Giáo trình Thuế ĐH Bách Khoa HN

giáo trình lập trình oop - đh bách khoa

giáo trình lập trình oop - đh bách khoa
... Generalization Java Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM Môn : Lập trình hướng ₫ối tượng Slide MÔN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Chương ÔN LẠI CÁC TÍNH CHẤT CỦA LẬP TRÌNH CẤU TRÚC Khoa Công ... phân tích top-down Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM Môn : Lập trình hướng ₫ối tượng Chương 1: Ôn lại tính chất lập trình cấu trúc Slide Phương pháp phân tích từ-trên-xuống (tt) ... thường trú Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM Môn : Lập trình hướng ₫ối tượng Chương : Các khái niệm lập trình hướng ₫ối tượng Slide 13 Cấu trúc chương trình OOP Chương trình =...
 • 107
 • 332
 • 0

Thuyết trình hệ điều hành (ĐH Bách khoa HN)

Thuyết trình hệ điều hành (ĐH Bách khoa HN)
... đến tiến trình đó, tất tiến trình kết thúc xử lý Kết thúc tiến trình  Một tiến trình kết thúc xử lý hoàn tất thị cuối yêu cầu hệ điều hành hủy bỏ  Một tiến trình yêu cầu hệ điều hành kết thúc ... đầu cho tiến trình Thao tác tiến trình  Khi tiến trình tạo tiến trình mới, tiến trình ban đầu xử lý theo hai khả sau:   Tiến trình cha tiếp tục xử lý đồng hành với tiến trình Tiến trình cha chờ ... pointer … CPU chuyển tiến trình Thao tác tiến trình  Tạo lập tiến trình    Tiến trình cha tạo tiến trình Tiến trình lại tạo tiến trình => tiến trình Phân biệt tiến trình qua pid (process identifier)...
 • 14
 • 81
 • 0

Introduction tài liệu matlap - DH Bách Khoa HN

Introduction tài liệu matlap - DH Bách Khoa HN
... f1(x)=3x^6+15x^ 5-1 0x^ 3-3 x^2+15x-40 % f2(x)=3x^ 3-2 x-6 >> p1=[3 15 -1 0 -3 15 -4 0]; >> p2=[0 0 -2 -6 ]; >> p=p1+p2 p = 15 -7 -3 13 % f(x)=3x^6+15x^ 5-7 x^ 3-3 x^2+13x-46 Trần Minh Toàn (SAMI-HUST) -4 6 Matlab ... đồ thị Vẽ đồ thị 2-D Vẽ đồ thị 3-D Trần Minh Toàn (SAMI-HUST) Matlab / 66 Giới thiệu Matlab Matlab MatLab (MATrix LABoratory) môi trường phần mềm (problem-solving environment - PSE) toán học tính ... Toàn (SAMI-HUST) Matlab / 66 Giới thiệu Matlab Matlab MatLab ứng dụng Toán học tính toán Phát triển thuật toán Thu thập liệu Mô hình hóa, mô Phân tích liệu, thăm dò trực quan hóa Đồ họa khoa học...
 • 84
 • 182
 • 2

Introduction handout tài liệu matlap - DH Bách Khoa HN

Introduction handout tài liệu matlap - DH Bách Khoa HN
... f1(x)=3x^6+15x^ 5-1 0x^ 3-3 x^2+15x-40 % f2(x)=3x^ 3-2 x-6 >> p1=[3 15 -1 0 -3 15 -4 0]; >> p2=[0 0 -2 -6 ]; >> p=p1+p2 p = 15 -7 -3 13 % f(x)=3x^6+15x^ 5-7 x^ 3-3 x^2+13x-46 Trần Minh Toàn (SAMI-HUST) a b vector ... Ví dụ Ví dụ >> r= [-3 ;2]; >> p=poly(r) p = 1 % f(x)=x^2+x-6 >> p=[1 -2 -3 ]; >> r=roots(p) r = 3.0000 -1 .0000 Trần Minh Toàn (SAMI-HUST) Matlab 27 / 66 Trần Minh Toàn (SAMI-HUST) -6 Matlab 28 / 66 ... dụ Ví dụ >> p=[3 -2 4]; >> k=polyder(p) k = -2 >> u=[1 -9 -1 0]; >> v=[1 1]; >> [q,r]=deconv(u,v) q = -1 0 r = 0 Trần Minh Toàn (SAMI-HUST) Matlab 31 / 66 Trần Minh Toàn (SAMI-HUST) Matlab 32 /...
 • 15
 • 298
 • 1

Programming tài liệu matlap - DH Bách Khoa HN

Programming tài liệu matlap - DH Bách Khoa HN
... tốt gói gọn tất hàm ”m-file” T.M Toàn (SAMI-HUST) Lập trình Matlab Hà Nội, tháng năm 2012 9/87 / 87 Các hàm m-file Nội dung Mở đầu Các thủ tục Các hàm m-file Nhập, xuất liệu Điều khiển luồng ... (SAMI-HUST) Lập trình Matlab Hà Nội, tháng năm 2012 14/87 14 / 87 Các hàm m-file Các hàm m-file Input Output Ví dụ >> clear >> x = 4; y = -2 ; >> twosum(1,2) ans = >> x+y ans = >> disp([x y]) -2 ... trình Matlab T.M Toàn (SAMI-HUST) Lập trình Matlab Hà Nội, tháng năm 2012 17/87 17 / 87 Nhập, xuất liệu Nhập, xuất liệu Các hàm nhập liệu Hàm input sử dụng để nhập liệu từ bàn phím Các tham số...
 • 112
 • 226
 • 4

Symbolic -tài liệu matlap - DH Bách Khoa HN

Symbolic -tài liệu matlap - DH Bách Khoa HN
... x^ 3-6 *x^2+11*x-6 x^ 3-6 *x^2+11*x-5 x^6+1 Trần Minh Toàn (SAMI-HUST) factor(f) (x-1)*(x-2)*(x-3) x^ 3-6 *x^2+11*x-5 (x^2+1)*(x^4-x^2+1) Sử dụng Symbolic Math Toolbox Matlab 49/97 Mở đầu Sử dụng Symbolic ... (x-1)*(x-2)*(x-3) x*(x*(x-6)+11 )-6 exp(a+b) cos(x+y) cos(3*acos(x)) expand(f) a*x+a*y x^ 3-6 *x^2+11*x-6 x^ 3-6 *x^2+11*x-6 exp(a)*exp(b) cos(x)*cos(y)-sin(x)*sin(y) 4*x^ 3-3 *x Trần Minh Toàn (SAMI-HUST) ... biến symbolic x, gộp tất hệ số bậc x Sau vài ví dụ f (x-1)*(x-2)*(x-3) x*(x*(x-6)+11 )-6 (1+x)*t + x*t Trần Minh Toàn (SAMI-HUST) collect(f) x^ 3-6 *x^2+11*x-6 x^ 3-6 *x^2+11*x-6 2*x*t+t Sử dụng Symbolic...
 • 97
 • 357
 • 7

đề thi thử lần 1 đh bách khoa hn

đề thi thử lần 1 đh bách khoa hn
... THÀNH Đề dựa cấu trúc đề thi đại học năm 2 013 BGD&ĐT DD :09742365 01 MAIL : thanhgiabkhn@gmail.com -3- ĐỆ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2 012 -2 013 VẬT LÝ 12 thi thử lần  Câu 37: Đặt điện áp u  220 cos (10 0t ... :TRỊNH VĂN THÀNH Đề dựa cấu trúc đề thi đại học năm 2 013 BGD&ĐT DD :09742365 01 MAIL : thanhgiabkhn@gmail.com -2- A T =  Q I ĐỆ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2 012 -2 013 VẬT LÝ 12 thi thử lần I Q I B T = ... thầy :TRỊNH VĂN THÀNH Đề dựa cấu trúc đề thi đại học năm 2 013 BGD&ĐT DD :09742365 01 MAIL : thanhgiabkhn@gmail.com -4- ĐỆ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2 012 -2 013 VẬT LÝ 12 thi thử lần A 0,238 mA B 0,283...
 • 5
 • 199
 • 0

đề thi thử lần 2 đh bách khoa hn

đề thi thử lần 2 đh bách khoa hn
... thầy :TRỊNH VĂN THÀNH Đề dựa cấu trúc đề thi đại học năm 20 13của BGD&ĐT DD :097 423 6501 MAIL : thanhgiabkhn@gmail.com -3- ĐỆ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 20 12- 2013 VẬT LÝ 12 thi thử lần B Chỉ truyền chất ... học năm 20 13của BGD&ĐT DD :097 423 6501 MAIL : thanhgiabkhn@gmail.com -2- ĐỆ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 20 12- 2013 VẬT LÝ 12 thi thử lần  Câu 20 : Tại thời điểm t, điện áp u  20 0 cos(100 t  ) (trong u ... ĐỆ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 20 12- 2013 VẬT LÝ 12 thi thử lần Câu 11: Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 0 .2 kg lò xo có độ cứng k = 20 N/m dao động điều hòa với biên độ A = 6cm Khi qua vị trí lần...
 • 5
 • 120
 • 0

Bài giảng ĐHBK HN tin học kỹ thuật ứng dụng CADCAMCAE TS nguyễn thị hồng minh (đh bách khoa HN)

Bài giảng ĐHBK HN tin học kỹ thuật ứng dụng CADCAMCAE  TS nguyễn thị hồng minh (đh bách khoa HN)
... thụng gia phn nhp v xut d liu Phn nhp d liu Nhn DL t ngi hnh Nhn cỏc tớn hiu phn hi t h thụng o lng Phn xut d liu Thc hin cỏc ch th t phn iu khin n cỏc c cu chp hnh ca mỏy Slide - Tin hoc Ky ... Slide - Tin hoc Ky thuat Ung dung - 2007-2008 trang 55 Đồ hoạ minh hoạ Đồ hoạ hoạt hình nghệ thuật Kỹ thuật đồ hoạ Xử lý ảnh Xử lý đồ hoạ Kỹ thuật nhận dạng Kỹ thuật phân tích tạo ảnh Slide - Tin ... Cỏc yu t phn cng Slide - Tin hoc Ky thuat Ung dung - 2007-2008 trang 28 La chn HT CAD/CAM (1) 1- Yờu cu v h thng Phn cng: Cỏc h tr c bit Kh nng m rng h thng Server Phn mm OS ca phn mm Cỳ...
 • 44
 • 300
 • 0

Bài thảo luận Quản trị chiến lược (môn của thầy Nghiến, ĐH Bách khoa HN), chuyên đề thực thi chiến lược, lựa chọn cấu trúc tổ chức

Bài thảo luận Quản trị chiến lược (môn của thầy Nghiến, ĐH Bách khoa HN), chuyên đề thực thi chiến lược, lựa chọn cấu trúc tổ chức
... Được tìm tất cấp độ tổ chức III THÀNH PHẦN C của BẢNmột CỦA Thành phần CẤU T chức CHỨC cấuTRÚC trúc tổ III THÀNH PHẦN C của BẢNmột CỦA Thành phần CẤU T chức CHỨC cấuTRÚC trúc tổ Tập trung hóa Phân ... THI CHIẾN LƯỢC TẠI SAO PHẢI THỰC THI CHIẾN LƯỢC ? - Thực thi chiến lược chủ đề quan trọng nhà quản lý nhân viên cấp cần phải hiểu - Thực thi chiến lược thành công phụ thuộc vào hai: tổ chức quản ... SỰ HIÊU BIẾT VỀ CẤU TRÚC TỔ CHỨC Căn để thực chiến lược thành công dựa thi t kế Căn để thực chiến lược thành công dựa thi t kế tổ chức có hiệu tổ chức có hiệu Người làm việc tổ chức phải hiểu...
 • 82
 • 240
 • 2

Giáo trình kiến trúc công nghiệp - ĐH Bách Khoa

Giáo trình kiến trúc công nghiệp - ĐH Bách Khoa
... thnh cäng trçnh - Giạ ton bäü - Giạ bäú trê màût âỉïng - Giạ cạc cäng trçnh phủ - Giạ cạc cäng trçnh nỉåïc - Giạ träưng cáy - Giạ âỉåìng âi - Giạ tỉåìng bao Chè tiãu kinh doanh - Chi phê váûn ... KXD 26 - 31 % 25 - 45 % 30 - 45 % 20 - 35 % 25 - 30 % 25 - 40 % - 26 KSD 45 - 65 % 45 - 80 % 50 - 75 % 50 - 75 % 65 - 75 % 70 - 75 % CHỈÅNG TÄØ CHỈÏC MẢNG LỈÅÏI CUNG CÁÚP K THÛT V ... hng - Phê täøn hon thiãûn hon nàm Mäüt säú vê dủ vãư cạc hãû säú Tãn nh mạy Luûn kim Cå khê CN nhẻ Thỉûc pháøm Họa cháút Váût liãûu xáy dỉûng KXD 26 - 31 % 25 - 45 % 30 - 45 % 20 - 35 % 25 - 30...
 • 162
 • 1,647
 • 8

Xem thêm