Bài giảng quản trị Marketing

Slide bài giảng quản trị marketingslide1-4 chinh quy Sep2008 .ppt

Slide bài giảng quản trị marketingslide1-4 chinh quy Sep2008 .ppt
... gian Quan hệ cạnh tranh Nhân tố khoa học kỹ thuật II QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ MARKETING KHÁI NIỆM QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ MARKETING Quá trình quản trò Marketing bao gồm hoạt động phân tích hội Marketing; ... Nguyên lý Marketing CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING VÀ QUẢN TRỊ MARKETING CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MARKETING VÀ QUẢN TRỊ MARKETING Chương giới thiệu nội dung sau: • TỔNG QUAN VỀ MARKETING ... VỀ MARKETING • Marketing : Phạm vi, Nguyên tắc – Nội dung – Qui trình Marketing • QUẢN TRỊ MARKETING – Qui trình quản trò Marketing I TỔNG QUAN VỀ MARKETING KHÁI NIỆM VỀ MARKETING • MARKETING :...
 • 234
 • 898
 • 23

Slide bài giảng quản trị marketing( tiếp)

Slide bài giảng quản trị marketing( tiếp)
... phí: Quản lý sản xuất − Quy mô sản xuất, dây chuyền sản xuất, … QUẢN LÝ SẢN PHẨM • Vai trò tảng: Quản lý sáng tạo quản lý nguồn lực để phục vụ cho việc thiết kế sản phẩm • Quản lý sản phẩm - - Quản ... sản phẩm – Quản lý sản phẩm • GIÁ CẢ – Khái niệm giá – Các đònh giá CHƯƠNG V: HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH MARKETING • PHÂN PHỐI – Bản chất phát triển kênh phân phối – Các đònh thiết kế, quản trò kênh ...  Người sử dụng GIÁ TRỊ NHÃN HIỆU (Brand Equity)  Đònh nghóa: giá trò nhãn hiệu khác biệt tích cực mà khách hàng có nhãn hiệu tạo ưa thích họ nhãn hiệu CÁC MỨC ĐỘ CỦA GIÁ TRỊ NHÃN HIỆU  Nhận...
 • 255
 • 1,200
 • 8

Bài giảng quan tri marketing 01

Bài giảng quan tri marketing 01
... Các tri t lý công ty  Các định hướng hay tri t lý mà công ty sử dụng để quản trị nỗ lực marketing Có số tri t lý : – – – – – – Tri t lý sản xuất Tri t lý sản phẩm Tri t lý bán hàng Tri t lý marketing ... khái niệm marketing cốt lõi  Marketing quan hệ hướng đến xây dựng mối quan hệ dài hạn thỏa mãn lẫn với bên liên quan quan trọng, cuối đem lại kết mạng lưới marketing công ty bên hữu quan Slide ... yêu cầu Slide Nhiệm vụ marketing  Các hoạt động marketing trải qua ba giai đoạn: – Entrepreneurial marketing Marketing hệ thống hóa – Intrepreneurial marketing  Vì marketing trở nên có hệ...
 • 27
 • 534
 • 1

Bài giảng quan tri marketing 02

Bài giảng quan tri marketing 02
... Cổ đông – Bộ phận marketing làm marketing Nền kinh tế – Tổ chức theo phân đoạn khách hàng – Giá trị suốt đời khách hàng – Báo cáo marketing – Các bên hữu quan – Tất người làm marketing Slide Những ... thúc quan hệ với họ – Tập trung vào khách hàng đem lại giá trị cao Slide 14 Thực tiễn marketing thay đổi nào: CRM  CRM hướng đến marketing One-on-One Marketing – Bốn giai đoạn One-to-One Marketing ... truyền thông khách hàng đơn vị kinh doanh Slide 12 Thực tiễn marketing thay đổi nào: CRM  Marketing quan hệ khách hàng Customer Relationship Marketing (CRM) cho phép công ty: – Cung ứng dịch vụ cho...
 • 16
 • 406
 • 0

Bài giảng quan tri marketing 03

Bài giảng quan tri marketing 03
... bên hữu quan  Các tiến trình  Nguồn lực  Tổ chức ©2 003 Prentice Hall, Inc  Xác định số nhóm bên hữu quan tổ chức bạn  Nhu cầu nhóm mâu thuẫn lẫn nào? To accompany A Framework for Marketing ... for Marketing Management, 2nd Edition Slide 10 of 18 Kinh doanh lực cao Chìa khóa thành công  Các bên hữu quan  Các tiến trình  Nguồn lực  Tổ chức ©2 003 Prentice Hall, Inc  Tổ chức liên quan ... 18 Kinh doanh lực cao Chìa khóa thành công  Các bên hữu quan  Các tiến trình  Nguồn lực  Tổ chức ©2 003 Prentice Hall, Inc  Phát tri n sản phẩm  Thu hút nắm giữ khách hàng  Thực đơn đặt...
 • 18
 • 333
 • 0

