Bài tập kĩ thuật điện (võ huy toàn trương ngọc tuấn trường đại học bách khoa hà nội)

Báo cáo kết quả thực tập kỹ thuật viện điện tử viễn thông - trường đại học bách khoa Nội

Báo cáo kết quả thực tập kỹ thuật viện điện tử viễn thông - trường đại học bách khoa Hà Nội
... - Báo cáo kết thực tập kỹ thuật MỤC LỤC Lương Minh Nguyên - Báo cáo kết thực tập kỹ thuật A LỜI NÓI ĐẦU Môn học Thực Tập Thuật (ET3270) nằm chương trình đào tạo Viện Điện tử - Viễn thông trường ... THIỆU VỀ VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG VÀ PHÒNG NGHIÊN CỨU ASE LABORATORY 1.1 Giới thiệu Viện Điện tử - Viễn Thông Đại học Bách khoa Nội trường đại học kỹ thuật đa ngành, thành lập Nội ngày ... 1956 Trường trường đại học kỹ thuật hàng đầu giáo dục Việt Nam Quá trình hình thành, xây dựng phát triển viện Điện Tử - Viễn Thông gắn liền với trường Đại Học Bách Khoa Nội Viện Điện tử - Viễn...
 • 30
 • 2,781
 • 12

Đề thi môn Toán trường đại học Bách Khoa Nội doc

Đề thi môn Toán trường đại học Bách Khoa Hà Nội doc
... TOÁN TIN NG D NG – Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I Đ THI TH Đ I H C, CAO Đ NG NĂM 2009 MÔN: TOÁN Th i gian làm bài: 180 phút (Đ thi g m 02 trang) ... Đ THI TH Đ I H C, CAO Đ NG NĂM 2009 MÔN: TOÁN Th i gian làm bài: 180 phút (Đ thi có 02 trang) -I - PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH (7,0 m) Câu I: (2,0 m) x+2 Cho hàm s ... BD: x - 7y + 14 = đư ng chéo AC qua m M(2 ; 1) Tìm t a đ đ nh c a hình ch nh t TOÁN TIN NG D NG – Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I Trong không gian Oxyz cho m A(3 ; ; 1) m t đư ng th ng d có phương trình...
 • 4
 • 655
 • 2

BỘ SƯU TẬP ĐỀ CÁC BÀI TẬP DÀI VÀ ĐỒ ÁN MÔN HỌC CUNG CẤP ĐIỆN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NỘI

BỘ SƯU TẬP ĐỀ CÁC BÀI TẬP DÀI VÀ ĐỒ ÁN MÔN HỌC CUNG CẤP ĐIỆN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
... 48 37 31 34 30 Bộ phận mài 38 33 21 42 Bộ phận sửa chữa Bộ phận sửa chữa đIện 66 Bộ phận rèn 53 28 64 55 Kho phụ tùng vật liệu 15 11 Kho thành phẩm 67 Bộ 25 phận khuôn 69 64 26 62 65 70 13 12 ... Bộ phận sửa chữa điện 13 25 25 17 25 25 Bộ phận dụng cụ 21 18 13 16 14 5 19 14 11 15 12 12 M : 150 Hình Sơ đồ mặt phân xởng sửa chữa khí Trang eBook for You Kho linh kiện điện hỏng 13 10 14 Đề ... toán III Lò ga 400 I PX rèn 1600 I Bộ phận nén ép 600 I 10 Trạm bơm 150 III 11 Chiếu sáng phân xởng eBook for You Theo diện tích 10 Từ Hệ thống điện đến Tỷ lệ : 1/3000 Hình Sơ đồ mặt toàn nhà...
 • 27
 • 663
 • 12

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-KHU CHUẨN ĐOÁN KỸ THUẬT Ô TÔ ( thuộc quản lý của Bộ môn Ô tô và xe chuyên dụng, Viện Cơ khí Động lực, trường Đại học Bách Khoa Nội)

