8 đề thi HSG + 100 bộ đề ôn thi HSG hóa 9

Bộ 8 đề ôn thi vào 10 môn toán hay

Bộ 8 đề ôn thi vào 10 môn toán hay
... 2m, chiều rộng thêm 3m diện tích tăng thêm 100 m Nếu giảm chiều dài chiều rộng 2m diện tích giảm 68m2 Tính diện tích ruộng Câu 4: Cho tam giác ABC vuông A Trên cạnh AC lấy điểm M, dựng đường tròn ... bán kính đường tròn (O), biết AB = AC = 20cm, BC = 24cm Câu 5: Giải phương trình: x2 + x + 2 010 = 2 010 ĐỀ SỐ Câu 1: Cho biểu thức P= x +1 + x -2 x 2+5 x + 4-x x +2 với x ≥ 0, x ≠ 1) Rút gọn P 2) ... phương trình (1) có nghiệm thoả mãn hệ thức x1 + x 2 = 10 3) Tìm hệ thức liên hệ nghiệm không phụ thuộc giá trị m Câu 4: Cho tam giác ABC vuông A (AB > AC), đường cao AH Trên nửa mặt phẳng bờ BC...
 • 11
 • 206
 • 3

8 ĐỀ ÔN THI TNPT 1 -NTQ

8 ĐỀ ÔN THI TNPT 1 -NTQ
... A 12 and 14 B 14 and 16 C 15 and 17 D 16 and 18 V Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best fits each space in the following passage A tiny village school is soon to celebrate its 11 0 ... level) is equal to two A levels 41 Britain began to have a National Curriculum A one hundred years ago B in the nineteenth century C in 18 9 8 D in 1 988 BTQN 13 http://thuyquynh.violet.vn/ 42 ... B aim C target D purpose 10 Why don't you have the document _? A photocopy B to photocopy C photocopying D photocopied BTQN 11 http://thuyquynh.violet.vn/ 11 The strange disease to have...
 • 28
 • 260
 • 1

8 ĐỀ ÔN THI TNPT 2 -NTQ

8 ĐỀ ÔN THI TNPT 2 -NTQ
... the river A if the ice will be thick enough B unless the ice is thick enough C if the ice is thick enough D when the ice will be thick enough 28 Please call if you're going to arrive ... athletes 43 Approximately how many years ago did these games originate? A 776 years B 2, 277 years C 2, 581 years D 2, 781 years 44 Which of the following contests was NOT mentioned? A discus throwing ... interesting D interests - interested 27 Cigarette smoking can a loss of appetite A cure B release C cause D treat 28 In this case, I think _nothing A it better to say B it be better...
 • 29
 • 295
 • 1

Lớp 8 - đề ôn mục đích thi chuyên

Lớp 8 - đề ôn mục đích thi chuyên
... tổng cạnh tứ giác hình thang Đề kiểm tra m«n to¸n lớp – thời gian 120 phút Đề Bài 1: (4đ) Phân tích thừa số a) c) 18 x - x 25 b) x + x + 30 x6 + x4 + x2 y2 + y4 - y6 d) 6x + 13 x + 4x –3 Bài ... −1 x −1 = x + x +1 b) | x -3 x + | = 3x - x -1 c) Tìm m để phương trình (ẩn x) sau 2x -( 2m + 7) x + 10m – 15 =0 có nghiệm phân biệt dương Bài 3: (2đ) a)Cho a - 3a b = b - 3a b = 10 Tính a + b b)Tìm ... thuốc AC Gọi N chân đường vuông góc hạ từ M xuống AB O trung điểm AM Chứng minh OB có giá trị không đổi M di chuyển AC CN Đề kiểm tra m«n to¸n lớp – thời gian 120 phút Đề 13 Bài 1: (4đ) a) Cho x...
 • 5
 • 243
 • 0

8 đề ôn thi tốt nghiệp chương 5,6,7 (cực hay)

8 đề ôn thi tốt nghiệp chương 5,6,7 (cực hay)
... chùm sáng tượng có thay đổi không? Cho h = 6,625.10 -34 J.s ; c = 3.108m/s A Có, không thay đổi B.Không, có thay đổi C Có, có thay đổi D Không, không thay đổi 19 ĐỀ THAM KHẢO 02A: Khi chiếu xạ ... 6,652.10-34J.s 18 ĐỀ THAM KHẢO 04B: Chiếu chùm sáng đơn sắc bước sóng λ = 0, 589 µm vào katot tế bào quang điện Công thoát kim loại dùng làm katot A = 5, 68. 10 -19J Hỏi có dòng quang điện không? Nếu tăng ... A 7,4 ngày B 8, 04 ngày C 8, 4 ngày D 7,04 ngày 28 Tính số hạt β sinh khối lượng iốt lại 0,52g A 6,022.1021 hạt B 6,342.1021 hạt C 6,022.1020 hạt D 6,342.1020 hạt ĐỀ ƠN TẬP CHƯƠNG 5,6,7 VẬT LÝ...
 • 5
 • 189
 • 0

8 đề ôn thi đại học hay hè 2010

8 đề ôn thi đại học hay hè 2010
... 2 38 nguyên chất ,lấy N =6,02.1023/mol sau Câu 38 U 2 38 có chu kỳ bán rã 4,5.10 A 9.109năm Ucó độ phóng xạ Hạnh THPT Lê Hồng Phong B3 - T3 A 88 30Bq B 3 088 Bq C 380 8 Bq D 388 0 Bq 210 Câu 39 84 ... 18, 2 kv C 0,8A; 182 kv D 0,18A; 80 kv Câu 31 Trong ống rơn ghen ,vận tốc hạt 8. 107m/s cho h,c,e,me bớc sóng nhỏ tia rơn ghen mà ống phát A 6 ,8. 10-9m B 6 ,8. 10-11m C 6 ,8. 10-10m D 8, 6.10-9m Câu 32 ... than A 28. 105kg B 2 ,8. 105kg C 28. 105tấn D 2 ,8. 105tấn Câu 40 Mẫu chất Ra ôn chứa 1010nguyên tử phóng xạ có chu kỳ bán rã 3 ,8 ngày đêm ,trong ngày số nguyên tử phân rã A 1,67.109 B 8, 3.109 C 3 ,8. 109...
 • 25
 • 150
 • 0

8 de on thi HKII mon toan k10 nam 2012-2013

8 de on thi HKII mon toan k10 nam 2012-2013
... Chõu B ụn thi HKII 10 nm hc 2012-2013 ấ KIấM TRA HC K II NM HC 2012-2013 Mụn: TON Khi: 10 Thi gian: 90 phỳt (khụng k thi gian phỏt ) - I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (8. 0 im) Cõu ... Chõu B ụn thi HKII 10 nm hc 2012-2013 ấ KIấM TRA HC K II NM HC 2012-2013 Mụn: TON Khi: 10 Thi gian: 90 phỳt (khụng k thi gian phỏt ) - I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH ( 8. 0 im ) Cõu ... Tõn Chõu B ụn thi HKII 10 nm hc 2012-2013 ấ KIấM TRA HC K II NM HC 2012-2013 Mụn: TON Khi: 10 Thi gian: 90 phỳt (khụng k thi gian phỏt ) I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH ( 8. 0 im ) Cõu...
 • 8
 • 105
 • 0

8 de on thi HKII mon toan k11 nam 2012-2013

8 de on thi HKII mon toan k11 nam 2012-2013
... Theo chương trình chuẩn Câu 5a ( 1.0 điểm) Cho đường cong (C): y  2x  Viết phương trình tiếp tuyến đường cong, biết x2 tiếp tuyến song song đường thẳng d: x  y  2013  Câu 6a ( 1.0 điểm) ... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 Môn: TOÁN – Khối: 11 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ - I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 8. 0 điểm ) Câu (1.0 điểm) Cho cấp ... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 Môn: TOÁN – Khối: 11 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ - I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 8. 0 điểm ) Câu (1.0 điểm) Cho cấp...
 • 8
 • 96
 • 0

8 đề ôn thi đại học môn văn 2015

8 đề ôn thi đại học môn văn 2015
... NĂM HỌC 2014 – 2015 Đề thi gồm có 01 trang Môn: Ngữ văn Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu (3,0 điểm) Đọc đoạn thơ sau trả lời câu hỏi : Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông, ... THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN I Trường THPT Hưng Đạo NĂM HỌC 2014 -2015 Môn: Ngữ văn Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Đề thi gồm có 03 câu, 02 trang Câu (2 điểm): Đọc văn sau ... THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN III NĂM HỌC: 2014 - 2015 Môn thi: Ngữ văn (Đề thi có 02 trang) Thời gian: 180 phút không kể thời gian giao đề Phần I Đọc hiểu (3,0 điểm)...
 • 42
 • 597
 • 0

36BT + 8 ĐỀ ÔN HK I-T 7.@

36BT + 8 ĐỀ ÔN HK I-T 7.@
... a c e a+e e−c = Hoặc = = = = = = b d f b±dm f b d f b+f f −d (Giả sử tỉ số có nghóa) Tính chất 1: Nếu k/ Số vô tỉ số viết dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn Căn bậc hai số a không âm số ... Hàm số đồ thò : a/ Nếu hai đại lượng X Y b/ Nếu hai đại lượng X Y k liên hệ với công thức Y = k.X liên hệ với công thức Y = (k ≠ 0), ta nói Y tỉ lệ thuận với X theo hệ X (Hoặc X.Y = k (k ≠ 0)),...
 • 2
 • 170
 • 0

8 DE ON(CB)

8 DE ON(CB)
... trình sau tập số phức: ( + i ) z − = ( −1 + 3i ) ( − 2i ) + i 2/ Tìm môđun số phức z = ĐỀ 10: 8 − 3i 1− i Câu 1: Cho hàm số: y = x3 − 3x − ( ) 1/ Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) 2/ Viết phương ... xác định hàm số: y = log − x + x + − log ( x − ) Câu 3: 1/ Giải phương trình: log x + log x − log81 x = x +1 −2 x 2/ Giải bất phương trình: 1 +  ÷  3 ≤ 12 Câu 4: 1/ Tính tích phân : π a/ I ... đoạn [ 0; π ] 3/ Tìm miền xác định hàm số: y = log −4 x − 2x − Câu 3: log ( x − x + 27 ) = log 81 x − log x 2/ Giải bất phương trình: x + + 3.22− x > 26 1/ Giải phương trình: Câu 4: 1/ Tính tích...
 • 8
 • 210
 • 0

8 đề ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3

8 đề ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3
... muốt, mịn lông ngỗng, trông đầy kiêu hãnh PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CAI BÈ ĐẾ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC: 20 14 -20 15 Môn: Tập làm văn - Lớp Ba Thời gian: 25 phút ( Không kể thời gian chép đề ) Đề : Hãy ... NĂM HỌC 20 14 -20 15 Họ tên HS:…………………………… Lớp : 3 /2 MÔN: TIẾNG VIỆT- LỚP BA Phần: Viết Thời gian: 35 phút Chính tả: (Nghe - viết): Người săn vượn (Từ Một hôm đến Người săn đứng im chờ kết ) TV3, tập ... TV3, tập 2, trang 1 13 2 Tập làm văn: Hãy viết đoạn văn ngắn (khoảng đến 10 câu) kể lại trận thi đấu thể thao mà em xem Trường: ……………………… ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM Lớp: MÔN: TIẾNG VIỆT...
 • 35
 • 590
 • 0

8 de on TN

8 de on TN
... (2,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng (d):  x = + 2t   y = 2t z = t  mp (P): x + 2y – 2z + = 1)Viết pt đường thẳng qua gốc tọa độ O vuông góc với d song song với (P) ... Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(1;0;2), B(-1;1;5), C(0;-1;2), D(2;1;1) 1)Tính khoảng cách từ C đến đường thẳng AB 2)Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng AB song song ... phương trình đường thẳng qua A, song song với mp(P) cắt (d) Câu 5a (1,0 điểm) Giải phương trình x + x + = tập số phức Theo chương trình Nâng cao: Câu 4b (2,0 điểm).Trong không gian Oxyz, cho điểm...
 • 8
 • 67
 • 0

8 ĐỀ ÔN TẬP SÓNG CƠ CÓ ĐÁP ÁN_THẦY NGUYỄN MINH DƯƠNG

8 ĐỀ ÔN TẬP SÓNG CƠ CÓ ĐÁP ÁN_THẦY NGUYỄN MINH DƯƠNG
... B,69C,70A,71D,72B,73A,74(SAI),75C,76A,77B,78A,79A ,80 D81C ,82 C ,83 B ,84 B ,85 B ,86 B ,87 B ,88 C ,89 B,90B, 91A,92B,93C,94A,95D,96C,97B,98A,99B,100D Trang KHĨA LUYỆN THI ĐẠI HỌC MƠN VẬT LÝ MIỄN PHÍ 2016- NGUYỄN MINH DƢƠNG (0962146445) ƠN TẬP SĨNG CƠ ... số100Hz Trên dây sóng dừng hay khơng ? số bụng sóng : A Có, có1 0 bụng sóng B Có, 11 bụng sóng C Có, 12 bụng sóng D Có, 25 bụng sóng 13/: Một ống sáo dài 80 cm, hở hai đầu, tạo sóng đứng ... truyền sóng dây 40 m/s Trên dây nút bụng sóng: A nút sóng bụng sóng B nút sóng bụng sóng C nút sóng bụng sóng D nút sóng bụng sóng 12/: Một sợi dây AB dài 21cm, vận tốc truyền sóng...
 • 103
 • 254
 • 0

Đề ôn tập môn hóa học 16

Đề ôn tập môn hóa học 16
... Tìm số công thức nguyên tìm Chỉ số CTNG từ : Khối lượng phân tử (M) Gợi ý đề Điều kiện hoá trò Một hướng đặc biệt khác p dụng 1: (Câu III 1- ĐH,CD khối B – 2002) Một axit A mạch hở, không phân ... 2002) Axit A: (C3H5O2)n mạch hở, không phân nhánh Axit A: ? Axit ; andehyt (mạch C thẳng ) có: Số nhóm chức ≤ ` tìm Chỉ số CTNG từ : Khối lượng phân tử (M) Gợi ý đề Điều kiện hoá trò Một hướng đặc ... A – 2003) Andehyt no A mạch hở, không phân nhánh có CTNG (C2H3O)n Xác đònh CTCT A p dụng 2: (Câu IV 1- ĐH,CD khối A – 2003) Andehyt no A: (C2H3O)n mạch hở, không phân nhánh Andehyt A: ? Rươụ no;...
 • 21
 • 513
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: de on thi hsg hoa 9chuyen de on thi hsg hoa 9bộ đề thi hsg hóa 9 có đáp áncác chuyên đề ôn thi hsg hóa 9bo de thi hsg hoa 9các đề thi hsg hóa 9đề thi hsg hóa 9 hayđề thi hsg hóa 9 cấp thành phốđề thi hsg hóa 9 cấp tỉnh có đáp ánđề thi hsg hóa 9 thành phố hà nộiđề thi hsg hóa 9 cấp quậnđề thi hsg hóa 9 cấp huyệnđề thi hsg hóa 9 cấp tỉnhđề thi hsg hóa 9 thành phốđề thi hsg hóa 9bao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 5. Người lính dũng cảm