Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại ĐH Kinh tế Luật

slide bài giảng kế toán ngân hàng thương mại

slide bài giảng kế toán ngân hàng thương mại
... KẾ TỐN NGÂN HÀNG Mục đích mơn học  Nắm khác biệt Kế tốn Ngân hàng & Kế tốn Doanh nghiệp  Nắm cách thức tổ chức cơng tác kế tốn Ngân hàng thương mại  Nắm phương pháp hạch ... VI: Kế tốn kinh doanh ngoại tệ Chương TỔNG QUAN KẾ TỐN NHTM KẾ TỐN NGÂN HÀNG Chương I: Tổng quan kế tốn NHTM Kế tốn với hoạt động Ngân hàng Tài khoản, hệ thống tài khoản KTNH Chứng từ kế tốn Ngân ... nghiệp vụ 14 Ngun tắc kế tốn áp dụng: Ngun tắc “Nhất qn” Nội dung: Kế tốn phải áp dụng qn sách phương pháp kế tốn chọn kỳ kế tốn năm (niên độ kế tốn) 15 KẾ TỐN NGÂN HÀNG Ngun tắc kế tốn áp dụng: Ngun...
 • 68
 • 787
 • 4

Bài giảng kế toán ngân hàng thương mại

Bài giảng kế toán ngân hàng thương mại
... khảo  Những khái niệm  Kế toán Ngân hàng thương mại Kế toán ngân hàng thương mại Kế toán niệm  Phân loại  Khái Khái niệm kế toán  Tập hợp công việc: ghi chép, tính toán, phân tích, tổng ... vào hệ thống dễ bị tổn thương Kế toán ngân hàng thương mại  Hoạt động kế toán  Thực ngân hàng thương mại  Cung cấp thông tin kinh tế tài hoạt động ngân hàng thương mại cho nhà quản lý 10 GIỚI ... quản lý Phân loại hoạt động kế toán  Theo – – Kế toán tài Kế toán quản trị  Theo – – chất kinh tế phương thức tổ chức Kế toán thủ công Kế toán máy Ngân hàng thương mại  Tổ chức  Kinh doanh...
 • 20
 • 167
 • 0

Bài giảng kế toán Ngân hàng thương mại

Bài giảng kế toán Ngân hàng thương mại
... hạch toán lãi nghiệp vụ huy động vốn II Kế toán nghiệp vụ huy động vốn Kế toán tiền gửi Kế toán tiền gửi tiết kiệm Kế toán nghiệp vụ phát hành giấy tờ có giá Tài liệu dùng cho lớp Kiểm toán ... nợ) Tài liệu dùng cho lớp Kiểm toán Nhà nước Kết cấu tài khoản 42 Nội dung: Dùng để phản ánh số tiền mà khách hàng gửi NH Tài khoản 42 Khách hàng rút tiền Khách hàng gửi tiền Dư Có: Số tiền KH ... phải trả dồn tích chưa toán 10 Tài liệu dùng cho lớp Kiểm toán Nhà nước Kết cấu tài khoản 388 Nội dung: Phản ánh chi phí thực tế phát sinh có liên quan đến kqkd nhiều kỳ kế toán việc phân bổ khoản...
 • 26
 • 151
 • 3

Bài giảng kế toán ngân hàng thương mại chương 3 nguyễn thị hải bình

Bài giảng kế toán ngân hàng thương mại chương 3  nguyễn thị hải bình
...      Kế toán toán séc chuyển khoản Bên A (1) Bên B (8) (5) (2) NH A NH B (6) TK 4211A TK toán (7) TK toán (3) NH lập BKTT/lệnh toán TK 4211B (4) THANH TOÁN VỐN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG    ... hệ thống toán vốn ngân hàng Kế toán phương thức toán vốn phổ biến Khái niệm  Là nghiệp vụ toán qua lại NH nhằm tiếp tục trình toán tiền đơn vị, TCKT, cá nhân với mà họ không mở TK NH toán vốn ... loại  Căn vào số vốn thực toán ngân hàng: toán bù trừ, toán lần  Căn vào chủ thể tham gia toán: toán NH hệ thống, toán NH khác hệ thống  Căn vào trình độ công nghệ: toán thủ công với chứng từ...
 • 27
 • 172
 • 0

Bài giảng kế toán ngân hàng thương mại chương 4 nguyễn thị hải bình

Bài giảng kế toán ngân hàng thương mại chương 4  nguyễn thị hải bình
... thu nhập  CHƯƠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ     Một số vấn đề toán quốc tế Kế toán phương thức toán chuyển tiền Kế toán phương thức toán nhờ thu Kế toán phương thức toán thư tín ... PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN KẾ TOÁN CÁC GIAO DỊCH GIAO NGAY VỀ NGOẠI TỆ KẾ TOÁN CÁC GIAO DỊCH PHÁI SINH NGOẠI TỆ KẾ TOÁN NGOẠI TỆ NGÀY CUỐI THÁNG KẾ TOÁN CÁC GIAO DỊCH GIAO NGAY VỀ NGOẠI TỆ  Kế toán mua ... 6332/Có TK 47 42 Hoặc Nợ TK 47 42/ Có TK 6332  (3)  - Nợ - Nợ • - Nợ - Nợ Kết chuyển giao dịch hợp đồng chuyển đổi kỳ hạn TK 47 41 /47 42 sang ghi nhận TK mua bán ngoại tệ giao (Tk 47 11 /47 12) Ghi...
 • 64
 • 181
 • 0

Bài giảng kế toán ngân hàng thương mại chương 5 nguyễn thị hải bình

Bài giảng kế toán ngân hàng thương mại chương 5  nguyễn thị hải bình
... xuất (10) Phương pháp kế toán Kế toán mở L/C toán L/C hàng nhập (kế toán NH nhập khẩu) • Kế toán phương thức toán L/C hàng xuất(tại NH xuất khẩu) Kế toán NH nhập • - Kế toán giai đoạn mở L/C ... • • Một số vấn đề toán quốc tế Kế toán phương thức toán chuyển tiền Kế toán phương thức toán nhờ thu Kế toán phương thức toán thư tín dụng L/C MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ Khái ... 711: phí Có TK 453 1: VAT Nếu KH có yêu cầu lĩnh VND thông qua bút toán mua bán ngoại tệ để toán tiền cho KH KẾ TOÁN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NHỜ THU Khái niệm • • Còn gọi phương thức toán ủy thác...
 • 31
 • 128
 • 0

Bài giảng kế toán ngân hàng thương mại chương 7 nguyễn thị hải bình

Bài giảng kế toán ngân hàng thương mại chương 7  nguyễn thị hải bình
... Được thực nhóm ngân hàng thương mại cho vay dự án vay vốn khách hàng, ngân hàng thương mại đứng làm đầu mối dàn xếp, phối hợp với ngân hàng thương mại khác  Về nguyên tắc ngân hàng tham gia ... tính lãi hàng tháng Phương pháp kế toán số nghiệp vụ cấp tín dụng chủ yếu Kế toán cho vay lần Kế toán nghiệp vụ cho thuê tài Kế toán nghiệp vụ bảo lãnh Quy trình kế toán cho vay lần  Kế toán phát ... với kế toán  Nguyên tắc báo cáo kế toán áp dụng nghiệp vụ tín dụng  Phương pháp kế toán KHÁI QUÁT VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI KẾ TOÁN      Khái niệm Phân loại tín dụng ngân...
 • 55
 • 160
 • 0

Bài giảng kế toán ngân hàng thương mại chương 1 đặng thế tùng

Bài giảng kế toán ngân hàng thương mại chương 1  đặng thế tùng
... tiền mặt Chương V: Kế tốn tốn vốn NH Chương VI: Kế tốn kinh doanh ngoại tệ Chương TỔNG QUAN KẾ TỐN NHTM KẾ TỐN NGÂN HÀNG Chương I: Tổng quan kế tốn NHTM Kế tốn với hoạt động Ngân hàng Tài khoản, ... dung Chương I: Tổng quan Kế tốn Ngân hàng Chương II: Kế tốn nghiệp vụ huy động vốn Chương III: Kế tốn nghiệp vụ tín dụng Chương IV: Kế tốn nghiệp vụ ngân quỹ hình thức tốn khơng dùng tiền mặt Chương ... KẾ TỐN NGÂN HÀNG Mục đích mơn học  Nắm khác biệt Kế tốn Ngân hàng & Kế tốn Doanh nghiệp  Nắm cách thức tổ chức cơng tác kế tốn Ngân hàng thương mại  Nắm phương pháp hạch...
 • 16
 • 172
 • 0

Bài giảng kế toán ngân hàng thương mại

Bài giảng kế toán ngân hàng thương mại
... Kế toán ngân hàng thương mại Hoạt động kế toán Thực ngân hàng thương mại Cung cấp thông tin kinh tế tài hoạt động ngân hàng thương mại cho nhà quản lý Tài liệu tham ... nghiệp vụ ngân hàng, đảm bảo an toàn tài sản cho ngân hàng khách hàng CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NHTM Đối tượng, nhiệm vụ Đặc điểm Tài khoản Chứng từ Tổ chức máy kế toán 10 ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN NHTM ... khách hàng bên có liên quan 48 Luân chuyển chứng từ kế toán ngân hàng thương mại Quá trình vận động chứng từ Từ lúc ngân hàng lập tiếp nhận từ khách hàng Qua khâu kiểm soát, xử lý hạch toán, ...
 • 198
 • 367
 • 0

bài tập kế toán ngân hàng thương mại

bài tập kế toán ngân hàng thương mại
... nộp 30 triệu đồng vào TK Yêu cầu: Xử lý, hạch toán kế toán để theo dõi TK tiền gửi toán KH A thời gian Biết NH hạch toán tiền lãi hàng tháng cho khách hàng vào nhóm ngày KH mở TK, lãi suất 0,3%/tháng ... Yêu cầu: Hạch toán kế toán để theo dõi TK tiền gửi toán, tiền gửi có kỳ hạn công ty Minh Tiến thời gian Biết NH hạch toán lãi tiền gửi toán, dự chi lãi tiền gửi có kỳ hạn vào ngày 25 hàng tháng ... theo dư nợ giảm dần, tiền lãi KH toán vào ngày 04 hàng quý, kỳ kế toán tháng - Ngày 04/07/2007, KH đến toán tiền lãi Do có nguồn thu nhập đột biến nên đề nghị toán trước nợ vay cho NH 100.000.000đ...
 • 16
 • 1,579
 • 18

Bài tập kế toán ngân hàng thương mại

Bài tập kế toán ngân hàng thương mại
... 7 Công ty TNHH Hoà Bình nộp vào Ngân hàng 2,4 triệu đồng tiền lãi tháng vay 12 tháng Nợ gốc trả lần đáo hạn lãi đợc tính hàng tháng Yêu cầu: Hãy xử lý hạch toán nghiệp vụ nêu vào tài khoản thích ... tài khoản thích hợp Cho biết: Các tài khoản liên quan đủ tiền toán Các chi nhánh NHTM địa bàn TP Hà nội tham gia toán bù trừ trực tiếp hàng ngày ...
 • 2
 • 1,861
 • 0

bài giảng quản trị ngân hàng thương mại - đh ngoại thương

bài giảng quản trị ngân hàng thương mại - đh ngoại thương
... 5th edition, Mc - Graw Hill (2) GS.TS Nguyễn Văn Tiến, Giáo trình Quản trị Ngân hàng Thương mại, NXB Thống Kê (3) Báo, Tạp chí liên quan đến lĩnh vực ngân hàng: i.e: Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí ... Tổng quan NHTM Các báo cáo tài NHTM Đặc thù kinh doanh ngân hàng Nguyên lý Quản trị Ngân hàng CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ BảN CủA NGÂN HÀNG THƯƠNG MạI Bảng cân đối kế toán NHTM Báo cáo thu nhập Báo ... bày -Thảo luận Buổi Quản trị tài sản nguồn vốn (ALM) Đọc trước Peter S.Rose: Chương Đọc trước GS Nguyễn V Tiến: Chương Buổi -Học viên Trình bày -Thảo luận -Học viên trình bày -Thảo luận Quản trị...
 • 25
 • 524
 • 0

Bài tập ngân hàng thương mại - ĐH kinh tế quốc dân (có giải)

Bài tập ngân hàng thương mại - ĐH kinh tế quốc dân (có giải)
... ngày 15/5/X, dư nợ khách hàng ngân hàng 16 tỷ, đồng thời cán tín dụng biết dư nợ khách hàng ngân hàng khác 10 tỷ Ngân hàng có cách xử lý nào? Bài 15: Để thực kế hoạch kinh doanh quý III năm 2007, ... khoản tháng tới, Ngõn hàng cần: - Sử dụng ngõn quỹ cú - Chuyển số tài sản khoản thành tiền - Vay liờn ngõn hàng - Tăng lói suất, khuyến mại, … để gia tăng tiền gửi - … Giả sử ngân hàng bán Chứng khoán ... huy động ngân hàng hình thức trả lãi loại tiền gửi nêu ưu cách thức trả lãi Bài 3: Một ngân hàng tiến hành huy động - Kỳ phiếu ngân hàng 12 tháng, lãi suất 11,2%/năm, trả lãi trước - Tiết kiệm...
 • 49
 • 1,013
 • 8

Tiểu Luận: Cho Vay Kích Cầu Đối Với Các Doanh Nghiệp Của Các Ngân Hàng Thương Mại Đh Kinh Tế

Tiểu Luận: Cho Vay Kích Cầu Đối Với Các Doanh Nghiệp Của Các Ngân Hàng Thương Mại Đh Kinh Tế
... thức cho vay Phương thức cho vay cách thứ c thực cấp tín dụng cho khách hàng n gân hàng Hiên cho vay doanh nghiệp, ngân hàng thư ơng mại thỏa thuận với khách hàng sử dụng lọai phương thức cho vay ... lãi cho vay thấp 1.3 Cho vay trung dài hạn doanh nghiệp 1.3.1 Mục đích củ a tín dụng trung dài hạn: Cho vay trung hạn khoản cho vay có t hời hạn cho vay đến 60 t hán g, cho vay dài hạn l khoản cho ... chia cho vay doanh nghiệp thành cho vay ngắn hạn, trung hạn dài hạn  Cho vay ngắn hạn khoản vay có thời hạn cho vay đến 12 t háng  Cho vay trung hạn khỏan vay có t hời hạn cho vay từ 12 tháng...
 • 15
 • 211
 • 0

Xem thêm