Bồi dưỡng Tin học trẻ 11

Boi duong tin hoc

Boi duong tin hoc
... Times New Roman - Kiểu gõ: Telex VNI 3- Chuyển đổi font chữ phần mềm UNIKEY - Bc 1: Tắt vietkey, m tin mun chuyn i font bôi en (đoạn, cả) văn cần chuyển font / copy - Bước 2: Nhấn phải chuột vào ... unikey 10 Phần 2: Các phần mềm A- Phần mềm PowerPoint 11 1- Thiết lập tham số chung cho toàn tập tin: - B1: Khởi động ppt/ vào view / master / slide master 12 - B2:Nhấn chọn nội dung tex box muốn ... xut hin nh hỡnh di 36 Trờn cụng c, click vo nỳt gúc di bờn phi Mt menu th hin ra, ta chn dũng Shockwave Flash Object 37 - Lúc chut có hình ch thp, ta kéo chut to mt hình ch nht vi hai ng chéo...
 • 42
 • 203
 • 2

Bồi dưỡng tin học 8

Bồi dưỡng tin học 8
... Style and Formatting Để bôi đen tất vùng văn có Style này: Chọn vào tên Style  Select all _ instances + Xem chi tiết định dạng Style: Tại cửa sổ Style and Formatting  Formatting of selected ... chọn sau: Formatting restrictions: Hạn chế thay đổi định dạng văn Người sử dụng phép thực số thao tác định dạng định  settings…  Lựa chọn Style cho phép sửa đổi định dạng Editing restrictions: ... sách chọn danh sách cửa sổ tác vụ Style and Formatting (tổ hợp phím Ctrl + Shift + S) + Thay đổi định dạng cho Style: cửa sổ Style and Formatting, di chuyển qua Style danh sách xuất nút chọn...
 • 6
 • 180
 • 0

Boi duong tin hoc GV 50 tiet

Boi duong tin hoc GV 50 tiet
... xuất hiện, cho phép ghi tài liệu tệp tin mới: Nguyễn Anh Phán - BồI DƯỡNG TIN HọC gv - 50 TIếT Hãy xác định th mục (Folder)- nơi chứa tệp tin gõ tên tệp tin vào mục File name: (ví dụ Vanban1 ... sau: TT Họ tên Lơng Phụ cấp Thực lĩnh Nguyễn Nam 507 000 1500 00 657000 Trần Khánh 600000 1500 00 7500 00 Minh Hoa 630000 200000 830000 Tổng cộng: 173700 500 000 2237000 2.3.2 Tính trung bình cộng Giả ... Bullets and Numbering , hộp thoại sau xuất hiện: 18 Nguyễn Anh Phán - BồI DƯỡNG TIN HọC gv - 50 TIếT Bớc 2: Thiết lập thông tin dấu đầu dòng thẻ Bulleted nh sau: Dùng chuột nhấn lên kiểu Bullet muốn...
 • 91
 • 59
 • 0

Giáo án bồi dưỡng sinh học lớp 11 (phần 1)

Giáo án bồi dưỡng sinh học lớp 11 (phần 1)
... TL: Trong t, cỏc ht keo t s gi Câu5: So sánh chế hấp thụ nớc với chế hấp thụ ion khoáng? Hai chế liên quan đến nh nào? Câu7: Tại vào ban ngày có ánh sáng mà lỗ khí số sa mạc nh xơng rồng đóng ... II a PS I hay PS II hai chứa sắc tố hấp thụ ánh sáng Đó nhóm sắc tố ? b Quang phân ly H2O xảy đâu,sản phẩm chúng ? Sản phẩm đợc sử dụng cho phản ứng sáng ? c Một số vi khuẩn quang hợp trình quang ... phân li H2O xảy pha sáng ( PS II ) Sản phẩm trình NADPH O2 Sản phẩm NADPH đợc sử dụng cho phản ứng tối c) Hợp chất H2S Cõu 16: Cây cối điều chỉnh số lợng chất lợng ánh sáng chiếu vào đợc không...
 • 14
 • 12,125
 • 87

Giáo án bồi dưỡng sinh học lớp 11 (phần 2)

Giáo án bồi dưỡng sinh học lớp 11 (phần 2)
... vật? = Lập bảng so sánh khác q trình tiêu hóa thức ăn động vật ăn thực vật, với động vật ăn tạp ăn thịt? Trả lời Biến đổi thức ăn Biến đổi học Biến đổi hóa học Biến đổi sinh học ĐV nhai lại ĐV ... bào)……………………………………………………… - Tiêu hố hố học ………………………………………………………………… Câu Tại giun tròn sán sống kí sinh ruột người khơng có hệ tiêu hố mà sống bình thường ? Trả lời * Chất dinh dưỡng có sẵn ruột non dễ dàng ... cợng sinh ớng tiêu hóa của đợng vật ăn thực vật? Trả lời Cợng sinh giúp bên cùng có lợi: - VSV lợi dụng mơi trường tḥn lợi dạ cỏ hoặc manh tràng để sinh sớng và sinh...
 • 26
 • 16,798
 • 114

Bồi dưỡng tin học cấp 3

Bồi dưỡng tin học cấp 3
... CDAB 23 DCAB ADCB 12 BDCA 18 CDBA 24 DCBA  31 Biến MT thành ô tô mat tương ứng: ST:String[4] Procedure FS; Begin ST := ST[2]+ST[1]+ST [3] +ST[4] End;  Procedure FR; Begin ST := ST[4]+copy(ST,1 ,3) ... (‘I’, ’2’, 3 , ‘4’, ’5’, ’6’, ‘7’, ’8’, ’9’, 10’,’11’,’12’, ‘ 13 ,’14’,’15’, 16’,’17’,’18’, ‘19’,’20’,’21’, 22’,’ 23 ,’24’); BD[i] ghi nhận xâu ngắn biến đổi từ trạng thái trạng thái i  36 Sau cập ... 1 Các vấn đề chung, Nội dung chuyên đề cần bồi dưỡng cho HS, (9) Tổ chức dạy học cụ thể (29)     Trang bị kiến thức chuyên ngành, Hình thành phát triển...
 • 39
 • 177
 • 2

CV 108 về bồi dưỡng tin học cho MN

CV 108 về bồi dưỡng tin học cho MN
... Phòng gd&đt thọ xuân Trờng MN cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Danh sách đăng ký CBGV tham gia lớp dự án Bồi dỡng tin học năm 2011 stt Họ tên Ngày sinh Chức...
 • 2
 • 193
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng tin học dành cho công chức xã phường thị trấn tỉnh sơn la năm 2008

Tài liệu bồi dưỡng tin học dành cho công chức xã phường thị trấn tỉnh sơn la năm 2008
... tin mạnh hữu hiệu cộng tổ chức, ñơn vị Tài liệu bồi dưỡng Tin học dành cho công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Sơn La năm 2008 2.2 ðối với cộng ñồng: - Hệ thống mạng cung cấp nhiều tiện ích cho ... Quá trình cho phép người 14 Tài liệu bồi dưỡng Tin học dành cho công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Sơn La năm 2008 dùng lướt trang web ñể lấy thông tin Tuy nhiên ñộ xác chứng thực thông tin lúc ... tùy chọn cho trình duyệt Mozilla FireFox 21 Tài liệu bồi dưỡng Tin học dành cho công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Sơn La năm 2008 Ô ñịa Hình 12 - Cửa sổ làm việc trình duyệt Mozilla FireFox...
 • 52
 • 243
 • 0

