Bài giảng kế toán tài chính

Bài giảng kế toán tài chính doanh nghiệp

 Bài giảng kế toán tài chính doanh nghiệp
... NH TRONG DOANH NGHIP Cn c vo tớnh cht ca ti sn c nh doanh nghip, doanh nghip tin hnh phõn loi ti sn c nh theo cỏc ch tiờu sau: Ti sn c nh dựng cho mc ch kinh doanh l nhng ti sn c nh doanh nghip ... doanh nghip s dng cho cỏc mc ớch kinh doanh ca doanh nghip - i vi ti sn c nh hu hỡnh, doanh nghip phõn loi nh sau: Loi 1: Nh ca, vt kin trỳc: l ti sn c nh ca doanh nghip dc hỡnh thnh sau quỏ trỡnh ... inh doanh nghip bo qun, gi h cho n v khỏc hoc ct gi h nh nc theo quy nh ca c quan nh nc cú thm quyn Tựy theo yờu cu qun lý ca tng doanh nghip, doanh nghip t phõn loi chi tit hn cỏc ti sn c ca doanh...
 • 126
 • 1,542
 • 12

Slide bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp

Slide bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp
... 3.2.2 Vận dụng tài khoản kế toán OK CO 3.2.2.2 Kế toán nghiệp vụ bán hàng DNTM kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp KKTX tính thuế GTGT theo phpháp khấu trừ KI LO BO 3.2.2.2.1 Kế toán nghiệp vụ bán ... a Kế toán bán buôn qua kho a.1 Kế toán nghiệp vụ bán buôn theo hình thức giao hàng trực tiếp cho khách hàng a.2 Kế toán nghiệp vụ bán buôn theo hình thức gửi hàng cho khách hàng b Kế toán nghiệp ... 2.2 Kế toán nghiệp vụ mua hàng theo phơng 2.2.2 Vận dụng tài khoản kế toán BO 2.2.2.2 Phơng pháp hạch toán nghiệp vụ mua hàng DN tính thuế giá trị gia tăng theo phơng pháp khấu trừ KI LO a Kế toán...
 • 112
 • 1,731
 • 17

Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán tiền và các khoản phải thu

Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán tiền và các khoản phải thu
... 20.000.000đ Lập biên toán bù trừ công nợ với người cung cấp 20.000.000đ Phải thu khoản tiền bồi thường bên bán vi phạm hợp đồng 4.000.000đ 10 Đã thu tiền mặt 4.000.000đ khoản tiền bồi thường vi ... chưa trả tiền TGBQLNH: 16.180đ/USD Chi tiền mặt 600 USD tiếp khách nhà hàng TGTT: 16.200đ/USD Nhận giấy báo Có NH thu tiền nghiệp vụ đủ TGBQLNH: 16.220đ/USD Bán 7.000 USD chuyển khoản thu tiền mặt ... Đòi khoản nợ khó đòi xử lý xóa sổ từ năm ngoái 10.000.000đ tiền mặt, chi phí đòi nợ 200.000đ tiền tạm ứng - Cuối năm vào nguyên tắc lập dự phòng, doanh nghiệp tiếp tục lập dự phòng nợ phải thu...
 • 9
 • 946
 • 9

Bài giảng Kế toán tài chính: kế toán tài sản cố định

Bài giảng Kế toán tài chính: kế toán tài sản cố định
... 10.000.000 15.000.000 55.000.000 Trích BHYT, BHXH KPCĐ theo tỷ lệ quy định Trích khấu hao tài sản cố định tháng 12: Bộ phận Phân xưởng sản xuất Bộ phận bán hàng Bộ phận quản lý doanh nghiệp Tổng cộng ... giá toán (có bao gồm thuế GTGT 10%), bên bán chấp nhận Đơn vị chi tiền mặt trả hết nợ cho công ty Minh Long sau trừ phần chiết khấu toán 1% số tiền toán Yêu cầu: Tính toán trình bày bút toán ... phát sinh nghiệp vụ kế toán sau: (Đơn vị tính: Đồng) Mua 5.000kg vật liệu (giá mua chưa thuế 20.000đ/kg, thuế GTGT 10%), chưa toán tiền cho nhà cung cấp Chi phí vận chuyển toán tiền mặt tạm ứng...
 • 15
 • 572
 • 4

Bài giảng Kế toán tài chính: kế toán tài sản cố định

Bài giảng Kế toán tài chính: kế toán tài sản cố định
... chữa xong, kết chuyển chi phí làm tăng nguyên giá TSCĐ Ngày 31/12, kiểm kê phát thiếu tài sản cố định hữu hình, nguyên giá 18.000.000đ, hao mòn 3.000.000đ, chưa rõ nguyên nhân Yêu cầu: Định khoản ... Thiện – TCDN 07 – K32 http://www.nhomsfr.com Bài 3.4: Tiếp theo 3.3 với Yêu cầu: Xác định mức khấu hao TSCĐ tháng định khoản nghiệp vụ trích khấu hao Tài liệu bổ sung: - Công ty trích khấu hao ... đầu tư xây dựng Ngày 26/07 chyển khoản toán tiền mua phần mềm máy tính quản trị sản xuất 80.000.000đ Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh nói Bài giải Ngày 16/07 Nợ TK 2412: Có TK 152:...
 • 10
 • 554
 • 11

Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán các khoản đầu tư tài chính

Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán các khoản đầu tư tài chính
... 14.000đ/cổ phần Doanh nghiệp tiến hành lập dự phòng tổn thất khoản đầu tài Yêu cầu: Định khoản phản ánh tình hình vào sơ đồ tài khoản kế toán Bải giải Email: thien_vodich_no01@yahoo.com Trần Ngọc ... Trần Ngọc Thiện – TCDN 07 – K32 http://www.nhomsfr.com Bài 4.2: Trong tháng 09, phòng kế toán công ty A có tài liệu đầu dài hạn sau: Chuyển khoản 1.500.000.000đ mua cổ phiếu công ty CP X, số cổ ... http://www.nhomsfr.com Trần Ngọc Thiện – TCDN 07 – K32 http://www.nhomsfr.com Bài 4.3: Tại doanh nghiệp có tình hình đầu tài sau: Số dư đầu tháng 12/N:    TK 229: 0đ TK 228: 700.000.000đ (10.000 cổ...
 • 8
 • 911
 • 13

Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán nợ phải trả

Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán nợ phải trả
... chuyển khoản trả lãi quý nợ gốc cho công ty K, trả lãi tháng 12 cho ngân hàng X Cuối tháng 12/N, tính lãi phải trả công ty H năm N, đồng thời xác định nợ dài hạn đến hạn trả năm N+1 để kết chuyển ... Ngày 05/12 Nợ TK 334: 215.000.000 Có TK 112: 215.000.000 Ngày 20/12 Nợ TK 334: 196.500.000 Nợ TK 338: 1.500.000 Có TK 112: 198.000.000 Ngày 25/12 Nợ TK 622: Nợ TK 627: Nợ TK 641: Nợ TK 642: Có ... 8.000.000 8.000.000 Cuối tháng 12/N Lãi phải trả công ty H năm N: Nợ TK 635: Có TK 335: 8.000.000 = 8.000.000 = 56.000.000 56.000.000 Nợ đến hạn phải trả: Nợ TK 341: 100.000.000 Email: thien_vodich_no01@yahoo.com...
 • 12
 • 916
 • 6

Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán vốn chủ sở hữu

Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán vốn chủ sở hữu
... 1.500.000đ/cổ phần, toán tiền mặt Theo định hội đồng quản trị, 5.000 cổ phiếu quỹ xử lý sau:    Thưởng cho ban điều hành 1.000 cổ phần lấy nguồn từ quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu đài thọ, giá ... chênh lệch tài sản thừa, thiếu phát qua kiểm kê chờ xử lý Đánh giá lại hàng hóa theo đơn giá theo quy định nhà nước Xử lý chênh lệch đánh giá lại hàng hóa vào cuối niên độ kế toán Bài giải Điều ... http://www.nhomsfr.com Bài 6.2: Doanh nghiệp tư nhân A có tình sau: Tổng lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp năm N là: 250.000.000đ Ban giám đốc định:     Trích Quỹ đầu tư phát triển: 80% Trích Quỹ dự phòng tài chính:...
 • 8
 • 867
 • 15

Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán doanh thu ,thu nhập khác,chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán doanh thu ,thu nhập khác,chi phí và xác định kết quả kinh doanh
... đối tượng tính thu TNDN hợp pháp, hợp lệ Thu suất thu nhập DN phải nộp 28%/ tổng thu nhập chịu thu Hãy thực lại công việc kế toán vào cuối kỳ tính kết kinh doanh (theo yêu cầu 1) Bài làm Nợ TK ... kết kinh doanh (công ty tạm thời chưa tính thu TNDN) Giả sử doanh nghiệp kỳ có 10.000.000đ chi phí không chứng từ hợp pháp bị loại trước tính thu TNDN Các khoản doanh thu, thu nhập chi phí ... e Kết chuyển từ doanh thu chưa thực khoản lãi trả góp hàng tháng thu khách hành 3.000.000đ Yêu cầu: Trình bày sơ đồ tài khoản chữ T TK có liên quan để thực công việc kế toán vào cuối kỳ tính kết...
 • 13
 • 836
 • 0

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
... tác kế toán 1.4.1 Ví trí hạch toán kế toán - Hạch toán kế toán công cụ đắc lực cho quản lý kinh tế tài chính, có vai trò quan trọng quản lý kinh tế tài 15 Vũ Ngọc Huyên Bài giảng Nguyên lý kế toán ... Huyên Bài giảng Nguyên lý kế toán Đặc trưng riêng hạch toán kế toán nghiên cứu vận động lien tục tài sản nguồn hình thành tài sản Kết luận: Đối tượng hạch toán kế toán nghiên cứu loại tài sản ... vị kế toán bắt đầu ghi sổ kế toán đến thời điểm kết thúc việc ghi sổ kế toán, khoá sổ để lập báo cáo tài (là thời điểm báo cáo tài lập lên) + Kỳ kế toán thức thường năm – 12 tháng + Kỳ kế toán...
 • 69
 • 352
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng kế toán tài chính 1bài giảng kế toán tài chính 2bài giảng kế toán tài chính 1 2 3 4bài giảng kế toán tài chính học viện tài chínhslide bài giảng kế toán tài chính học viện tài chínhbài giảng kế toán tài chính doanh nghiệp 1bai giang ke toan tai chinh doanh nghiep chuong 3bài giảng kế toán tài chính kế toán tiền lươngbài giảng kế toán tài chính 4bài giảng kế toán tài chính 3bài giảng kế toán tài chính doanh nghiệpslide bài giảng kế toán tài chínhslide bài giảng kế toán tài chính doanh nghiệpslide bài giảng kế toán tài chính 2bài giảng kế toán tài chính doanh nghiệp thương mạiĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả