TIỀM NĂNG DU LỊCH SINH THÁI vườn QUỐC GIA XUÂN THỦY

Đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái vườn quốc gia bái tử long, tỉnh quảng ninh

Đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái vườn quốc gia bái tử long, tỉnh quảng ninh
... triển cộng đồng Du lịch thiên nhiên du lịch định nghĩa du lịch sinh thái Du lịch có giáo dục môi tr-ờng Du lịch đ-ợc quản lý bền vững Hỡnh 1.1 S cu trỳc DLST Nguyn Th Hng Võn Vn Húa Du Lch Trang: ... Cỏc c bn v du lch sinh thỏi 1.1.1 Khỏi nim v du lch sinh thỏi 1.1.2 c trng ca du lch sinh thỏi 11 1.1.3 Cỏc nguyờn tc c bn 13 1.2 Mi quan h gia phỏt trin du lch v VQG ... ch cỏi vit tt VQG Vn quc gia DLST Du lch sinh thỏi H sinh thỏi HST DSH a dng sinh hc RNM Rng ngp mn TVNM Thc vt ngp mn TVPD Thc vt phự du XHH Xó hi hc TNDL Ti nguyờn du lch Danh mc hỡnh Hỡnh...
 • 89
 • 481
 • 2

Đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát

Đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát
... lại phô diễn SVTH: Nguyễn Thò Lan Tú 36 Đánh giá tiềm DLST VQG LGXM GVHD: Vũ Ngọc Long CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN QUỐC GIA LÒ GÒ - XA MÁT 4.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHÊN: 4.1.1 Vò trí ... TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DU LỊCH SINH THÁI 2.1 CÁC KHÁI NIỆM VỀ DU LỊCH VÀ DU LỊCH SINH THÁI 2.1.1 Du lòch: Theo đònh nghóa I.I.Pirojnik (1985): Du lòch dạng hoạt động dân cư thời gian rãnh rỗi, liên ... nhà du lòch sinh thái bắt đầu hình thành Tuy nhiên thuật ngữ Du lòch sinh thái sử dụng đề cập đến kỷ 20 khoảng năm đầu thập kỷ 90 Về nguồn gốc, DLST bắt nguồn từ du lòch thiên nhiên du lòch...
 • 92
 • 610
 • 6

Báo cáo thực tập: Xây dựng mô hình du lịch sinh thái Vườn Quốc Gia Xuân Thủy tại Công ty CP du lịch và thương mại Đông Nam Á

Báo cáo thực tập: Xây dựng mô hình du lịch sinh thái Vườn Quốc Gia Xuân Thủy tại Công ty CP du lịch và thương mại Đông Nam Á
... động xây dựng hình du lịch sinh thái công ty : Công ty từ thành lập đến hoàn thành số dự án xây dựng hình thành,triển khai dự án khác hình du lịch sinh thái số vùng nước + hình du lịch sinh ... lịch thương mại Đông Nam Á + Cơ cấu tổ chức công ty + Hình thức đặc điểm hoạt động du lịch sinh thái công ty khai thác - Tìm hiểu hoạt động xây dựng hình du lịch sinh thái công ty : + Du lịch ... Thực hành xây dựng hình du lịch sinh thái - Khi quy hoạch xây dựng hình du lịch sinh thái cần thực bước + Bước : Thu thập phân tích thông tin khu du lịch sinh thái: Tài nguyên du lịch sinh...
 • 21
 • 300
 • 0

nghiên cứu, đánh giá tiềm năng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia ba bể

nghiên cứu, đánh giá tiềm năng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia ba bể
... tổng thể kinh tế - xã hội nước, việc Nghiên cứu, đánh giá tiềm đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Ba Bể nhằm đảm bảo hài hoà phát triển nhanh, hiệu lâu bền, xoá đói giảm ... luận Phân tích - Xử lý Định hướng phát triển DLST VQG Ba Bể Hệ thống giải pháp Báo cáo Nghiên cứu, đánh giá tiềm đề xuất giải pháp phát triển DLST Vườn quốc gia Ba Bể Hình 2.1: Các bƣớc tiến hành ... sau: Du lịch thiên nhiên DU LỊCH Du lịch hỗ trợ bảo tồn & phát triển cộng đồng DU LỊCH SINH THÁI Du lịch có giáo dục môi trường Du lịch quản lý bền vững Hình 1.1: Sơ đồ cấu trúc du lịch sinh thái...
 • 106
 • 353
 • 0

tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia u minh thượng tỉnh kiên giang

tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia u minh thượng  tỉnh kiên giang
... y u c u du lịch sinh thái 18 1.1.5 Du lịch sinh thái vườn quốc gia .24 1.2 Cơ sở thực tiễn Du lịch sinh thái .31 1.2.1 Một số kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái vườn quốc ... quốc gia giới 31 1.2.2 Du lịch sinh thái vườn quốc gia Việt Nam 37 KẾT LUẬN CHƯƠNG 40 Chương TIỀM NĂNG VÀ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DLST VƯỜN QUỐC GIA U MINH THƯỢNG TỈNH KIÊN ... DU LỊCH SINH THÁI .8 1.1 Cơ sở lý luận Du lịch sinh thái 1.1.1 Khái niệm du lịch sinh thái 1.1.2 Các đặc trưng du lịch sinh thái 16 1.1.3 Các nguyên tắc du lịch sinh thái...
 • 117
 • 524
 • 0

Quy hoạch khu du lịch sinh thái vườn quốc gia tràm chim

Quy hoạch khu du lịch sinh thái vườn quốc gia tràm chim
... khu rừng tràm mức độ ảnh hưởng giảm • - Khu vực dành cho phát triển du lịch : khu vực hoạt động khu du lịch sinh thái Tràm Chim Khu du lịch bao gồm khu chức : Khu điều hành , khu dã ngoại sinh ... nhiên di tích lịch sử Đó danh thắng : Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Tràm Chim Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng Làng hoa kiểng Sa Đéc – Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Tràm Chim : • Cách ... lẫn an toàn sinh thái • Khoảng đất chia làm khu vực sau : • - Khu vực phát triển hạn chế ( vùng đệm ) : Là khu vực chuyển giao khu vực rừng tràm chim khu vực dành cho phát triển du lịch Vùng...
 • 16
 • 1,611
 • 14

Du lịch sinh thái - vườn quốc gia Ba Bể

Du lịch sinh thái - vườn quốc gia Ba Bể
... triển du lịch sinh thái Ba Bể Để cho vờn quốc gia Ba Bể phát triển đợc du lịch mà đặc biệt du lịch sinh thái yêu cầu trớc tiên trớc mắt phải thực là: - Có định hớng phát triển du lịch vờn Quốc gia ... chức du lịch sinh thái cho khách tham quan du lịch - Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho khách tới tham quan du lịch Du lịch sinh thái * Ban du lịch tổ chức phận quản lý phục vụ khách du lịch gồm ... 2-3 tháng Giao thông chủ yếu dùng thuyền độc mộc, thuyền máy khu vực hồ lại đờng mòn II- Du lịch Vờn Quốc gia Ba Bể xây dựng chơng trình phát triển du lịch sinh thái với loại hình du lịch du lịch...
 • 13
 • 646
 • 3

Du lịch sinh thái vườn quốc gia Cúc Phương

Du lịch sinh thái vườn quốc gia Cúc Phương
... cầu giao lưu hội nhập theo quy định nhà nước - Định hướng tổ chức loại hình du lịch kinh doanh du lịch : du lịch, tham quan, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng ● Về đầu tư phát triển du lịch: ... chức quốc tế hoạt động Cúc Phương 3.3 Các công ty du lịch (hệ thống nhà hàng ,khách sạn) Các nhà kinh doanh du lịch mắt xích thiếu hệ thống kinh doanh sản phẩm du lịch, đặc biệt du lịch sinh thái ... sách phương hướng thực du lịch nói chung phát triển du lịch sinh thái khu vực : 5.1/Chiến lược phát triển chung: Căn vào chiến lược Quốc gia du lịch 2006-2010, số chiến lược phát triển du lịch...
 • 34
 • 4,211
 • 23

Chiến lược phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Chiến lược phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
... 1) Chương trình phát triển hạ tầng sở du lòch sinh thái VQG Phú Quốc 54 2) Chương trình đào tạo nguồn lực nghiên cứu ứng dụng KH-CN 54 3) Chương trình quy hoạch chi tiết khu du lòch 55 4) Chương ... hËu lơc ®Þa vµ duyªn h¶i nªn cã nhiỊu hƯ sinh th¸i rõng ®Ỉc tr−ng nh− : HƯ sinh th¸i rõng nguyªn sinh c©y hä DÇu, hƯ sinh th¸i rõng th−a c©y hä DÇu, hƯ sinh th¸i rõng thø sinh, sinh th¸i rõng ... ®· x¸c ®Þnh tØnh Kiªn Giang lµ mét vïng du lÞch biĨn cđa c¶ n−íc Phó Qc lµ mét 17 ®iĨm du lÞch träng ®iĨm cđa c¶ n−íc - Trong ChiÕn l−ỵc ph¸t triĨn du lÞch tØnh Kiªn Giang giai ®o¹n 2005-2010 vµ...
 • 65
 • 1,688
 • 34

Phương hướng phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia pù mát nghệ an

Phương hướng phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia pù mát  nghệ an
... quan cht ch ti cỏc c im v cỏc iu kin c th, khụng c nh khụng gian v thi gian no Sinh viên: Võ Thị Hoài Tâm - Lớp VH1002 13 Ph-ơng h-ớng phát triển du lịch sinh thái v-ờn quốc gia Mát - Nghệ An ... mụi trng Sinh viên: Võ Thị Hoài Tâm - Lớp VH1002 Ph-ơng h-ớng phát triển du lịch sinh thái v-ờn quốc gia Mát - Nghệ An 1.2.3 Tỏc ng tiờu cc ny sinh t du lch cỏc Vn Quc Gia Khi hot ng du lch ... Tâm - Lớp VH1002 Ph-ơng h-ớng phát triển du lịch sinh thái v-ờn quốc gia Mát - Nghệ An 1.1.2 c trng ca du lch sinh thỏi Du lch sinh thỏi chớnh l mt dng ca hot ng du lch, vỡ vy nú cng bao gm...
 • 83
 • 487
 • 0

Phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia tam đảo trong bảo tồn đa dạng sinh học

Phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia tam đảo trong bảo tồn đa dạng sinh học
... cứu du lịch sinh thái Vườn quốc gia Tam Đảo, đề tài nguồn tài liệu quan trọng để Vườn quốc gia Tam Đảo tham khảo áp dụng để phát triển du lịch sinh thái Kiến nghị Qua tìm hiểu DLST VQG Tam Đảo, ... giảng Du lịch Sinh thái (Tài liệu giảng dạy khóa tập huấn Du lịch Sinh thái cho VQG KBT năm 2007) 17 Hoàng Phương Thảo (1999) Du lịch Sinh thái mối quan hệ với bảo tồn đa dạng sinh học bảo tồn ... Việt Nam nói chung Vườn Quốc gia Tam Đảo nói riêng chưa phát triển xứng với tiềm d Thực trạng du lịch sinh thái Vƣờn Quốc gia Tam Đảo VQG Tam Đảo địa danh có tiềm để phát triển DLST thiên nhiên...
 • 13
 • 637
 • 3

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM TỈNH ĐỒNG THÁP pdf

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM TỈNH ĐỒNG THÁP pdf
... đất Vườn quốc gia Tràm Chim năm 1998 2005 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Tiềm phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Tràm Chim Tràm Chim hiểu xen lẫn mảng rừng tràm sân chim Vườn quốc gia Tràm Chim ... xuất phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia 4.3.1 Những điểm mạnh - điểm yếu - hội thách thức phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Tràm Chim Những điểm mạnh: Vườn quốc gia Tràm Chim ... tâm du lịch sinh thái giáo dục môi trường Vườn quốc gia Tràm Chim, 2010 Khách du lịch quốc tế đến Vườn quốc gia Tràm Chim chủ yếu tham quan, nghiên cứu Trong đó, khách du lịch nội địa đến Tràm Chim...
 • 12
 • 859
 • 2

Phát Triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Cúc Phương

Phát Triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Cúc Phương
... phát triển du lịch sinh thái Việt Nam Chương 2: Tiềm du lịch sinh thái VQG Cúc Phương Chương 3: Thực trạng hoạt động số giải pháp phát triển du lịch sinh thái VQG Cúc Phương CHƯƠNG1: DU LỊCH SINH ... luận du lịch sinh thái mối quan hệ DLST với • • vườn quốc gia Đánh giá tiềm phát triển du lịch sinh thái VQGCP Tìm hiểu trạng hoạt động du lịch Cúc Phương, đánh giá trạng du lịch • góc độ du lịch ... hình du lịch khác Du lịch sinh thái loại hình du lịch dựa vào tự nhiên văn hoá địa Tài nguyên du lịch, sản phẩm du lịch sinh thái trước hết thiên nhiên, thiên nhiên du lịch sinh thái Du lịch sinh...
 • 78
 • 4,378
 • 31

Phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Cúc Phương

Phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Cúc Phương
... DLST như: du lịch thiên nhiên, du lịch dựa vào thiên nhiên, du lịch môi trường, du lịch đặc thù, du lịch xanh, du lịch thám hiểm, du lịch xứ, du lịch có trách nhiệm, du lịch nhạy cảm, du lịch nhà ... nguyên du lịch, sản phẩm du lịch sinh thái trước hết thiên nhiên, thiên nhiên du lịch sinh thái Du lịch sinh thái không tách rời giáo dục môi trường sinh thái Các hoạt động du lịch sinh thái nhằm ... quan hệ DLST với • • vườn quốc gia Đánh giá tiềm phát triển du lịch sinh thái VQGCP Tìm hiểu trạng hoạt động du lịch Cúc Phương, đánh giá trạng du lịch • góc độ du lịch sinh thái Các giải pháp...
 • 80
 • 2,050
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái vườn quốc gia bái tử long tỉnh quảng ninhdu lịch sinh thái vườn quốc gia xuân thủyphát triển du lịch sinh thái vườn quốc giahiện trạng du lịch sinh thái vườn quốc gia núi chúadu lịch sinh thái vườn quốc gia cát bàdu lịch sinh thái vườn quốc gia ba vìkhu du lịch sinh thái vườn quốc gia ba vìdu lịch sinh thái vườn quốc gia bạch mãtiểu luận du lịch sinh thái vườn quốc gia ba bểtiểu luận du lịch sinh thái vườn quốc gia ba bể cơ cấu biến độngnghiên cứu phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia tràm chim tỉnh đồng tháp pdfphát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia tam đảo trong bảo tồn đa dạng sinh họcđề án phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia tam đảođánh giá tiềm năng du lịch sinh tháitiềm năng du lịch sinh thái cần giờCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm