QUY TRÌNH QUẢN LÍ TÀI LIỆU HỒ SƠ LƯU TRỮ

Xây dựng quy trình quảntài liệu lưu trữ hình thành từ hoạt động của hệ thống Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Xây dựng quy trình quản lý tài liệu lưu trữ hình thành từ hoạt động của hệ thống Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
... quy trình quản tài liệu lưu trữ hình thành từ hoạt động hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam (BIDV)” làm đề tài luận văn cao học với sau: Một là, công tác lưu trữ ... quan hệ thống TLLT hình thành từ hoạt động BIDV 1.2 Vai trò công tác quản TLLT hình thành hoạt động doanh nghiệp 1.3 Sự cần thiết việc xây dựng quy trình quản TLLT hình thành hoạt động hệ thống ... cứu xây dựng danh mục hồ sơ xác định Danh mục tài liệu số hồ sơ ngân hàng nhà nước Việt Nam, LV.55 Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam (2012): Lịch sử Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam...
 • 12
 • 236
 • 0

Xây dựng quy trình quảntài liệu lưu trữ hình thành từ hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

Xây dựng quy trình quản lý tài liệu lưu trữ hình thành từ hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam
... TẮT BIDV: Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam TMCP: Thương mại cổ phần TLLT: Tài liệu lưu trữ PHẦN MỞ ĐẦU chọn đề tài Sự đời phát triển hệ thống Ngân hàng Việt Nam bước ... lƣợng, thành phần nội dung TLLT hình thành hoạt động hệ thống BIDV Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam (BIDV) ngân hàng lớn hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, với bề dày lịch sử hoạt động, ... sử hình thành phát triển BIDV Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Đầu Phát triển Việt Nam (BIDV) mà tiền thân Ngân hàng Kiến Thiết Việt Nam ngân hàng thành lập sớm Việt Nam (24/06/1957) Từ thành...
 • 108
 • 122
 • 0

Phân tích quy trình thẩm định tín dụng hồ vay trung dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Phân tích quy trình thẩm định tín dụng hồ sơ vay trung dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
... chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Phần 2: Trình bày quy trình thẩm định tín dụng hồ vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam Phần 3: Thẩm định ... PHÂN TÍCH QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG HỒ SƠ VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM VIETINBANK 4.1 TÌNH HÌNH CHO VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG ... 2008 Tín dụng Thẩm định tín dụng Ngân hàng Nhà xuất tài chính: TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Kiều 2008 Tín dụng Thẩm định tín dụng Ngân hàng Nhà xuất tài chính: TP Hồ Chí Minh hàng: thu hồi chậm...
 • 67
 • 166
 • 2

QUY TRÌNH QUẢN HỒ TÀI LIỆU LƯU TRỮ

QUY TRÌNH QUẢN LÍ HỒ SƠ TÀI LIỆU LƯU TRỮ
... Cán lưu trữ Báo cáo, hoàn thiện lưu hồ Giấy đề nghị sử dụng HSTL lưu trữ M.06.HCTH.02 Quy trình Quản Hồ sơ, tài liệu Lưu trữ QT.02.HCTH Mô tả Quy trình Quản hồ sơ, tài liệu lƣu trữ ... sửa đổi Quy trình Quản Hồ sơ, tài liệu Lưu trữ QT.02.HCTH Quy trình Quản Hồ sơ, tài liệu Lưu trữ QT.02.HCTH I MỤC ĐÍCH Nhằm quy định thống khâu nghiệp vụ bao gồm thu thập, bảo quản khai ... bàn giao tài sản cố định 20 năm - Hồ an toàn xạ STT Tên hồ sơ, tài liệu 50 năm 19 Quy trình Quản Hồ sơ, tài liệu Lưu trữ 10 - Hồ an toàn thiết bị áp lực QT.02.HCTH 50 năm Các hồ dự thầu...
 • 38
 • 690
 • 0

Tài liệu QUY TRÌNH LẬP HỒ – GIAO NỘP HỒ LƯU TRỮQUAN pdf

Tài liệu QUY TRÌNH LẬP HỒ SƠ – GIAO NỘP HỒ SƠ LƯU TRỮ CƠ QUAN pdf
... 3- Hồ nhân sự: tập văn bản, tài liệu có liên quan cá nhân cụ thể (hồ đảng viên, hồ cán ) HƯỚNG DẪN CỤ THỂ LẬP HỒ SƠ GIAO NỘP HỒ SƠ LƯU TRỮ HIỆN HÀNH Điều Luật Lưu trữ, trách nhiệm lập ... 2011 quy định thời hạn nộp lưu tài liệu THÀNH PHẦN HỒ SƠ, TÀI LIỆU GIAO NỘP Bao gồm toàn hồ sơ, tài liệu có giá trị lưu trữ hình thành trình theo dõi, giải công việc thuộc trách nhiệm lập hồ ... Người lập mục lục hồ (ký ghi rõ họ tên) Lưu ý: Khi giao nộp hồ lưu trữ có kèm theo file liệu Mục lục hồ Khi giao nhận hồ sơ, phải đối chiếu hồ với mục lục Sau giao nhận, phải lập biên...
 • 24
 • 2,121
 • 28

