Khảo sát sư ảnh hưởng của NAA lên sự tạo rễ ở cây chuối Sứ

ẢNH HƯỞNG CỦA PROBIOTIC LÊN HỆ MIỄN DỊCH TỰ NHIÊN VÀ SỨC ĐỀ KHÁNG CỦA CÁ TRA KHÁNG BỆNH GAN THẬN MỦ GÂY RA BỞI EDWARDSIELLA ICTALURI

ẢNH HƯỞNG CỦA PROBIOTIC LÊN HỆ MIỄN DỊCH TỰ NHIÊN VÀ SỨC ĐỀ KHÁNG CỦA CÁ TRA KHÁNG BỆNH GAN THẬN MỦ GÂY RA BỞI EDWARDSIELLA ICTALURI
... tắt LA61, phân lập từ hệ tiêu hoá) Vi khuẩn gây bệnh gan thận mủ Edwardsiella ictaluri Gly09M tra nhận từ Trung Tâm Quốc Gia Quan Trắc Cảnh Báo Môi Trường Phòng Ngừa Dịch Bệnh Thủy Sản Khu Vực ... 310-321 Thịnh, N H., and Loan, T T (2007) Phân lập khảo sát đặc điểm kháng kháng sinh Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ tra, Pangasianodon hypophthalmus, nuôi thâm canh Tạp chí KHKT Nông ... sống nheo Mỹ (Ictalurus punctatus) tra (Pangasianodon hypophthalmus) với tỉ lệ bảo hộ ðạt 13,5%-15,2% ðối với nheo Mỹ 19,6% ðến 86,3% ðối với tra sau gây nhiễm với E ictaluri (Ran...
 • 11
 • 245
 • 2

Khảo sát ảnh hưởng của NAA và GA3 lên khả năng sinh trưởng, phát triển của cây dâu tây Fragaria vesca L. trồng thủy canh trong nhà kính tại Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Khảo sát ảnh hưởng của NAA và GA3 lên khả năng sinh trưởng, phát triển của cây dâu tây Fragaria vesca L. trồng thủy canh trong nhà kính tại Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
... KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NAA GA3 LÊN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY DÂU TÂY Fragaria vesca L TRỒNG THỦY CANH TRONG NHÀ KÍNH TẠI HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG Tác giả ... 2009 Sinh viên thực Lê Thị Mai ii TÓM TẮT Đề tài Khảo sát ảnh hưởng NAA GA3 lên khả sinh trưởng, phát triển dâu tây Fragaria vesca L trồng thủy canh nhà kính Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng ... sát ảnh hưởng NAA GA3 lên khả sinh trưởng, phát triển dâu tây Fragaria vesca L trồng thủy canh nhà kính Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng 1.2 Mục tiêu Mục tiêu đề tài tìm loại chất điều hòa sinh...
 • 50
 • 1,184
 • 6

Khảo sát ảnh hưởng của NAA và GA3 lên khả năng sinh trưởng và phát triển của cây dâu tây

Khảo sát ảnh hưởng của NAA và GA3 lên khả năng sinh trưởng và phát triển của cây dâu tây
... KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NAA GA3 LÊN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY DÂU TÂY Fragaria vesca L TRỒNG THỦY CANH TRONG NHÀ KÍNH TẠI ... VÀ THẢO LUẬN .27 4.1 Ảnh hưởng NAA GA3 lên chiều cao đường kính thân dâu tây sau đợt thí nghiệm 27 4.2 Ảnh hưởng lên tăng trưởng 29 4.3 Ảnh hưởng NAA GA3 lên sinh ... Bảng 4.1 Ảnh hưởng NAA GA3 lên chiều cao đường kính thân dâu tây sau đợt thí nghiệm 27 Bảng 4.2: Ảnh hưởng NAA GA3 lên diện tích 29 Bảng 4.3: Ảnh hưỏng NAA GA3 lên sinh trưởng...
 • 50
 • 584
 • 2

Khảo sát ảnh hưởng của Phytase lên sự ta8ngn trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá Basa pot

Khảo sát ảnh hưởng của Phytase lên sự ta8ngn trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá Basa pot
... THUẬT ăn ảnh hưởng đến thành phần sinh hóa sau thí nghiệm Vì chất lượng thức ăn ảnh hưởng đến thành phần sinh hóa sau thí nghiệm từ ảnh hưởng đến phẩm chất thòt cá, loại thức ăn đạt ... phosphorus calcium xương ăn thức ăn bổ sung phytase cao với nghiệm thức đối chứng nghiệm thức bổ sung DCP Kết chứng tỏ hiệu sử dụng khoáng chất tăng lên cách đáng kể tác dụng enzyme phytase Điều phù ... vitamin khoáng chất thí nghiệm Ngoài ra, việc bổ sung phytase với nồng độ khác vào nghiệm thức thí nghiệm nhằm khảo sát tác 157 động phytase lên tăng trưởng thí nghiệm Phytase sử dụng công ty...
 • 6
 • 353
 • 1

Khào sát ảnh hưởng của phytohoocmone lên sự phát sinh hình thái từ chồi bên trong nuôi cấy in vitro của cây hoa cát tuong

Khào sát ảnh hưởng của phytohoocmone lên sự phát sinh hình thái từ chồi bên trong nuôi cấy in vitro của cây hoa cát tuong
... Khào sát ảnh hưởng Phytohoocmone lên phát sinh hình thái từ chồi bên nuôi cấy in vitro hoa Cát (Eustoma grandiflorum) 1.2 Mục tiêu - Cố đinh mẫu điều kiện invitro - Khảo sát ảnh hưởng auxin ... số mẫu nuôi cấy) x100 + Tỷ lệ phát sinh chồi trực tiếp: Tỷ lệ phát sinh chồi trực tiếp = (Σmẫu phát sinh chồi trực tiếp/tổng số mẫu nuôi cấy) x100 + Các hình thái khác Sau 45 ngày nuôi cấy tiến ... lệ số chồi/ mẫu : Số mẫu chồi = (Σmẫu phát sinh chồi/ tổng số mẫu nuôi cấy) x100 + Chiều cao: Đo từ điểm phát sinh chồi trở lên + Tỷ lệ hình thành mô sẹo: Tỷ lệ hình thành mô sẹo = (Σmẫu hình thành...
 • 22
 • 297
 • 1

khảo sát tính kháng khuẩn của nghệ (curcuma longa l ) đối với vi khuẩn escherichia coli và ảnh hưởng của nghệ lên sự tăng trưởng của

khảo sát tính kháng khuẩn của nghệ (curcuma longa l ) đối với vi khuẩn escherichia coli và ảnh hưởng của nghệ lên sự tăng trưởng của gà
... S M L. , 2010, Avian Colibacillosis and Salmonella: A Closer Look at Epidemiology, Pathogenesis, Diagnosis, Control and Public Health Concerns Int j Environ Res Public Health, pp 89 114 29 Lukita-Atmadja ... t l cht nu b nhim E coli Cung cp khu phn cao m v giu vitamin A, E v selenium., cỏc men tiờu húa (Acidophilus lactobacillus hay Bacillus subtilis) cho gia cm giỳp hn ch s nh v ca vi khun E coli ... (àg/ml) 100 50 25 12,5 6,25 3,125 1,56 0,78 0,39 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 10 0.5 ml 0.5 ml dch chit c ngh hỳt b 0.5 ml dch ngh 0.5 ml NB 0.5 ml NB 0.5 ml NB 0.5 ml NB...
 • 62
 • 152
 • 0

KHẢO sát ẢNH HƯỞNG của NAA, BA và KINETINE đến sự HÌNH THÀNH mô sẹo và tái SINH NHÂN NHANH GIỐNG HOA cúc đại đóa IN VITRO

KHẢO sát ẢNH HƯỞNG của NAA, BA và KINETINE đến sự HÌNH THÀNH mô sẹo và tái SINH NHÂN NHANH GIỐNG HOA cúc đại đóa IN VITRO
... nghiệm 2: Ảnh hưởng phối hợp BA NAA đến khả tạo sẹo nụ hoa cúc Đại Đóa in vitro * Bảng 3.2: Ảnh hưởng kết hợp NAA BA đến trình hình thành sẹo TLhình hình TL NAA (mg/l) (mg/l) BA BA (mg/l) ... mg/l BA; F): MT bổ sung 0,2 mg/l NAA + mg/l BA. 4.3 * Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng Kinetine đến trình nhân nhanh chồ i củ a giống Bảng 3.3: NT cúc Đại Đóa in vitro Ảnh hưởng kinetine đến trình nhân nhanh ... (mg/l) (mg/l) BA BA (mg/l) (mg/l) thành Hình thái thànhmô sẹo sẹoĐK ĐK sẹo sẹo hình hình Hình NAA thái sẹo sẹo (%) (cm) thành( ngày) (%) (cm) thành( ngày) 0,0f 0,00f 00 00 0,0f 0,00f...
 • 36
 • 349
 • 0

Khảo sát ảnh hưởng của Flavomycin lên tốc độ tăng trưởng cá tra (Pangasius hypophthalmus)

Khảo sát ảnh hưởng của Flavomycin lên tốc độ tăng trưởng cá tra (Pangasius hypophthalmus)
... - Khảo sát ảnh hưởng Flavomycin lên tốc độ tăng trưởng tra nhằm tìm liều tối ưu để áp dụng vào sản xuất - Khảo sát ảnh hưởng Flavomycin lên hiệu sử dụng thức ăn tra (Pangasius hypophthalmus) ... thích tăng trọng Để kiểm nghiệm lại điều tiến hành thí nghiệm sử dụng Flavomycin bổ sung vào thức ăn cho tra giống 4.1 Khảo Sát Ảnh Hưởng Flavomycin Lên Tốc Độ Tăng Trưởng Tra 4.1.1 Các thông ... Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA FLAVOMYCIN LÊN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ TRA (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) Thực Trần Thò Thùy Dương Luận văn đệ trình...
 • 52
 • 470
 • 1

Khảo sát ảnh hưởng của Flavomycin lên tốc độ tăng trưởng của cá tra

Khảo sát ảnh hưởng của Flavomycin lên tốc độ tăng trưởng của cá tra
... Đề Tài - Khảo sát ảnh hưởng Flavomycin lên tốc độ tăng trưởng tra nhằm tìm liều tối ưu để áp dụng vào sản xuất - Khảo sát ảnh hưởng Flavomycin lên hiệu sử dụng thức ăn tra (Pangasius hypophthalmus) ... thích tăng trọng Để kiểm nghiệm lại điều tiến hành thí nghiệm sử dụng Flavomycin bổ sung vào thức ăn cho tra giống 4.1 Khảo Sát Ảnh Hưởng Flavomycin Lên Tốc Độ Tăng Trưởng Tra 4.1.1 Các thông ... 4.2 4.2.1 4.2.2 Khảo Sát Ảnh Hưởng Flavomycin Lên Tốc Độ Tăng Trưởng Cá2 4 Các thông số môi trường theo dõi 24 Tỷ lệ sống tăng trưởng thí nghiệm 24 Hiệu Quả Sử Dụng Thức Ăn Thí Nghiệm 29...
 • 52
 • 299
 • 0

Khảo sát ảnh hưởng của cadmium lên kiểu phân loại và tần số sai hình nhiễm sắc thể tế bào lympho người chiếu bức xạ gamma

Khảo sát ảnh hưởng của cadmium lên kiểu phân loại và tần số sai hình nhiễm sắc thể ở tế bào lympho người chiếu bức xạ gamma
... chiếu xạ gamma4 4 3.2.2 Sai hình nhiễm sắc thể tế bào lympho chiếu xạ gamma 46 3.3 Nghiên cứu ảnh hưởng cadmi (Cd2+) lên số phân bào nguyên nhiễm sai hình nhiễm sắc thể tế bào lympho người phơi nhiễm ... phụ thuộc số phân bào nguyên nhiễm vào liều xạ gamma Bảng 3.3: Tần số kiểu sai hình nhiễm sắc thể tế bào lympho chiếu xạ gamma Bảng 3.4: Số liệu khảo sát số phân bào nguyên nhiễm tế bào lympho xử ... nồng độ cadmi lên số phân bào nguyên nhiễm tế bào lympho nuôi cấy in vitro * Ảnh hưởng cadmi lên kiểu phân loại tần số sai hình nhiễm sắc thể tế bào lympho chiếu xạ gamma ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN VĂN...
 • 76
 • 219
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thí nghiệm 3 khảo sát sự ảnh hưởng của thời gian khi đồng hóa ở áp suất 250kg cm2 đến chất lượng sữa đóng chai thành phẩmphần này chúng tôi chọn chất tạo liên kết ngang là glyoxal để khảo sát ảnh hưởng của nó lên tính chất cơ học và khả năng hấp thụ nước của màng polyme phsh đi từ pva và tinh bộtảnh hưởng của paclobutralzol lên sự ra hoa của cây maiảnh hưởng của fructooligosaccharide lên sự hấp thu chất khoángthí nghiêm 3 khảo sát ảnh hưởng của các cation ca2 mg2 k na đến hiệu suất đông tụkhảo sát ảnh hưởng của nồng độ chất tạo mixen sdsnghiên cứu ảnh hưởng của n lên sự sinh trưởng và tích lũy as của hai loài dương xỉ chọn lọc thí nghiệm 5ảnh hưởng của nước lên đời sống thực vậtề tài tư tưởng pháp trị của hàn phi tử và ảnh hưởng của nó lên đời sống xã hộnghiên cứu ảnh hưởng của gây hạn nhân tạo đến sự biến đổi hàm lượng prolin và áp suất thẩm thấu trong lá một số giống cây khoai tâynghiên cứu ảnh hưởng của naa đến cây dược liệusự ảnh hưởng của phật giáo và nho giao ở việt namphân tích môi trường truyền dẫn và các ảnh hưởng của nó lên tín hiệu uwbảnh hưởng của uwb lên wlanảnh hưởng của tuổi lên chức năng tâm trương ở người bình thườngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học