GIÁO án bồi DƯỠNG SINH học lớp 11 phần 1

GIÁO án bồi DƯỠNG SINH học lớp 11 phần 1
... Phõn biờt cac c ch ú? Cõu 10 : Ti mờ ga mo thng cú nhng ht soi nho Chung cú tac dng gỡ? Cõu 11 : Nờu cac chiờu hng tin húa cua hờ tuõn hoan gia cac lp cac nganh ụng võt ? Cõu 12 : ụng võt cú kớch thc ... cua viờc VSV sụng cụng sinh ụng tiờu húa cua ụng võt n thc võt? Tra li Cụng sinh giup bờn cựng co li: - VSV li dung mụi trng thuõn li da c hoc manh trang sinh sụng va sinh san - V co xng sụng ... thớch? Cõu 17 : Huyt ap la gỡ?Khi o huyt ap ngi bỡnh thng la 12 0/80mmHg Tri sụ cú y nghia gỡ? Cõu 18 : VI ngi gia dờ bi mc bờnh cao huyt ap? hn ch mc bờnh cõn chu y ch ụ n uụng nh th nao? Cõu 19 : Giai...
 • 24
 • 293
 • 0

GIÁO án bồi DƯỠNG SINH học lớp 11 PHẦN 2

GIÁO án bồi DƯỠNG SINH học lớp 11 PHẦN 2
... nh nit khụng khớ ó b oxihoas di iu kin nhit v ỏp sut cao thnh NO3- theo phn ng: N2 + O2 -> 2NO + O2 ->2NO2+ H2O -> HNO3 -> H+ +NO3- Cõy c cung cp ngun N, mc dự ớt, cựng vi nc nờn thc hin quỏ ... CO2 s gim xung thp - Ban ờm cõy khụng quang hp, tng hụ hp cõy ly O2, thi CO2 => Phi bún CO2 cho cõy sau mt tri mc khong 30 phỳt v ngng bún mt tri ln khong 1-2h Ban ờm khụng bún CO2 vỡ nụng CO2 ... im bóo ho CO2: nng CO2 quang hp t mc cao nht * Trong t nhiờn khụng xy tỡnh trng bóo ho CO 2, vỡ: hm lng CO2 t nhiờn ch vo khong 0,03% rt thp so vi bóo ho CO2( 0,06% - 0,4%) Cõu 2: c im cu trỳc...
 • 14
 • 317
 • 0

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG ĐỘI TUYỂN THI TIN HỌC TRẺ VÂN ANH

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG ĐỘI TUYỂN THI TIN HỌC TRẺ VÂN ANH
... Thị Vân Anh - - Tổ khoa học tự nhiên - Trờng THCS Long Hng Báo cáo kế hoạch: Bồi dỡng đội tuyển Tin học trẻ năm 2009 V Kết luận chung - Trên báo cáo thân kế hoạch Bồi d ỡng đội tuyển Tin học trẻ ... vàng - Kết hợp với học, thực hành để bổ sung thêm lợng kiến thức em - Khi nhà trờng cấp có yêu cầu chọn đội tuyển tổ chức cho em thi để chọn học sinh tiêu biểu vào đội tuyển thi Tin học trẻ - ... cáo kế hoạch: Bồi dỡng đội tuyển Tin học trẻ năm 2009 - Thi t kế phần mềm dựa ngôn ngữ lập trình Visual Basic để giao diện thân thi n với ngời dùng dễ dàng thay đổi không phù hợp Đối với học...
 • 8
 • 1,932
 • 81

Chương trình chuyên sâu bồi dưỡng HS giỏi môn Tin học khối 11 tỉnh Quảng Nam

Chương trình chuyên sâu bồi dưỡng HS giỏi môn Tin học khối 11 tỉnh Quảng Nam
... trình Tin học 11 THPT, có 35 tiết dành cho chuyên sâu III NỘI DUNG DẠY HỌC 3.1 Cấu trúc nội dung dạy học - Nội dung môn Tin học cho trường THPT, qui định chương trình môn Tin học, lớp 11, ban ... dung chuyên sâu: gồm chuyên đề chuyên sâu 3.2 Nội dung chuyên sâu Nội dung chuyên sâu bao gồm chuyên đề chuyên sâu sau: Chuyên đề Thuật toán Quy hoạch động Chuyên đề Lý thuyết trò chơi Chuyên ... Thống phạm vi toàn quốc kế hoạch dạy học nội dung dạy học môn Tin học cho trường THPT chuyên - Thống phạm vi toàn quốc nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học cấp THPT Mục tiêu: Về kiến thức:...
 • 19
 • 1,177
 • 11

PHÁT TRIỂN TƯ DUY GIẢI THUẬT ĐỂ BỒI DƯỠNG HỌC SINH YẾU TRONG CHƯƠNG TRÌNH DẠY TIN HỌC LỚP 11 doc

PHÁT TRIỂN TƯ DUY GIẢI THUẬT ĐỂ BỒI DƯỠNG HỌC SINH YẾU TRONG CHƯƠNG TRÌNH DẠY TIN HỌC LỚP 11 doc
... đào tạo ngành sư phạm Tin học trường đại học cao đẳng cho đạt hiệu chất lượng lẫn số lượng  Môn Tin học công cụ để học sinh học tốt nhiều môn học khác, giúp học sinh có cách học đại hơn, hiệu hơn, ... HỌC SINH YẾU NHỜ ỨNG DỤNG CNTT Ở LỚP 10 VÀ 11 3.3 CÁC GIÁO ÁN ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC “PHÁT TRIỂN TƯ DUY GIẢI THUẬT ĐỂ BỒI DƯỠNG HỌC SINH YẾU TRONG CHƯƠNG TRÌNH DẠY TIN HỌC ... NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL SƠ LƯỢC VÀI NÉT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC THPT TƯ DUY GIẢI THUẬT VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN TƯ DUY GIẢI THUẬT TRÌNH BÀY VÀ THỰC HIỆN THUẬT GIẢI ĐÃ BIẾT...
 • 24
 • 614
 • 3

SKKN Chuyên đề bồi dưỡng kiểu dữ liệu xâu - Tin học lớp 11

SKKN Chuyên đề bồi dưỡng kiểu dữ liệu xâu - Tin học lớp 11
... chuẩn kiểu liệu có cấu trúc, kiểu liệu chuẩn kiểu xâu Qua trình tham gia giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi nhận thấy liệu kiểu xâu thường gặp nhiều toán vận dụng linh hoạt thao tác xử lý kiểu liệu ... viết SKKN "Chuyên đề bồi dưỡng kiểu liệu xâu" có đối tượng nghiên cứu toán liệu kiểu xâu Thời gian nghiên cứu SKKN thực năm học 201 3-2 014 Phương pháp nghiên cứu Để hoàn thành SKKN sử dụng phối ... truy xuất đến kiểu liệu xâu, phần đề cập đến kiểu liệu xâu có độ dài lớn phù hợp với thực tiễn toán mà chưa đề cập đến sách giáo khoa ansistring - Giới thiệu số phép toán kiểu liệu xâu, đặc biệt...
 • 103
 • 2,637
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: bồi dưỡng tin học 11chuyên đề bồi dưỡng tin họcbồi đưỡng tin học 12bồi dưỡng tin họcbồi dưỡng hình học lớp 11sổ tự bồi dưỡng tin học 6 7ke hoach boi duong tin hoc 8 9tài liệu bồi dưỡng tin học 8sổ tự bồi dưỡng tin họcquản lý hoạt động bồi dưỡng tin học cho giáo viên phổ thôngkế hoạch bồi dưỡng đội tuyển thi tin học trẻ vân anhchuyên đề bồi dưỡng hóa học 11bồi dưỡng sinh học 11dap an de thi tin hoc tre tinh hai duong nam 2009đề thi tin học trẻ không chuyên thcs co dap antinhhai duong lan thu 9 nam 2009 thcsĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm