PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CỦA CƠ SỞ

Phương án chữa cháy sở bài làm tập huấn

Phương án chữa cháy cơ sở bài làm tập huấn
... qua tập huấn nghiệp vụ PCCC VI Phương tiện chữa cháy sở: Cửa hàng trang bị 02 bình khí chữa cháy dụng cụ chữa cháy ban đầu khác xẻng, cát, xô B PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHÁY I Phương án ... phòng cháy chữa cháy - Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy - Xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện thực nhiệm vụ chữa cháy cháy xảy ra; tham gia chữa cháy ... phương án ký duyệt phương án ký D THEO DÕI HỌC VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY (15) Ngày, tháng, Nội dung, hình Tình Lực lượng, Nhận xét, đánh năm thức học tập, thực tập cháy phương tiện tham gia...
 • 11
 • 1,699
 • 10

Phê duyệt phương án chữa cháy pot

Phê duyệt phương án chữa cháy pot
... địa bàn quận Tân Phú Cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiến hành kiểm tra Bước Phương án chữa cháy, kiểm tra thực tế sở phê duyệt phương án * Thời gian tiếp nhận trả kết quả: Từ thứ đến thứ ... địa phương theo quy định điểm b, mục 3, điều 22 Nghị định Bước số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật phòng cháy chữa cháy) mang Phương án chữa cháy ... thực TTHC: Phê duyệt Các bước Tên bước Bước Mô tả bước Chuẩn bị hồ sơ theo quy định pháp luật Cơ quan, tổ chức (đối tượng phải xây dựng Phương án chữa cháy) có sử dụng lực lượng, phương tiện...
 • 6
 • 765
 • 1

Xây dựng phương án chữa cháy cho công ty may

Xây dựng phương án chữa cháy cho công ty may
... chữa cháy Công ty may cổ phần Minh Tuấn Chương II: Xây dựng phương án tính toán lực lượng phương tiện cần thiết để chữa cháy Chương III: Công tác tổ chức chữa cháy tình giả định cho Công ty may ... với nạn cháy xảy Công ty Với mục đích đó, đồ án xây dựng phương án chữa cháy cho công ty may Minh Tuấn trọng số hạng mục công trình nguy hiểm có khả cháy lớn Nội dung đồ án: Ngoài lời mở đầu, ... có vụ cháy đáng tiếc xảy Cụ thể phương tiện chữa cháy ban đầu trang bị sau: CHƯƠNG II XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN VÀ TÍNH TOÁN LỰC LƯỢNG CẦN THIẾT ĐỂ CHỮA CHÁY 2.1 Đánh giá khả cháy phát triển cháy hạng...
 • 60
 • 1,932
 • 8

Phân tích dự án dưới góc độ kỹ thuật MT, xác định định lượng các nguồn phát sinh tác động và các phương án giảm thiểu làm sở để lập BC DTM cho dự án Nhà máy đóng hộp hoa quả.

Phân tích dự án dưới góc độ kỹ thuật MT, xác định định lượng các nguồn phát sinh tác động và các phương án giảm thiểu làm cơ sở để lập BC DTM cho dự án Nhà máy đóng hộp hoa quả.
... ĐTM nhà máy Dệt nhuộm Hà Nam II Các nguồn gây tác động đến môi trường dự án dệt nhuộm II.1 Nguồn gây tác động trình thi công Bảng: Các hoạt động, nguồn gây tác động trình thi công dự án STT Các ... Tạm thời: Xây dựng dự án - Lâu dài: Suốt thời gian hoạ t động sản xuất nhà máy - Lâu dài: Suốt thời gian hoạ t động sản xuất nhà máy II.5 Đánh giá tác động đến môi trường II.5.1 Tác động giải phóng ... chảy Sinh hoạt công nhân công trường Sinh hoạt khoảng công nhân viên công trường gây phát sinh chất thải sinh hoạt II.2 Các nguồn gây tác động trình thực dự án Nguồn phát sinh chất thải hoạt động...
 • 28
 • 185
 • 0

Huong dan XD phuong an chua chay

Huong dan XD phuong an chua chay
... cháy, vị trí bố trí, xếp, số lượng, khối lượng, vận tốc cháy, đặc điểm cháy, khả cháy lan khu vực xung quanh IV Lực lượng, phương tiện chữa cháy chỗ: Lực lượng: Ghi rõ số đội viên PCCC làm việc, ... thời điểm xảy cháy, điểm xuất phát cháy, nguyên nhân đám cháy, chất cháy, thời gian cháy tự do; dự kiến khả lan truyền đám cháy ảnh hưởng tác động tới việc chữa cháy như: Nhiệt độ, khói, khí ... lực lượng khác; Như công an, quân đội, y tế, cấp nước… V – Sơ đồ bố trí lực lương, phương tiện tình cháy lớn phức tạp Vẽ mặt tổng thể công trình, đường phố, sông hồ, giáp ranh , hường giá chủ đạo,...
 • 4
 • 252
 • 1

Hồ theo dõi-phương án phòng cháy chữa cháy pdf

Hồ sơ theo dõi-phương án phòng cháy chữa cháy pdf
... định hồ theo dõi công tác phòng cháy chữa cháy Quyết định thành lập Ban huy phòng cháy chữa cháy Quyết định thành lập lực lượng phòng Cháy Chữa Cháy Danh sách CBCC phòng cháy chữa cháy Công ... A CHỮA CHÁY ĐƯỜNG VÒI B CHỮA CHÁY CUỘN VÒI RULÔ CHỮA CHÁY XE CHỮA CHÁY XĂNG DẦU, DẦU KHÍ ỐNG HÚT CHỮA CHÁY MÁY BAY CHỮA CHÁY GIỎ LỌC NƯỚC LĂNG GIÁ T ÀU CHỮA CHÁY T RÊN SÔNG LĂNG A T ÀU CHỮA CHÁY ... DÙNG TRONG SƠ ĐỒ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY XE CHỮA CHÁY CÓ T ÉC MÁY BƠM RƠ MÓC XE CHỮA CHÁY KHÔNG T ÉC(BƠM) MÁY BƠM KHIÊNG T AY XE CHỮA CHÁY SÂN BAY MÁY BƠM NỔI XE CHỮA CHÁY RỪNG XE CHỮA CHÁY HÓA CHẤT...
 • 30
 • 1,788
 • 8

Nghiên cứu và đề xuất phương án phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Sốp Cộp - Huyện Sốp Cộp - Tỉnh Sơn La

Nghiên cứu và đề xuất phương án phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Sốp Cộp - Huyện Sốp Cộp - Tỉnh Sơn La
... tiêu cụ thể: - Xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng địa phương nghiên cứu - Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu phòng cháy chữa cháy rừng Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 2.2 Phạm ... hưởng đến cháy rừng địa phương - Nghiên cứu công trình phòng cháy, chữa cháy rừng Hiện nghiên cứu hiệu lực công trình phòng cháy, chữa cháy rừng phương pháp phương tiện phòng cháy, chữa cháy rừng ... chữa cháy rừng địa bàn nghiên cứu - Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu phòng cháy chữa cháy rừng Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 3.4 Phương pháp nghiên cứu 2.4.1 Phương pháp luận 10 Sự...
 • 57
 • 3,103
 • 8

đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của sở sản xuất hủ tiếu bằng phương pháp cánh đồng lọc chảy tràn trồng cây sậy

đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của cơ sở sản xuất hủ tiếu bằng phương pháp cánh đồng lọc chảy tràn có trồng cây sậy
... giá hiệu xứ nƣớc thải sở sản xuất hủ tiếu phƣơng pháp cánh đồng lọc chảy tràn trồng sậy nhằm góp phần cải thiện tình trạng môi trƣờng nƣớc sở sản xuất Hệ thống xử nƣớc thải đƣợc sửa ... 2.6 XỬ LÝ NƢỚC THẢI BẰNG CÁNH ĐỒNG LỌC 19 2.6.1 Các chế xử nƣớc thải cánh đồng lọc 19 2.6.2 Cánh đồng lọc chậm 21 2.6.3 Cánh đồng lọc nhanh 21 2.6.4 Cánh đồng lọc ... 2.6 XỬ LÝ NƢỚC THẢI BẰNG CÁNH ĐỒNG LỌC Theo Lê Hoàng Việt (2014), hệ thống xử nƣớc thải đất đƣợc gọi cánh đồng lọc Xử nƣớc thải cánh đồng lọc việc tƣới lên bề mặt cánh đồng với lƣu lƣợng có...
 • 83
 • 132
 • 0

TÌM HIỂU CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA VẬT LIỆU CHÁY LÀM SỞ CHO CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP MAI SƠN

TÌM HIỂU CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA VẬT LIỆU CHÁY LÀM CƠ SỞ CHO CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP MAI SƠN
... lửa nh tốc độ lan tràn quy mô đám cháy Vì em thực đề tài: Tìm hiểu đặc điểm vật liệu cháy làm sở cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng công ty lâm nghiệp Mai Sơn- Huyện Lục Nam- Tỉnh Bắc Giang ... nguy hiểm cháy rừng - Thứ hai: Căn vào thực bì, vật liệu cháy số liệu khí tợng để phán đoán mức độ nguy hiểm cháy rừng Nghiên cứu vật liệu cháy rừng để phục vụ cho công tác dự báo cháy rừng đợc ... liệu cháy nhằm hạn chế nguy cháy rừng khu vực nghiên cứu - Tình hình công tác phòng chống cháy rừng công ty lâm nghiệp Mai Sơn - Các biện pháp tác động cho đối tợng rừng khu vực nghiên cứu 2.3 Phơng...
 • 43
 • 326
 • 1

Nâng cao vai trò của thẩm phán và hội thẩm nhân dân của tòa án nhân dân địa phương trong xét xử vụ án hình sự (trên sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh quảng ninh)

Nâng cao vai trò của thẩm phán và hội thẩm nhân dân của tòa án nhân dân địa phương trong xét xử vụ án hình sự (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh quảng ninh)
... QUC GIA H NI KHOA LUT BI TH HU NNG CAO VAI TRề CA THM PHN V HI THM NHN DN CA TềA N NHN DN A PHNG TRONG XẫT X V N HèNH S (TRấN C S NGHIấN CU THC TIN A BN TNH QUNG NINH) Chuyờn ngnh : Lut hỡnh s v ... phỏp nhm nõng cao vai trũ ca Thm phỏn v Hi thm TAND a phng cú ý ngha cp thit cụng cuc ci cỏch t phỏp nc ta hin v ỏp ng yờu cu ca lun thc s lut hc Do ú, tụi la chn ti "Nõng cao vai trũ ca Thm ... NH HNG CA MT S NGUYấN TC C BN TRONG HOT NG XẫT X CC V N HèNH S I VI VAI TRề CA THM PHN V HI THM NHN DN TềA N A PHNG 1.2.1 Nguyờn tc suy oỏn vụ ti Nguyờn tc suy oỏn vụ ti lut t tng hỡnh s l mt nhng...
 • 125
 • 194
 • 0

đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của sở sản xuất hủ tiếu bằng phương pháp cánh đồng lọc chảy tràn trồng cây sậy

đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của cơ sở sản xuất hủ tiếu bằng phương pháp cánh đồng lọc chảy tràn có trồng cây sậy
... giá hiệu xứ nước thải sở sản xuất hủ tiếu phương pháp cánh đồng lọc chảy tràn trồng sậy nhằm góp phần cải thiện tình trạng môi trường nước sở sản xuất Hệ thống xử nước thải sửa chữa, ... 2.6 XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG CÁNH ĐỒNG LỌC 19 2.6.1 Các chế xử nước thải cánh đồng lọc 19 2.6.2 Cánh đồng lọc chậm 21 2.6.3 Cánh đồng lọc nhanh 21 2.6.4 Cánh đồng lọc ... Cánh đồng lọc chảy tràn phương pháp xử nước thải nước thải cho chảy tràn lên bề mặt cánh đồng độ dốc định, ngang qua trồng, sau tập trung lại kênh thu nước a) Đặc điểm cánh đồng lọc chảy tràn...
 • 83
 • 119
 • 0

PHƯƠNG án PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG tại xã sốp cộp HUYỆN sốp cộp TỈNH sơn LA

