345 cau li thuyet share thuvienvatly

50 cau li thuyet (lop o nha)

50 cau li thuyet (lop o nha)
... (trong T chu kì bán rã) A N = N0et/T B N = N0e-t/T C N = N02-t/T D N = N02-λt Câu 43: Năng lượng li n kết riêng lượng li n kết A tính cho cặp prôton – nơ tron B cặp prôton – prôton C tính cho ... động điện, người ta mắc song song tụ điện v o mạch để làm tăng cosϕ D Công suất dòng điện xoay chiều tính công thức P = U I cosϕ Câu 34: Trong hệ thống mạch điện xoay chiều ba pha mắc đối xứng, ... nhân B t o hạt nhân bền C xảy cách tự phát D không tỏa lượng Câu 21: Ta xếp tia X, tia γ tia tử ngoại theo thứ tự tăng dần chu kì A γ, X, tử ngoại B X, γ, tử ngoại C tử ngoại, γ, X D tử ngoại, X,...
 • 4
 • 150
 • 0

164 câu thuyết vật 12 hay, có đáp án

164 câu lí thuyết vật lí 12 hay, có đáp án
... ngang Câu 34: Tốc độ ánh sáng đơn sắc từ đỏ đến tím truyền nước : A Mọi ánh sáng đơn sắc tốc độ truyền B Ánh sáng tím tốc độ lớn C Ánh sáng đỏ tốc độ lớn D Ánh sáng lục tốc độ lớn Câu ... quang bước sóng dài bước sóng ánh sáng kích thích C Ánh sáng lân quang tắt sau tắt ánh sáng kích thích D Ánh sáng huỳnh quang ánh sáng tồn thời gian dài 10 -8s sau ánh sáng kích thích tắt Câu ... truyền ánh sáng truyền với vận tốc khác C Trong môi trường truyền vận tốc ánh sáng tím nhỏ ánh sáng đỏ D Khi ánh sáng đơn sắc qua môi trường chiết suất môi trường ánh sáng đỏ lớn nhất, ánh sáng...
 • 16
 • 182
 • 0

50 cau li thuyet ve vat ly 12

50 cau li thuyet ve vat ly 12
... động điều hoà, vận tốc biến đổi điều hoà A sớm pha π/2 so với li độ B pha so với li độ C ngược pha so với li độ D chậm pha π/2 so với li độ C©u 44 : Khảo sát tương sóng dừng dây đàn hồi AB = l Đầu ... 1900 58-58 -12 - Trang | - Khóa học Luyện thi ĐH môn Vật lí – Giáo viên: Đặng Việt Hùng Cau 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 50 câu hỏi ... tần số, ngược pha li độ chúng: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58 -12 - Trang | - Khóa học Luyện thi ĐH môn Vật lí – Giáo viên: Đặng Việt Hùng 50 câu hỏi lí thuyết...
 • 7
 • 93
 • 0

370 câu thuyết vật lớp 12

370 câu lí thuyết vật lí lớp 12
... tư v n: 1900 58-58 -12 - Trang | - Tài li u h c t p chia s T ng h p thuy t V t B ph n ng t a lư ng C trư ng h p riêng c a ph n ng h t nhân D trình tu n hoàn có chu kỳ Câu 20: Khi nói v ph ... ăngten phát D ng nói, ch n sóng, tách sóng, khuy ch ñ i âm t n, ăngten phát Câu 12: Khi nói v dao ñ ng ñi n t m ch dao ñ ng LC tư ng, phát bi u sau ñây sai? A Cư ng ñ dòng ñi n qua cu n c m hi u ... - Trang | - Tài li u h c t p chia s T ng h p thuy t V t B H ng ngo i C Ánh sáng kh ki n D M t ph n vùng h ng ngo i, m t ph n vùng nhìn th y Câu 30: M t m ch dao ñ ng g m cu n c m thu n...
 • 5
 • 237
 • 0

chinh phục các câu thuyết vật trong đề thi đại học

chinh phục các câu lí thuyết vật lí trong đề thi đại học
... lực cưỡng Câu 37 Vật dao động điều hòa theo trục cố định A động vật cực đại gia tốc vật có độ lớn cực đại B vật từ VTCB biên, vận tốc gia tốc vật dấu C vị trí cân bằng, vật D vật cực đại vật vị ... A Cứ chu kì dao động vật, có thời điểm động B Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân C Động vật đạt cực đại vật vị trí biên D Thế động vật biến thi n tần số với tần số li độ Câu 14 : Phát biểu sau ... dụng lên vật biến thi n điều hòa theo thời gian B Động vật biến thi n tuần hoàn theo thời gian C Vận tốc vật biến thi n điều hòa theo thời gian D Cơ vật biến thi n tuần hoàn theo thời gian Câu 44...
 • 33
 • 320
 • 2