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-KHU CHUẨN ĐOÁN KỸ THUẬT Ô TÔ ( thuộc quản lý của Bộ môn Ô tô và xe chuyên dụng, Viện Cơ khí Động lực, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội)
... Nội, ngày… tháng…… năm 2013 PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHU CHUẨN ĐOÁN KỸ THUẬT Ô TÔ KHU CHUẨN ĐOÁN KỸ THUẬT Ô ( thuộc quản Bộ môn Ô xe chuyên dụng, Viện khí Động lực, trường Đại học Bách ... thiết cầu mong niềm thông cảm sâu sắc từ phía Thầy cô Viện khí Động lực – Đại học Bách Khoa Nội, cô, chú, anh, chị khu chuẩn đoán NHẬN XÉT CỦA KHU CHUẨN ĐOÁN KỸ THUẬT Ô TÔ ... với công ty, xí nghiệp Bản báo cáo thực tập đúc kết lại công việc thực tiễn mà thân tiếp xúc, với học thực tế mà tích lũy thời gian thực tập Công ty Với kiến thức hiểu biết hạn chế, báo cáo không...
 • 34
 • 356
 • 0

Cơ sở thuật điện tử số giáo trình tinh giản phần 1 đh bách khoa nội

Cơ sở kĩ thuật điện tử số  giáo trình tinh giản phần 1  đh bách khoa hà nội
... cán giảng dạy Khoa Điện tử - Viễn thông Trường Đại học Bách Khoa Nội chọn dịch "Cơ 8Ỏ kỉ thuật điện tử số - Giáo trình tinh giản' ' Bộ môn Điện tủ Trường dại học Thanh Hoa B&c Kinh "Cơ sỏ kỉ thuật ... hai thành phẩn dòng điện chạy qua nđ : thành phẩn dòng điện điện tử tự di chuyển cđ hướng thành phẩn dòng 16 trống điện tử gtíp chung dịch lấp lỗ trống Sự khác hai thành phẩn điện tử mang điện ... loại, cácđiện tử lớp nguyên tử bị hạt nhân hút yếu ; cđ nhiểu điện tử khổng bị ràng buộc với hạt nhân trở thành điện tử tự Những điện tử tự trở thành hạt dẫn mang điện Dưới tác dụng điện trường...
 • 178
 • 186
 • 0

Cơ sở thuật điện tử số giáo trình tinh giản phần 2 đh bách khoa nội

Cơ sở kĩ thuật điện tử số  giáo trình tinh giản phần 2  đh bách khoa hà nội
... (bảng -2 -1 ) Tỉm logic chuyển đổi bảng Karnaugh (hình 5 -2- 21) RS sau : T = D e Q" (5 -2- 16) T = SQ" + RQ" (5 -2- 17) Xem mạch điện chuyển đổi hình -2 -2 203 a) T - D b) T - R S Hình -2 -2 , M ạch điện ... 1 1 i 1 Từ bảng -2 -1 ta vẽ đổ hình trạng thái, đ ó hình 6 -2- 2 Nhận xét hình -2 -2 , ta thấy mạch điện - - làm việc đếm nhị phân chữ số 0 ỉỉình -2 -2 ĐỔ hình trạng thái đếm 22 0 (>-* 0 ^ -^ 1 ... FF D trình đặc trưng = D D -* JK JK : = JQ" + KQ" Đặt D = JQ" + KQ" (5 -2- 11) Mạch điện hỉnh -2 -1 Q CP c; Hình 5 ~2~ Ĩ9 M ạch Fiìp Flop từ D \rà ihành RS, X T ’ 20 2 d- t ' Hình -2 -1 mạch điệnchuyển...
 • 180
 • 211
 • 0

phương pháp dạy học chuyên ngành điện cho khoa sư phạm kỹ thuật trường đại học bách khoa nội

phương pháp dạy học chuyên ngành điện cho khoa sư phạm kỹ thuật trường đại học bách khoa hà nội
... 2.3 Thực trạng nội dung học phần: Phương pháp dạy học chuyên ngành điện khoa Phạm Kỹ Thuật trường Đại Học Bách Khoa Nội Khoa Phạm Kỹ Thuật trường Đại Học Bách Khoa Nội có nhiệm vụ ... học chuyên ngành kỹ thuật Đại Học Bách Khoa Nội 2005 3.3 Đề xuất xây dựng nội dung học phần: Phương pháp dạy học chuyên ngành điện cho khoa Phạm kỹ Thuật trường Đại Học Bách Khoa Nội ... Phương pháp dạy học chuyên ngành điện cho khoa Phạm Kỹ Thuật trường Đại Học Bách Khoa Nội - Bước 1: Xác định cần thiết học phần: Phương pháp dạy học chuyên ngành điện khoa Phạm Kỹ...
 • 95
 • 763
 • 3

BỘ SƯU TẬP CÁC ĐỀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CUNG CẤP ĐIỆN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NỘI

BỘ SƯU TẬP CÁC ĐỀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CUNG CẤP ĐIỆN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
... Đầu đề thiết kế Thiết kế cung cấp điện cho khu công nghiệp bao gồm Thiết kế mạng điện cao áp khu công nghiệp Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nh máy chế tạo máy khí nông nghiệp nằm khu công nghiệp ... kế cung cấp điện cho khu công nghiệp bao gồm Thiết kế mạng điện cao áp khu công nghiệp Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nh máy khí công nghiệp địa phơng khu công nghiệp 7 Thiết kế chiếu sáng ... Trờng đại học Bách khoa Nội Bộ môn hệ thống điện Cộng hòa X hội Chủ nghĩa Việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp Họ tên sinh viên Lớp Khóa : : : II Các số liệu...
 • 69
 • 1,195
 • 9

Power point nhập môn thuật môi trường Đại Học Bách Khoa Nội.Đề Tài:Sự suy thoái tầng ozon

Power point nhập môn kĩ thuật môi trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội.Đề Tài:Sự suy thoái tầng ozon
... rộng rãi việc bảo vệ môi trường cho người ,làm cho họ hiểu bảo vệ môi trường –Bảo vệ tầng ozon bảo vệ sống Điều mà người làm để đóng góp vào việc ngăn chặn trình suy thoái tầng ozon cụ thể đơn giản, ... GIẢM THIỂU SỰ SUY GIẢM TẦNG OZON Một số biện pháp hữu hiệu bảo vệ tầng ozon • • • • • • -Hạn chế cuối chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng sản xuất CFC cấc chất hóa học gây suy giảm tầng ozon tetraclorit ... CỦA SUY THOÁI TẦNG OZON • 1,Thủng tầng ozon làm ảnh hưởng đến sức khỏe người động vật    Bức xạ cực tím nồng độ cao gây lên bỏng ung thư da người  Tại vị trí thẳng góc với lỗ thủng tầng ozon...
 • 26
 • 819
 • 1

Tuyển tập 3000 câu hỏi trắc nghiệm luyện thi Game show 2012 - Đại học Bách Khoa Nội

Tuyển tập 3000 câu hỏi trắc nghiệm luyện thi Game show 2012 - Đại học Bách Khoa Hà Nội
... soạn Ebook :Tuyển tập 3000 câu hỏi trắc nghiệm luyện thi gameshows 2012 này,cuốn Ebook biên soạn dạng câu hỏi trắc nghiệm trả lời nhanh phù hợp với trò chơi gameshows nay,hệ thống câu hỏi bao gồm ... ebook thành công :Tuyển tập câu hỏi luyện thi gameshow 2010 tác giả.Ebook chia làm mảng theo chủ quan tác giả:Lịch sử địa lý ,Khoa học xã hội ,Khoa học đời sống,văn hóa thể thao Nội 1/11 /2012 Liên ... Chuông rè - Tin tức - Nhành lúa - Chuông rè - An Nam trẻ - Người nhà quê - Câu 95 Quốc gia lớn châu Phi? Nam Phi Sudan Ai Cập Cameroon Câu 96 Ai nhà quân sư thi n tài với vua Trần hàng loạt...
 • 474
 • 5,875
 • 44

Tài liệu TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NỘI BỘ MÔN : ĐIỆN KHÍ HOÁ XÍ NGHIỆP LỚP ĐO docx

Tài liệu TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI BỘ MÔN : ĐIỆN KHÍ HOÁ XÍ NGHIỆP LỚP ĐO docx
... II NI DUNG TNH TON Lí THUYT V THC NGHIM: V c tớnh c t nhiờn ca ng c : Um=220 V=const; Iktm=0,72 A=const; Rf=0; Ta cn xỏc nh hai im : im th nht: cho M=0, =o: U I R 220 14,4.1,56 =1,89; K.m= dm ... ng vi lý thuyt ó hc: Vi c tớnh gim t thụng :khi dũng kớch t cng gim thỡ ng c tớnh cng xoay ng hn Vi c tớnh bin tr :khi in tr cng ln thỡ ng c tớnh cng dc Vi c tớnh hóm ng nng: in tr cng ln thỡ ... 220 =116 (rad/s) = k dm 1,89 im th hai: M=Mm, =m: Mm=K.m.Im=1,89.14,4=27 (rad/s); n m= dm =105 rad/s 9,55 ni hai im ta s c ng V c tớnh c gim t thụng ng vi : Ikt1=0,65 A, Um=220 V=const, Rf=0 0,72...
 • 13
 • 575
 • 0

tiểu luận nghiên cứu tạo động lực học tập cho sinh viên viện kinh tế và quản lý trường đại học bách khoa nội

tiểu luận nghiên cứu tạo động lực học tập cho sinh viên viện kinh tế và quản lý trường đại học bách khoa hà nội
... động lực học tập tạo động lực học tập Động lực học tập Sinh viên Bị kích thích Mục tiêu đề trước & trình học tập Tạo động lực học tập Xây dựng Động lực học tập Phát triển Phần 2: Cơ sở thuyết ... tích động lực học tập (tiếp) 3.3 Phân tích mẫu nghiên cứu (tiếp) 3.3.3 Phân tích động lực học tập 3.3.2.1 Đặc điểm khía cạnh động lực học tập sinh viên Bách Khoa 18 Phần 3: Phân tích động lực học ... tới động lực Mục tiêu Các khía cạnh động lực học tập Mức độ động lực học tập sinh viên SEM So sánh với Viện khác Phần 2: Cơ sở thuyết 2.1 • Khái niệm động lực 2.2 • Khái niệm động lực học tập...
 • 27
 • 2,133
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: trường đại học bách khoa hà nội viện công nghệ sinh học amp công nghệ thực phẩm học phần dinh dưỡng và an toàn thực phẩmbai tap trac nghiem nguyen ly ke toan truong dai hoc kinh tebài tập giải tích i đại học bách khoa hà nộigiáo trình an toàn điện đại học bách khoa hà nộiđề cương bài tập giải tích iii đại học bách khoa hà nội 2013 2014de cuong bai tap giai tich 3 dai hoc bach khoa ha noiđề cương bài tập giải tích ii đại học bách khoa hà nội 2013 2014bài tập xác suất thống kê đại học bách khoa hà nộitoán cao cấp đại học bách khoa hà nộiviện kỹ thuật hóa học đại học bách khoa hà nộikỹ thuật nhiệt đại học bách khoa hà nộingành cơ điện tử đại học bách khoa hà nộikỹ thuật y sinh đại học bách khoa hà nộigiáo trình máy điện đại học bách khoa hà nộidiễn đàn sinh viên đại học bách khoa hà nộiCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại