những điều cần biết về cuộc sống hằng ngày

những điều cần biết về nhãn hiệu hàng hóa

những điều cần biết về nhãn hiệu hàng hóa
... Văn bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá chủ thể khác thông qua văn gọi “Giấy chứng nhận đăng ký nhãn chuyển giao quyền nộp đơn hiệu hàng hoá” Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá có hiệu lực từ ... đăng ký nhãn hiệu Nhãn hiệu bị từ chối đăng ký khả thực chức phân biệt Nhãn hiệu Nhãn hiệu bị từ chối đăng ký thuộc quyền người khác : - Trùng tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu người ... điểm g, khoản 2, Điều 6, Nghị định 63CP (Dấu hiệu, tên gọi (bao Quy chế sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, gồm ảnh, tên, biệt hiệu, bút danh), hình vẽ, nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu tập biểu tượng...
 • 6
 • 182
 • 1

Những điều cần biết về cuộc thi VIOLYMPIC

Những điều cần biết về cuộc thi VIOLYMPIC
... tin theo yêu cầu hình dưới: | Visky  2    http:/ /violympic. vn [NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT] | Visky  3    http:/ /violympic. vn [NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT] Note: Những phần có kí hiệu (*) bạn bắt buộc phải điền ... http:/ /violympic. vn [NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT] Chỉ chọn vào danh sách thi cấp trường em thi 19 vòng đầu chưa thi vòng 20 (xem hình trên) Chia số học sinh đủ điều kiện vào đợt thi (có thể theo khối) đợt thi ... tự không cần nhập mã số mà cần nhấn vào nút Thi tự do” để thi | Visky  11    http:/ /violympic. vn [NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT] II Cách làm kiểu thi Kiểu thi “Sắp thứ tự” Yêu cầu: “Hãy xóa số bảng sau...
 • 53
 • 494
 • 1

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
... hệ thống ngân hàng - Tạm ứng cho ngân sách nhà nước Tạm ứng cho Ngân sách Nhà nước, Luật quy định theo Luật Ngân sách Nhà nước Điều 26 Tạm ứng cho ngân sách nhà nước 14 Ngân hàng Nhà nước tạm ... vay Ngân hàng Nhà nước quy định rộng trường hợp cho vay đặc biệt: Điều 24 Cho vay Ngân hàng Nhà nước cho tổ chức tín dụng vay ngắn hạn theo quy định điểm a khoản Điều 11 Luật Ngân hàng Nhà nước ... nhà nước cho nhu cầu đột xuất, cấp bách Nhà nước; trường hợp sử dụng Dự trữ ngoại hối nhà nước dẫn đến thay đổi dự toán ngân sách thực theo quy định Luật ngân sách nhà nước 15 Ngân hàng Nhà nước...
 • 23
 • 85
 • 0

những điều cần biết về khách hàng

những điều cần biết về khách hàng
... cầu khách hàng ngoại Cầu nhu cầu khách hàng sinh nội sinh Quan điểm nhìn nhận thu hẹp Quan điểm nhìn nhận toàn cầu nước khách hàng thị trường khách hàng thị trường Khách hàng thụ động Khách hàng ... 4: Khách hàng Công ty có khách hàng trực tiếp (những người trao tiền hàng để đổi lấy sản phẩm hay dịch vụ công ty) khách hàng gián tiếp (những người nhận sản phẩm công ty từ trung gian) Khách hàng ... đáo cách thức khách hàng mua sử dụng sản phẩm điều thúc đẩy hành vi họ Một khách hàng mua không mà nhiều sản phẩm nhà cung cấp Những khách hàng “trung thành” có giá trị nhiều khách hàng mua mua...
 • 44
 • 113
 • 0

Ngân hàng nông nghiệp - Cán bộ tín dụng cần biết - Những điều cần biết về luật – 1 pot

Ngân hàng nông nghiệp - Cán bộ tín dụng cần biết - Những điều cần biết về luật – 1 pot
... I - Những điều cần biết Luật Bộ Luật Dân Sự: Từ câu đến câu 42 16 Luật NHNN, Luật Các tổ chức tín dụng: Từ câu 43 đến câu 61 17 21 Luật công cụ chuyển nhợng: Từ câu 62 đến câu 77 22 26 4 .Luật ... Từ câu 14 2 đến câu 15 3 53 -5 6 Phần II Những điều cần biết Quyết định 13 00/HĐQT-NHNo- 57 - 10 4 TDHo ngày 03 /12 /2007: Từ câu 15 4 đến câu 240 Lời giới thiệu Trong giai đoạn nguồn thu ngân hàng thơng ... 78 đến câu 91 27 30 Luật Doanh nghiệp: Từ câu 92 đến câu 12 1 31 41 Luật Đất đai: Từ câu 12 2 đến câu 13 3 42 48 Luật Kinh doanh bất động sản: Từ câu 13 4 đến câu 14 1 49 52 Một số Luật, Nghị định...
 • 16
 • 508
 • 4

Ngân hàng nông nghiệp - Cán bộ tín dụng cần biết - Những điều cần biết về luật – 2 ppt

Ngân hàng nông nghiệp - Cán bộ tín dụng cần biết - Những điều cần biết về luật – 2 ppt
... t, ngân hàng sách, ngân hàng hợp tác loại hình ngân hàng khác 18 Câu 52 Tổ chức tín dụng phi ngân hàng gì? Khoản Điều 20 Luật TCTD quy định: Tổ chức tín dụng phi ngân hàng loại hình tổ chức tín ... động tín dụng gì? Khoản Điều 20 Luật TCTD quy định: Hoạt đông tín dụng việc tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy động để cấp tín dụng Câu 57 Cấp tín dụng gì? Khoản 10 Điều 20 Luật ... chức tín dụng phi ngân hàng khác Câu 53 Tổ chức tín dụng nớc gì? Khoản Điều 20 Luật TCTD quy định: Tổ chức tín dụng nớc tổ chức tín dụng đợc thành lập theo pháp luật nớc Câu 54 Tổ chức tín dụng...
 • 16
 • 235
 • 1

Ngân hàng nông nghiệp - Cán bộ tín dụng cần biết - Những điều cần biết về luật – 3 doc

Ngân hàng nông nghiệp - Cán bộ tín dụng cần biết - Những điều cần biết về luật – 3 doc
... quyền sử dụng đất mà nộp tiền sử dụng đất Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có hộ thờng trú địa phơng trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối vùng có điều kiện ... đích sử dụng đất quy định khoản 1, Điều không đợc uỷ quyền Câu 1 23 Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân c sử dụng đất đợc quy định nào? Điều 50 quy ... sn Câu 121 Quản lý doanh nghiệp t nhân đợc quy định nào? Điều 1 43 quy định: Chủ doanh nghiệp t nhân có toàn quyền định tất hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau nộp thuế...
 • 16
 • 183
 • 1

Ngân hàng nông nghiệp - Cán bộ tín dụng cần biết - Những điều cần biết về luật – 4 potx

Ngân hàng nông nghiệp - Cán bộ tín dụng cần biết - Những điều cần biết về luật – 4 potx
... II Những điều cần biết Quyết định số 1300/QĐ-HĐQT-TDHO (Ban hành ngày 03 tháng 12 năm 2007) Câu 1 54: Phạm vi điều chỉnh Quyết định số 1300/QĐ-HĐQT-TDHo ngày 03 tháng 12 năm 2007 HĐQT - NHNo Việt ... địa; Cộng đồng dân c sử dụng đất nông nghiệp; sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp quy định Điều 99 Luật Câu 168: Trờng hợp đựơc giao đất có thu tiền sử dụng đất? 64 ... nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối, đợc giao đất nông nghiệp theo hạn mức quy định Điều 70 Luật này; Tổ chức sử dụng đất vào mục đích nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm nông...
 • 16
 • 199
 • 1

Ngân hàng nông nghiệp - Cán bộ tín dụng cần biết - Những điều cần biết về luật – 5 pdf

Ngân hàng nông nghiệp - Cán bộ tín dụng cần biết - Những điều cần biết về luật – 5 pdf
... tài sản trừ trờng hợp quy định Điều 247 Bộ Luật Dân 70 Trong trờng hợp tài sản thuộc chiếm hữu ngời chiếm hữu tình áp dụng Điều 257 Điều 258 Bộ Luật Dân Điều 257 Bộ Luật Dân quy định: Chủ sở hữu ... số khung C100MK- 6 758 943; số máy C100M-6 758 943 (nhng 78 xác phải là: số khung C100MK- 6 758 9 45; số máy C100M-6 758 9 45) Sau ông A bán xe cho ông B (ông B biết ông A chấp cho NHNo - mua bán tình) ... đảm Công ty A để thu hồi nợ 74 Câu 1 85: Quy định cầm cố tài sản Bộ Luật Dân năm 20 05 có khác so với Bộ Luật Dân năm 19 95 ? Trả lời: Điều 329 Bộ Luật Dân năm 19 95 quy định: Cầm cố tài sản việc bên...
 • 16
 • 187
 • 0

Ngân hàng nông nghiệp - Cán bộ tín dụng cần biết - Những điều cần biết về luật – 6 pps

Ngân hàng nông nghiệp - Cán bộ tín dụng cần biết - Những điều cần biết về luật – 6 pps
... hay chứng từ - Phơng thức giao hàng: đờng biển, đờng hàng không - Loại hàng nhập - Các vấn đề cần ý khác Câu 2 06: Để thực việc bảo lãnh, bên bảo lãnh cần điều kiện gì? Trả lời: Điều 38 quy định: ... đợc thừa kế di sản (theo di chúc/theo pháp luật) Trờng hợp ông A phải thực nghĩa vụ bảo lãnh thay bố (Điều 63 7 Bộ luật Dân sự) Theo Khoản Điều 64 2 Bộ luật Dân sự, Ông A không đợc từ chối nhận ... bảo lãnh phải chấp, cầm cố tài sản NHNo nơi cho vay Quy định có trái với Điều 361 Bộ Luật Dân sự? Trả lời: Điều 361 Bộ Luật Dân quy định: Bảo lãnh việc ngời thứ ba (sau gọi bên bảo lãnh) cam kết...
 • 16
 • 175
 • 0

Ngân hàng nông nghiệp - Cán bộ tín dụng cần biết - Những điều cần biết về luật – 7 pps

Ngân hàng nông nghiệp - Cán bộ tín dụng cần biết - Những điều cần biết về luật – 7 pps
... số điều Luật NHNN; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Các tổ chức tín dụng; Luật Các công cụ chuyển nhợng, Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai, Luật kinh doanh bất động sản, Luật ... số 17/ 2006/NĐ-CP ngày 27/ 01/2006 Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định hớng dẫn thi hành Luật Đất đai Nghị định số 1 87/ 2004/NĐ-CP ; 3 .7 Nghị định số 79 /20 07/ NĐ-CP ngày 18/5/20 07 ... 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005; Thông t số 03/2006/TTLT-BTPBTNMT ngày 13/6/2006; Thông t số 05/20 07/ TTLT-BTP-BXD-BTNMTNHNN ngày 21/5/20 07; Thông t số 03/20 07/ TTLT-BTC-BTP ngày 10/01/20 07 105 Quyết...
 • 10
 • 82
 • 0

Xem thêm