skk bất ĐẲNG THỨC VÀ CÁC BÀI TOÁN áp DỤNG

Báo cáo đồ án nghiên cứu, cài đặt thuật toán giải bài toán lập hành trình người đưa thư và ứng dụng

Báo cáo đồ án nghiên cứu, cài đặt thuật toán giải bài toán lập hành trình người đưa thư và ứng dụng
... ôi dung: Mô tả bài toán người đưa thư Giải bài toán người đưa thư Thuâôt toán tìm khung Thuâôt toán nối các đỉnh bâôc le Thuâôt toán tìm chu trình Euler Thuâôt toán tìm đường ... ưu và nhược điểm của thuật toán 2:  Nhược điểm: - Thuật toán chỉ là phương pháp giải gần đúng, lớn cỡ 5% so với thuật toán tối ưu nhất  Ưu điểm: - Thuật toán có thể giải ... a(I,J) = và T = 80 a(K,L) = và T = 80 a(J,I) = và T = 80 a(L,K) = và T = 80 a(J,K) = và T = a(C,D) = và T = 220 a(K,J) = và T = a(D,C) = và T = 250 a(G,F) = và T = 290 a(F,G) = và T =...
 • 38
 • 622
 • 0

Đồ án tốt nghiệp đại học “nghiên cứu, cài đặt thuật toán giải bài toán lập hành trình người đưa thư và ứng dụng”

Đồ án tốt nghiệp đại học “nghiên cứu, cài đặt thuật toán giải bài toán lập hành trình người đưa thư và ứng dụng”
... tài đồ án “Nghiên cứu, cài đặt thuật toán giải bài toán lập hành trình người đưa thư và ứng dụng” đặt với mục tiêu: • Nghiên cứu thuât toán giải và xây dựng ứng dụng giải ... thị và ứng dụng - Nghiên cứu cụ thể về các thuật toán tìm đường đồ thị, đặc biệt là thuật toán giải bài toán lập hành trình cho người đưa thư - Nghiên cứu về lập trình ... Phân tích và cài đặt thuật toán người đưa thư - Viết chương trình tìm đường cho người đưa thư, và thể hiện kết quả bản đồ cụ thể Sau tháng thực đế em xây dựng chương trình ngôn...
 • 92
 • 405
 • 0

skkn Khai thác các ứng dụng từ một bài toán lớp 8

skkn Khai thác các ứng dụng từ một bài toán lớp 8
... 5 1 5 1 ) đó: = ( ); = ( ); = ( ); ; = ( 2 4 6 8 98. 100 98 100 5 5 5 1 1 1 1 = ( + + + + )= + + + + + 2.4 4.6 6 .8 8.10 98. 100 2 4 6 98 100 1 49 = ( )= 2 100 20 tự b i 2) b.Phơng pháp ... + ) 3 5 97.99 3 5 97 99 1 49 = (1 ) = Khi ta có: 99 99 49 1 48 98 hay 49(x-2)+99x=148x- 98 hay ( x 2) + x = x 99 99 99 49x+99x-148x=0 hay 0.x=0 hay x R 2007 1 1 = c + + + + hay x( x + 1) 2009 ... + 4.5 5.6 (n + 3)(n + 4) 7 + + + + c 1 .8 8.15 (7n 6)(7n + 1) 7n + b Ngời thực hiện: Lê Thị Hiền 13 Khai thác ứng dụng từ toán lớp 1 1 + + + + 2.5 5 .8 8.11 (3n + 2)(3n + 5) B i 2:Rút gọn biểu...
 • 14
 • 317
 • 0

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ÁP DỤNG TẠI CTY CP SỮA VIỆT NAM (VINAMILK)

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ÁP DỤNG TẠI CTY CP SỮA VIỆT NAM (VINAMILK)
... Nhóm II PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NỘI DUNG PHÂN TÍCH 2.1 Phân tích bảng cân đối kế toán 2.2 Phân tích báo cáo kết quả HĐKD 2.3 Phân tích tỷ số tài chính 2.4 Phân tích dòng ... DUNG TRÌNH BÀY MỤC ĐÍCH PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỊNH GIÁ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG TẠI CTY CP SỮA VIỆT NAM (VINAMILK) I MỤC ĐÍCH   Mục đích phân tích báo cáo tài giúp ... 1.2 Phân tích tài theo tỷ trọng 1.3 Phân tích tỷ số tài 1.4 Phân tích dòng tiền 1.5 Định giá Nhóm II PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG CỤ PHÂN TÍCH 1.1 Phân tích tài so sánh: Là Phân...
 • 37
 • 308
 • 0

Xác định hệ thống chứng từ kế toán và tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực kinh doanh thương mại (QD 152006)

Xác định hệ thống chứng từ kế toán và tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực kinh doanh thương mại (QD 152006)
... khoản bảng cân đối kế toán Phần II HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP LỚN TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH THƯƠNG MẠI (áp dụng Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ... bán nhằm mục đích thu lợi nhuận Từ đặc trưng đó của các doanh nghiệp thương mại nên doanh nghiệp sẽ sử dụng các chứng từ kế toán và tài khoản kế toán sau: 2.1 Danh mục chứng ... Áp dụng cho DNNN Dùng cho công ty, TCty có nguồn kinh phí LOẠI TK DOANH THU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng hóa Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu bán thành phẩm Doanh...
 • 19
 • 183
 • 0

Tìm hiểu bài toán khai phá dữ liệu văn bản

Tìm hiểu bài toán khai phá dữ liệu văn bản
... QUÁT VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU Nội dung chương gồm : • Phần 1: Khái niệm khai phá liệu • Phần 2: Quá trình khai phá liệu • Phần 3: Các toán thông dụng khai phá liệu 1.1 Khái niệm khai phá liệu • Khai ... Tìm hiểu toán khai phá liệu văn MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG – KHÁI QUÁT VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU 1.1 Khái niệm khai phá liệu 1.2 Quá trình khai phá liệu a ... toán khai phá liệu văn Hình 19 – Giao diện trang quản lý người dùng Hình 20 – Giao diện blog 43 Tìm hiểu toán khai phá liệu văn Hình 21 – Giao diện thư mục RSS cung cấp sẵn 44 Tìm hiểu toán khai...
 • 55
 • 162
 • 0

Ứng dụng định thức và ma trận vào việc giải quyết lớp các bài toán chứng minh đẳng thức và bất đẳng thức

Ứng dụng định thức và ma trận vào việc giải quyết lớp các bài toán chứng minh đẳng thức và bất đẳng thức
... ma trận vuông cấp n, kí hiệu A = (aij )n Ma trận At = (aji )n×m thu từ ma trận A = (aij )m×n cách chuyển dòng thành cột, cột thành dòng gọi ma trận chuyển vị ma trận A Ma trận vuông A gọi ma ... nhiên phép nhân ma trận có tính chất kết hợp:(A.B).C = A.(B.C) Ma trận vuôngA = (aij )n gọi ma trận khả nghịch tồn ma trận vuông B = (bij )n cho A.B = B.A = In Ma trận vuông A gọi ma trận trực ... cần chứng minh 2.2.4 Áp dụng định lý Schur Định lý (Schur) Nếu A = (aij ), B = (bij ) ma trận xác định dương ma trận C(aij bij ) xác định dương Chứng minh Gọi ma trận trực giao T đưa ma trận A...
 • 42
 • 483
 • 0

Luận văn tốt nghiệp cử nhân luật kinh tế về pháp luật về chế độ pháp lý về hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản và xử lý tài sản bảo đảm thực tiễn áp dụng tại ngân hàng thương mại

Luận văn tốt nghiệp cử nhân luật kinh tế về pháp luật về chế độ pháp lý về hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản và xử lý tài sản bảo đảm thực tiễn áp dụng tại ngân hàng thương mại
... KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT ĐẶNG THỊ TUYẾT NGA CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM- THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ... tập: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Đề tài nghiên cứu: CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM – THỰC TIỄN ... Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Đề tài nghiên cứu: CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM – THỰC TIỄN ÁP...
 • 79
 • 214
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm kinh nghiệmgiải bài toán tìm x trong đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối lớp 7

sáng kiến kinh nghiệm kinh nghiệmgiải bài toán tìm x trong đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối lớp 7
... tìm x đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối_ lớp 1, x + + x + x =0 2, x + x + ( x + 1)( x − ) =0 Bài giải 1, ⇒ x + + x + x =0 x + =0 x + x =0 + X t x + =0 ⇒ x+ 2=0 ⇒ x= -2 (1) + X t x + x ... toán tìm x đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối_ lớp x −3 = x+ 5 Với x+ 5 ≥ ⇒ x ≥ -5 ta có x- 3 = x+ 5 x- 3 =-( x+ 5) + Nếu x- 3 = x+ 5 ⇒ 0x = + Nếu x- 3 =-( x+ 5) ⇒ x- 3 = -x- 5 ⇒ 2x= -2 ⇒ x= -1 ( ... =0 ⇒ x2 + 2x= 0 ⇒ x( x+2) =0 ⇒ x= 0 x+ 2 =0 ⇒ x= -2 (2) Kết hợp (1)và (2) ⇒ x= -2 2, x + x + ( x + 1)( x − ) =0 ⇒ x + x =0 ( x + 1)( x − ) =0 + X t x + x =0 ⇒ x2 + x= 0 ⇒ x( x+1) =0 ⇒ x= 0 x+ 1 =0 ⇒ x= -1...
 • 17
 • 317
 • 0

500 bài toán bất đẳng thức chọn lọc pdf

500 bài toán bất đẳng thức chọn lọc pdf
... 500 Bài Toán B t ð ng Th c Ch n L c Cao Minh Quang 500 Bài Toán B t ð ng Th c Ch n L c ♦♦♦♦♦ Cho a, b, c s th c dương Ch ... Ioan Tomescu ] Cho x, y, z s th c dương Ch ng minh r ng xyz ≤ (1 + 3x)( x + y )( y + z )( z + 6) 500 Bài Toán B t ð ng Th c Ch n L c Cao Minh Quang Gazeta Matematică 11 [ Mihai Piticari, Dan Popescu ... y, z s th c dương th a ñi u ki n x + y + z + xyz = Ch ng minh r ng a) xyz ≤ , b) x + y + z ≤ , 500 Bài Toán B t ð ng Th c Ch n L c Cao Minh Quang c) xy + yz + zx ≤ ≤ x + y + z , d) xy + yz +...
 • 49
 • 273
 • 1

Xem thêm