Thuế tài nguyên và các loại thuế khác phí và lệ phí

thuyết trình kế toán tài chính thuế khác, phí, lệ phí các khoản phải nộp khác

thuyết trình kế toán tài chính thuế khác, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
... Anh CHỦ ĐỀ 6: THUẾ KHÁC, PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC CHỦ ĐỀ 6: THUẾ KHÁC, PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THUẾ KHÁC, PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN Chương ... VỀ THUẾ KHÁC, PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC PHẢI NỘP KHÁC I II III IV V • THUẾ TÀI NGUYÊN • THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG • THUẾ NHÀ ĐẤT • • THUẾ MÔN BÀI PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC ... nguyên x Thuế suất thuế tài nguyên Trường hợp quan nhà nước ấn định mức thuế tài nguyên phải nộp đơn vị tài nguyên khai thác số thuế tài nguyên phải nộp xác định sau: Thuế tài nguyên phải nộp kỳ...
 • 127
 • 414
 • 0

Nghĩa vụ nộp thuế tài nguyên phí bảo vệ môi trường của chủ thể khai thác khoáng sản

Nghĩa vụ nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường của chủ thể khai thác khoáng sản
... môi trường hoạt động khai thác khoáng sản gây ra; (iii) giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ tái tạo môi trường địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản Còn mục đích của phí bảo vệ môi trường ... diễn hoạt động khai thác khoáng sản Đây hoạt động làm phát sinh các tác động xấu môi trường Chính vậy, chủ thể tiến hành khai thác khoáng sản trở thành đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường theo ... số tiền phí phải nộp, cụ thể là: số phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản phải nộp kỳ nộp phí tính dựa vào số lượng loại khoáng sản khai thác (theo đơn vị tính m3) nhân với mức thu...
 • 5
 • 719
 • 5

Thuế tài nguyên giải pháp nâng cao thu thuế tài nguyên ở việt nam

Thuế tài nguyên và giải pháp nâng cao thu thuế tài nguyên ở việt nam
... Hùng Thu tài nguyên (TTN) & Giải pháp nâng cao thu TNN VN Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THU TÀI NGUYÊN: 1.1 Lý thuyết thu tài nguyên: 1.1.1 Mô hình kinh tế tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên ... Ngọc Hùng Thu tài nguyên (TTN) & Giải pháp nâng cao thu TNN VN Thu thu nhập sử dụng để đánh thu vào thu nhập vốn thu nhập cá nhân cư dân quốc gia đánh thu , nơi có thể, vào khoản thu nhập công ... Nguyễn Ngọc Hùng Thu tài nguyên (TTN) & Giải pháp nâng cao thu TNN VN toàn diện tích hợp đồng dầu, khí số ngày khai thác kỳ tính thu ; thu suất giá tính thu tài nguyên Số thu tài nguyên phải nộp...
 • 29
 • 272
 • 0

Tài liệu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: " ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI THỨCĂN KHÁC NHAU LÊN TĂNG TRƯỞNG TỈ LỆ SỐNG CỦA CÁ BỐNG TƯỢNG (Oxyeleotris marmoratus) TỪ GIAI ĐOẠN HƯƠNG LÊN GIỐNG" ppt

Tài liệu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP:
... SẢN NGUYỄN HOÀNG PHÚ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI THỨCĂN KHÁC NHAU LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỈ LỆ SỐNG CỦA CÁ BỐNG TƯỢNG (Oxyeleotris marmoratus) TỪ GIAI ĐOẠN HƯƠNG LÊN GIỐNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH ... Bảng 4.5: Sự tăng trưởng chiều dài trọng lượng bống tượng sau 60 ngày ương loại thức ăn khác Bảng 4.6: Tỉ lệ sống bống tượng Bảng 4.7: Sự tăng trưởng chiều dài trọng lượng bống tượng sau ... ăn khác - Theo dõi tăng trưởng tỉ lệ sống - Xác định hệ số chuyển hoá thức ăn giai đoạn ương từ hương lên giống Chương II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc điểm sinh học 2.1.1 Đặc điểm phân loại Cá...
 • 52
 • 295
 • 1

Thuế tài nguyên thuế môi trường

Thuế tài nguyên và thuế môi trường
... Nguyên Thuế Môi Trường Khái niệm Thuế Tài Nguyên Thuế Môi Trường Nội dung Luật Thuế Tài Nguyên Thuế Môi Trường Áp dụng Thuế Tài Nguyên Thuế Môi Trường A Thuế Môi Trường Sự cần thiết ban hành ... Lụa Người nộp thuế Điều Luật thuế tài nguyên : Người nộp thuế tài nguyên tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên Người nộp thuế tài nguyên số trường hợp quy ... TÍNH THUẾ Điều Luật thuế tài nguyên: • Giá tính thuế tài nguyên giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng Giá tính thuế tài nguyên số trường...
 • 35
 • 232
 • 3

tiểu luận thuế tài nguyên hướng dẫn thi hành thuế tài nguyên

tiểu luận thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành thuế tài nguyên
... trò thuế tài nguyên Đối tượng chịu thuế tài nguyên người nộp thuế tài nguyên Căn tính thuế tài nguyên Miễn giảm thuế tài nguyên Hạn chế Tài liệu tham khảo Khái niệm,đặc điểm,vai trò thuế tài nguyên ... tính thuế thuế suất TT BTC 105 2010, điều số thuế tài nguyên phải nộp tính sau: Thuế tài nguyên phải nộp kỳ = sản lượng tài nguyên tính thuế x Giá tính thuế đơn vị tài nguyên x Thuế suất thuế tài ... trình thực thi 29 Tài liệu tham khảo • • • • • • • PL 05 1998 thuế tài nguyên PL 07 2008 thuế tài nguyên Luật thuế tài nguyên ND 68 1998 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế tài nguyên ND...
 • 30
 • 271
 • 0

Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách thuế tài nguyên phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác than đá ở Việt Nam

Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác than đá ở Việt Nam
... CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ TÀI NGUYÊN VÀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THAN ĐÁ VIỆT NAM 58 3.1 Định hướng phát triển ngành than đá thời ... động sách thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường tới hoạt động khai thác than đá Việt Nam , từ đề xuất giải pháp hoàn thiện nâng cao hiệu sách với mục tiêu bảo tồn tài nguyên, bảo vệ môi trường ... nộp phí 22 CHƯƠNG 2: TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ TÀI NGUYÊN VÀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THAN ĐÁ VIỆT NAM 2.1 Thực trạng hoạt động khai thác than đá Việt Nam 2.1.1 Trữ lượng than đá...
 • 95
 • 690
 • 5

BÁO CÁO THỰC TẬP THUẾ TÀI NGUYÊN THUẾ MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO THỰC TẬP THUẾ TÀI NGUYÊN VÀ THUẾ MÔI TRƯỜNG
... Nguyên Thuế Môi Trường Khái niệm Thuế Tài Nguyên Thuế Môi Trường Nội dung Luật Thuế Tài Nguyên Thuế Môi Trường Áp dụng Thuế Tài Nguyên Thuế Môi Trường A Thuế Môi Trường Sự cần thiết ban hành ... Lụa Người nộp thuế Điều Luật thuế tài nguyên : Người nộp thuế tài nguyên tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên Người nộp thuế tài nguyên số trường hợp quy ... TÍNH THUẾ Điều Luật thuế tài nguyên: • Giá tính thuế tài nguyên giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng Giá tính thuế tài nguyên số trường...
 • 35
 • 211
 • 0

Giải pháp chống thất thu thuế tài nguyên phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh ninh bình

Giải pháp chống thất thu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh ninh bình
... n lý thu thu tài nguyên phí BVMT, tình hình th t thu thu tài nguyên phí BVMT, ñ xu t gi i pháp ch ng th t thu thu tài nguyên phí BVMT ñ i v i ho t ñ ng khai thác tài nguyên khoáng s n ñ a bàn ... thu thu tài nguyên phí BVMT th nào? 3) Thu tài nguyên phí BVMT có b th t thu không? th t thu th nào? 4) T nh Ninh Bình ñã có sách ñ qu n lý ngu n thu? 5) Nguyên nhân th t thu thu tài nguyên phí ... BVMT ñ a bàn t nh Ninh Bình; - Phân tích nguyên nhân th t thu thu tài nguyên phí BVMT; - ð xu t gi i pháp ch ng th t thu thu tài nguyên phí BVMT 1.3 Câu h i nghiên c u 1) Thu tài nguyên phí BVMT...
 • 133
 • 314
 • 2

tăng cường chống thất thu thuế tài nguyên phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh bắc giang

tăng cường chống thất thu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh bắc giang
... phí bảo vệ thu tài nguyên phí bảo môi trường hoạt vệ môi trường hoạt động khai thác tài nguyên động khai thác tài nguyên khoáng sản địa bàn khoáng sản địa bàn tỉnh Bắc Giang tỉnh Bắc Giang, niên ... khai thu tài nguyên phí bảo vệ môi trường doanh nghiệp, hộ cá nhân khai thác, mua bán tài nguyên khoáng sản Nhờ đó, thu thuế tài nguyên phí bảo vệ môi trường hoạt động khai thác khoáng sản địa ... lý thu thuế tài nguyên phí BVMT, tình hình thất thu thuế tài nguyên phí BVMT, đề xuất giải pháp chống thất thu thuế tài nguyên phí BVMT hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản địa bàn tỉnh Bắc...
 • 120
 • 434
 • 2

Xây dựng game engine đa nền tảng quản lý tài nguyên chuyển động của các đối tượng

Xây dựng game engine đa nền tảng quản lý tài nguyên và chuyển động của các đối tượng
... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Hoàng Tuấn Hưng XÂY DỰNG GAME ENGINE ĐA NỀN TẢNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công ... Game không đủ tài để mua Game engine thương mại Khóa luận tập trung sâu vào hai thành phần Game engine là: quản tài nguyên chuyển động đối tượng Trong phần mềm, việc quản tài nguyên xem xét ... Xây dựng Game Engine đa tảng –Mô tự nhiên” - Trần Thái Dương - Chuyển động đối tượng module mở rộng thành phần Quản khung cảnh, thực trình nội suy mô hình chuyển động ( thường nhân vật game...
 • 54
 • 226
 • 0

LỊCH CÔNG TÁC CỦA GIÁM ĐỐC CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

LỊCH CÔNG TÁC CỦA GIÁM ĐỐC VÀ CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
... làm việc Giám đốc - Phòng làm việc Phó Giám đốc Giám đốc Lâm Ngọc Triết Phó Giám đốc Phan Hoàng Đém Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Liêm Phó Giám đốc Trương Văn Hòn Thứ sáu: 20/4/2012 Giám đốc Lâm Ngọc ... 19/4/2012 Giám đốc Lâm Ngọc Triết Phó Giám đốc Phan Hoàng Đém Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Liêm Họp Hội đồng nhân dân tỉnh Xử lý công việc khối phụ trách Hội trường Tỉnh ủy Phòng làm việc Phó Giám đốc ... lý công việc khối phụ trách Phòng làm việc Phó Giám đốc Sáng: Làm việc với Chi cục Biển Đảo - Hội trường sở Tài nguyên Môi trường Chiều: Xử lý công việc khối phụ trách - Phòng làm việc Phó Giám...
 • 3
 • 270
 • 0

Kế hoạch hành động thực hiện các tiêu chí nông thôn trong lĩnh vực tài nguyên môi trường

Kế hoạch hành động thực hiện các tiêu chí nông thôn trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
... cấp xã thực nhiệm vụ tài nguyên môi trường) 3 Giao Sở Tài nguyên Môi trường chuẩn bị tổ chức Hội nghị môi trường sở báo cáo trạng môi trường 05 năm tỉnh nhằm để thông tin thực trạng môi trường ... hành động (có bổ sung) việc triển khai thực tiêu chí xây dựng nông thôn Sở Tài nguyên Môi trường có chuẩn bị công phu chi tiết; thời gian nào, đâu, làm làm để đạt mục tiêu đề Ngoài ra, kèm theo Kế ... đó, có ký kết liên tịch để đơn vị đoàn thể nhận nhiệm vụ tuyên truyền giám sát tiêu chí ngành thực (có kinh phí thực nhiệm vụ kế hoạch hành động ngành) (2) Về giải pháp nguồn lực: Thực thông qua...
 • 3
 • 380
 • 0

ban hành chức danh mã số ngạch các ngạch viên chức ngành tài nguyên môi trường.

ban hành chức danh và mã số ngạch các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường.
... - số ngạch 14.251 - số ngạch 14.252 - số ngạch 14.253 - số ngạch 14.254 - số ngạch 14.255 - số ngạch 14.256 - số ngạch 14.257 - số ngạch 14.258 - số ngạch 14.259 - ... 14.259 - số ngạch 14.260 Điều Chức danh số ngạch ngạch viên chức ngành tài nguyên môi trường để Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức ngành tài nguyên môi trường ... cấp tài nguyên môi trường 28 Quan trắc viên sơ cấp tài nguyên môi trường - số ngạch 14.245 - số ngạch 14.246 - số ngạch 14.247 - số ngạch 14.248 - số ngạch 14.249 - số ngạch...
 • 2
 • 993
 • 0

ban hành Quy chế quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường

ban hành Quy chế quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
... Căn Quy t định số /QĐ-BTNMT ngày tháng năm 200 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường việc ban hành Quy chế lập, thẩm định, phê duyệt thực dự án, đề án chuyên môn thuộc phạm vi quản Bộ Tài nguyên ... môn (hoặc dự án chuyên môn) BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tên quan quản dự án) (Tên quan lập dự án) ……… , ngày tháng năm TÊN DỰ ÁN CHUYÊN MÔN I Thông tin khái quát dự án: Cơ sở pháp dự án Mục ... Dự án cấp Bộ: Các đơn vị trình Bộ trưởng phê duyệt thực phê duyệt theo phân cấp ủy quy n Bộ trưởng Điều Quy trình xây dựng, quản thực dự án chuyên môn Quy trình xây dựng, quản thực dự án,...
 • 26
 • 305
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trườngthuế tài nguyên và pháp lệnhluật thuế tài nguyên và môi trườngcách tính thuế tài nguyên và môi trườnghạch toán thuế tài nguyên và phí môi trườngthuế tài nguyên và phí môi trườngcác nhà khoa học mỹ đã phát hiện một nguồn cung cấp tế bào gốc dồi dào từ màng ối của thai phụ có thể dùng để tái tạo các loại mô khác nhau như cơ xương mỡ mạch máu thần kinh và ganthuế tài nguyên và môi trườngphân tích các loại tài nguyên và cảnh quan môi trườngsở tài nguyên và môi trường các tỉnhcác dự án của bộ tài nguyên và môi trườngcác loại hàng rào phi thuế quannghiên cứu framework quản lý người dùng và tài nguyên cho các ứng dụng webliệt kê các loại hàng rào phi thuế quancác ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trườngchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNKHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGUnit 5. Study habitsPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018Mạ đồng và bạc hóa họcIZOME hóa trong hóa dầunghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNGBài tập ôn Toeic cho người luyện thi ToeicDạy học đồng loạt cả lớpBài tập 300 câu sửa lỗi sai + phrasal verbs có ĐÁP ÁNHọc thuyết kinh tế của adam smithBài tập chia dạng đúng của từ có ĐÁP ÁN KÈM THEOBài tập TENSES THÌ HTĐ+HTTDGRAMMAR because và because ofGRAMMAR VỀ GIỚI TỪ ON IN AT THI TOEICGRAMMAR + BÀI TẬP THỨC GIẢ ĐỊNH (câu điều KIỆN WISH )Nghiên cứu bào chế kem chống dị ứng và trị vết côn trùng cắnNGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ VI CẦU IBUPROFEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TẠO LIÊN KẾT CHÉOKE HOACH THI HAI HOA DAN CHU NH15 16 (kế hoạch tham khảo)