Bài giảng Kế toán công ty

bài giảng kế toán công ty cổ phần (phần 1) - đại học mở tp hồ chí minh

bài giảng kế toán công ty cổ phần (phần 1) - đại học mở tp hồ chí minh
... thu ho t đ ng tà Cổ phần phổ thơng Vốn cổ phần Thặng dư vốn CP Cổ phần ưu đãi nguồn vốn chủ sở hữu Lợi nhuận chưa phân phối Cổ phiếu quỹ Quỹ cơng ty Cổ phiếu qu - cổ phiếu cơng ty phát hành cơng ... thêm cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, từ quỹ Đầu tư phát triển, từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (trả cổ tức cổ phiếu) từ quỹ khen thưởng, phúc lợi Cơng ty cổ phần phải ghi sổ kế tốn ... hệ số tỷ suất lợi nhuận cổ phần lợi nhuận vốn chủ sở hữu Giảm nguy bị thơn tính thơng qua cổ phần đa số Gây tác động nhằm nâng giá cổ phần cơng ty Tạo nguồn cung cấp cổ phần cho nhân viên chương...
 • 15
 • 442
 • 2

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN
... vốn cổ phần (Chênh lệch nhỏ mệnh giá cổ phiếu) K toỏn nghip v kinh t phỏt sinh phỏt hnh CP Khi Công ty hoàn tất thủ tục mua lại số cổ phiếu Công ty phát hành theo định, kế toán thực thủ tục toán ... vốn cổ phần (Chênh lệch lớn mệnh giá cổ phiếu) b Giá phát hành nhỏ mệnh giá cổ phiếu, kế toán ghi: Nợ TK 421 Lợi nhuận ch-a phân phối Nợ TK 4112 Thặng d- vốn cổ phần (Chênh lệch nhỏ mệnh giá cổ ... Công ty cổ phần mua lại cổ phiếu để huỷ bỏ ngày mua lại: a Nếu giá thực tế mua lại cổ phiếu lớn mệnh giá cổ phiếu, ghi: Nợ TK 4111 Vốn đầu t- chủ sở hữu (Mệnh giá) Nợ TK 4112 Thặng d- vốn cổ...
 • 25
 • 454
 • 3

Bài giảng KẾ TOÁN CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

Bài giảng KẾ TOÁN CÔNG CỤ TÀI CHÍNH
... nghĩa CCTC • CÔNG CỤ TÀI CHÍNH hợp đồng,  làm tăng tài sản tài đơn vị;  tăng khoản nợ phải trả tài công cụ vốn chủ sở hữu đơn vị khác Thu Hiền 2012 12 1.2 Định nghĩa CCTC • Tài sản tài bao gồm: ... vực kế toán gây nhiều tranh luận HV mong đợi nỗ lực nghiên cứu, tìm kiếm thông tin, hệ thống hóa phát triển quan điểm cá nhân Thu Hiền 2012 Nội dung Giới thiệu công cụ tài Kế toán công cụ tài ... Hiền 2012 15 1.2 Định nghĩa CCTC • Vốn chủ sở hữu Khi DN phát hành công cụ tài chính, CCTC CCV Khi DN phát hành công cụ tài chính, CCTC CCV thỏa mãn điều kiện (a) & (b): thỏa mãn điều kiện (a)...
 • 48
 • 230
 • 1

slide bài giảng môn kế toán công ty

slide bài giảng môn kế toán công ty
... Phân loại công ty theo sở thành lập, hoạt động định kinh doanh Công ty đối nhân + Công ty hợp danh + Công ty hợp vốn đơn giản Công ty đối vốn + Công ty TNHH + Công ty cổ phần Công ty đối nhân ... riêng lẻ công ty công ty hợp danh, công ty hợp vốn, công ty TNHH, công ty cổ phần - Các công ty hoạt động theo mô hình tập đoàn kinh doanh hay mô hình công ty mẹ con: mô hình bao gồm công ty mẹ ... pháp lý công ty Công ty liên kết nhiều cá nhân hay pháp nhân, kết liên kết tạo tổ chức pháp luật thừa nhận Việc hình thành công ty kiện pháp lý Công ty phảI có tên gọi riêng, tên công ty đặt...
 • 70
 • 1,883
 • 25

Bài giảng kế toán đại cương - Phần 3 Kế toán công ty dịch vụ

Bài giảng kế toán đại cương - Phần 3 Kế toán công ty dịch vụ
... Đ c m DNDV • • • • Lĩnh v c ho t đ ng Lo i hình doanh nghi p S n ph m cung c p Quy mô công ty –V n – Cơ s v t ch t – Lao đ ng – H th ng qu n lý Quy trình t o doanh thu, chi phí Chu n b ... n, Nhân l c, …) Th c hi n kinh doanh Doanh thu Báo cáo k t qu cho ngư i s d ng Chi phí Báo cáo k toán Quy trình t o doanh thu Ký h p đ ng Cung c p d ch v Thu ti n Doanh thu th c hi n Nguyên t c ... pháp lý c a bên cung c p bên nh n d ch v • Tên d ch v • Giá • Th i gian cung c p d ch v • Thanh toán Quy trình phát sinh chi phí ho t đ ng Ký h p đ ng Nh n d ch v Chi phí Tr ti n Chi phí kỳ Nguyên...
 • 7
 • 297
 • 0

Bài giảng kế toán đại cương - Phần 4 Kế toán công ty thương mại

Bài giảng kế toán đại cương - Phần 4 Kế toán công ty thương mại
... p đ ng kinh t - nh ng m lưu ý Bên bán HĐKT Giá … niêm y t Giá … ghi s Giá … th a thu n Bên mua Chi t kh u thương m i Không th hi n SSKT Chi t kh u toán Giá … toán H p đ ng kinh t - nh ng m lưu ... đ ng kinh t - nh ng m lưu ý Thanh toán th i gian đư c hư ng chi t kh u Bên bán HĐKT Giá … Ghi s = giá g p Giá … toán S ti n thu/ chi Bên mua H p đ ng kinh t - nh ng m lưu ý Thanh toán th i gian ... Ghi s = giá g p Giá … toán S ti n thu/ chi Bên mua H p đ ng kinh t - nh ng m lưu ý Thanh toán th i gian đư c hư ng chi t kh u Bên bán HĐKT Giá … Ghi s = giá ròng Giá … toán S ti n thu/ chi Bên...
 • 15
 • 250
 • 0

Bài giảng Kế toán tài chính Chương 3: Công ty cổ phần

Bài giảng Kế toán tài chính Chương 3: Công ty cổ phần
... 3.1- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Các khái niệm Công ty cổ phần đại chúng - Công ty cổ phần Công ty cổ phần tư nhân - Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần Cổ đông Đại hội cổ đông thường kỳ Hội đồng quản trị Ban ... Nội dung chương bao gồm: - Những vấn đề chung - Kế toán bán cổ phiếu huy động vốn - Kế toán nghiệp vụ liên quan đến cổ phiếu quỹ - Lãi cổ phiếu - Thông tin trình bày BCTC ... CP quỹ GG Gph 421 GG Gph (4)Chia cổ tức = CP quỹ VD: Một công ty cổ phần có tình hình sau: Vốn điều lệ 1.000.000.000đ chia thành 100.000 cổ phần Số dư đầu kỳ số tài khoản: TK 4111: 1.000.000.000đ,...
 • 14
 • 295
 • 0

BÀI GIẢNG MÔN KẾ TOÁN CÔNG TY

BÀI GIẢNG MÔN KẾ TOÁN CÔNG TY
... 1.2.2.1 Vai trò kế toán công ty Kế toán công ty phận hệ thống môn học kế toán, phát triển kế toán công ty cho khoa học kế toán ngày phát triển hoàn thiện Bên cạnh đó, vai trò kế toán công ty thể qua ... khác “cuộc sống” công ty, phương pháp mà kế toán công ty sử dụng phương pháp chung kế toán tài Theo quan điểm này, kế toán công ty nhánh kế toán tài Kế toán tài kế toán công ty hướng đến mục ... quản lý công ty 1.2 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN CÔNG TY 1.2.1 Khái niệm đối tượng nghiên cứu kế toán công ty Nhìn chung, kế toán công ty môn học nằm hệ thống môn học kế toán Tuy...
 • 135
 • 261
 • 0

Bài tập lớn nguyên lý kế toán - Công ty dịch vụ thương mại Tràng Thi

Bài tập lớn nguyên lý kế toán - Công ty dịch vụ thương mại Tràng Thi
... 621 650.000 - T tng 150.000 - Bn 200.000 - Ging 300.000 Cú TK 152 (inh) 650.000 24 Xut 15 hp vecni sn xut t , bn , ging N TK 621 739.090,9092 - T tng 246.363,6364 - Bn 246.363,6364 - Ging 246.363,6364 ... s 02-TT Ngy 01 thỏng 03 nm 2005 S : 01 Q s: 141-TC/Q/CK ca B ti chớnh Ngy 1/11/1995 N TK 152 - 133 Cú TK 112 H tờn ngi nhn : Vn Tựng a ch : Cụng ty dch v thng mi Trng Thi chi ... :.01 S : 02 Mu s 02-TT Q s: 141-TC/Q/CKT ca B ti chớnh Ngy 1/11/1995 N TK 152 - 133 Cú TK 112 H tờn ngi nhn : Vn Tựng a ch : Cụng ty dch v thng mi Trng Thi chi : .Mua inh ...
 • 133
 • 584
 • 0

Tài liệu Bài kiến tập kế toán công ty chè Kim anh pptx

Tài liệu Bài kiến tập kế toán công ty chè Kim anh pptx
... tích tổng hợp đơn vị Kế toán trởng Kế toán vật t Kế toán toán Kế toán tổng hợp Kế toán tiền lơng Thủ quỹ Sơ đồ 2: Tổ chức máy kế toán doanh nghiệp t nhân Thạch Hải - Kế toán trởng: Có nhiệm vụ ... doanh nghiệp không dùng phần mềm kế toán mà làm kế toán EXCEL Khi làm kế toán EXCEL, giúp nhân viên kế toán giảm đợc số lợng công việc, suất làm việc cao giảm đợc khối lợng sổ sách kế toán Doanh ... sản phẩm, công tác quản lý chi phí sản xuất thực theo chế độ kế toán hành đạo thờng xuyên cấp lãnh đạo Bộ máy kế toán công ty đợc tổ chức theo mô hình kế toán tập chung, toàn công tác kế toán đợc...
 • 44
 • 283
 • 0

Bài giảng kế toán tài chính chương 2: hoạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

Bài giảng kế toán tài chính chương 2: hoạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ
... hàng Biên kiểm nghiệm vật tư Biên xử lý vật tư thiếu Trường hợp hàng hoá đơn về: +Căn vào hoá đơn, phiếu nhập chứng từ có liên quan, kế toán ghi: Nợ TK 152, 153: Phần ghi vào giá NVL, CCDC nhập ... K 2.3- Hạch toán chi tiết NVL, CCDC 2.3.1- Phương pháp thẻ song song Trình tự Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho Thẻ kho Ghi chú: Thẻ kế toán chi tiết Ghi ngày Ghi cuối tháng Sổ kế toán tổng hợp ... danh ca lụ ú u im: cụng tỏc tớnh giỏ c thc hin kp thi v k toỏn cú th theo dừi c thi hn bo qun ca tng lụ NVL, CCDC Nhc im: ũi hi cụng tỏc sp xp, bo qun phi ht sc t m, tn cụng sc Phng phỏp Nhp...
 • 91
 • 1,915
 • 1

bài giảng kế toán tài sản cố định và công cụ dụng cụ

bài giảng kế toán tài sản cố định và công cụ dụng cụ
... CHƯƠNG 8: KẾ TỐN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH & CƠNG CỤ DỤNG CỤ TRÌNH BÀY: GV HỒ SỸ TUY ĐỨC Mục tiêu   Hiểu xử lý kế tốn nghiệp vụ tài sản cố định cơng cụ dụng cụ; Hiểu trình bày quy định tính xử lý kế tốn ... NHTM; Kế tốn TSCĐ NHTM; Kế tốn cơng cụ dụng cụ; Kế tốn thuế GTGT NHTM Tài liệu tham khảo Luật Thuế giá trị gia tăng; Chuẩn mực kế tốn Việt Nam số Tài sản cố định hữu hình” số Tài sản cố định ... kinh tế tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; Ngun giá tài sản phải xác định cách tin cậy; Có thời gian sử dụng từ năm trở lên; Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định CCDC TS hữu hình đồng thời...
 • 39
 • 904
 • 3

bài giảng tài chính công ty nâng cao chương 5 định giá và dự toán vốn trong các công tycos dùng nợ

bài giảng tài chính công ty nâng cao chương 5 định giá và dự toán vốn trong các công tycos dùng nợ
... Chuong 5_ Dinh gia&dutoan von Phng phỏp giỏ tr hin ti iu chnh APV UCFt/(1+r0)t + T/đ phụ nợ - đầu tư ban đầu t=1 UCF dòng tiền r0 - chi phí vốn cho dự án công ty không sử dụng nợ Chuong 5_ Dinh ... rs Xỏc nh giỏ tr Chuong 5_ Dinh gia&dutoan von PHNG PHP FTE LCFt/(1+rs)t (đ/tư ban đầu- Số tiền vay) LCFt dòng tiền dự án kỳ t dành cho chủ sở hu công ty dùng nợ Chuong 5_ Dinh gia&dutoan von ... Chuong 5_ Dinh gia&dutoan von PHNG PHP FTE FTE= Flow to equity - dũng tin cho ch s hu Chit khu dũng tin t d ỏn cho ch s hu ca cụng ty dựng n vi t l chit khu bng chi phớ ch s hu rS Chuong 5_ Dinh...
 • 23
 • 261
 • 1

bài giảng an toàn công nghệp và thiết kế xưởng

bài giảng an toàn công nghệp và thiết kế xưởng
... ca tra an ton lao ng: + Thanh tra vic chp hnh cỏc bin phỏp an ton ca ngi s dng lao ng + Thanh tra vic thc hin an ton ca ngi lao ng + cỏc bin phỏp khc phc cỏc vng mc quỏ trỡnh thc hin an ton ... ngh t ng hoỏ AN TON LAO NG V THIT K XNG cha thấy rõ đợc lợi ích thiết thực, cha tự giác chấp hành công tác BHLĐ đạt đợc kết nh mong muốn c- Tính khoa học kỹ thuật: Là tính chất quan trọng ngi, ... hiểm xảy quy trình công nghệ: máy móc thiết bị, nguyên, nhiên vật liệu, trình độ nghiệp vụ công nhân Đề biện pháp phòng tránh yếu tố nguy hiểm Nh việc nghiên cứu môn kỹ thuật an toàn vệ sinh lao...
 • 78
 • 129
 • 0

Xem thêm