Tiêu chuẩn an toàn mạng

Tiêu chuẩn an toàn mạng

Tiêu chuẩn an toàn mạng
... định phương pháp đánh giá rủi ro phù hợp với hệ thống mạng, thông tin hoạt động kinh doanh xác định, yêu cầu luật pháp chế n 2) Xây dựng tiêu chuẩn chấp nhận rủi ro xác định mức độ chấp nhận n d) ... thông tin n n j) Chuẩn bị tuyên bố áp dụng n 1) Các mục tiêu kiểm soát biện pháp kiểm soát lý chọn chúng n 2) Các mục tiêu kiểm soát biện pháp kiểm soát áp dụng n 3) Các ngoại lệ mục tiêu kiểm soát ... cho tất bên quan tâm với mức độ chi tiết phù hợp với hoàn cảnh và, thích hợp, thống cách thức thực n d) Đảm bảo cải tiến đạt mục tiêu mong muốn cho chúng n n Vài ví dụ rủi ro an toàn thông tin...
 • 29
 • 189
 • 1

Tài liệu Chương 2 : Tiêu chuẩn an toàn mạng pdf

Tài liệu Chương 2 : Tiêu chuẩn an toàn mạng pdf
... kinh doanh, việc tổ chức, vị trí địa lý, tài sản công nghệ m : n 1) Bao gồm cấu cho việc thiết lập mục tiêu xây dựng ý thức chung định hướng nguyên tắc hành động bảo mật thông tin 2) Quan tâm ... với hệ thống mạng, thông tin hoạt động kinh doanh xác định, yêu cầu luật pháp chế n 2) Xây dựng tiêu chuẩn chấp nhận rủi ro xác định mức độ chấp nhận n d) Xác định rủi ro 1) Xác định tài sản thuộc ... thống mạng chủ nhân tài sản n 2) Xác định rủi ro cho tài sản n 3) Xác định yếu điểm mà bị khai thác lợi dụng mối đe dọa n 4) Xác định ảnh hưởng tác động làm tính bí mật, toàn vẹn sẳn có mà có tài...
 • 29
 • 322
 • 0

Tài liệu Chương 2 : Tiêu chuẩn an toàn mạng ppt

Tài liệu Chương 2 : Tiêu chuẩn an toàn mạng ppt
... kinh doanh, việc tổ chức, vị trí địa lý, tài sản công nghệ m : n 1) Bao gồm cấu cho việc thiết lập mục tiêu xây dựng ý thức chung định hướng nguyên tắc hành động bảo mật thông tin 2) Quan tâm ... với hệ thống mạng, thông tin hoạt động kinh doanh xác định, yêu cầu luật pháp chế n 2) Xây dựng tiêu chuẩn chấp nhận rủi ro xác định mức độ chấp nhận n d) Xác định rủi ro 1) Xác định tài sản thuộc ... thống mạng chủ nhân tài sản n 2) Xác định rủi ro cho tài sản n 3) Xác định yếu điểm mà bị khai thác lợi dụng mối đe dọa n 4) Xác định ảnh hưởng tác động làm tính bí mật, toàn vẹn sẳn có mà có tài...
 • 29
 • 205
 • 0

Kiểm tra công trình theo tiêu chuẩn an toàn pccc và đánh giá thực trạng tổ chức quản lý an toàn cháy nổ vlcn tại tỉnh thanh hoá.

Kiểm tra công trình theo tiêu chuẩn an toàn pccc và đánh giá thực trạng tổ chức quản lý an toàn cháy nổ vlcn tại tỉnh thanh hoá.
... PCCC đánh giá thực trạng quản an toàn cháy nổ VLNCN tỉnh hóa I kiểm tra công trỉnh theo tiêu chuẩn an toàn pccc (*) mục đích kiểm tra - Kiểm tra dây truyền sản xuất thuốc nổ ABS 15 theo tiêu ... hội tỉnh hóa đặc điểm công trình có liên quan đến công tác quản an toàn cháy nổ VLNCN I Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh hóa có liên quan đến công tác quản an toàn cháy nổ VLNCN 1.1 Tổng quan ... Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622 : 1995: phòng cháy chống cháy cho nhà công trình Yêu cầu thiết kế 2.1 Kiểm tra quy hoạch xây dựng công trình stt nội dung kiểm tra vẽ theo thiết kế theo tiêu chuẩn...
 • 70
 • 672
 • 1

Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Quy định cơ bản

Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Quy định cơ bản
... dung phân loại tiêu chuẩn hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động 2.1 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động phân thành loại sau: Loại tiêu chuẩn bản; Loại tiêu chuẩn yêu cầu chung định mức yếu tố ... vào tiêu chuẩn biên soạn tiêu chuẩn cũ soát xét lại Đặc điểm việc thống ý kiến việc xây dựng tiêu chuẩn thuộc hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động 3.1 Các dự thảo tiêu chuẩn cấp Nhà nước tiêu chuẩn ... đảm bảo thông tin hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động; Các phương pháp đánh giá an toàn lao động 2.3 Loại tiêu chuẩn yêu cầu chung định mức yếu tố nguy hiểm có hại sản xuất quy định : Các giá trị...
 • 4
 • 1,345
 • 6

Cấp Chứng nhận nuôi tôm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Cấp Chứng nhận nuôi tôm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
... Chưa có văn quy định cụ thể Số hồ sơ: Chưa có văn quy định cụ thể Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ...
 • 2
 • 216
 • 0

Tài liệu Thu hồi giấy chứng nhận vùng, cơ sở nuôi tôm an toàn đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm docx

Tài liệu Thu hồi giấy chứng nhận vùng, cơ sở nuôi tôm an toàn đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm docx
... Chưa có văn quy định cụ thể Số hồ sơ: Chưa có văn quy định cụ thể Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ...
 • 2
 • 156
 • 0

Tài liệu Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận vùng, cơ sở nuôi tôm an toàn; đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm pdf

Tài liệu Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận vùng, cơ sở nuôi tôm an toàn; đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm pdf
... phần hồ sơ Chưa có văn quy định cụ thể Số hồ sơ: Chưa quy định cụ thể Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ...
 • 2
 • 222
 • 0

qui trinh cong nghe san xuat nuoc tuong dat tieu chuan an toan thuc pham vn

qui trinh cong nghe san xuat nuoc tuong dat tieu chuan an toan thuc pham vn
... dùng VN ưa chuộng Qui trình công nghệ sản xuất nước tương theo phương pháp kết hợp: Gồm giai đoạn: Giai đoạn 1: dùng enzym tự sản xuất Giải đoạn 2: dùng phương pháp hóa giải Ưu điểm : - Thời gian ... giải, thêm số dụng cụ đơn giản II Kết luận Trong qui trình trên, qui trình phù hợp với cở sản xuất nước tương thay đổi thiết bị, rút ngắn thời gian (3 ngày), nồng độ 3-MCP thấp mức cho phép, mùi ... tương, tương đặc hắc xì dầu Nhược điểm : - Thời gian sản xuất kéo dài (2- tháng) - Chiếm nhiều mặt - Mùi vị nước tương chưa quen với người tiêu dùng 2 Qui trình công nghệ sản xuất nước tương phương...
 • 4
 • 487
 • 4

Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ quảng ninh đến quảng nam các chuyên đề nghiên cứu về tiêu chuẩn an toàn, thấm, trượt, lún, biến dạng đê biển

Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ quảng ninh đến quảng nam  các chuyên đề nghiên cứu về tiêu chuẩn an toàn, thấm, trượt, lún, biến dạng đê biển
... tục chuyên đề từ số đến 14 Tên chuyên đề cụ thể là: Chuyên đề 9: Phân tích, lựa chọn tiêu chuẩn an toàn cho đê biển; Chuyên đề 10: Nghiên cứu đề xuất phương pháp tính toán ổn định thấm; Chuyên đề ... Hồ sơ thiết kế đê biển 25 NGHIÊN CỨU TIÊU CHUẨN AN TOÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN THIẾT KẾ Trên sở kích thước hình học, vật liệu sử dụng, giải pháp công nghệ áp dụng xác định từ trước, nội dung ... Nghiên cứu đề xuất phương pháp tính toán ổn định trượt; Chuyên đề 12: Nghiên cứu đề xuất phương pháp tính toán lún; Chuyên đề 13: Một số quy định sử dụng phần mền tính toán thiết kế; Chuyên đề...
 • 38
 • 307
 • 0

chính sách cho xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi với các quy định về tiêu chuẩn an toàn và hạn ngạch của thế giới

chính sách cho xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi với các quy định về tiêu chuẩn an toàn và hạn ngạch của thế giới
... doanh chủ yếu Tổng công ty - Tổ chức sản xuất chăn nuôi, sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi, chế biến sản phẩm, chăn nuôi cung ứng dịch vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm, kinh doanh xuất nhập khẩu, ... san phẩm chăn nuôi Thức ăn chăn nuôi vật tư liên quan đến ngành nông nghiệp - Chăn nuôi gia súc, gia cầm động vật khác - Sản xuất chế biến kinh doanh nguyên liệu thức ăn chăn nuôi 22 - Sản xuất ... tín dụng cần cho người xuất để đảm bảo cho khoản chi phí: mua nguyên vật liệu sản xuất hàng xuất khẩu; sản xuất bao bì xuất khẩu; chi phí vận chuyển hàng hoá cảng, sân bay để xuất khẩu; trả tiền...
 • 49
 • 365
 • 0

Hệ thống tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe nghề nghiệp-OHSAS 18001 pps

Hệ thống tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe nghề nghiệp-OHSAS 18001 pps
... quan việc có tiêu chuẩn công nhận Hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ cho phép Đánh giá Chứng nhận bên thứ Các yêu cầu tiêu chuẩn đưa cách có cấu trúc theo hệ thống Quản lý an toàn sức khoẻ Tiêu ... tiếp liên quan khách hàng, nhà cung cấp, nhà bảo hiểm, cộng đồng, quan quản lý… Tiêu chuẩn OHSAS 18001: 1999 tiêu chuẩn đánh giá Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp, đời vào tháng 4-1999 ... an toàn sức khỏe nghề nghiệp - Cải thiện hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp có- Nâng cao lòng nhiệt tình người lao động thông qua đảm bảo an toàn cho họ - Giảm chi phí liên quan tới...
 • 5
 • 343
 • 1

các tiêu chuẩn an toàn đánh giá chất lượng đồ án thiết kế đường ôtô

các tiêu chuẩn an toàn đánh giá chất lượng đồ án thiết kế đường ôtô
... tổng hợp đa ba tiêu chẩn an toàn giao thông để đánh giá chất lượng đồ án thiết kế hay chất lượng cải tạo khai thác tuyến đường hữu Các tiêu chuẩn an toàn giao thông Tiêu chuẩn an toàn thứ nhất: ... / h đồ án thiết kế đạt chất lượng tốt Khi V85 − Vd ≤ 20 km / h đồ án thiết kế mức độ chấp nhận Còn V85 − Vd > 20 km / h chất lượng đồ án đánh giá + Khi thiết kế bình đồ, đường cong thiết kế riêng ... làm vùng để đánh giá chất lượng đồ án thiết kế gồm: Vùng (vùng I) đánh giá đồ án thiết kế chất lượng tốt ứng với vùng này, người thiết kế lựa chọn đường cong liền kề bình đồ có bán kính thỏa...
 • 8
 • 562
 • 4

Xem thêm