiệt chương 2bài giảng an ninh bản mậtmạng và thiết bị truyền dẫnbài tập các quá trình và thiết bị cơ họcbài tập môn quá trình và thiết bị cơ họcbài tập an ninh mạngmạng và thiết bị siêu cao ápbài giảng an toàn mạngđồ án quá trình và thiết bị chưng cất acetonbenzenbài tập đo lường điện và thiết bị đođồ án quá trình và thiết bị truyền khốiĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. QuảBài 43. Rễ cây