Bài giảng chiến lược giá

BÀI 1: CHIẾN LƯỢC GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ppt

BÀI 1: CHIẾN LƯỢC GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ppt
... thuật… Có dạng giám sát cố định giám sát lưu động 1/16/2013 27 Giám sát nguồn thải Một số thể loại giám sát: Giám sát cố định nguồn thải điểm (ví dụ ống khói nhà máy)  Giám sát lưu lượng nguồn ... chức hệ thống giám sát theo thành phần mơi trường  Hệ thống giám sát chất lượng nước mặt  Hệ thống giám sát chất lượng nước ngầm  Hệ thống giám sát chất lượng đất  Hệ thống giám sát chất lượng ... lỏng diện rộng  Giám sát cố định nguồn thải lỏng 1/16/2013 28 Giám sát chất lượng mơi trường  Xác định mục đích phục vụ hệ thống lưới trạm giám sát  Xác định thể loại giám sát tốt để đáp ứng...
 • 55
 • 298
 • 1

Bài giảng marketing căn bản chương 4 chiến lược giá sản phẩm

Bài giảng marketing căn bản chương 4 chiến lược giá sản phẩm
... Ý nghĩa – tầm quan trọng của giá cả  Mục tiêu định giá  Các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá  Phương pháp định giá Chiến lược giá của xí nghiệp  Các chiến lược định giá sản phẩm mới  Các chiến lược định giá sản phẩm phối  ... định  giá cạnh  tranh  16 NHỮNG CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH ĐỊNH GIÁ • Chiến lược giá xí nghiệp Thị trường Doanh nghiệp Khu vực - FOB - CIF - phân phối giống 17  CHIẾN LƯỢC GIÁ SẢN PHẨM MỚI Định giá cao chắ ... Các chiến lược định giá sản phẩm phối  hợp TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁ CẢ Doanh nghiệp Người tiêu dùng Chính sách phủ Ý NGHĨA CỦA GIÁ CẢ Giá hình thành dựa Giá trị sử dụng Giá trị sử dụng Giá trị Giá trị Giá Giá CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ...
 • 23
 • 1,150
 • 8

Tài liệu Bài giảng môn Marketing - chương 7 Chiến lược Giá pdf

Tài liệu Bài giảng môn Marketing - chương 7 Chiến lược Giá pdf
... nhiệm xã hội CÁC CHIẾN LƯỢC GIÁ  Chiến lược định giá cho tập hợp sản phẩm  Chiến lược điều chỉnh giá Chiến lược thay đổi giá  Định giá sản phẩm  Định giá tâm lý Chiến lược định giá cho tập hợp ... việc định giá Yếu tố bên Yếu tố bên Mục tiêu Marketing Mục tiêu Marketing Chiến lược marketing Chiến lược marketing Đặc tính sản phẩm, Đặc tính sản phẩm, Chi phí Chi phí Định Giá Định Giá Yếu tố ... định giá  Lựa chọn mức giá cuối  Bài tập nhà Thảo luận Mục tiêu định giá S-fone? Đối tượng khách hàng ? Nhu cầu? Đối thủ cạnh tranh? Giá họ? Chiến lược giá S-Fone? Trở ngại, khó khăn S-Fone...
 • 23
 • 868
 • 1

Tài liệu Bài giảng: Chiến lược giá quốc tế docx

Tài liệu Bài giảng: Chiến lược giá quốc tế docx
... mức giá, nhiều loại giá • Nhược điểm: - Khó lựa chọn xác loại giá để làm định giá 33 *Giá đấu giá quốc tế: • Khái niệm: - Là giá thu từ phương thức bán đấu giá - Bao gồm loại: đấu giá lên đấu giá ... niệm giá quốc tế b Một số loại giá thương mại quốc tế 29 a Khái niệm giá quốc tế: • Khái niệm: - Giá quốc tế giá đại diện cho hàng hóa thị trường • Điều kiện: - Phải giá hợp đồng thương mại thông ... khảo giá nước xuất nhập - Hàng hóa có hàm lượng chuyên môn hóa cao tham khảo nước sản xuất 31 b Một số loại giá thương mại quốc tế: • • • • • Giá yết bảng sở giao dịch Giá đấu giá quốc tế Giá...
 • 48
 • 697
 • 6

Tài liệu Bài giảng Marketing căn bản_Chương 4: Chiến lược giá sản phẩm docx

Tài liệu Bài giảng Marketing căn bản_Chương 4: Chiến lược giá sản phẩm docx
... Ý nghĩa – tầm quan trọng của giá cả  Mục tiêu định giá  Các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá  Phương pháp định giá Chiến lược giá của xí nghiệp  Các chiến lược định giá sản phẩm mới  Các chiến lược định giá sản phẩm phối  ... Các chiến lược định giá sản phẩm phối  hợp TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁ CẢ Doanh nghiệp Người tiêu dùng Chính sách phủ Ý NGHĨA CỦA GIÁ CẢ Giá hình thành dựa Giá trị sử dụng Giá trị sử dụng Giá trị Giá trị Giá Giá CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ ... trị  tài năng  ít  dùng  định  giá cạnh  tranh  16 NHỮNG CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH ĐỊNH GIÁ • Chiến lược giá xí nghiệp Thị trường Doanh nghiệp Khu vực - FOB - CIF - phân phối giống 17  CHIẾN LƯỢC GIÁ SẢN PHẨM MỚI...
 • 23
 • 445
 • 0

Bài giảng Chiến lược giá

Bài giảng Chiến lược giá
... trình marketing quán hiệu Price =quyết định=> chi phí cho 3P lại (chiến lược cạnh tranh giá) 3P  Price (chiến lược cạnh tranh phi giá cả) c Chi phí: • • • • Price phải có khả trang trải chi phí ... không đồng  Rất nhạy cảm với chiến lược Marketing định giá người khác • Thị trường độc quyền: Chỉ có người bán  Định Giá cao • Những cảm nhận người tiêu thụ giá giá trị • Phải biết người mua ... Phải hiểu giá trị mà người tiêu dùng muốn có? Phải phân tích động người tiêu dùng việc mua sản phẩm đề giá phù hợp với cảm nhận người tiêu dùng giá trị sản phẩm  Thay đổi chiến lược giá với phân...
 • 19
 • 225
 • 0

Bài giảng marketing quốc tế Bài 5 Chiến lược sản phẩm quốc tế

Bài giảng marketing quốc tế Bài 5 Chiến lược sản phẩm quốc tế
... triển khai sản phẩm thị trƣờng giới điều chỉnh Marketing theo chu kỳ sống sản phẩm Th.S Đinh Tiên Minh Muc lục Định vị sản phẩm quốc tế Nhãn hiệu sản phẩm quốc tế Dòng sản phẩm quốc tế Sản phẩm giả ... Giấy chứng nhận xuất xứ - C/O Th.S Đinh Tiên Minh Khái niệm sản phẩm/ dịch vụ Chiến lƣợc sản phẩm quốc tế 5. 1 Khái niệm sản phẩm Sản phẩm thứ đưa vào thị trường để đạt ý, mua bán, sử dụng tiêu ... for resale or later use Hình 2: Đặc điểm sản phẩm dịch vụ Th.S Đinh Tiên Minh 5. 2 Định vị sản phẩm quốc tế Th.S Đinh Tiên Minh 5. 2 Định vị sản phẩm quốc tế (tt) ĐỊNH VỊ LÀ GÌ? Th.S Đinh Tiên Minh...
 • 35
 • 408
 • 1

Bài giảng marketing ngân hàng chương 5 chiến lược giá GV trần thị ngọc quỳnh

Bài giảng marketing ngân hàng chương 5 chiến lược giá  GV trần thị ngọc quỳnh
... phá sản Z” điều chỉnh Hạn mức tín nhiệm S&P 5. 65- 5. 85 BBB- 5. 25- 5. 65 BB+ 4. 95- 5. 25 Lãi suất cho vay BB Giá trị Z” 4. 75- 4. 95 BB- 4 .50 -4. 75 B+ 4. 15- 4 .50 B Tham khảo bảng xếp hạn tín dụng NH DN nằm ...     5. 1 Khái niệm giá marketing ngân hàng 5. 2 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá 5. 3 Quy trình định giá 5. 4 Định giá số spdv NH tiêu biểu 5. 5 Các chiến lược định giá tiêu biểu 5. 1 Khái ... niệm giá marketing ngân hàng Giá sản phẩm dịch vụ ngân hàng số tiền mà KH phải trả để quyền sử dụng khoản tiền thời gian định sử sụng SPDV NH cung cấp 5. 1 Khái niệm giá marketing ngân hàng Hình...
 • 43
 • 669
 • 0

bài giảng quản trị marketing - chương 7 quản trị chiến lược giá

bài giảng quản trị marketing - chương 7 quản trị chiến lược giá
... Mục tiêu chương Khái niệm vai trò chiến lược giá hoạt động kinh doanh Làm rõ bước quy trình định giá Phân tích chiến lược giá Nội dung chương 7. 1 Khái niệm vai trò chiến lược giá hoạt động ... lược giá hoạt động kinh doanh 7. 2 Các bước quy trình định giá 7. 3 Các chiến lược giá 7. 1 Khái niệm vai trò chiến lược giá hoạt động kinh doanh • Giá biểu tiền giá trị hàng hoá, nghĩa số lượng ... định giá bán thấp sở giảm chi phí để hạ giá thành sản phẩm (đây gọi chiến lược giá xâm nhập thị trường) Các điều kiện thuận lợi cho việc định giá thấp là: • Thị trường nhạy cảm với giá, giá thấp...
 • 66
 • 510
 • 3

slide bài giảng marketing căn bản chương 7 chiến lược giá cả

slide bài giảng marketing căn bản chương 7 chiến lược giá cả
... nhạy cảm không người mua giá giá báo chất lượng 14 2.2.3 Giá SP đối thủ cạnh tranh Giá SP đối thủ cạnh tranh giúp công ty đònh giá cho SP người mua đánh giá giá giá trò SP đònh mua thường dựa giá ... không dựa giá Dẫn đầu chất lượng SP Ngăn ngừa đối thủ tham gia thò trường 20 4.2 Các chiến lược đònh giá điển hình Đònh giá cho tập hợp sản phẩm (pro-mix) Chiến lược điều chỉnh giá Chiến lược thay ... gia.ù Chiến lược đònh giá sản phẩm Chiến lược đònh giá tâm ly.ù 21 4.2.1 Đònh giá cho tập hợp SP (pro-mix) Đònh giá dòng SP: Đònh bậc giá cho SP dòng có tính tới khác biệt chi phí, giá đối...
 • 36
 • 591
 • 0

slide bài giảng marketing căn bản chương 7 chiến lược giá

slide bài giảng marketing căn bản chương 7 chiến lược giá
... TIÊU CỦA CHƯƠNG Phân tích tầm quan trọng giá Trình bày số yếu tố ảnh hưởng đến giá Giới thiệu số chiến lược đònh giá Giới thiệu qui trình đònh giá TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁ 1- KHÁI NIỆM: • Giá số ... tranh Giá thấp CT Giá CT ? CHIẾN LƯC GIÁ 1- MỤC TIÊU CHIẾN LƯC GIÁ LI NHUẬN MỤC TIÊU CHIẾN LƯC GIÁ MỨC BÁN CẠNHTRANH Hoàn vốn đầu tư Tối đa hóa LN Gia tăng mức bán Duy trì, gia tăng TP Ổn đònh giá ... ĐỊNH GIÁ Đònh giá theo chi phí Bắt đầu từ chi phí để tính giá bán Đònh giá theo nhu cầu Bắt đầu từ giá bán để tính chi phí 3- ĐỊNH GIÁ THEO CẠNH TRANH (COMPETITION-BASED PRICING) Giá cao CT Giá...
 • 24
 • 364
 • 2

slide bài giảng marketing chương 7 chiến lược giá

slide bài giảng marketing chương 7 chiến lược giá
... TIÊU CỦA CHƯƠNG Phân tích tầm quan trọng giá Trình bày số yếu tố ảnh hưởng đến giá Giới thiệu số chiến lược đònh giá Giới thiệu qui trình đònh giá TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁ 1- KHÁI NIỆM: • Giá số ... tranh Giá thấp CT Giá CT ? CHIẾN LƯC GIÁ 1- MỤC TIÊU CHIẾN LƯC GIÁ LI NHUẬN MỤC TIÊU CHIẾN LƯC GIÁ MỨC BÁN CẠNHTRANH Hoàn vốn đầu tư Tối đa hóa LN Gia tăng mức bán Duy trì, gia tăng TP Ổn đònh giá ... ĐỊNH GIÁ Đònh giá theo chi phí Bắt đầu từ chi phí để tính giá bán Đònh giá theo nhu cầu Bắt đầu từ giá bán để tính chi phí 3- ĐỊNH GIÁ THEO CẠNH TRANH (COMPETITION-BASED PRICING) Giá cao CT Giá...
 • 24
 • 273
 • 0

Bài 9: Chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng kỳ hạn và giao sau

Bài 9: Chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng kỳ hạn và giao sau
... nghĩa phòng ngừa cách bán thị trường giao sau Phòng ngừa vị mua nghĩa phòng ngừa cách mua thị trường giao sau CÁC KHÁI NIỆM TRONG PHÒNG NGỪA RỦI RO CÁC KHÁI NIỆM TRONG PHÒNG NGỪA RỦI RO Basic ... trị rủi ro – liên kết quản trị rủi ro – liên kết mức độ rủi ro thực với mức độ rủi mức độ rủi ro thực với mức độ rủi ro mong đợi ro mong đợi CÁC KHÁI NIỆM TRONG PHÒNG NGỪA RỦI RO Phòng ngừa ... Giá giao – Giá giao sau CÁC KHÁI NIỆM TRONG PHÒNG NGỪA RỦI RO T = thời gian đáo hạn t = thời gian trước kỳ đáo hạn S0 = giá giao hơm f0 = giá giao sau hơm ST = giá giao lúc đáo hạn fT = giá giao...
 • 15
 • 2,679
 • 20

BÀI BÁO CÁO: CHIẾN LƯỢC GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

BÀI BÁO CÁO: CHIẾN LƯỢC GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
... thuật… Có dạng giám sát cố định giám sát lưu động 11/05/13 27 Giám sát nguồn thải Một số thể loại giám sát: Giám sát cố định nguồn thải điểm (ví dụ ống khói nhà máy)  Giám sát lưu lượng nguồn ... chức hệ thống giám sát theo thành phần mơi trường  Hệ thống giám sát chất lượng nước mặt  Hệ thống giám sát chất lượng nước ngầm  Hệ thống giám sát chất lượng đất  Hệ thống giám sát chất lượng ... lỏng diện rộng  Giám sát cố định nguồn thải lỏng 11/05/13 28 Giám sát chất lượng mơi trường  Xác định mục đích phục vụ hệ thống lưới trạm giám sát  Xác định thể loại giám sát tốt để đáp ứng...
 • 55
 • 321
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai giang chien luoc giabài giảng về chiến lược giábài tập chiến lược định giábài tập về chiến lược giábài tiểu luận về chiến lược giábài học từ chiến lược giá của coca colachien luoc gia trong chien luoc markerting cho cong ty duoc hau giangbai powerpoint ve chien luoc giagóp phần từng bước đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc mỹ tiến tới giải phóng hoàn toàn quê hương 1954 1972chiến lược giáchiến lược giáchiến lược giáchiến lược giá dịch vụbáo cáo thảo luận chiến lược giáchiến lược giá hớt vángĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học