Quy trình giao dịch tại SGDCK HỒ CHÍ MINH và sở giao dịch chứng khoán HÀ NỘI

Quy trình giao dịch tại SGDCK HỒ CHÍ MINH và sở giao dịch chứng khoán HÀ NỘI
... hành việc mua bán chứng khoán; Quản lý, điều hành hệ thống giao dịch chứng khoán; Cung cấp dịch vụ hỗ trợ việc mua bán chứng khoán, dịch vụ lưu ký chứng khoán; Thực đăng ký chứng khoán 3 /Nội ... 07 năm 1998, Chính phủ Quy t định số 127/1998/QÐ-TTg thành lập hai Trung tâm giao dịch chứng khoán trực thuộc Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Theo đó, Trung tâm giao dịch chứng khoán Nội, đơn vị ... bảo lãnh, trái phiếu quy n địa phương, trái phiếu công trình … c Tổ chức giao dịch chứng khoán theo chế đăng ký giao dịch: Hàng hoá giao dịch TTGDCK Nội: - Các loại chứng khoán công ty cổ phần...
 • 6
 • 574
 • 10

Tài liệu quy trình quản lý văn bản của cà phê Trung Nguyên ppt

Tài liệu quy trình quản lý văn bản của cà phê Trung Nguyên ppt
... kê ki m toán Bên c nh ó, trình tri n khai h th ng qu n quy trình doanh nghi p, Trung Nguyên Group v i Tài Minh tái thi t k chu n hóa quy trình hi n t i, m b o quy trình ch t ch khoa h c H ... h p r t sâu h th ng qu n quy trình qu n h s tài li u, thông tin phòng ban, mang c c k hi n n gi i pháp i t i u v h th ng thông tin qu n doanh nghi p cho Trung Nguyên Group Giao di n H ... li u ng ng trình v n hành quy trình L i ích mang l i Ti t ki m th i gian S d ng h th ng t ng gi m t i a th i gian x công vi c Nhân viên Trung Nguyên l p t c có công vi c c n gi i quy t t ng...
 • 3
 • 667
 • 3

Tài liệu Hồ thẩm định báo cáo trình công nhận chỉ tiêu trữ lượng ppt

Tài liệu Hồ sơ thẩm định báo cáo trình công nhận chỉ tiêu trữ lượng ppt
... xét, công nhận tiêu tạm thời tính trữ lượng trình Lãnh đạo Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản Hoàn thiện in ấn phát hành Hồ Thành phần hồ Công văn trình thẩm định báo cáo trình công nhận ... theo công trình, theo khối trữ lượng; d) Bảng tính trữ lượng khối lượng đất bóc theo tiêu dự kiến Số hồ sơ: Bốn (trong có ba in ghi đĩa CD bao gồm: thuyết minh báo cáo thăm dò, phụ lục, vẽ tài liệu ... đồ tài liệu thực tế, c) Bản đồ bố trí công trình thăm dò; d) Bình đồ phân khối tính trữ lượng theo tiêu dự kiến; đ) Các mặt cắt địa chất (hoặc mặt cắt địa chất tính trữ lượng) Thành phần hồ sơ...
 • 4
 • 171
 • 0

đề tài tìm hiểu quy trình quản chất thải rắn trên địa bàn huyện đạ tẻ

đề tài tìm hiểu quy trình quản lí chất thải rắn trên địa bàn huyện đạ tẻ
... SINH CHấT THảI RắN (CTR) TRÊN ĐịA BÀN HUYệN Đạ TẻH TÁC HạI CủA CHấT THảI RắN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Đạ TẻH VớI VấN Đề QUảN LÍ RÁC THảI HIệN NAY  Tính bình quân lượng chất thải ... DUNG  GIỚI THIỆU VỀ HUYỆN ĐẠ TẺH  GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM QUẢN LÍ VÀ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG HUYỆN ĐẠ TẺH  TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN  PHƯƠNG PHÁP XỬ LÍ CHẤT THẢI RẮN  THIẾT KẾ BÃI ... tạo điạ bàn Huyện 12.3m3/ngày  Chất thải hữu Huyện Đạ Tẻh chiếm khoảng 75 đến 85% lượng chất thải rắn  Việc thu thập tái chế loại chất thải bán giấy, bìa carton, nhựa, nhôm kim loại thải khác...
 • 20
 • 322
 • 0

Thuyết trình lưu trữ tài liệu hồ trong các phòng ban

Thuyết trình lưu trữ tài liệu hồ sơ trong các phòng ban
... lư trữ Tiế Tiến trình lưu trữ trữ Công cụ lưu trữ cụ trữ Mẹo để chọn tủ hồ để chọ tủ Thao tác lưu chuyển tài liệu hồ vào tủ lư chuyể liệ hồ tủ II Kỹ lưu trữ công ty Kỹ lư trữ Tiến trình ... vào lưu trữ trữ • Theo yêu cầu quan, lưu trữ nhà quan, trữ nước ước b Chỉnh lý tài liệu lưu trữ Chỉ liệ trữ Phân loại, lập hồ loạ lậ hồ Chỉ Chỉnh lý tài liệu liệ Xác định giá trị tài liệu ... TÁC LƯU TRỮ LƯ TRỮ II KỸ NĂNG LƯU TRỮ TẠI CÔNG TY LƯ TRỮ I Khái quát công tác lưu trữ trữ Công tác lưu trữ gì? trữ gì? Vai trò Quy trình I Khái quát công tác lưu trữ trữ Công tác lưu trữ...
 • 33
 • 216
 • 0

MẪU QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀI LIỆU TỔNG CỤC HẢI QUAN ppt

MẪU QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀI LIỆU TỔNG CỤC HẢI QUAN ppt
... lập ban hành nội Cơ quan liên quan đến HTQLCL ▪ Tài liệu bên ngoài: tài liệu thiết lập ban hành tổ chức bên liên quan đến HTQLCL ▪ Tài liệu kiểm soát: tài liệu quan cần kiểm soát tính xác, cập ... hiệu STCL + Mã số quy trình: QT xy.wz - QT chữ viết tắt chữ Quy trình - xy ký hiệu viết tắt Cơ quan - wz số thứ tự quy trình từ 01 -> 99 Ví dụ: Quy trình Kiểm soát tài liệu quy trình chung hệ thống, ... hồi tài liệu nội cũ tất đơn vị phân phối dựa vào BM 01.02 - Sổ phân phối tài liệu phân phối tài liệu hành Các tài liệu lỗi thời phải có dấu hiệu nhận biết tài liệu lỗi thời 5.2 Kiểm soát tài liệu...
 • 13
 • 280
 • 3

đề tài : " TÌM HIỂU QUY TRÌNH QUẢN CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠ TẺH " ppt

đề tài :
... SINH CHấT THảI RắN (CTR) TRÊN ĐịA BÀN HUYệN Đạ TẻH TÁC HạI CủA CHấT THảI RắN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Đạ TẻH VớI VấN Đề QUảN LÍ RÁC THảI HIệN NAY  Tính bình quân lượng chất thải ... DUNG  GIỚI THIỆU VỀ HUYỆN ĐẠ TẺH  GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM QUẢN LÍ VÀ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG HUYỆN ĐẠ TẺH  TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN  PHƯƠNG PHÁP XỬ LÍ CHẤT THẢI RẮN  THIẾT KẾ BÃI ... tạo điạ bàn Huyện 12.3m3/ngày  Chất thải hữu Huyện Đạ Tẻh chiếm khoảng 75 đến 85% lượng chất thải rắn  Việc thu thập tái chế loại chất thải bán giấy, bìa carton, nhựa, nhôm kim loại thải khác...
 • 20
 • 244
 • 0

Tài liệu hồ thi công những quy định chung

Tài liệu hồ sơ thi công những quy định chung
... kẽn mt ẵửng ẵừỡc thi cỏng sau lĂm cc biẻn php ngn thảm mĂ Kỵ sừ ẵơ ẵóng ỷ Khe dững thi cỏng : NhĂ thãu phăi lp băn v thi cỏng cho m t b ng ẵọ b tỏng cĩ chì rò v trẽ mch dững thi cỏng hoc trn ... v Cỏng tc ẵảt Quy ẵnh chung A Trừốc bt ẵãu cỏng viẻc , NhĂ thãu phăi trệnh bĂy trệnh tỳ c c cỏng tc cho Kiặn trợc sừ/ Kỵ sừ thỏng qua iậu khoăn quy ẵnh B Cĩ ẵièm gệ khỏng rò hay thi u nhảt qun ... quy n a phừỗng ẵè giăi quy t cc hẻ thõng sn cĩ nm dừối ẵảt hoc trn khỏng NhĂ thãu ẵừỡc phắp chi theo y u cãu ẵè lĂm nhựng chì dạn cãn thi t phũc vũ cho cc viẻc ẵơ nu Sõ luỡng ỗn v iậu khoăn quy...
 • 42
 • 157
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy trình quản lý tài liệu dự ánquản lý tài liệu hồ sơ bản vẽ hoàn côngáp dụng tiêu chuẩn iso 15489 vào xây dựng quy trình quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại các lưu trữ lịch sửphương pháp quản lý tài liệu trong kho lưu trữquy trình quản lý công tác văn thư lưu trữthẩm quyền quản lý tài liệu ở kho lưu trữ huyện uỷquy trình kiểm soát tài liệu và hồ sơcần có quy trình thao tác chuẩn và hồ sơ về việc tiếp nhận nguyên liệu ban đầu nguyên vật liệu bao gói sơ cấp hoặc bao bì có in ấnhệ thống tài liệu hồ sơ tổ chứchệ thống tài liệu hồ sơquy trình phối hợp luân chuyển hồ sơquy trình quản lí khủng hoảngquy trình quản líquy trình cung cấp tài liệutài liệu hồ sơ kiểm toánbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học