Tài chính dành cho nhà quản lý NXB Lao Động

tài chính dành cho nhà quản tập 1 katherine wagner

tài chính dành cho nhà quản lý tập 1 katherine wagner
... NHÀ QUẢN LÝ LỜI GIỚI THIỆU Tập sách nhỏ Tài dành cho nhà quản không chuyên” NXB McGrau-Hill kim nam quý báu giúp nhà quản không chuyên nghiệp tài chính, đặc biệt cho người chủ doanh nghiệp, ... động tài Vay từ ngân hàng Dòng tiền mặt mang lại từ hoạt động tài Dòng tiền mặt ròng $10 0.000 5.000 $10 5.000 (10 .000) (10 .000) 15 .000 15 .000 11 0.000 Cộng với số dư đầu kỳ 15 .000 Số dư cuối kỳ $12 5.000 ... cáo tài chính, cân đối tài chính, hiểu biết sách quản hàng lưu kho, cách lập dự toán, cắt giảm chi phí, biết “mẹo” cần thiết để xử vấn đề phức tạp, hiểu cách làm dễ dãi người quản bên...
 • 93
 • 76
 • 0

Tài chính dành cho người quản

 Tài chính dành cho người quản lý
... tình hình tài công ty thời điểm định đó, thường cuối tháng, cuối quý cuối năm tài Trên thực tế, bảng cân đối kế toán thể tài sản công ty quản việc cấp vốn cho tài sản - vốn người cho vay (nợ ... rộng kiến thức tài thông qua việc thảo luận hai khái niệm quan trọng: đòn bẩy tài cấu tài công ty Tầm quan trọng báo cáo tài Báo cáo tài chứng từ cần thiết kinh doanh Các nhà quản sử dụng chúng ... nằm dạng báo cáo tài chính, dự thảo ngân sách dự báo Thông tin tài đem lại cho nhà quản số liệu cần thiết để định tốt thông tin diễn giải sử dụng cách Thêm vào đó, thông tin tài giúp bạn xác...
 • 21
 • 206
 • 1

Tài chính dành cho người quản

Tài chính dành cho người quản lý
... tình hình tài công ty thời ñiểm ñịnh ñó, thường cuối tháng, cuối quý cuối năm tài Trên thực tế, bảng cân ñối kế toán thể tài sản công ty quản việc cấp vốn cho tài sản - vốn người cho vay (nợ ... rộng kiến thức tài thông qua việc thảo luận hai khái niệm quan trọng: ñòn bẩy tài cấu tài công ty Tầm quan trọng báo cáo tài Báo cáo tài chứng từ cần thiết kinh doanh Các nhà quản sử dụng chúng ... dạng báo cáo tài chính, dự thảo ngân sách dự báo Thông tin tài ñem lại cho nhà quản số liệu cần thiết ñể ñịnh tốt thông tin ñược diễn giải sử dụng ñúng cách Thêm vào ñó, thông tin tài giúp bạn...
 • 127
 • 527
 • 0

Tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EKP DÀNH CHO NHÀ QUẢN NHÂN SỰ pdf

Tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EKP DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ pdf
... bày n i dung chính: Qu n vi c h c t p c a nhân viên Qu n ánh giá ho t ng c a nhân viên 3.1 Qu n vi c h c t p c a nhân viên M i công vi c qu n h c t p c a nhân viên u c th c hi n m ... Qu n ho t - 13 - ng t o c a nhân viên Trong hai ph n b n ã bi t cách thi t l p h s công vi c, k n ng gán h s công vi c ó cho nhân viên c a Trong ph n b n s c h ng d n cách th c qu n nhân ... n tr c ti p lãnh o phòng ban, Line Manager s qu n nh ng nhân viên d i quy n D i nhân viên phòng ban Nh v y c HR Line Manager u có nh ng ch c n ng qu n vi c t o ho t ng làm vi c c a nhân...
 • 20
 • 401
 • 0

Tài liệu Thông tin khóa học Tiếng Anh Thương mại Quốc tế dành cho Nhà Quản pdf

Tài liệu Thông tin khóa học Tiếng Anh Thương mại Quốc tế dành cho Nhà Quản lý pdf
... Ông có Cử nhân Kinh tế, Ngoại ngữ trường Đại học Boston Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh trường Quản Quốc tế Garvin Phoenix, Arizona Tiếng Anh ngôn ngữ mẹ đẻ, ông thành thạo tiếng Pháp, Tây Ban ... ông sinh sống Hà Nội, Việt Nam tham gia đào tạo quản lý, giảng dạy tiếng Anh, kinh tế thương mại trình độ Đại học tư vấn cho tổ chức phi phủ Thông tin tuyển sinh Khai giảng: 18h30 ngày 30 tháng ... nâng cao học nâng cao, đưa vào tập thực hành, tình giao tiếp thương mại sinh động tương ứng với kinh nghiệm thực tế học viên Điều kiện nhập học Để tham gia vào lớp Tiếng Anh Thương mại (Basic...
 • 4
 • 997
 • 3

Tài liệu Kỹ nǎng giao tiếp dành cho nhà quản lý! docx

Tài liệu Kỹ nǎng giao tiếp dành cho nhà quản lý! docx
... đầu Thế tiếp thu để suy nghĩ cho thận trọng Bởi phản ứng ban đầu bạn thủ tiêu hết tất thông tin phản hồi Nên nói với người phê bình bạn dành thời gian để suy nghĩ kỹ điều trích trả lời cho họ ... gặp trực tiếp người để nghe họ vấn đề riêng có liên quan đến phong cách quản lý bạn Hãy cố gắng làm cho người ta hết bực tức hay tiêu tan nghi ngờ nhiều tốt, cộng với chút hài hước để giữ cho không ... mà anh hay chị nói Điều khó chịu cho bạn chí khó chịu người ta không nói Và kết cuối thường tạo nên mối quan hệ tốt Điều tốt cho bạn trì đối thoại, đừng làm cho người lao động ấm ức lòng Rồi...
 • 4
 • 361
 • 0

Kỹ nǎng giao tiếp dành cho nhà quản

Kỹ nǎng giao tiếp dành cho nhà quản lý
... gặp trực tiếp người để nghe họ vấn đề riêng có liên quan đến phong cách quản bạn Hãy cố gắng làm cho người ta hết bực tức hay tiêu tan nghi ngờ nhiều tốt, cộng với chút hài hước để giữ cho không ... đầu Thế tiếp thu để suy nghĩ cho thận trọng Bởi phản ứng ban đầu bạn thủ tiêu hết tất thông tin phản hồi Nên nói với người phê bình bạn dành thời gian để suy nghĩ kỹ điều trích trả lời cho họ ... bạn nói lưu loát họp, bạn tín nhiệm tin cậy mà nhà quản cần có Hãy học để biết cách nói ngắn gọn có sức thuyết phục Và phải hiệu bạn viết e-mail cho nhóm Đừng che giấu đằng sau e-mail Phần lớn...
 • 3
 • 346
 • 0

kỹ năng giao tiếp dành cho nhà quản

kỹ năng giao tiếp dành cho nhà quản lý
... gặp trực tiếp người để nghe họ vấn đề riêng có liên quan đến phong cách quản bạn Hãy cố gắng làm cho người ta hết bực tức hay tiêu tan nghi ngờ nhiều tốt, cộng với chút hài hước để giữ cho không ... đầu Thế tiếp thu để suy nghĩ cho thận trọng Bởi phản ứng ban đầu bạn thủ tiêu hết tất thông tin phản hồi Nên nói với người phê bình bạn dành thời gian để suy nghĩ kỹ điều trích trả lời cho họ ... bạn nói lưu loát họp, bạn tín nhiệm tin cậy mà nhà quản cần có Hãy học để biết cách nói ngắn gọn có sức thuyết phục Và phải hiệu bạn viết e-mail cho nhóm Đừng che giấu đằng sau e-mail Phần lớn...
 • 4
 • 408
 • 6

Kế toán dành cho nhà quản và giới thiệu phần mềm kế toán MISA-SME

Kế toán dành cho nhà quản lý và giới thiệu phần mềm kế toán MISA-SME
... TPHCM Nội dung trình bày Phần 1: Kiến thức kế toán dành cho nhà quản I Vì doanh nghiệp phải theo dõi sổ sách kế toán Ba định ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp Năm giải thích doanh nghiệp ... số tài để phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Phần 2: Giới thiệu giải pháp phần mềm kế toán MISA-SME I Vì doanh nghiệp phải theo dõi sổ sách kế toán Ba định ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp ... tiêu tài Một số tiêu tài bắt buộc Khả toán + Tỷ suất toán nợ ngắn hạn: Cho biết khả trả nợ DN + Tỷ suất toán nhanh: Cho biết khả toán nhanh DN + Tỷ suất toán nợ dài hạn III Sử dụng số tài để...
 • 21
 • 524
 • 4

Kế toán dành cho nhà quản

Kế toán dành cho nhà quản lý
... báo cáo tài o o Báo cáo kết hoạt động kinh doanh o Bảng cân đối kế toán o Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ bảng dự báo tiền mặt o • Dẫn nhập Tóm tắt Các yếu tố báo cáo kế toán o Dẫn nhập o Phân ... người học gặp phải để đề nghị, hướng dẫn cách giải phù hợp thông qua tập tự khám phá, tập thực hành kế hoạch hành động cá nhân ...
 • 2
 • 237
 • 0

SÁU GỢI Ý ĐÀM PHÁN “THẮNGTHẮNG” DÀNH CHO NHÀ QUẢN pdf

SÁU GỢI Ý ĐÀM PHÁN “THẮNGTHẮNG” DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ pdf
... Biết rõ điều mà bạn muốn – nhà quản lý, điều quan trọng cần làm bước vào đàm phán biết rõ bạn muốn kết cuối Hãy bạn dành nhiều thời gian suy nghĩ cho mà bạn muốn mà bạn muốn Hãy nhớ điều quan ... dự đoán ý kiến phản đối – trình đàm phán lúc dễ dàng Là người quản lý, bạn phải hiểu bạn vấp phải phản đối từ nhân viên tiến hành Bạn cần tự chuẩn bị cho điều thật chu đáo trước buổi đàm phán Đảm ... cách nhà quản lý, bạn cần đáp ứng phần đòi hỏi nhân viên Xác định "điểm về" bạn – Khi bạn xác định "điểm về" mình, bạn định rõ vào lúc không cần phải tiến hành đàm phán Trước bắt đầu đàm phán, ...
 • 4
 • 401
 • 0

Sáu Gợi Ý Đàm Phán “Thắng-Thắng” Dành Cho Nhà Quản pdf

Sáu Gợi Ý Đàm Phán “Thắng-Thắng” Dành Cho Nhà Quản Lý pdf
... vừa bắt đầu đàm phán kèm theo ánh mắt lạnh lùng, điều bất lợi cho đàm phán, người tiến hành đàm phán có tâm sợ từ chối Bất luận có chuẩn bị tốt dũng khí tự tin thực chất có tâm sợ khó khăn ... xảo đàm phán, có tác dụng ảnh hưởng tới toàn đàm phán người đàm phán có kinh nghiệm, trước hết nên biết làm để mở đầu đàm phán Điều quan trọng đôi bên tham gia Lời mở đầu thông tin người đàm phán, ... cách nhà quản lý, bạn cần đáp ứng phần đòi hỏi nhân viên Xác định "điểm về" bạn – Khi bạn xác định "điểm về" mình, bạn định rõ vào lúc không cần phải tiến hành đàm phán Trước bắt đầu đàm phán, ...
 • 10
 • 364
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Lịch công tác tuần 21 năm 2017(3)Thông tư 23 hướng dẫn về tiền lương (174.08KB)Th c tr ng v nh ng gi i ph p ho t ng qu ng c o t m l n c a c ng ty c ph n x y d ng v ng d ng m thu t qu ng c o Vi t Th nh89bec diem trung tuyen dai hoc dot 1 nam 2017844a9 PDF thac sy nhat banecd3c TB 2263 PC dich SXHThông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đạt kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai - Thông tin công chứng - Trang tin Bổ trợ tư pháp - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư phápDanh sach bo nhiem, mien nhiem cong chung vien dot 1 thang 8 nam 2017.docDanh sách bo nhiem, mien nhiem cong chung vien dot 1 thang 7 nam 2017.docDanh sách bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên đợt 1 tháng 5 năm 2017.docDanh sach thi sinh du dieu kien du thiTh c tr ng s c c nh tranh h ng may m c c a c ng ty Hanoisimex tr n th tr ng EUC c nh n t nh h ng n c c c ng c t i ch nh trong i u ki n th tr ngV n 1. VECT TRONG KH NG GIAN File wordThông báo về việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai - Thông tin công chứng - Trang tin Bổ trợ tư pháp - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Noi quy ky kiem traDanh sách bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên đợt 1 tháng 12 năm 2016.docCV ve viec chuyen doi VPCC58 c u tr c nghi m HAI NG TH NG VU NG G C File word c h ng d n gi iK to n b n h ng v x c nh k t qu ho t ng kinh doanh C ng ty B o v Th c v tTh c tr ng ho t ng k ch th ch ti u th cho nh m s n ph m m ph m c a c ng ty unilever