Bài giảng quan tri marketing 04

Bài giảng quan tri marketing 04
... Quản trị Marketing- Khoa QTKD Slide 19 chương Tiến trình marketing  Các bước tiến trình marketing: – Phân tích hội thị trường – Phát tri n chiến lược marketing – Hoạch định chương trình marketing ... lực marketing Khoa QTKD-dbavn.com Tham khảo với Giáo trình Quản trị Marketing- Khoa QTKD Slide 20 chương Tiến trình marketing Nội dung kế hoạch Marketing  Tóm tắt cho lãnh đạo  Chiến lược Marketing ... ty  Tìm hiểu bước quan trọng tiến trình marketing Khoa QTKD-dbavn.com Tham khảo với Giáo trình Quản trị Marketing- Khoa QTKD Slide chương Mục tiêu  Tìm hiểu nội dung kế hoạch marketing  Hiểu...
 • 30
 • 360
 • 0

Bài giảng quan tri marketing 05

Bài giảng quan tri marketing 05
... Xác định yếu tố quan trọng hệ thống marketing  Hiểu cách làm người làm marketing cải thiện định marketing thông qua hệ thống tình báo, nghiên cứu marketing hệ thống hỗ trợ định marketing ©2003 ... kinh tế, nhân học quan trọng ©2003 Prentice Hall, Inc To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide in Chapter Hỗ trợ định marketing  Hệ thống thông tin marketing định nghĩa ... cho người định marketing. ” ©2003 Prentice Hall, Inc To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide in Chapter Hỗ trợ định marketing  Hệ thống thông tin marketing sưu tập...
 • 23
 • 298
 • 0

Bài giảng quan tri marketing 06

Bài giảng quan tri marketing 06
... cầu mong muốn họ.” Sử dụng tài liệu môn học Quản trị Marketing Khoa QTKD Slide Chương Khách hàng tiêu dùng mua Marketing kích thích khác Marketing Sản phẩm Giá Phân phối Cổ động Khác Kinh tế ... ích sản phẩm dịch vụ q Mức độ quan tâm Nguồn thông tin: q Bên trong: hồitưởng, trí nhớ, kinh nghiệm khứ q Bên ngoài: nguồn thông tin marketing ( tạp chí, quảng cáo) marketing ( gia đình , bạn bè) ... thống  Quan hệ cá nhân  Cá nhân Sử dụng tài liệu môn học Quản trị Marketing Khoa QTKD Slide 28 Chương Các nhân tố tác động đến khách hàng tổ chức Các tác nhân  Môi trường  Tổ chức  Quan hệ...
 • 31
 • 762
 • 0

Bài giảng quan tri marketing 07

Bài giảng quan tri marketing 07
... attitudes  Culture To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 16 in Chapter Purchasing/Procurement Process Eight Buyphases of Industrial Buying  Problem recognition  Proposal ... how business buyers make their decisions ©2003 Prentice Hall, Inc To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide in Chapter Organizational Buying  Organizational buying ... among alternative brands and suppliers.” ©2003 Prentice Hall, Inc To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide in Chapter Organizational Buying  Compared to Consumer...
 • 17
 • 387
 • 0

Bài giảng quan tri marketing 08

 Bài giảng quan tri marketing 08
... chống độc quyền – Chi phí kinh tế có liên quan – Khả định phối thức marketing giúp tăng lợi nhuận Slide 28 Thiết kế chiến lược cạnh tranh Các chiến lược quan trọng     Lãnh đạo thị trường Thách ... tính quan trọng định mua sản phẩm công ty đối thủ cạnh tranh  Tấn công đối thủ cạnh tranh xấu tính, gần mạnh đem lại nhiều lợi ích Slide 24 Thiết kế chiến lược cạnh tranh Các chiến lược quan ... tín  Dịch vụ cải thiện  Sự phát tri n sản phẩm  Giảm chi phí sản xuất  Cổ động quảng cáo tăng cường Slide 32 Thiết kế chiến lược cạnh tranh Các chiến lược quan trọng     Lãnh đạo thị trường...
 • 38
 • 319
 • 1

Bài giảng quan tri marketing 09

Bài giảng quan tri marketing 09
... biệt quan trọng cung ứng công ty cho phân đoạn Slide Sử dụng phân đoạn thị trường  Marketing đại trà dần tính phổ biến  Marketing cho phân đoạn thực bốn cấp độ: – Marketing theo phân đoạn – Marketing ... ty sử dụng để lựa chọn phân đoạn thị trường hấp dẫn Slide Marketing mục tiêu  Marketing mục tiêu yêu cầu nhà làm marketing thực ba bước quan trọng: – Phân đoạn thị trường: xác định mô tả chân ... Marketing cho phân đoạn thực bốn cấp độ: – Marketing theo phân đoạn – Marketing cho Niche – Marketing địa phương – Marketing cá nhân Slide Sử dụng phân đoạn thị trường  Ba vấn đề sở thích phân đoạn...
 • 17
 • 274
 • 0

Bài giảng quan tri marketing 10

Bài giảng quan tri marketing 10
... Phát tri n khái niệm  Phát tri n chiến lược marketing  Phân tích kinh doanh Slide Quản trị sản phẩm Tiến trình phát tri n sản phẩm mới: từ phát tri n đến thương mại hóa sản phẩm  Phát tri n ... Mục tiêu  Học hỏi chiến lược marketing phù hợp với giai đoạn chu kỳ sống sản phẩm  Hiểu cách làm công ty lựa chọn truyền thông vị trí thị trường hiệu Slide Phát tri n sản phẩm  Sản phẩm gì? ... cứu thị trường, đánh giá mức qui mô thị trường, sai lầm định phối thức marketing hành động cạnh tranh mạnh dự đoán Slide Phát tri n sản phẩm  Các sản phẩm thành công: – Cung cấp lợi tương đối mạnh...
 • 26
 • 343
 • 0

Bài giảng quan tri marketing 11

Bài giảng quan tri marketing 11
... giảm chi phí marketing – Là đóng góp quan trọng vào giá trị cho khách hàng ©2003 Prentice Hall, Inc To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 16 in Chapter 11 Quyết định ... ngày nhiều bao bì công cụ marketing ©2003 Prentice Hall, Inc To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 22 in Chapter 11 Bao bì dán nhãn  Phát tri n bao bì hiệu quả: – ... thủ cạnh tranh.” ©2003 Prentice Hall, Inc To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 11 in Chapter 11 Quyết định nhãn hiệu  Nhãn hiệu chuyển tải sáu mức độ ý nghĩa: –...
 • 24
 • 381
 • 0

Bài giảng quan tri marketing 12

Bài giảng quan tri marketing 12
... delivering a service often depends on staff being trained via internal marketing efforts Slide 10 Marketing Strategies  Interactive marketing refers to the employees’ skill in serving the client  ... Delivery system – Reliability – Resilience – Innovativeness  Image and branding Slide 12 Marketing Strategies Marketing Tasks  Managing differentiation  Managing service quality  Managing productivity ... qualities, experience qualities and credence qualities are evaluated by customers Slide 11 Marketing Strategies Marketing Tasks  Managing differentiation  Managing service quality  Managing productivity...
 • 18
 • 343
 • 0

Bài giảng quan tri marketing 13

 Bài giảng quan tri marketing 13
... chi phí thông qua đường cong kinh nghiệm  Các cung ứng marketing khác biệt tạo mức chi phí khác Slide 13 Định giá  Các thuật ngữ định giá quan trọng: – Chi phí cố định: chi phí không thay đổi ... Lợi tức  Phí hàng tháng  Quyên góp Slide Vai trò- ý nghĩa  Đối với doanh nghiệp – Giá yếu tố quan trọng tạo doanh thu, nguồn lợi nhuận  Đối với khách hàng – Giá yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến ... Đánh giá đường cầu  Hiểu độ co dãn nhu cầu – Cầu co dãn – Cầu không co dãn Slide 10 Chiến lược marketing Các điều kiện người tiêu dùng nhạy cảm với giá:  Sản phẩm khác biệt      Một phần...
 • 29
 • 229
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng quản trị marketingtài liệu bài giảng quản trị marketingbài giảng quản trị marketing pptslide bài giảng quản trị marketing tiếpđề cương bài giảng quản trị marketing pptbộ slide bài giảng quản trị marketingbài giảng quản trị hệ thống thông tin marketingbài giảng quản trị họcbài giảng quản trị doanh nghiệpbài giảng quản trị chất lượngbải giảng quản trị họcbài giảng quản trị doanh nghiệpbài giảng quản trịbài tập quản trị marketingbài giảng quản trị mạngĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoại