Sự sáng tạo của hồ chí minh về sự ra đời của nhà nước sau cách mạng tháng 8 năm 1945

Tràng giang của Huy Cận trước cách mạng tháng 8 năm 1945 potx

Tràng giang của Huy Cận trước cách mạng tháng 8 năm 1945 potx
... “không khói hoàng hôn” cách đưa thêm “khói hoàng hôn Thôi Hiệu” vào thơ để làm giàu thêm buồn nỗi nhớ người lữ thứ trước cảnh tràng giang 6/ Mỗi người Việt Nam đọc Tràng giang liên tưởng đến cảnh ... nhà cách mạng hoạt động bí mật thời Pháp thuộc lần qua sông Hồng lại nhớ đến Tràng giang Tình yêu đất nước quê hương nội dung cảm động thơ h c o Còn “cái Thơ mới” tất nhiên phải buồn Thơ Huy Cận ... nâng lên theo hướng cách điệu hoá Khuynh hướng cách điệu hóa đẩy lên cao câu thứ tư: “Lá trúc che ngang mặt chữ điền” Đã gọi cách điệu hóa không nên hiểu theo nghóa tả thực, cách điệu hoá xuất...
 • 3
 • 965
 • 12

Bài giảng chuyên đề lịch sử lưu trữ việt nam chương 3 : lưu trữ việt nam sau cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay

Bài giảng chuyên đề lịch sử lưu trữ việt nam chương 3 : lưu trữ việt nam sau cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay
... Chương 3: Lưu trữ Việt Nam sau Cách mạng tháng 8/ 1945 đến    3. 1 Lưu trữ Việt nam giai đoạn 1945 – 1954 3. 2 Lưu trữ Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975 3. 3 Lưu trữ Việt Nam giai đoạn 1975 đến ... Nhung 09 3. 3 Công tác lưu trữ từ sau năm 1975 đến   26 3. 3.1 Lưu trữ Việt Nam từ 1975 – 1 986 3. 3.2 Lưu trữ Việt Nam từ 1 986 đến TS Nguyễn Lệ Nhung 09 3. 3.1 Lưu trữ Việt Nam từ 1975 đến 1 986 a Tiếp ... Tập san Công tác Lưu trữ Hồ sơ Từ năm 19 73 – 1 985 Văn thư – Lưu trữ Từ năm 1 986 đến 20 03 Lưu trữ Việt Nam Từ 20 03 đến Tạp chí Văn thư – Lưu trữ TS Nguyễn Lệ Nhung 09 + Tổ chức lưu trữ quan TW ...
 • 63
 • 630
 • 2

hoạt động yêu nước của trí thức tiền giang trong cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ (từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975)

hoạt động yêu nước của trí thức tiền giang trong cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ (từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975)
... NƯỚC CỦA TRÍ THỨC TIỀN GIANG TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ CHỐNG MỸ (TỪ SAU CÁCH MẠNG 8/ 1 945 ĐẾN 30/ 4/ 1975" công trình bước đầu "lấp dần chỗ trống" cần thiết Hoạt động yêu nước trí thức Tiền Giang ... vụ Mỹ Tho - Gò Công sau Cách mạng tháng Tám 28 2.2 .Hoạt động yêu nước trí thức Tiền Giang kháng chiến chống Pháp (từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1 945 đến Hiệp định Genève 19 54) 36 2.2.1 .Hoạt ... CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG YÊU NƯỚC CỦA TRÍ THỨC TIỀN GIANG TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG NĂM 1 945 ĐẾN HIỆP ĐỊNH GENÈVE 19 54) 2.1.Hoàn cảnh lịch sử Việt Nam sau Cách mạng tháng...
 • 171
 • 215
 • 0

tư tưởng hồ chí minh về vị trí, vai trò và khả năng cách mạng của thanh niên

tư tưởng hồ chí minh về vị trí, vai trò và khả năng cách mạng của thanh niên
... thành Chính sách niên Nhà nước yêú tố quan trọng cho trình phát triển niên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng thời kỳ Hệ thống quan điểm Bác Hồ niên, vai trò, vị trí, khả cách mạng niên minh ... trao cho hệ trẻ Việt Nam hôm Với vai trò, vị trí khả tuổi trẻ lại vũ trang chủ nghĩa Mác Lê Nin, tưởng Hồ Chí Minh; định tầng lớp niên Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm nòng cốt xứng đáng với ... luyện hệ niên; Công tác niên vấn đề sống dân tộc, nhân tố đinh thành bại cách mạng ” (1), (2), (3) Hồ Chí Minh, Về giáo dục Thanh niên – NXBTN, 1980, tr 84, 61 (4), (5), (6) Hồ Chí Minh, Sđd,...
 • 5
 • 370
 • 1

TIỂU LUẬN TÌM HIỂU SỰ VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG NƯỚC TA HIỆN NAY

TIỂU LUẬN TÌM HIỂU SỰ VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG NƯỚC TA HIỆN NAY
... Nam hội chủ nghĩa II .Tư tưởng CNXH đường lên CNXH VN Vận dụng tưởng vào thực tiễn VN Tthcm CNXH có nguồn gốc sâu xa từ chủ nghĩa yêu nước, truyền thống nhân tưởng cộng đồng làng VN, ... chủ nghĩa Mác Lênin tưởng Hồ Chí Minh Đổi từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa hội mà làm cho chủ nghĩa hội nhận thức đắn xây dựng có hiệu Đổi xa rời mà nhận thức đúng, vận dụng sáng tạo phát triển ... triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, lấy làm tảng tưởng Đảng kim nam cho hành động cách mạng Kỷ niệm 190 năm Ngày sinh Các Mác dịp để đẩy mạnh nghiên cứu học tập, vận dụng sáng...
 • 10
 • 735
 • 1

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay
... dụng 46 57 ng Hồ Chí Minh đạo đức giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên huyện Hương Sơn, tỉnh Tĩnh giai đoạn 2.1 Phương hướng 2.2 Các giải pháp nâng cao việc vận dụng tưởng ... đề: Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên huyện Hương Sơn, tỉnh Tĩnh giai đoạn nay" , đặc biệt huyện miền núi có nhiều đặc thù huyện Hương ... CHO ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN HUYỆN HƯƠNG SƠN, TỈNH HÀ TĨNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1.1 Đạo đức tính tất yếu khách quan việc giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên giai đoạn 1.1.1 Đạo đức Đạo...
 • 115
 • 227
 • 1

TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC VÀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG

TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC VÀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG
... I tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng Khái niệm, vị tri, vai trò đạo đức theo tưởng Hồ Chí Minh 1.1 Khái niệm đạo đức 1.2 Vị tri, vai trò đạo đức xã hội đời sống người theo tưởng Hồ ... công nghệ, giáo dục B Nội dung I tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng Khái niệm, vị trí, vai trò đạo đức theo tưởng Hồ Chí Minh 1.1 Khái niệm đạo đức Đạo đức hình thái ý thức xã hội, tổng ... Đào tạo Hồ Chí Minh Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội, năm 2002 tưởng Hồ Chí Minh đạo đức, , Chính trị Quốc gia Hà Nội năm 1996 Thanh Duy(Chủ biên) tưởng Hồ Chí Minh đường Cách mạng...
 • 12
 • 284
 • 0

một số vấn đề của lịch sử văn hoc Việt nam từ sau cách mạng tháng Tám năm 1945

một số vấn đề của lịch sử văn hoc Việt nam từ sau cách mạng tháng Tám năm 1945
... lịch sử đơng thời mà chắn kinh nghiệm, thành tựu hạn chế góp phần vào phát triển văn học Việt Nam từ sau năm 1945 30 Phần hai Một số vấn đề lịch sử văn học Việt Nam giai đoạn từ sau 1975 Từ sau ... cận đánh giá văn học Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám 1945 Nhìn lại văn học Việt Nam giai đoạn 1945- 1975 nhận định đánh giá tợng văn học tiêu biểu giai đoạn từ sau 1975 hai số vấn đề bật nghiên ... tiếp cận đánh giá giai đoạn văn học từ sau cách mạng tháng Tám 1945 từ sau 1975 - Nghiên cứu số vấn đề chung lịch sử văn học giai đoạn 19451 975 với nhìn Cụ thể vấn đề: quan niệm nghệ thuật ngời,...
 • 45
 • 951
 • 1

Báo cáo "Khái quát về chế định giám đốc thẩm trong luật tố tụng hình sự Việt Nam từ sau Cách mạng tháng tám năm 1945 đến nay " ppt

Báo cáo
... xột x l i theo trỡnh t s th m ho c phỳc th m sau b n ỏn b tiờu i u tra, xột x l i, vi c giam gi can ph m tr ng h p b n ỏn b tiờu Sau gi i phúng mi n Nam, n c ta b c vo th i k hn g n v t thng chi ... x ỏn c a TAND phỳc th m g m cú ba ho c nm th m phỏn.(7) Sau Vi t Nam ó th ng nh t v m t nh n c, vi c xột l i b n ỏn v quy t nh ó Tạp chí luật học số 3/2005 nghiên cứu - trao đổi cú hi u l c phỏp ... C ng ho xó h i ch ngha Vi t Nam, H N i 1987, tr 240 (9).Xem: Tr n Quang Ti p, L ch s lu t t t ng hỡnh s Vi t Nam, Nxb Chớnh tr Qu c gia, H N i 2003, tr 146 Tạp chí luật học số 3/2005 ...
 • 8
 • 389
 • 0

VAI TRÒ CỦA ĐẢNG VỀ NGHỆ THUẬT LỢI DỤNG MÂU THUẪN KẺ THÙ LÀM NÊN THẮNG LỢI CÁCH MẠNG THÁNG 8 NĂM 1945 pdf

VAI TRÒ CỦA ĐẢNG VỀ NGHỆ THUẬT LỢI DỤNG MÂU THUẪN KẺ THÙ LÀM NÊN THẮNG LỢI CÁCH MẠNG THÁNG 8 NĂM 1945 pdf
... dung vai trò lãnh đạo Đảng nghệ thuật lợi dụng mâu thuẫn kẻ thù để làm nên thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945 làm đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu nghệ thuật lợi dụng kẻ ... sau: Làm rõ hoàn cảnh cách mạng tháng Tám năm 1945 để dẫn tới việc Đảng ta đưa nghệ thuật lợi dụng mâu thuẩn kẻ thù Nghiên cứu làm rõ nội dung việc lợi dụng mâu thuẫn kẻ thù cách mạng tháng Tám năm ... dung vai trò lãnh đạo Đảng nghệ thuật lợi dụng mâu thuẫn kẻ thù để làm nên thắng lợi mạng tháng Tám năm 1945 Chương Nhận xét, đánh giá B NỘI DUNG Chương HOÀN CẢNH LỊCH SỬ 1.1 Hoàn cảnh lịch sử Cách...
 • 17
 • 1,508
 • 11

thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945 là kết quả của 15 năm đấu tranh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam

thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945 là kết quả của 15 năm đấu tranh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
... tự dân sinh , dân chủ -Sáu tháng cuối năm 1936 có 361 cuộc đấu tranh -Năm 1937, có 400 cuộc bãi công của công nhân Giai đoạn 1936-1939  Đấu tranh nghị trường: năm 1937-19 38, mặt ... phủ lâm thời nước VN dân chủ cộng hòa Chỉ vòng 15 ngày(từ 14 đến 28/ 8) cuộc Tổng khởi nghĩa đã thành công cả nước, chính quyền về tay nhân dân -Ngày 30 /8: Vua Bảo Đại thoái ... thủ đô hà nội 23 /8 khởi nghĩa giành chính quyền HUÊ 25 /8 quân Nhật Sài Gòn thất thủ Giai đoạn 1939 -1945 -Ngày 28- 8: ta giành chính quyền cả nước, Uỷ ban dân tộc giải phóng...
 • 29
 • 2,181
 • 0

Chủ nghĩa xê dịch trong sáng tác của Nguyễn Tuân trước Cách mạng tháng 81945 Luận văn ThS. Văn học

Chủ nghĩa xê dịch trong sáng tác của Nguyễn Tuân trước Cách mạng tháng 8 – 1945 Luận văn ThS. Văn học
... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - - NGUYỄN TUYẾT NHUNG CHỦ NGHĨA XÊ DỊCH TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN TUÂN TRƢỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 Chuyên ngành: Văn ... liệu nghiên cứu tác gia Nguyễn Tuân với đề tài Chủ nghĩa dịch sáng tác Nguyễn Tuân trước Cách mạng tháng Tám 1945 Đề tài chủ yếu phác họa hình tượng giang hồ lãng tử Nguyễn Tuân qua việc tìm ... dịch Nguyễn Tuân trƣớc Cách mạng tháng - 1945 Chƣơng 3: Chủ nghĩa dịch nhìn từ phƣơng thức nghệ thuật Và cuối mục Tài liệu tham khảo 15 CHƢƠNG CHỦ ĐỀ XÊ DỊCH TRONG HÀNH TRÌNH SÁNG TÁC CỦA...
 • 125
 • 2,342
 • 1

Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn Nam Cao trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945

Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn Nam Cao trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945
... văn Nghệ thuật tự truyện ngắn Nam Cao (kể nào) qua hình tượng người kể chuyện, cốt truyện, ngôn ngữ giọng điệu truyện ngắn Nam Cao trước Cách mạng 2.2 Nghệ thuật tự truyện ngắn Nam Cao Nam Cao ... Người kể chuyện truyện ngắn Nam Cao Chương Nghệ thuật tổ chức cốt truyện truyện ngắn Nam Cao Chương Giọng điệu tự ngôn ngữ tự truyện ngắn Nam Cao 12 Nghệ thuật tự truyện ngắn Nam Cao NỘI DUNG ... ĐÀO THANH NGA NGHỆ THUẬT TỰ SỰ TRONG TRUYỆN NGẮN NAM CAO TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG NĂM 1945 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành Văn học Việt Nam HÀ NỘI - 2010 Nghệ thuật tự truyện ngắn Nam Cao MỤC LỤC...
 • 128
 • 540
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những thuận lợi và khó khăn của tình hình nước ta sau cách mạng tháng 8 năm 1945kinh tế hộ nông dân việt nam từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945tu tuong ho chi minh ve van de giai phong dan toc duoc tien hanh chu dong sang tao ttrong viec chop lay thoi co gianh thang loi cach mang thang 8 nam 1945tư tưởng hồ chí minh về dân chủ xây dựng nhà nước của dân do dân vì dânquan điểm của hồ chí minh về xây dựng bộ máy nhà nước về đội ngũ cán bộ công chứctu tưởng hồ chí minh về xây dựng bộ máy nhà nướcchuong 2 tu tuong ho chi minh ve van de giai phong dan toc va cach mang giai phong dan tocvai trò của chủ tịch hồ chí minh đối với cách mạng tháng 8 năm 1945tình hình đất nước sau khi nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đời từ cách mạng tháng 8 năm 1945 đến ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946khái quát lịch sử hình thành và phát triển của luật hình sự việt nam về các tội phạm khác về chức vụ từ sau cách mạng tháng tám năm 1945 đến trước khi ban hành bộ luật hình sự năm 1999khái quát lịch sử hình thành và phát triển của các quy phạm về hình phạt trục xuất trong pháp luật hình sự việt nam sau cách mạng tháng tám năm 1945 đến naytrình bày những chủ trương biện pháp của đảng cộng sản việt nam trong việc xây dựng và bảo vệ chính quyền non trẻ sau cách mạng tháng tám năm 1945câu 4 so sánh chữ người tử tù với người lái đò sông đà nhận xét những điểm thống nhất và khác biệt về phong cách nghệ thuật của nguyễn tuân trước và sau cách mạng tháng tám năm 1945các quy định về lỗi vô ý trong pháp luật hình sự việt nam thời kỳ sau cách mạng tháng tám năm 1945 đến trước năm 1985thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả