Phép biện chứng duy vật và nguyên lý mối quan hệ phổ biến

TIỂU LUẬN: PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT – HỌC THUYẾT VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN SỰ PHÁT TRIỂN pptx

TIỂU LUẬN: PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT – HỌC THUYẾT VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN pptx
... chứng hình thức lịch sử phép biện chứng I Phép biện chứng gì? II Các hình thức lịch sử phép biện chứng Chương II Phép biện chứng vật học thuyết mối liên hệ phổ biến phát triễn I Nguyên lý mối ... biện chứng vật thể tính khoa học, tiên phong CHƯƠNG II NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG HỌC THUYẾT VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN Phép biện chứng vật thống hữu lý luận phương pháp Hệ ... quát giá trị khoa học tự nhiên kỷ XIX, phép biện chứng vật phát nguyên lý mối liên hệ phổ biến vật tượng giới, coi đặc trưng phép biện chứng vật Khái niệm liên hệ phổ biến nói lên vật tượng muôn...
 • 22
 • 3,332
 • 50

Phép biện chứng duy vật trong nguyên kế toán

Phép biện chứng duy vật trong nguyên lý kế toán
... Như vậy, nội dung nguyên kế toán xâu chuỗi với nhau, xuất phát từ cách phân loại kế toán ảnh hưởng nguyên tắc kế toán, đối tượng kế toán sở để xác định tài khoản, chứng từ kế toán phục vụ cho ... phẩm dở dang sang đối tượng kế toán thành phẩm Qua nghiên cứu phép biện chứng vật thể số nội dung quan trọng nguyên kế toán, lần khẳng định không nguyên kế toán mà môn học có mối liên hệ ... chuyển hóa đối tượng kế toán thực tế đơn vị nghiệp vụ kinh tế phát sinh Ví dụ: Mua nguyên vật liệu toán tiền mặt, đối tượng kế toán tiền mặt chuyển sang đối tượng kế toán nguyên vật liệu Quy luật...
 • 9
 • 977
 • 15

Vận dụng nguyên mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng quản doanh nghiệp.

Vận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng và quản lý doanh nghiệp.
... 1 .Mối liên hệ phổ biến 1. 1Mối liên hệ vật tượng 1.2nhân tố quy định mối liên hệ 1.3 Các mối liên hệ 1.3.1 Mối lien hệ bên 1.3.2 Mối lien hệ bên 1.3.3 Mối liên hệ chất không chất, mối liên hệ ... nghành mũi nhọn Vận dụng nguyên mối liên hệ phổ biến phép biện chứng quản doanh nghiệp 2.1 Các quan hệ nội quản doanh nghiệp Bất kỳ doanh nghiệp hình thành đèu thể hai mối quan hệ tất yếu, ... vật biện chứng không khẳng định tính khách quan, tính phổ biến liên hệ vật tượng trình mà nêu lên tính đa dạng liên hệ Trong mối liên hệ mối liên hệ chủ yếu có mối liên hệ thứ yếu có mối liên...
 • 17
 • 419
 • 3

CÁI CHUNG, CÁI RIÊNG VẬN DỤNG MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁI RIÊNG, CÁI CHUNG CÁI ĐƠN NHẤT TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM

CÁI CHUNG, CÁI RIÊNG VÀ VẬN DỤNG MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁI RIÊNG, CÁI CHUNG VÀ CÁI ĐƠN NHẤT TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM
... VÀ CÁI ĐƠN NHẤT TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM I Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, xu hướng tất yếu ngân hàng thương mại (NHTM): Ngân hàng bán lẻ: Khái niệm ngân hàng: ... khách quan mối liên hệ khăng khít chúng Phép biện chứng vật cho riêng, Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục chung đơn tồn khách quan, chúng có mối liên hệ hữu với Mối quan hệ chung, riêng, đơn ... hạn chế III Vận dụng chung riêng vào việc phát triển dịch vụ NHBL NHTM Việt Nam Mỗi vật, tượng có chung, riêng Cái chung riêng vật, tượng có quan hệ biện chứng với nhau, tách rời chung sâu sắc,...
 • 24
 • 256
 • 0

Hai nguyên cơ bản của phép biện chứng duy vật ý nghĩa phương pháp luận

Hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật và ý nghĩa phương pháp luận
... vận động phát triển vật * Ý nghĩa phuơng pháp luận: Nguyên mối liên hệ phổ biến đòi hỏi phải có quan điểm toàn diện tức nghiên cứu vật tuợng phải xem xét chúng tất mối liên ... quy luật phủđịnh phủđịnh) * Ý nghĩa phương pháp luận Nguyên phát triển đòi hỏi phải có quan điểm phát triển nhận thức khoa học hoạt động thực tiễn Khi nhận thức vật tuợng chúng ta không vạch ... nguồn gốc phát triển lực luợng siêu nhiên ý niệm tuyệt đối, thần linh, thuợng đế phủ nhận nguồn gốc vật chất khách quan phát triển Theo phép biện chứng vật phát triển phạm trù triết học dùng để...
 • 5
 • 2,085
 • 41

Nguyên về mối liên hệ phổ biến phát triển của phép biện chứng duy vật sự vận dụng hai nguyên đó ở Hồ Chí Minh trong cách mạng Việt Nam

Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và phát triển của phép biện chứng duy vật và sự vận dụng hai nguyên lý đó ở Hồ Chí Minh trong cách mạng Việt Nam
... tích hai nguyên phép biện chứng vật + Lm rừ s dng hai nguyờn ca phộp bin chng vật Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam + Nêu lên học vận dụng quan im biện chứng vật Hồ Chí Minh nghiệp đổi Vit Nam ... T- t-ởng Hồ Chí Minh hệ thống lí luận bao gồm nhiều lĩnh vực rộng lớn vô phong phú Trong đó, vận dụng phát triển sáng tạo nguyên phép biện chứng vật lãnh o cách mạng Việt Nam Hồ Chí Minh đ-ợc ... Trong phộp bin chng vật, biện chứng khách quan quy định biện chứng chủ quan, tduy biện chứng phản ánh tính biện chứng vốn có thân sống Nội dung hệ thống nguyên (Nguyên mối liên hệ phổ biến...
 • 101
 • 520
 • 0

Các nguyên tắc cơ bản của phép biện chứng duy vật ý nghĩa của nó đối với công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta

Các nguyên tắc cơ bản của phép biện chứng duy vật và ý nghĩa của nó đối với công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta
... quát phép biện chứng sở lý luận phép biện chứng vật Nguyên tắc phương pháp luận phép biện chứng vật Vận dụng quan điểm biện chứng công xây dựng CNXH nước ta Vận dụng phép biện chứng vật vào ... ngừng với tư mềm dẻo, linh hoạt I.Khái quát phép biện chứng  Vai trò phép biện chứng vật với triết học:  Phép biện chứng vật hình thái phát triển cao lịch sử phép biện chứng Phép biện chứng vật ... chứng công xây dựng CNXH nước ta VẬN DỤNG PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI NƯỚC TA Vận dụng vào trình đổi tư kinh tế Đảng từ Đại hội VI đến Vận dụng vào việc...
 • 67
 • 1,164
 • 3

Các nguyên tắc cơ bản của phép biện chứng duy vật ý nghĩa của nó đối với công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta

Các nguyên tắc cơ bản của phép biện chứng duy vật và ý nghĩa của nó đối với công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta
... K23 đêm GVPT: TS Trần Nguyên Ký PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT CÁC QUY LUẬT CÁC NGUYÊN LÝ Nguyên lý mối liên hệ phổ biến Nguyên lý phát triển Quy luật ... Trần Nguyên Ký Một mặt, phép biện chứng vật bao gồm phép biện chứng khách quan phép biện chứng chủ quan Về điều này, Ăngghen viết: Biện chứng gọi khách quan chi phối toàn giới tự nhiên, biện chứng ... Ăngghen xây dựng phép biện chứng vật với tính cách học thuyết mối liên hệ phổ biến phát triển dướ hình thức hoàn bị 1.2.3 Vai trò ý nghĩa phép biện chứng vật triết học Phép biện chứng vật hình thái...
 • 72
 • 4,864
 • 26

GIÁ TRỊ của PHÉP BIỆN CHỨNG DUY vật, ý NGHĨA LUẬN THỰC TIỄN đối với CÁCH MẠNG VIỆT NAM

GIÁ TRỊ của PHÉP BIỆN CHỨNG DUY vật, ý NGHĨA lý LUẬN và THỰC TIỄN đối với CÁCH MẠNG VIỆT NAM
... nghĩa đó, tiểu luận nghiên cứu Giá trị phép biện chứng vật, ý nghĩa phơng pháp luận luận thực tiễn cách mạng Việt Nam I Khái quát lịch sử nội dung phép biện chứng vật triết học Mác-Lênin Nghiên ... Với ý nghĩa nh vậy,việc nhận thức đắn vận dụng sáng tạo phép biện chứng vật vào thực tiển cách mạng nớc ta có ý nghĩa định đến thắng lợi cách mạng Do đòi hỏi lúc hết phải nắm vững phép biện chứng ... phơng pháp luận triết học biện chứng, luận giải, xem xét vật tợng cách biện chứng, hoàn toàn đối lập với phép siêu hình, phép biện chứng vật hình thức cao t khoa học Đồng thời phép biện chứng vật...
 • 20
 • 283
 • 0

Phép biện chứng duy vật vấn đề phát triển KT

Phép biện chứng duy vật và vấn đề phát triển KT
... tế Việt Nam vợt qua thăng trầm thập niên khủng hoảng, bớc vào thời kỳ phát triển ổn định tăng trơng cao, tạo tiền đề quan trọng đẻ bớc vào thời kỳ CNH Bức tranh kinh tế chung Việt Nam trớc đổi ... kinh tế nớc ta phát triển theo mô hình tập trung quan liêu bao cấp nên hầu hết doanh nghiệp nhà nớc Sự phát triển doanh nghiệp quốc doanh trì trệ, lạc hậu thiếu vốn thói ỷ lại vào nhà nớc doanh ... giáo môn kinh tế trị để tiểu luận em đợc hoàn thiện I Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu 1.Tuần hoàn t 1.1 Ba giai đoạn vận động phát triển Sự biến hoá hình thái t trình vận động Tính chất TBCN giai...
 • 24
 • 344
 • 0

Phép biện chứng duy vật vấn đề phát triển KT

Phép biện chứng duy vật và vấn đề phát triển KT
... CHƯƠNG I: PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN Phép biện chứng vật khoa học mối liên hệ phổ biến 1.1 Phép biện chứng vật 1.2 Nội dung phép biện chứng vật Một hai nguyên lý phép biện chứng: ... CHƯƠNG I PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT LÀ KHOA HỌC VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN 1.1 Phép biện chứng vật Quan điểm vật biện chứng không khẳng định chất vật chất, ... hệ phát triển) phép biện chứng vật phát nguyên lý mối liên hệ phổ biến vật tượng giới, coi đặc trưng phép biện chứng vật 2.1 Khái niệm: - Liên hệ: Là quy định lẫn , tác động lẫn yếu tố vật vật...
 • 35
 • 453
 • 1

Phép biện chứng duy vật vai trò của nó đối với hoạt động của con người

Phép biện chứng duy vật và vai trò của nó đối với hoạt động của con người
... thỳc tinh thn (1) Ph Ăngghen: Biện chứng tự nhiên.Nxb thât ,HN, 1971, tr.323,324 Ph Ăngghen: Biện chứng tự nhiên.Nxb thât ,HN, 1971, tr.323,324 (3) Ph Ăngghen: Biện chứng tự nhiên.Nxb thât ,HN, ... vt v vai trũ ca núi vi hot ng ca ngi L mt sinh viờn kinh t, em thit ngh cn phi trau di cho mỡnh mt kin thc vng chc v trit hc núi chung cng nh phộp bin chng vt núi riờng, v quan trng nht l vai ... nht ca lch s phộp bin chng, bao quỏt mt lnh vc rng ln, l phng phỏp lun trit hc (4) Ph.Ănghen : Biện chứng tự nhiên Nxb thật , HN, 1971 tr58 (Ănghen dẫn lời Mác T Bản, qI,t1, lời bạt cho tiếng...
 • 25
 • 3,359
 • 9

Phép biện chứng duy vật vấn đề phát triển kinh tế

Phép biện chứng duy vật và vấn đề phát triển kinh tế
... I: PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ g BIẾN Phép biện chứng vật khoa học mối liên hệ phổ biến 1.1 Phép biện chứng vật 1.2 Nội dung phép biện chứng vật Một hai nguyên lý phép biện chứng: ... vào kinh tế quốc tế Trang 13 HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 2.1 Thế hội nhập kinh tế quốc tế: Ngày hội nhập kinh tế diễn mạnh mẽ châu lục, chi phối đời sống kinh tế quốc gia Hội nhập kinh tế quốc tế ... tác kinh tế với nước 2.5 Mối liên hệ xây dựng kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế Xây dựng kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế có mối liên hệ khăng khít, biện chứng...
 • 31
 • 661
 • 6

Những nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật ý nghĩa phương pháp luận của nó

Những nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật và ý nghĩa phương pháp luận của nó
... nguyên lý, phạm trù, quy luật phép biện chứng vật ý nghĩa phương pháp luận quan trọng Vì vậy, chúng phải vận dụng tổng hợp nhận thức khoa học thực tiễn cách mạng Ý nghĩa phương pháp luận phép biện ... quy luật phép biện chứng vật: quy luật phép biện chứng vật ý nghĩa phương pháp luận đạo hoạt động người để thực quan điểm toàn diện, quan điểm phát triển quan điểm lịch sử cụ thể phương diện ... thể tính chất chu kỳ trình phát triển Đó sở phương pháp luận nguyên tắc phủ định biện chứng, đạo phương pháp suy nghĩ hành động người Phủ định biện chứng đòi hỏi phải tôn trọng tính kế thừa, kế...
 • 7
 • 20,693
 • 325

Xem thêm