Đáp án 200 câu thuyết chọn lọc siêu hấp dẫn phần II

Đáp án 200 câu lí thuyết chọn lọc siêu hấp dẫn phần II
... Nội TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC LÍ THUYẾT CHỌN LỌC Câu 278: Phát biểu sau sai? Một số yếu tố tuần hoàn nhóm A Bán kính nguyên tử clo lớn bán kính nguyên tử flo halogen: B Độ âm điện ... HỌC LÍ THUYẾT CHỌN LỌC A CO2 B O2 C H2 D N2 Câu 285: Khí X làm đục nước vôi dùng làm chất tẩy trắng bột gỗ công nghiệp giấy Chất X A NH3 B CO2 C SO2 D O3 Câu 286: Từ 6,2 kg photpho điều chế lít ... TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC LÍ THUYẾT CHỌN LỌC Câu 221: Dung dịch phenol (C6H5OH) không phản ứng với chất sau đây? A Na B NaCl C NaOH D Br2 Câu 222: Cho phát biểu sau: (a) Các chất...
 • 33
 • 177
 • 0

75 câu thuyết về máy phát điện và truyền tải điện năng

75 câu lí thuyết về máy phát điện và truyền tải điện năng
... đường truyền tải để giảm hao phi đường truyền tải Câu 55 Chọn câu trả lời sai .Máy biến áp: A U'/U = N'/N B U'/U = I'/I C e' = N'  t D e'/e = N'/N Câu 56 Máy phát điện xoay chiều1 pha máy phát điện ... trước truyền tải D tỉ lệ nghịch với điện trở dây tải điện Câu 69 Câu sau Đúng nói máy biến thế? A Suất điện động cuộn dây máy biến áp suất điện động cảm ứng B Các cuộn dây máy biến áp lõi sắt C Máy ... năng: A Tăng điện áp truyền tải để giảm hao phi tren đường truyền tải B Giảm thất thóat lượng dạng xạ sóng điện từ C Giảm điện áp truyền tải để giảm hao phi tren đường truyền tải D Giảm điện trở...
 • 11
 • 448
 • 1

ĐỀ 50 câu thuyết hóa của thầy Phúc hay

ĐỀ 50 câu lí thuyết hóa của thầy Phúc hay
... hóa kim loại thành ion kim loại C Khi xảy ăn mòn điện hóa cặp Zn-Ag Ag bị ăn mòn D Nước yếu tố quan trọng gây nên ăn mòn điện hóa Câu 15 Trong trình điện phân nóng chảy NaCl catot xảy 6- thuyết ... Fe → Fe3+ + 3e + 2e D O2 + H2O + 4e → Câu 13: D Câu 14: Chọn C Khi xảy ăn mòn điện hóa cặp Zn-Ag Zn bị ăn mòn 4OHdpnc Câu 15: Chọn D NaCl   Na  Cl2 Câu 14: Nhận xét sau không ? A Điều chế ... catot xảy 6- thuyết phi kim, 1.halozen A.Sự oxi hóa ion Cl- B Sự oxi hóa ion Na+ B.Sự khử ion Cl- D.Sự khử ion Na+ Câu 16: Chọn B (1;3;4) Câu 16 Cho sơ đồ phản ứng sau 1, SO3 + H2O → 2, H2S...
 • 12
 • 301
 • 0

HAY 345 câuthuyết trong đề chính thức các năm môn vật lý có đáp án

HAY 345 câu lý thuyết trong đề chính thức các năm môn vật lý có đáp án
... vân giảm xuống Câu 249 (ĐH 2013) Trong chân khơng, ánh sáng bước sóng lớn số ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng lam, tím A ánh sáng tím B ánh sáng đỏ C ánh sáng vàng D ánh sáng lam Câu 250 (ĐH 2014) ... > T > eĐ Câu 277 (CĐ 2009): Khi chiếu vào chất lỏng ánh sáng chàm ánh sáng huỳnh quang phát khơng thể A ánh sáng tím B ánh sáng vàng C ánh sáng đỏ D ánh sáng lục Câu 278 (CĐ 2009): Trong thí ... sóng điện từ Sóng ánh sáng Lượng tử ánh sáng Vật lí hạt nhân Trang 16 22 29 33 345 CÂU LÍ THUYẾT TRONG CÁC ĐỀ THI CHÍNH THỨC CỦA BỘ GIÁO DỤC Thầy Hà Anh Tuấn – 0975397900 – Lớp Vật Lí 291/20 Phan...
 • 76
 • 902
 • 0

Xem thêm