tai lieu song co day du

Đề cương tài liệu ôn tập đầy đủ Lập Dự Án - Nguyệt KTQD

Đề cương tài liệu ôn tập đầy đủ Lập Dự Án - Cô Nguyệt KTQD
... phí xây dựng dự án Chi phí xây dựng dự án (GXD) tổng chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình thuộc dự án xác định theo công thức (1.2) Chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình ... m: Số công tác xây dựng chủ yếu / phận kết cấu công trình, hạng mục công trình thuộc dự án + j: Số thứ tự công tác xây dựng chủ yếu / phận kết cấu công trình, hạng mục công trình thuộc dự án (j ... tư xây dựng + GK: Chi phí khác dự án + GDP: Chi phí dự phòng  Xác định chi phí xây dựng dự án Chi phí xây dựng dự án (GXD) tổng chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình thuộc dự án tính...
 • 25
 • 469
 • 1

Tài liệu Cần nội dung giáo dục phù hợp kỹ năng sống cho học sinh nữ pdf

Tài liệu Cần có nội dung giáo dục phù hợp kỹ năng sống cho học sinh nữ pdf
... tiêu trang bị cho học sinh (HS) nữ kiến thức, kỹ xử lý tình sống, định hướng hành vi cho em gặp áp lực tâm lý, dự án xây dựng mô hình "Trường học an toàn thân thiện với em gái" Hà Nội vừa khởi ... để trẻ bày tỏ mong muốn, nhu cầu, sở xây dựng nội dung giáo dục phù hợp không nên áp đặt ý kiến chủ quan người lớn với trẻ trước Đó cách thức giáo dục ... Hà Nội đề xuất xây dựng dự án "Trường học an toàn thân thiện với em gái", dự kiến triển khai thí điểm số trường học thời gian tới TS Nguyễn Tùng Lâm (Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Nội) , cho...
 • 6
 • 581
 • 2

Tài liệu Giáo án đầy đủ L4-T3

Tài liệu Giáo án đầy đủ L4-T3
... 2010 Th t 08/ 09/ 2010 Toán: LUYệN TậP I Mục tiêu: - Củng cố kỹ đọc, viết số thứ tự số đến lớp triệu Làm quen với số đến lớp tỉ - Luyện tập toán sử dụng bảng thống kê số liệu II Đồ dùng dạy - học: ... HS lên bảng viết, lớp viết vào VBT - Thống kê dân số nớc vào tháng 12 năm 1999 Bài - GV treo bảng số liệu tập lên bảng hỏi: Bảng số liệu thống kê nội - HS nêu: Việt Nam - Bảy mơi bảy triệu hai ... vi-ta- min, Chất khoáng chất xơ I Mục tiêu: - HS nói tên vai trò thức ăn chứa nhiều vi-ta-min, chất khoáng, chất xơ - Xác định nguồn gốc nhóm thức ăn chứa nhiều vi ta min, chất khoáng chất xơ II Đồ...
 • 30
 • 196
 • 0

Tài liệu Y sở - Dược tá pptx

Tài liệu Y cơ sở - Dược tá pptx
... hòa hoạt động thể Các tuyến nội tiết là: Tuyến y n: Nằm sọ hộp sọ Tuyến y n tuyến huy, có nhiều tác dụng đến tuyến nội tiết khác Tuyến y n có th y, coi tuyến khác - Tuyến y n trước: Tiết kích tố ... nguyên nhân g y suy tim TĂNG HUYẾT ÁP MỤC TIÊU: Trình b y định nghĩa, nguyên nhân thường gặp tăng huyết áp Nêu nguyên tắc điều trị hướng xử trí tăng huyết áp I Định nghĩa: Gọi tăng huyết áp huyết ... tiêu ch y chưa có dấu hiệu nước (tại nhà) I Đại cương: Tiêu ch y tiêu phân lỏng, nhiều nước lần/ng y, tiêu ch y kéo dài ≥ 14 ng y gọi tiêu ch y kéo dài Nguyên nhân g y tiêu ch y do: - Nhiễm khuẩn...
 • 51
 • 248
 • 1

Tài liệu Động Stirling dùng năng lượng mặt trời ppt

Tài liệu Động cơ Stirling dùng năng lượng mặt trời ppt
... Âäüng cå stirling dng nàng lỉåüng màût tråìi Âäüng cå Stirling âỉåüc toạn thiãút kãú cå bn dỉûa trãn l thuút ca Schmidt Tỉì l thuút ny ngỉåìi ta xáy dỉûng nãn cạc mä hçnh toạn cho âäüng cå Stirling ... våïi âäüng cå Stirling thỉûc tãú l lm thãú no âãø chụng hoảt âäüng mäüt cạch tỉû âäüng, tỉïc l xilanh nháûn, thi nhiãût âụng lục v liãn hãû chàût ch våïi Nháút l âäúi våïi âäüng cå Stirling sỉí ... trung bçnh Âäüng cå Stirling nhiãût âäü tháúp sỉí dủng nàng lỉåüng màût tråìi âãún váùn chỉa cọ toạn l thuút cng kãút qu thỉûc nghiãûm âỉåüc cäng bäú Dỉûa vo cáúu trục ca âäüng cå Stirling m ngỉåìi...
 • 8
 • 933
 • 5

Tài liệu Bạn tư duy kinh doanh? pdf

Tài liệu Bạn có tư duy kinh doanh? pdf
... việc kinh doanh: 1) kinh doanh tức kiến thức tốt Trước hết, kinh doanh tốt đồng nghĩa với việc bạn tự trang bị cho vốn kiến thức cần thiết Đó kiến thức cần thiết mà rút từ kinh ... kinh doanh Việc biết cảm xúc mối liên hệ với hoạt động kinh doanh cho phép bạn vượt qua rào cản cá nhân ngăn trở bạn làm bạn nói bạn làm bạn muốn làm Lần tới bạn cảm xúc với hoạt động kinh ... điều hành Tôi hoạt động kinh doanh khác tạo nhiều lợi nhuận thuê điều hành nó” Vấn đề bạn “bỏ tất trứng vào rổ” – phần việc kinh doanh tốt 7) kinh doanh tức biết cảm xúc bạn gắn chặt...
 • 5
 • 277
 • 0

Tài liệu Sóng học - Âm học - Đề 1 pptx

Tài liệu Sóng cơ học - Âm học - Đề 1 pptx
... s là: A a = - ω2u0cos(kx - ωt) B a = ω2u0cos(kx - ωt) C a = - ω2u0sin(kx - ωt) D a = ω2u0sin(kx - ωt) E a = - ω2u0[cos(kx - ωt) + sin(kx - t)] A B C D E Câu h i 10 : Khi biên đ c a sóng tăng g ... s có biên đ c c đ i (d1 d2 l n lư t kho ng cách t m xét đ n S1 S2): A M(d1 = 25cm d2 =20cm) B N(d1 = 24cm d2 =21cm) C O(d1 = 25cm d2 =21cm) D P(d1 = 26cm d2 =27cm) E Q(d1 = 25cm d2 =32cm) A B ... (2), f = 10 0Hz C Trư ng h p (3), f = 12 5Hz D Trư ng h p (1) , f = 10 0Hz C Trư ng h p (2), f = 75Hz A B Câu h i 9: C D E Phương trình c a m t sóng truy n m t s i dây là: u = u0cos(kx - ω) Vào...
 • 5
 • 229
 • 0

Tài liệu Sóng học - Âm học - Đề 2 docx

Tài liệu Sóng cơ học - Âm học - Đề 2 docx
... sóng t i m t nơi cách ch đá rơi 2m A 0,08 W/m B W/m C 10 W/m D 0,02W/m2 E 33,50W/m2 A B C D E Câu h i 6: Tìm v n t c sóng âm bi u th b i phương trình: u = 28 cos (20 x - 20 00t) A 334m/s B 331m/s C 314m/s ... 4L/3 B 2L, L C L, L /2 D 4L, 2L E L /2, L/4 A B C D E Câu h i 9: Hai bư c sóng c ng hư ng l n nh t c a m t ng chi u dài L, hai đ u h bao nhiêu? A 4L, 4L/3 B 2L, L C L, L /2 D 4L, 2L E L /2, L/4 A ... c a sóng gi ng ph i b ng đ giao thoa sóng hoàn toàn tri t tiêu A B π/4 C π /2 D π E 2 A B C D E Câu h i 4: Hai ngư i đ ng cách 4m quay m t s i dây n m gi a h H i bư c sóng l n nh t c a sóng...
 • 5
 • 219
 • 0

Tài liệu Đáp án đầy đủ và Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 môn Toán khối A pdf

Tài liệu Đáp án đầy đủ và Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 môn Toán khối A pdf
... = + ln  ÷   a B Câu IV C a + Ta có: SH ⊥ (ABCD)  VS.CMND = SH.SCMND a a 5a 2 SCMND = SABCD − SCBM − SAMD = a − − = 8 M a 5a a (đvtt) ⇒ VS.CMND = a × = 24 + Ta có : ∆CDN = ∆DAM CN ⊥ DM ⇒ ... = + cos ( d ;d ) = = AB.BC ⇒ = ⇔ R = ⇒ OA = 2 4 Mà A ∈ ( d1 ) ⇒ A a; − 3a ⇒ OA = ⇔ a2 + 3a2 = ⇔ 4a2 = 3 a= (a > 0) Theo gt: SABC = ( )    ; −1÷ qua A  = + (d3 ) :   ⇒ (d3 ) : x − 3y − ... ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2010 MƠN TỐN – KHỐI A I – PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I: y = x − 2x + ( − m ) x + m 1) Bạn đọc tự giải 2) Phương trình hồnh độ giao điểm đồ...
 • 9
 • 160
 • 0

Tài liệu Gãy cổ xương đùi ở người cao tuổi doc

Tài liệu Gãy cổ xương đùi ở người cao tuổi doc
... Gãy cổ xương đùi xảy nào? Gãy cổ xương đùi loại gãy xương nặng, khó liền xương thường có nhiều biến chứng Đây loại gãy xương thường gặp người lớn tuổi, liên quan đến tình trạng loãng xương ... từ thân xương lên, gãy cổ xương đùi, mạch máu thường bị tổn thương gần chỏm xương đùi không nuôi dưỡng Làm để điều trị hiệu gãy cổ xương đùi? Loãng xương nguyên nhân dẫn đến gãy cổ xương đùi Đối ... hoàn Gãy cổ xương đùi dễ xảy với người lớn tuổi thường liên quan đến tình trạng loãng xương người già, nuôi dưỡng chỏm xương đùi mạch máu thường bị thoái hóa, việc nuôi dưỡng chỏm xương đùi...
 • 5
 • 1,916
 • 4

Tài liệu Tính không đầy đủ của hợp đồng và vấn đề ép giá trong kinh doanh ppt

Tài liệu Tính không đầy đủ của hợp đồng và vấn đề ép giá trong kinh doanh ppt
... chấp nhận giá bán thấp xuống cách để chia sẻ rủi ro Có hai kết luận quan trọng nêu Thứ nhất, tính không đầy đủ hợp đồng mở khả bị ép giá kinh doanh (holdup problem) Thứ hai, bên sợ bị đẩy vào yếu ... giá khả tài đối tác, mức độ tin cậy quan hệ hợp đồng thông qua việc kiểm tra hoạt động họ khứ Điều làm giảm bớt nhiều vấn đề bất hợp tác kinh doanh Trong công nghiệp đóng tầu, chế kiểm soát vấn ... vậy, Fisher không ký thoả thuận, mà thực được, đem lại ích lợi lớn cho GM Fisher Dĩ nhiên, Fisher ký hợp đồng khác, theo đó, GM không đàm phán lại giá Tuy nhiên, hợp đồng không đầy đủ Nó xác định...
 • 8
 • 211
 • 0

Tài liệu Gỏi cổ hũ dừa ppt

Tài liệu Gỏi cổ hũ dừa ppt
... Cổ dừa muốn có Thường người ta phải hạ dừa để lấy ngon từ thảo dã Nhưng dừa không nhánh, kết thúc gốc dừa Do đó, người ta giết dừa dù quý bạn, gặp lúc dừa bị đuôn dừa đục khoét… Cổ dừa ... phổ biến cổ dừa xào Cách làm đơn giản Cổ dừa xắt mỏng xào chung với tép, thịt heo thịt gà ướp tiêu, hành, tỏi, nước mắm rắc đậu phộng đâm nhuyễn để hương vị thêm đậm đà Dừa già cổ Vì bà ... hoại Sau lột hết bẹ từ cổ hũ, phần lại có màu trắng đục, giòn, vị nồng ngọt, mùi đặc trưng không giống với thứ hương vị khác Ở nông thôn miền Tây, nhiều người dùng cổ dừa xào với thịt, tép...
 • 3
 • 222
 • 0

Tài liệu Bảng sở dữ liệu ppt

Tài liệu Bảng cơ sở dữ liệu ppt
... Cty LN 19 CN điện Thủ Đức CN điện Thủ Đức CN điện Thủ Đức CN điện Thủ Đức sở Sơn Thuỷ sở Sơn Thuỷ sở Sơn Thuỷ sở Sơn Thuỷ NGUOIBAN ... ) K/c doanh thu bán ( xuất ) K/c chiết khấu bán ( nội đòa ) K/c chi phí nguyên liệu trực tiếp K/c chi phí nguyên liệu phụ trực tiếp K/c tiền lương công nhân sản xuất K/c chi phí nhân công trực ... khấu hao tscđ bán hàng K/c chi phí dvụ mua bán hàng K/c chi phí nhân viên quản lý K/c chi phí vật liệu quản lý K/c chi phí đồ dùng văn phòng qlý K/c chi phí khấu hao tscđ quản lý K/c chi phí dòch...
 • 8
 • 168
 • 0

Tài liệu Nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn tư tưởng Hồ Chí Minh docx

Tài liệu Nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn tư tưởng Hồ Chí Minh docx
... ái, hạnh phúc Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Đình Thao Sưu tầm Phương pháp Hồ Chí Minh Với cách chủ thể, Hồ Chí Minh nhà tưởng lớn, nhà chiến lược thiên tài, nhà tổ chức vĩ đại mà ... Hồ Chí Minh không khoa học, mà nghệ thuật Ở Hồ Chí Minh, tưởng phương pháp hòa quyện vào Từ phương pháp luận, Hồ Chí Minh có phương pháp hành động cụ thể đạt hiệu cao tình Phương pháp Hồ Chí ... hợp hai loại sức mạnh tưởng Hồ Chí Minh kết tinh truyền thống văn hóa hàng nghìn năm dân tộc Việt Nam, chắt lọc tinh hoa văn hóa nhân loại tưởng Hồ Chí Minh bắt rễ sâu xa từ truyền thống...
 • 3
 • 174
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu hệ cơ sở dữ liệutài liệu về cơ sở dữ liệutài liệu sóng cơ họctài liệu ôn cơ sở dữ liệutài liệu học cơ sở dữ liệutài liệu sóng cơ và sóng âmtài liệu về cơ sở dữ liệu địa chínhtài liệu môn cơ sở dữ liệutài liệu môn cơ sở dữ liệu đa phương tiệntài liệu môn cơ sở dữ liệu phân tántài liệu môn cơ sở dữ liệu nâng caotài liệu kỹ thuật đầy đủtài liệu sóng cơtăng cường công tác nghiên cứu khảo sát đảm bảo cung cấp những tài liệu tham khảo đầy đủ đáng tin cậy về các lô cho các nhà đầu tư nước ngoàitại khu vực kè chữ t đây là hệ thống kè giáp với cửa sông có tác dụng hướng dòng chảy lũ ra ngoài để giảm ảnh hưởng của dòng chảy vào phía trong bờNhật Bản GSGN1JPN3Nhật Bản GSGN1JPN2S1EU Van ban sua doi bo sung.rar GSGN1EEC1S3EU Van ban sua doi bo sung.rar GSGN1EEC1S2ufbien ban nghiem thu hd giao viec22939Đơn xin học hai ngànhĐơn xin chuyển lớpThe top 5 hidden cambodia destinations you must see cambodia toursmẫu thỏa thuận bảo mật thông tin05. Cam ket Han ngach thue quanLộ trình xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm công nghệ thông tin - ITAaccession of viet nam wt.l.662Best time to travel angkor watTro cap nong nghiep va tac dong toi VNVấn Ä‘á  Nông nghiá ‡p trong WTO - Andrew StephenVòng Đà m phán Doha và tác Ä‘á ™ng đến Viá ‡t Nam - Th.s LÆ°Æ¡ng Hoà ng Thái21 2010 TT BCT Thuc hien quy tac xuat xu trong ASEAN goodbao cao thuong nien 2014 dlgbao cao thuong nien 2010 dlgĐơn xin phúc tra