VĂN hóa NHẬN THỨC

THUYẾT TRÌNH: VĂN HOÁ NHẬN THỨC

THUYẾT TRÌNH: VĂN HOÁ NHẬN THỨC
... Phần 2: CÁC THÀNH TỐ VĂN HÓA VIỆT NAM 1 2 Văn hóa nhận thức Văn hóa tổ chức cộng đồng Văn hóa ứng xử môi trường tự nhiên Văn hóa ứng xử môi trường xã hội I VĂN HÓA NHẬN THỨC 1.1 Triết lý âm dương ... Nhận thức quy luật âm dương chuyển hoá: Sướng khổ nhiều; Bó cực thái lai; Trèøo cao té đau; Tham thâm; Yêu lắm, cắn đau; Nhất só nhì nông, hết gạo chạy rông, nông nhì só; Kén hoá hỏng; Chắc hoá ... hành sơn, ngũ quả,… * Phần “Triết lý thời gian vũ trụ: Lòch âm dương hệ can chi” Nhận thức người” (Giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam GS.TS Trần Ngọc Thêm, NXB Giáo Dục) ...
 • 28
 • 344
 • 1

GIÁO ÁN TIẾN TRÌNH VÀ VĂN HOÁ NHẬN THỨC pptx

GIÁO ÁN TIẾN TRÌNH VÀ VĂN HOÁ NHẬN THỨC pptx
... tiếp nhận từ văn hoá Trung Hoa? Nghe giảng, ghi chép, trả lời 3.2.2 Giai đoạn văn hoá Đại Việt - Thời gian: từ 938 đến 1802 - Thành tựu: + Văn hoá Lý – Trần + Văn hoá thời Minh thuộc Hậu Lê + Văn ... Nho giáo phục hồi suy tàn + Văn hoá Việt Nam hội nhập với văn hoá nhân loại Giai đoạn văn hoá đại 20’ - Thời gian: chuẩn bị từ lòng văn hoá Đại Nam - Thành tựu: tất mặt 3.3.1 3.3.2 20’ Đánh giá ... kết bài: Thời gian: 05 phút - Giáo viên tổng kết lại nội dung học + Lớp văn hoá địa? + Lớp văn hoá giao lưu với Trung Hoa khu vực? + Lớp văn hoá giao lưu với văn hoá phương Tây? V Câu hỏi tập:...
 • 4
 • 370
 • 0

Bai 3 - Văn hóa nhận thức ppsx

Bai 3 - Văn hóa nhận thức ppsx
... mô hình cấu trúc không gian gồm ba yếu tố : - Thể âm - Thể dương - Thể kết hợp âm-dương - Mô hình tam tài văn hóa Việt Nam : thiênđịa-nhân, cha-mẹ-con… 2.2 Mô hình Ngũ hành : mô hình cấu trúc ... Thổ), có quan hệ tương sinh, tương khắc - Tương sinh : Thủy->Mộc->Hỏa->Thổ -> Kim -> Thủy - Tương khắc: Thủy≠Hỏa ≠ Kim ≠ Mộc ≠ Thổ ≠Thủy - Ứng dụng ngũ hành văn hóa Việt Nam : y học, bói toán, phong ... Giáp-Ất, Bính– Đinh, Mậu-Kỷ, Canh-Tân, Nhâm- Quý.)  Hệ CHI : gồm 12 yếu tố, chi ứng với vật ( Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.) II NHẬN THỨC VỀ CON NGƯỜI : Nhận thức...
 • 11
 • 1,646
 • 9

Văn hóa nhận thức và ứng xử nơi công cộng của giới trẻ hiện nay về tình yêu

Văn hóa nhận thức và ứng xử nơi công cộng của giới trẻ hiện nay về tình yêu
... Chương QUAN NIỆM VÀ ỨNG XỬ NƠI CÔNG CỘNG CỦA GIỚI TRẺ HIỆN NAY VỀ TÌNH YÊU 22 2.1 Quan niệm giới trẻ tình yêu 22 2.1.1 Quan niệm tình yêu quan niệm giới trẻ tình yêu 22 2.1.2 ... niệm tình yêu giới trẻ với hệ trước 29 2.2 Thực trạng ứng xử nơi công cộng giới trẻ tình yêu 34 2.2.1 Biểu công khai hóa tình yêu giới trẻ 34 2.2.2 So sánh cách bộc lộ tình yêu giới trẻ với ... tình cảm chuyên gia tâm lý bàn luận nhiều chủ đề tình yêu giới trẻ Bàn đến văn hóa nhận thức ứng xử tình yêu xưa nay, có số công trình nghiên cứu đề cập nhiều tới vấn đề này: Cuốn sách Văn hóa...
 • 12
 • 1,096
 • 5

Bài giảng những khái niệm cơ bản trong văn hóa nhận thức truyền thống việt nam

Bài giảng những khái niệm cơ bản trong văn hóa nhận thức truyền thống việt nam
... • Trong lớp văn hóa địa, người xưa biết _ -Triết lí âm dương - Cấu trúc ngũ hành • Trong lớp văn hóa giao lưu với Trung Hoa Ấn Độ, ta tiếp nhận Tam giáo: Nho, Phật Đạo • Trong lớp văn hóa giao ... - Tối • Suy rộng (khái quát): Nền văn hóa nông nghiệp yên tĩnh = Âm, Nền văn hóa du mục di động = Dương 4.1.2 Hai qui luật triết lý âm dương (quan hệ âm dương) - Qui luật Trong âm có dương, ... văn hóa giao lưu với phương Tây giới -> ta tiếp nhận Tri thức khoa học đại nhiều thành tựu khoa học chung nhân loại • Bài chủ yếu trình bày nhận thức dân tộc ta đạt từ lớp địa - buổi đầu, theo...
 • 32
 • 375
 • 0

300 Quản lý chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần XNK văn hoá phẩm, thực trạng và giải pháp

300 Quản lý chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần XNK văn hoá phẩm, thực trạng và giải pháp
... lại, thực trạng chất lượng nguồn nhân lực công ty, nguồn nhân lực yếu, thật nguồn nhân lực chất lượng Nhưng bên cạnh nhiều điểm yếu cần khắc phục.Cần có giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân ... Nguồn nhân lực, yếu tố người công ty yếu tố quan trọng cạnh tranh Trong khuôn khổ đề tài Quản chất lượng nguồn nhân lực công ty cổ phần xuất nhập văn hóa phẩm, thực trạng giải pháp người thực ... đủ cách thực trạng chất lượng nguồn nhân lực công ty giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty Hy vọng giải pháp giúp ích cho doanh nghiệp chiến lược phát triển nguồn nhân lực thời...
 • 40
 • 330
 • 0

Báo cáo "Phác thảo mô hình lý thuyết về nhân cách văn hoá trí thức " pot

Báo cáo
... (2001), Pham Tat Dong (1995), Chu Hao (2008), Hidcchiro Nakano (1996), Nguyen Ngpc (2008) ) / " " - Quan tam den nhung van di xa hpi, dat nudc, luon gin ket nhung van dd nghd nghiep vdi nhirng ... dieu kien sdng \'a lam N iec ciia hp hien Chu thich Xem them Le Thanh Huang "Ddnh gid dinh hudng gid tri cua ngirdi" Tap chi Tam Iv hoc, sd 7, 2003 Tai lieu tham khao Vu Khieu (2006) Tri thirc ... dii va chinh xac thu bac ciia cac gia tri he gia tri ciia nhan each Chinh vi vay, viec nghien cii"u he gia tri, he chuan muc nhan each van hoa ngudi cin dupe xem xet d nhung cap dp bidu hien khac...
 • 8
 • 259
 • 0

Luận văn: Những nhận thức chung về văn hoá kinh doanh và việc xây dựng văn hoá kinh doanh trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam ppt

Luận văn: Những nhận thức chung về văn hoá kinh doanh và việc xây dựng văn hoá kinh doanh trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam ppt
... đưa nhận thức chung văn hoá kinh doanh Còn lý thứ hai em muốn nhấn mạnh xây dựng văn hoá kinh doanh kinh tế thị trường Việt Nam lý em lựa chọn đề tài: Những nhận thức chung văn hoá kinh doanh việc ... hoá kinh doanh Từ hai khái niệm văn hoá kinh doanh ta đến khái niệm văn hoá kinh doanh gì? Văn hoá kinh doanh việc sử dụng nhân tố văn hoá vào hoạt động kinh doanh chủ thể, văn hoá mà chủ thể kinh ... Nội dung văn hoá kinh doanh Để thấy rõ văn hoá kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam cần phải làm rõ nội dung văn hoá kinh doanh thể khía cạnh môi trường kinh doanh: Thứ nhất, văn hoá kinh doanh hoạt...
 • 38
 • 345
 • 0

Văn hóa nhân quyền - nhận thức cơ bản và các giải pháp xây dựng văn hóa nhân quyền ở Việt Nam hiện nay

Văn hóa nhân quyền - nhận thức cơ bản và các giải pháp xây dựng văn hóa nhân quyền ở Việt Nam hiện nay
... QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VÀ CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA NHÂN QUYỀN VIỆT NAM HIỆN NAY 86 3.1 Những quan điểm xây dựng văn hóa nhân quyền Việt Nam 86 3.1.1 Xây dựng văn hóa nhân quyền nhằm ... luận văn hóa nhân quyền Chương Văn hóa nhân quyền Việt Nam qua thời kỳ lịch sử Chương Quan điểm giải pháp xây dựng văn hóa nhân quyền Việt Nam Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VĂN HÓA NHÂN QUYỀN ... bao gồm văn hóa lập pháp, văn hóa hành pháp văn hóa pháp - Văn hóa lập pháp: giá trị văn hóa pháp luật hoạt động hoạch định, xây dựng sách pháp luật, văn qui phạm pháp luật Văn hóa lập pháp có...
 • 131
 • 172
 • 0

Triết Lý Việt Trong Văn Hóa Ẩm Thực(phần 3)

Triết Lý Việt Trong Văn Hóa Ẩm Thực(phần 3)
... núc họ chưa hẳn gắn bó với tình cảm người, cách mật thiết cách toàn diện, ăn Việt Chính coi tình cảm chất, mà người Việt, ăn không nói lên tình trạng thoải mái ngưòi: Ăn ngủ tiên Không ăn không ... thức giới ngoại giao Chúng làm sống họ thêm thú vị, hay ra, không nhàm chán Tương tự, nơi người Việt, nghệ thuật ăn làm sống họ mặn mà Cách tiếp khách thân thiện bữa ăn thịnh soạn Lối yêu thương ... nhem, mồ hôi nhễ nhãi” sửa soạn ăn người chồng ưa thích Vậy nên, ta nói, nghệ thuật sống người Việt không nói lên cách sống thoải mái, khiến giác quan thích thú, mà nữa, biểu tả cảm tình sâu...
 • 3
 • 1,560
 • 10

Triết Lý Việt Trong Văn Hóa Ẩm Thực(phần 4)

Triết Lý Việt Trong Văn Hóa Ẩm Thực(phần 4)
... Đạo Ăn Uống Người Việt Từ phân tích phân loại ý nghĩa, thói tục ăn uống đặc tính phần trên, ta nhận cách dễ dàng đạo ăn uống Nền đạo gần đồng với đạo sống họ Khi dùng hai từ đạo lý, ... người nói chung, tức đạo làm người Đây Tản Đà hay Trần Quốc Vượng theo nguyên áp dụng vào nghệ thuật ăn uống.[22] Trong đoạn sau, tiếp tục phân tích văn hóa ăn uống, với nghệ thuật nấu nướng, ... thuyềt Tuy nhiên, để tiện việc thảo luận, nghĩ, thứ tự giúp ta dễ dàng nhận nguyên đàng sau đạo ăn uống Nguyên “có thực vực đạo” “dĩ thực vi tiên”, “hết gạo chạy rông, nông nhì sĩ” đạo lý...
 • 3
 • 658
 • 6

Triết Lý Việt Trong Văn Hóa Ẩm Thực(phần 5)

Triết Lý Việt Trong Văn Hóa Ẩm Thực(phần 5)
... Đạo Ăn Uống Người Việt Từ phân tích phân loại ý nghĩa, thói tục ăn uống đặc tính phần trên, ta nhận cách dễ dàng đạo ăn uống Nền đạo gần đồng với đạo sống họ Khi dùng hai từ đạo lý, ... người nói chung, tức đạo làm người Đây Tản Đà hay Trần Quốc Vượng theo nguyên áp dụng vào nghệ thuật ăn uống.[22] Trong đoạn sau, tiếp tục phân tích văn hóa ăn uống, với nghệ thuật nấu nướng, ... thuyềt Tuy nhiên, để tiện việc thảo luận, nghĩ, thứ tự giúp ta dễ dàng nhận nguyên đàng sau đạo ăn uống Nguyên “có thực vực đạo” “dĩ thực vi tiên”, “hết gạo chạy rông, nông nhì sĩ” đạo lý...
 • 3
 • 673
 • 3

Triết Lý Việt Trong Văn Hóa Ẩm Thực(phần 6)

Triết Lý Việt Trong Văn Hóa Ẩm Thực(phần 6)
... người Việt Từ ta thấy đặc tính ăn uống tương tự đặc tính văn hóa Việt: tình cảm gia đình, xã hội, liên kết, trung dung Nói tóm lại, ta nói đạo sống nhận đạo ăn uống, ngược lại, đạo ăn ... Nói tóm lại, ta nói đạo sống nhận đạo ăn uống, ngược lại, đạo ăn uống thấy sống người Việt ...
 • 2
 • 524
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu văn hóa nhận thứcvăn hóa nhận thứcvăn hóa nhận thức trong doanh nghiệpvăn hóa nhận thức về vũ trụvăn hóa nhận thức của người việt namcơ sở văn hóa nhận thức về con ngườivăn hóa nhận thức việt namkhái niệm văn hóa nhận thứcvăn hóa nhận thức triết lý âm dươngvăn hóa nhận thức của người việtvăn hóa nhận thức là gìvăn hóa nhận thức về con ngườikhái niệm về văn hóa nhận thứcvăn hoá nhận thức nhận thức về vũ trụ và con người 6 tiết2 văn hóa nhận thứcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây