JavaServer faces

Phân tích sự vận dụng các phương pháp, nguyên tắc sáng tạo trong Javaserver Faces Framework

Phân tích sự vận dụng các phương pháp, nguyên tắc sáng tạo trong Javaserver Faces Framework
... 40 nguyên tắc sáng tạo bản, đồn g thời nêu vài ví dụ cho nguyên tắc o Đi sâu vào phân tích vận dụn g, áp dụn g nguyên tắc n ày vào JavaServer Face ( JSF) fr amework Trang Phân tích vận dụng nguyên ... 24 Nguyên tắc ch ứa trong: 25 Nguyên tắc linh độn g 25 Nguyên tắc ch ép: 26 Nguyên tắc “ rẻ” thay cho “đắt” 26 KẾT LUẬN 26 Phân tích vận dụng nguyên ... tường nhà 3 -Vận chuyển vật liệu đư ờng ống Trang Phân tích vận dụng nguyên tắc sáng t ạo JavaServer Faces 1.1.8 Nguyên tắc phản trọng lượng Nội dung: a) Bù trừ trọng lư ợng đối tượng cách gắn với...
 • 30
 • 472
 • 1

Khởi đầu với JavaServer Faces 1.2, Phần 2: Vòng đời, phép chuyển đổi, duyệt tính hợp lệ, và trình nghe pha của JSF pdf

Khởi đầu với JavaServer Faces 1.2, Phần 2: Vòng đời, phép chuyển đổi, duyệt tính hợp lệ, và trình nghe pha của JSF pdf
... duyệt tính hợp lệ thất bại, thông báo lỗi tạo xếp hàng đợi FacesContext, nơi hiển thị pha hoàn trả đáp ứng, với lỗi duyệt tính hợp lệ khác Pha 3: Xử lý duyệt tính hợp lệ Phép biến đổi duyệt tính ... vào so với quy tắc duyệt tính hợp lệ Nếu giá trị nhập vào không hợp lệ, thông báo lỗi thêm vào FacesContext, thành phần đánh dấu không hợp lệ Nếu thành phần đánh dấu không hợp lệ, JSF chuyển ... cải tiến ứng dụng với trình chuyển đổi (converter) trình duyệt tính hợp lệ (validator) Hướng dẫn uốn khúc với chút hương vị lập trình JSF cao cấp: tạo khung công tác duyệt tính hợp lệ mức đối tượng...
 • 96
 • 355
 • 1

Khởi đầu với JavaServer Faces 1.2, Phần 1: Xây dựng các ứng dụng cơ bản Richard Hightower, Giám đốc công nghệ, ArcMind docx

Khởi đầu với JavaServer Faces 1.2, Phần 1: Xây dựng các ứng dụng cơ bản Richard Hightower, Giám đốc công nghệ, ArcMind docx
... ví dụ ứng dụng máy tính bỏ túi trông Xem Tải để lấy mã nguồn ứng dụng Hình Ứng dụng Máy tính bỏ túi, cuối Ứng dụng Calculator (Máy tính bỏ túi) Xây dựng Maven WTP Eclipse Môi trường xây dựng ... tin faces- config.xml cho ứng dụng  Viết bean quản lý (còn gọi đối tượng mô hình trình điều khiển)  Xây dựng khung nhìn cách sử dụng công nghệ JSP  Sử dụng thư viện thẻ tùy biến để xây dựng ... khiển khác với JFS cung cấp Tạo ứng dụng: Tổng quan Để xây dựng ứng dụng Calculator JSF bạn cần phải:  Khai báo Faces Servlet thêm ánh xạ Faces Servlet tệp tin web.xml mô tả triển khai ứng dụng Web...
 • 81
 • 210
 • 1

Ngôn ngữ cài đặt JavaServer Pages - JSP.doc

Ngôn ngữ cài đặt JavaServer Pages - JSP.doc
... huyện -Tên huyện -Mã NN -Mã NV -Cấp độ Đ CHỈ TRƯỜNG -Mã Tr -Tên Tr -Số nhã NHÂN VIÊN -Mã NV -Họ NV -Tên NV -Giới tính -Ngày sinh -Ngày vào Cty XA -MAXA -TenXa NV-CM -Mã NV -Mã Tr -Mã CM -Ngày ... BĐĐT -Ngày KTDT C MÔN -Mã CM -Tên CM NV-L NV-ĐT -Số ĐT -Mã NV NGHỈ -Mã lí -Mã NV -Ngày BĐ -Ngày KT -Mã NV -Mã lương -Ngày LL -Bậc lương LƯƠNG -Mã lương -Lương CB ĐT -Số ĐT LÍ DO -Mã lí -Tên lí ... 199 8-2 003 I.5 Mô hình liệu quan niệm Sơ đồ thực thể kết hợp TỈNH ĐƯỜNG -Mã tỉnh -Tên tỉnh -Mã đường -Tên đường NHÓM -Mã nhóm -Tên nhóm TDVH NG NGỮ -Mã NN -Tên NN -Mã TĐVH -Tên TĐVH NV-NN HUYỆN -Mã...
 • 67
 • 716
 • 3

JavaServer Pages Standard Tag Library

JavaServer Pages Standard Tag Library
... scope="session“ /> JavaServer Pages Standard Tag Library 15 Sử dụng: command-block JavaServer Pages Standard Tag Library 16 Conditional Tags   Sử ...  {taglib}/lib: copy tập tin jar vào thư mục /WEBINF/lib ứng dụng JavaServer Pages Standard Tag Library Khai báo taglib web.xml     http://java.sun.com/jstl/fmt ... http://java.sun.com/jstl/fmt /WEB-INF/fmt.tld http://java.sun.com/jstl/core /WEB-INF/c.tld ...
 • 49
 • 478
 • 3

Using Servlets and JavaServer Pages with Portlets

Using Servlets and JavaServer Pages with Portlets
... Download at Boykma.Com 2840ch05.qxd 7/13/04 12:44 PM Page 125 Using Servlets and JavaServer Pages with Portlets package com.portalbook .portlets; import java.io.IOException; import javax.portlet.GenericPortlet; ... HttpServletRequest, and how they behave when included from a portlet 126 Download at Boykma.Com 2840ch05.qxd 7/13/04 12:44 PM Page 127 Using Servlets and JavaServer Pages with Portlets Table 5-1 ... Page 133 Using Servlets and JavaServer Pages with Portlets You not need to add anything to the portlet.xml deployment descriptor to enable the tag library, because the tags are for the JSP pages, ...
 • 40
 • 146
 • 0

New faces

New faces
... think of the new design? B A I think the new computer system is a good idea B A How long have you lived in New York? B A What you think of the new of®ces? ... already yet Have you installed the new software? Not Can you invoice the customer? I've done it I sent it last Friday The new model has a lot of new features it is more expensive ... How (6) furniture we need for the new of®ce? (much / many) B We need (7) of chairs I'll get some brochures (a few / a lot) A How (8) new software did we buy last year? (much...
 • 30
 • 313
 • 0

Tài liệu Overlapping Silly Faces doc

Tài liệu Overlapping Silly Faces doc
... square OVERLAPPING SILLY FACES In this fun lesson, groups of overlapping silly faces appear to recede into the distance as they float through space As for their individual shapes and faces – ... this specific drawing: Overlapping: When one object is in front of another, it is obviously closer Most silly faces in this project overlap (appear to be in front of) others Overlapping, as a component ... 02-05 Don’t worry if your silly faces don’t look exactly like mine If you wish, you can use your imagination and create your own eyes (and mouths) for each of the nine silly faces, Copyright to all...
 • 9
 • 253
 • 0

Tài liệu Faces and a Vase - Vẽ khuôn mặt pptx

Tài liệu Faces and a Vase - Vẽ khuôn mặt pptx
... http://www.finearteducation.com and http://www.drawspace.com 11 ILLUSTRATION 0 4-2 0 ILLUSTRATION 0 4-2 1 You can have lots of fun creating and sharing a personalized collection of faces and vase drawings Think about creating ... she was awarded a Certificate of Membership from “Forensic Artists International” Her home-based art career included graphic design, and teaching recreational drawing and painting classes As supervisor ... (right brain) and the left hemisphere (left-brain) Left-brain thinking is analytical and verbal Right-brain thinking is visual and perceptive You use both right and left-brain functions for drawing...
 • 12
 • 284
 • 0

Tài liệu Using JavaBeans in JavaServer Pages - Chương 3 pptx

Tài liệu Using JavaBeans in JavaServer Pages - Chương 3 pptx
... isGreaterHeight(int initialHeight, int finalHeight) { if((finalHeight - initialHeight) > 0) { return true; } else { return false;} } public Tower() { height = (float)10.5; } } / of 36 Using JSP Bean ... of 36 Application Scope – (3)    Both these pages share the same instance of the Counter bean Each page increments the other page’s instance of the bean These pages will share this same instance, ... session scope are accessible only within pages processing requests that are in the same session as the one in which the bean was created Beans cannot be defined in a page whose page directive has...
 • 31
 • 498
 • 0

Tài liệu THE DEMOGRAPHIC FACES OF THE ELDERLY docx

Tài liệu THE DEMOGRAPHIC FACES OF THE ELDERLY docx
... million in 2020, then double again to 15 THE DEMOGRAPHIC FACES OF THE ELDERLY million by 2040, as members of the very large baby boom cohorts born after World War II reach these ages If the Census ... social security programs, the effects of the retirement incentives in social 12 THE DEMOGRAPHIC FACES OF THE ELDERLY security programs are consistent and large: the greater the financial incentives ... formula—and the number of working-age adults at that point will determine how many workers are potentially available to support the expected number of beneficiaries 10 THE DEMOGRAPHIC FACES OF THE ELDERLY...
 • 15
 • 311
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: advanced javaserver faces and ajaxjavaserver amp 153 faces web applicationsthe three faces of resignationfaces and a vasemỹ phẩm faceshop tại hà nộidisplay dynamic information on web pages with java server facesbộ sản phẩm dành cho da mụn của the faceshopcách dùng kem tẩy trang faceshoptwo faces and a vase optical illusiontwo faces and a vasetìm hiểu java server facesdeveloping multilingual web applications using javaserver pages technologyunit9 the body b facesbai tap tieng anh 6 unit 9 the body phan b faces bai 7see 4 2 1 i i step 3figure 1 1 make sure the semicircular gap of the plate faces the front of the cabinetchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 43. Rễ cây