BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG NHIỄM HIV AIDS

Bài 14: Phòng chống nhiễm HIV/AIDS

Bài 14: Phòng chống nhiễm HIV/AIDS
... luận - Bản thân không làm chủ Phòng chống nhiễm HIV/AIDS, mội quốc gia Nhà nước ta có qui đònh pháp lệnh phòng chống HIV/AIDS - Nỗi đau chiến só cảnh sát hình bò nhiễm HIV trình làm nhiệm vụ Giờ ... động phòng chống nhiễm HIV/AIDS gia đình cộng đồng - Nghiêm cấm hành vi mua bán dâm, tiêm chích Ma tuý hành vi lây truyền - Người nhiễm HIV/AIDS có quyền giữ bí mật tình trạng bò nhiễm HIV/AIDS ... bò nhiễm HIV/AIDS? 6/ Nhà trường môi trường hữu hiệu phòng chống HIV/AIDS? 7/ AIDS nguy hiểm không đáng sợ nếy tất biết cách bảo vệ mình? GV: Cho điểm đội trả lời GV: Nhận xét, kết luận bài: HIV/AIDS...
 • 8
 • 4,242
 • 6

BÀI 14 PHÒNG CHỐNG NHIỄM HIV- AIDS

BÀI 14 PHÒNG CHỐNG NHIỄM HIV- AIDS
... phòng tránh HIV /AIDS? BÀI 14 Phßng, chèng nhiƠm hiv /aids Hết Bắt đầu tính thời gian Các đường lây lan HIV /AIDS? Hậu HIV /AIDS? Cách phòng tránh HIV /AIDS? BÀI 14 Phßng, chèng nhiƠm hiv /aids Trả lời ... nghiện ngập, bị nhiễm HIV /AIDS Theo em phải phòng chống nhiễm HIV /AIDS? - Vì HIV /AIDS bệnh Em hiểu câu “ Đừng chết thiếu hiểu biết AIDS nào? Theo em, liệu người ngăn chặn thảm hoạ HIV /AIDS khơng? ... HIV /AIDS - Khơng phân biệt đối xử với người nhiễm HIV /AIDS - Tích cực tham gia hoạt động phòng chống HIV /AIDS BÀI 14 Phßng, chèng nhiƠm hiv /aids III Bµi tËp BàI Trò chơi giải chữ Ơ chữ gồm chữ cái:...
 • 21
 • 1,019
 • 6

Bai 14: Phong chong nhiem HIV/AIDS

Bai 14: Phong chong nhiem HIV/AIDS
... 1: Em có suy nghĩ tình hình nhiễm HIV/AIDS nay ?HIV/AIDS gì? Nhóm 2: Tình chất nguy hiểm HIV/ AIDS? Nhóm 3: Nguyên nhân dẫn đến HIV/AIDS? Nhóm 1: Tình hình nhiễm HIV/AIDS tăng.AIDS lây truyền ai, ... nhièu đêm gọi anh tiếng nấc thổn thức, lòng tê tái Có lẽ, người hoàn cảnh thấu hiểu đư ợc nỗi đau HIV/AIDS gây Vì muốn nói không với Mai ,mà với tất bạn trẻ lời chân thành nhát, lời cất lên từ trái ... phúc Nhưng điều vĩnh viễn Mình mong không bị chết AIDS TS Dng Quc Trng, Cc trng Cc phũng chng HIV/AIDS Vit Nam cho bit: Trong thỏng u nm 2007, ton quc ó phỏt hin 13.695 trng hp nhim HIV Trong...
 • 14
 • 459
 • 3

bai 14: Chuyen de :Phong chong nhiem HIV/AIDS

bai 14: Chuyen de :Phong chong nhiem HIV/AIDS
... 21 : Phòng chống nhiễm hiv/aids GV thực : hoàng Linh Ngân Trường THCS Bắc Hà - Kiến An - HảI Phòng Hình ảnh em vừa xem nói lên điều ? Suy nghĩ cảm xúc em sau xem ảnh ? HIV/AIDS đại dịch nguy ... Nhóm : Em có suy nghĩ tình hình nhiễm HIV / AIDS ? HIV/AIDS ? Nhóm : Tính chất nguy hiểm HIV /AIDS ? Nhóm : Nguyên nhân dẫn đến HIV?AIDS Thế HIV/AIDS? AIDS Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ... tập sách giáo khoa trang 40 - Nắm vững biện pháp phòng, chống nhiễm HIV/AIDS - Sưu tầm tài liệu, tranh ảnh phòng, chống nhiễm HIV/AIDS Chuẩn bị 15 : Phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ chất độc...
 • 18
 • 678
 • 8

Bài 14. Phòng chống nhiễm HIV/ AIDS

Bài 14. Phòng chống nhiễm HIV/ AIDS
... 69,93% phng xó phỏt hin ngi cú nhim HIV /AIDS Cõu hi tho lun: Thảo luận nhóm (2phút) HIV /AIDS nguy him nh th no ? Theo em phải phòng, chống nhiễm HIV/ AIDS ? - HIV /AIDS cú tc lõy lan nhanh chúng, ... nhim HIV /AIDS - 176.589 ngi nhim HIV - 29.000 ngi nhim AIDS - 41.418 ngi t vong vỡ AIDS - Mi ngy VN cú 50 ngi nhim HIV mi Hng nm cn cú 78 t ng chi cho vic phũng, chng HIV /AIDS nhim HIV /AIDS Mi ... t xó hi Tit 21, Bi 14: Phũng, chng nhim HIV /AIDS I t : Lỏ th ca ngi bn gỏi II Ni dung bi hc Thế HIV /AIDS? Tỏc hi ca HIV /AIDS i vi ngi v xó hi - HIV /AIDS ó v ang l i dch ca th gii v Vit Nam...
 • 28
 • 1,813
 • 2

Tài liệu Tiết 20 - Bài 14 : PHÒNG CHỐNG NHIỄM HIV / AIDS

Tài liệu Tiết 20 - Bài 14 : PHÒNG CHỐNG NHIỄM HIV / AIDS
... TRẢ LỜI : Vì mại dâm ma túy hai đường ngắn dẫn đến HIV/ AIDS Tiết 20 Bài 13 Thế HIV/ AIDS? -HIV virut gây suy giảm miễn dịch người  - AIDS giai đoạn cuối nhiễm HIV  Những số đáng ý dịch HIV giới ... hình lây nhiễm HIV? AIDS?  NHÓM 2: Tính chất nguy hiểm HIV/ AIDS?  NHÓM 3: Nguyên nhân dẫn đến HIV/ AIDS?   - NHÓM 1: Tình hình HIV: Tình hình nhiễm HIV/ AIDS tăng AIDS lây ai, dân tộc nào, màu ... 2: Tác hại HIV: - Ảnh hưởng kinh tế xã hội - Ảnh hưởng nòi giống - Ảnh hưởng sức khỏe - Gia đình tan nát - Đi tù - Chết người NHÓM 3: Nguyên nhân: - Kinh tế nghèo - Đời sống không lành mạnh -...
 • 29
 • 575
 • 0

Bài giảng Tiết 20 - Bài 14 : PHÒNG CHỐNG NHIỄM HIV / AIDS

Bài giảng Tiết 20 - Bài 14 : PHÒNG CHỐNG NHIỄM HIV / AIDS
... TRẢ LỜI : Vì mại dâm ma túy hai đường ngắn dẫn đến HIV/ AIDS Tiết 20 Bài 13 Thế HIV/ AIDS? -HIV virut gây suy giảm miễn dịch người  - AIDS giai đoạn cuối nhiễm HIV  Những số đáng ý dịch HIV giới ... hình lây nhiễm HIV? AIDS?  NHÓM 2: Tính chất nguy hiểm HIV/ AIDS?  NHÓM 3: Nguyên nhân dẫn đến HIV/ AIDS?   - NHÓM 1: Tình hình HIV: Tình hình nhiễm HIV/ AIDS tăng AIDS lây ai, dân tộc nào, màu ... - Phải có hiểu biết đầy đủ HIV/ AIDS - Chủ động phòng tránh cho mình, cho cộng đồng  - Không phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV/ AIDS gia đình họ  - Tích cực tham gia phòng chống HIV /...
 • 29
 • 2,285
 • 4

Gián án PHONG CHONG NHIEM HIV / AIDS

Gián án PHONG CHONG NHIEM HIV / AIDS
... nghĩ tình hình lây nhiễm HIV? AIDS?  NHÓM 2: Tính chất nguy hiểm HIV/ AIDS?  NHÓM 3: Nguyên nhân dẫn đến HIV/ AIDS?   - NHÓM 1: Tình hình HIV: Tình hình nhiễm HIV/ AIDS tăng AIDS lây ai, dân tộc ... sở không bị nhiễm HIV/ AIDS 6) Nhà trường môi trường hữu hiệu phòng tránh HIV/ AIDS ……………………………………………… 7) AIDS nguy hiểm không đáng sợ tất biết cách bảo vệ KẾT LUẬN HIV/ AIDS đại dịch nguy ... túy hai đường ngắn dẫn đến HIV/ AIDS Tiết 20 – Bài 14 Thế HIV/ AIDS? -HIV virut gây suy giảm miễn dịch người  - AIDS giai đoạn cuối nhiễm HIV  Những số đáng ý dịch HIV giới      - Khoảng...
 • 30
 • 229
 • 0

Tài liệu PHONG CHONG NHIEM HIV / AIDS

Tài liệu PHONG CHONG NHIEM HIV / AIDS
... nghĩ tình hình lây nhiễm HIV? AIDS?  NHÓM 2: Tính chất nguy hiểm HIV/ AIDS?  NHÓM 3: Nguyên nhân dẫn đến HIV/ AIDS?   - NHÓM 1: Tình hình HIV: Tình hình nhiễm HIV/ AIDS tăng AIDS lây ai, dân tộc ... túy hai đường ngắn dẫn đến HIV/ AIDS Tiết 20 – Bài 14 Thế HIV/ AIDS? -HIV virut gây suy giảm miễn dịch người  - AIDS giai đoạn cuối nhiễm HIV  Những số đáng ý dịch HIV giới      - Khoảng ... sở không bị nhiễm HIV/ AIDS 6) Nhà trường môi trường hữu hiệu phòng tránh HIV/ AIDS ……………………………………………… 7) AIDS nguy hiểm không đáng sợ tất biết cách bảo vệ KẾT LUẬN HIV/ AIDS đại dịch nguy...
 • 30
 • 208
 • 0

PHÒNG CHỐNG NHIỄM HIV/AIDS

PHÒNG CHỐNG NHIỄM HIV/AIDS
... ớc ta phòng chống HIV/AIDS - Mọi ngời có trách nhiệm thực biện pháp gì? phòng, chống việc lây truyền HIV/AIDS để bảo vệ cho mình, cho gia đình xã hội ; tham gia hoạt động phòng, chống HIV/AIDS ... hành vi làm lây truyền HIV/AIDS khác - Ngời nhiễm HIV/AIDS có quyền đợc giữ bí mật tình trạng bị nhiễm HIV/AIDS mình, không bị phân biệt đối xử nhng phải thực biện pháp phòng, chống lây truyền bệnh ... 1+ 2: Thảo luận nhóm Em có suy nghĩ v tình hình nhiễm HIV/AIDS HIV/AIDS gì? Nhóm 3+ 4: Em nêu tác hại HIV/AIDS Nhóm 5+ 6: Nguyên nhân dẫn đến HIV/AIDS? Tác hại HIV/ AIDS - ảnh hởng kinh k xã...
 • 14
 • 162
 • 0

Giáo án Công Dân lớp 8: PHÒNG CHỐNG NHIỄM HIV/AIDS ppt

Giáo án Công Dân lớp 8: PHÒNG CHỐNG NHIỄM HIV/AIDS ppt
... quy định pháp Cách phòng tránh: luật lên bảng phụ máy chiếu - Tránh tiếp xúc với máu HS trao đổi, nêu thắc mắc người bị nhiễm HIV/ GV: Giải thích,nêu câu hỏi: AIDS - Công dân có trách nhiệm gì? ... làm để phòng chống tệ nạn xã hội?(3 điểm) - Sống giản dị, lành mạnh - Biết giữ mình, giúp không sa vào tệ nạn xã hội - Tuân theo quy định pháp luật - Tích cực tham gia hoạt động phòng chống tệ ... động phòng tránh GV đặt câu hỏi: cho mình, cộng đồng - Thế HIV/ AIDS? - Không phân biệt, đối xử - Con đường lây truyền? với người bị nhiễm HIV/ - Tác hại HIV/ AIDS? AIDS gia đình họ - Cách phòng...
 • 7
 • 4,384
 • 4

GDCD 8 bài 14 phòng chống nhiễm hiv aids

GDCD 8 bài 14 phòng chống nhiễm hiv aids
... 11/20 08 100% tỉnh thành có ng-ời nhiễm HIV/ AIDS 176. 589 ng-ời nhiễm HIV 80 % thuộc độ tuổi từ 20 39 - 29.000 ng-ời nhiễm AIDS - 41.4 18 ng-ời tử vong AIDS - Mỗi ngày VN có 50 ng-ời nhiễm HIV I ... nhim HIV/ AIDS Mi phỳt cú thờm ngi nhim HIV/ AIDS - Hng nm cn cú 78 t ng chi cho vic phũng, chng HIV/ AIDS - Thnh ph H Nụi:Tớnh n ngy 30/06/2013 - 100% qun, huyện th xó có ng-ời nhiễm HIV/ AIDS ... AIDS Cu to ca vi rỳt HIV NHNG BNH NHN AIDS GIAI ON CUI TRONG Thụng tin v tỡnh trng HIV/ AIDS Th gii ( t nm 1 981 n cui 20 08) - 60 triu ngi nhim HIV/ AIDS - 25 triu ngi cht vỡ HIV/ AIDS -> Bỡnh quõn...
 • 24
 • 10,341
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: cách phòng chống nhiễm hiv aidsphòng chống nhiễm hivphòng lây nhiễm hiv aids bằng cách nàocách phòng chống bệnh hiv aidsthực trạng vai trò của cán bộ hội phụ nữ cơ sở trong hoạt động dự phòng lây nhiễm hiv aidsthực trạng vai trò của hội phụ nữ trong hoạt động dự phòng lây nhiễm hiv aidsdẫn chứng bài tuyên ngôn độc lậpkịch bản tuyên truyền an toàn giao thôngđề cương tuyên truyền kỉ niệm 70 năm thành lập quân đội nhân dân việt namnhóm giãi pháp về̀ tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịchbiện pháp 1 đây mạnh công tác tuyên truyề n nâng cao nhậ n thư ́c của toàn thể xã hội về tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp cho học sinh các trường trung học phổtuyên truyền nâng cao nhận thức người dângiáo trình báo chí tuyên truyềnđúng kiểu bài nghị luận về tác phẩm truyện bố cục rõ ràng hệ thống luận điểm chặt chẽhoạt động 1 tuyên truyền tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thônUnit 7. Saving energyChương IV. Bài 4. Tẩy, xóa hìnhTuần 6. LTVCTuần 26. Rước đèn ông saoUnit 3. A trip to the countrysideUnit 4. Our pastLIÊN MÔN NGỮ VĂN NHÌ QUỐC GIATuần 12. Hạnh phúc của một tang giaTuần 28. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuậtTuần 21. Khái quát lịch sử Tiếng ViệtGiây, thế kỉbai giang ki thuat mach dien tukhoa họcBài 9. Sử dụng hơp lí các chất béo và muối ănTìm số trung bình cộngPhép cộngBiểu đồ (tiếp theo)Biểu đồBai giang dien tu mon ky thuat dienTìm phân số của một số