PHƯƠNG án PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG tại xã sốp cộp  HUYỆN sốp cộp  TỈNH sơn LA
... dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng địa phương nghiên cứu - Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu phòng cháy chữa cháy rừng Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 2.2 Phạm vi giới hạn đề tài Cháy ... chữa cháy rừng phương pháp phương tiện phòng cháy, chữa cháy rừng Mặc dù quy phạm phòng cháy, chữa cháy rừng có đề cập đến tiêu chuẩn công trình phòng cháy, chữa cháy rừng, phương pháp phương ... tác phòng cháy chữa cháy rừng áp dụng địa phươmg Sốp Cộp năm thực triển khai phòng năm đến mùa khô hanh luôn quan tâm triển khai thực nội dung phương án phòng cháy chữa cháy rừng cháy rừng...
 • 57
 • 100
 • 0

tổng hợp dạng toán về phần cực trị của hàm số và cách giải các phương trình chứa sin cos (có bài giải chi tiết)

tổng hợp dạng toán về phần cực trị của hàm số và cách giải các phương trình chứa sin cos (có bài giải chi tiết)
... hàm số giá trị m để hàm số cực trị , m tham số Xác định Giải Với m = nên hàm số cực trị Với Hàm số cực trị phương trình y' = vô nghiệm có nghiệm kép Vậy với hàm số cực trị Dạng 3: Tìm tham số ...   Bài Giải phương trình: cos x .cos x − sin x = − sin x .sin x (1) Giải (1) ⇔ ( cos x .cos x + sin x .sin x ) − sin x = ⇔ cos ( x − x ) − sin x ⇔ cos x − 3 .sin x = ⇔ cos x − sin x = ⇔ cos π cos ... Giải phương trình: sin x cos 3x + cos x sin x + 3 cos x = (1) Giải (1) ⇔ [ 3sin x − sin x ] cos 3x + [ 3cos x + cos 3x ] sin 3x + 3 cos x = ⇔ [sin x cos x + sin x cos x ] + 3 cos x = ⇔ sin x + cos...
 • 75
 • 285
 • 1

Phương án kinh doanh của công ty cổ phần tre việt.doc

Phương án kinh doanh của công ty cổ phần tre việt.doc
... ỏn kinh doanh nhúm /49KD1 Page 27 Cụng ty C Phn Tre Vit Phng ỏn kinh doanh nhúm /49KD1 Page 28 Cụng ty C Phn Tre Vit Phng ỏn kinh doanh nhúm /49KD1 Page 29 Cụng ty C Phn Tre Vit Phng ỏn kinh ... Cụng ty C Phn Tre Vit TểM TT TNG QUT PHNG N KINH DOANH CA CễNG TY C PHN TRE VIT Cụng ty c phn Tre Vit l mt cụng ty cú uy tớn v tờn tui ngnh mõy tre an Hin cụng ty chỳng tụi ang hot ... nng lc doanh nghip Trc tiờn l i vi cỏc doanh nghip sn xut xut khu mõy tre an ln nc, l cỏc doanh nghip cnh tranh trc tip Phng ỏn kinh doanh nhúm /49KD1 Page 23 Cụng ty C Phn Tre Vit vi doanh nghip...
 • 52
 • 561
 • 2

Phương án kinh doanh của công ty cổ phần Tre Việt

Phương án kinh doanh của công ty cổ phần Tre Việt
... ỏn kinh doanh nhúm /49KD1 Page 28 Cụng ty C Phn Tre Vit Phng ỏn kinh doanh nhúm /49KD1 Page 29 Cụng ty C Phn Tre Vit Phng ỏn kinh doanh nhúm /49KD1 Page 30 Cụng ty C Phn Tre Vit Phng ỏn kinh ... Cụngty C Phn Tre Vit Tiliu lu hnh ni b cụng ty TểM TT TNG QUT PHNG N KINH DOANH CA CễNG TY C PHN TRE VIT n Cụng ty c phn Tre Vit l mt cụng ty cú uy tớn v tờn tui ngnh mõy tre an Hin cụng ty chỳng ... Phng ỏn kinh doanh nhúm /49KD1 Page 23 Cụng ty C Phn Tre Vit l mt iu kiờn thun li cho bt c doanh nghip no mun qung bỏ sn phm ca mỡnh V cụng ty Tre Vit cng l mt s nhng doanh nghip ú Nh vy doanh...
 • 54
 • 226
 • 0

Xem thêm